ศัพท์ภาษาจีนเช้านี้: ศัพท์ที่น่าสนใจ ตอนที่13

 • 庄稼 [zhuāng jia] ไร่, นา
 • 祈求 [qí qiú] อธิฐาน
 • 风调雨顺 [fēngtiáoyǔshùn] ลมฟ้าอากาศดี (มีความหมายเหมือน 风好雨好)
 • 如意 [rú yì] สมใจ
 • 伴侣 [bàn lǚ] เนื้อคู่(สามีและภรรยา), เพื่อนรัก
 • 延年益寿 [yán nián yì shòu] อายุยืนนาน(ใช้กับผู้สูงอายุ)
 • 发财 [fā cái] ร่ำรวย, มีโชคลาภ
 • 添丁 [tiān dīng] ขอให้มีบุตรผู้ชาย (添 เพิ่ม, 丁 มักใช้กับผู้ชาย) --> 祝你发财添丁。 ขอให้คุณมีโชคลาภและมีบุตรชาย (ใช้กับคนที่แต่งงาน)
 • 起源 [qǐ yuán] ต้นตอ --> 水灯节的起源。ที่มาของวันลอยกระทง
 • 来源 [láiyuán] แหล่งที่มา แหล่งกำเนิด (ความหมายเดียวกับ 起源)
 • 于  [yú] จาก -->起源于… มีต้นตอจาก… , 毕业于… จบจาก…
 • 主持人 [zhǔchírén] เจ้าภาพ, เจ้าบ้าน
 • 春耕节 [chūn gēng jié] พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 • 具体 [jù tǐ] รูปธรรม
 • 公布 / 颁布 / 宣布 [gōngbù/bānbù/xuānbù] ประกาศใช้
 • 祭祀 [jì sì] เซ่นไหว้
 • 五谷丰登 [wǔ gǔ fēng dēng] ธัญพืชอุดมสมบูรณ์
 • 万佛节 [wàn fó jié] มาฆบูชา
 • 拜佛节 [bài fó jié] วันอาสาฬหบูชา
 • 守夏节 [shǒu xià jié] วันเข้าพรรษา
 • 出夏节 [chū xià jié] วันออกพรรษา
 • 加冕 [jiāmiǎn] ราชาภิเษก (crown)
 • 加冕日 [jiāmiǎnrì] วันฉัตรมงคล (Coronation Day)
 • 行驶 [xíng shǐ] การเดินรถ
 • 素可泰王朝 [sù kě tài wáng cháo] ยุดสุโขทัย
 • 兰那泰王国 [lán nà tài wáng guó] อาณาจักรล้านนา
 • 大城王朝 [dà chéng wáng cháo] กรุงศรีอยุธยาอยุธยา
 • 吞武里王朝 [tūn wǔ lǐ wáng cháo] กรุงธนบุรี
 • 曼谷王朝 [màn gǔ wáng cháo] กรุงรัตนโกสินทร์
 • 缅甸王朝 [miǎn diàn wáng cháo] กรุงหงส์สาวดี
 • 宫务处 [gōng wù chǔ] สำนักพระราชวัง