ศัพท์ภาษาจีน : ประธาน [首席]

ซ๊อีโอ ผู้นำ ภาษาจีน

มีศัพท์น่าสนใจมาฝากค่ะ^_^

 • 首席 [shǒuxí] ประธาน (Chief)
 • 官 [guān] เจ้าหน้าที่ , อวัยวะ
 • 首席执行官 [shǒuxí zhíxíng guān] CEO (Chief Executive Officer) /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • 首席财务官 [shǒuxí cáiwù guān] CFO (Chief Financial Officer) / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
 • 首席运营官 [shǒuxí yùnyíng guān] COO (Chief Operating Officer) / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 • 首席信息官 [shǒuxí xìnxī guān] CIO (Chief Information Officer) / ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 • 首席技术官 [shǒuxí jìshù guān] CTO (Chief Technical Officer) ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

สังเกตว่าตัวอักษรจีนจะขึ้นต้นด้วย首席 ลงท้ายด้วย官 ตัวอักษรอังกฤษจะขึ้นต้นด้วยC ลงท้ายด้วย O
*****ดังนั้นจำแค่ตัวกลางของตัวอักษรจีนและภาษาอังกฤษค่ะ
เช่น

 • 财务 มีความหมายเท่ากับ F= Financial
 • 执行 มีความหมายเท่ากับ E=Executive
 • 运营 มีความหมายเท่ากับ O=Operating
 • 信息 มีความหมายเท่ากับ I=Information
 • 技术 มีความหมายเท่ากับ T=Technology

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม