ศัพท์ภาษาจีนเช้านี้: ศัพท์ที่น่าสนใจ ตอนที่15

 • 问路 [wèn lù] ถามทาง
 • 商业 [shāng yè] พาณิชย์
 • 行人 [xíng rén] คนเดินถนน
 • 十字 [shí zì] กากบาท
 • 路口 [lù kǒu] ปากทาง
 • 十字路口 [shí zì lù kǒu] สี่แยก
 • 顺便 [shùn biàn] (ทำ)ไปด้วย --> 你去超市, 顺便帮我买点儿水果吧。 (便 อ่านได้สองเสียง(พร้อมรูป)คือ [biàn] --> 顺便,方便 กับ [pián] --> 便宜)
 • 过奖 [guò jiǎng] ยกย่องเกินไป, ชมเกินไป --> 你过奖了。
 • 不敢当 [ù gǎn dāng] มิบังอาจ, มิกล้า
 • 看不起 / 轻视 [kànbùqǐ/qīngshì] ดูถูก
 • 看得起 /重视 [kàndeqǐ/zhòngshì] ให้ความสำคัญ
 • 公共 [gōng gòng] สาธารณะ
 • 直接 [zhí jiē] โดยตรง
 • 不用 [bù yòng] ไม่ต้อง
 • 步行 [bù xíng] เดินไป (步 ก้าว, 行 เดินทาง)
 • 不行 [bù xíng] ไม่ได้
 • 散步 [sànbù] เดินเล่น
 • 止步 [zhǐ bù] ห้ามเข้า
 • 走路 [zǒu lù] เดิน (ภ.พูด)
 • 进步 [jìn bù] ก้าวหน้า
 • 高架 [gāo jià] รถไฟฟ้ามหานคร
 • 轻轨 [qīng guǐ] รถไฟฟ้า (จีนใช้คำนี้)
 • 地铁 [dìtiě] รถไฟฟ้าใต้ดิน(地下铁道) --> 谁坐过地铁?
 • 电车 [diàn chē] รถไฟฟ้า (รถรางไฟฟ้า)
 • 马路 [mǎ lù] ถนน (ถนนทั่วๆ ไป) --> 过马路 ข้ามถนน, 71 路车 รถสาย 71
 • 搭 [dā] โดยสาร นั่ง --> 去机场、搭这路车行吗?
 • 街 [jiē] ถนน (สองข้างทางมีร้านค้า)
 • 剧院 [jù yuàn] โรงละคร (่京剧 jīng jù ปักกิ่งโอเปร่า, 孔剧 kǒng jù โขน)
 • 广场 [guǎng cháng] สนามจตุรัส
 • 王家田广场 [wáng jiā tián guǎng cháng] สนามหลวง
 • 天安门广场 [tiān ān mén guǎng cháng] จตุรัสเทียนอันเหมิน
 • 靠近 [kào jìn] อยู่ใกล้
 • 附近 [fùjìn] บริเวณใกล้เคียง
 • 夜市 [yèshì] ตลาดโต้รุ่ง
 • 宫殿 [gōngdiàn] พระราชวัง
 • 百闻不如一见 [bǎiwénbùrúyíjiàn] สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น (不如 เทียบไม่ได้, สู้ไม่ได้)
 • 农田 [nóngtián] ที่นา
 • 田埂 [tiángěng] คันนา
 • 种田 [zhòngtián] ทำนา
 • 田鸡 [tiánjī] กบ
 • 青蛙 [qīngwā] กบ
 • 田螺 [tiánluó] หอยโข่ง
 • 田鼠 [tiánshǔ] หนูนา