สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้

ไวยากรณ์ภาษาจีน 語法

Jul 312013
 

幾乎 , 差點兒 ทั้งสองคำนี้ต่างมีหมายว่า “เกือบ/เกือบจะ/แทบจะ”  ปกติสองคำนี้จะสามารถใช้แทนกันได้ แต่หากเป็นประโยคที่ใช้ในความหมายว่า อ่อนกว่า ด้อยกว่า   หรือประโยคที่ใช้ในการเปรียบเทียบ จะต้องใช้ 差點兒 เท่านั้น

1. 幾乎  “เกือบจะ/แทบจะ”

 • 如果你不提醒我,這件事情我幾乎忘了。(結果沒有忘記) หากคุณไม่เตือนฉัน เรื่องนี้ฉันแทบจะลืมแล้ว
 • 來的人幾乎都是韓國留學生。 คนที่มาเกือบจะเป็นนักเรียนเกาหลีทั้งหมด
 • 14歲的兒子幾乎跟媽媽一樣高。 ลูกชายอายุ 14 ขวบ สูงเกือบเท่าแม่
 • 中國古代比較有名的詩, 她幾乎都讀過。 คำกลอนโบราณจีน เธอล้วนอ่านมาแล้วจนเกือบหมด
 • 他病得幾乎走不動路了。 เขาป่วยหนักจนเกือบจะเดินทางไม่ได้
 • 他幾乎累死了。เขาเหนื่อยเกือบจะตายอยู่แล้ว
 • 這個房間臨近鬧市, 吵鬧得幾乎睡不着覺。 ห้องนี้อยู่ใกล้กับตลาด มีเสียงรบกวนจนเกือบจะนอนไม่หลับ
 • 我幾乎瘋了。ผมแทบจะบ้าตาย

2. 差點兒 “เกือบจะ/ด้อยกว่า/อ่อนกว่า”   (幾乎 จะไม่สามารถใช้ในความหมาย “ด้อยกว่า/อ่อนกว่า”)

 • 我差點兒遲到了。 ฉันเกือบจะสายแล้ว
 • 我差點沒見到他。 ฉันเกือบจะไม่ได้พบเขาแล้ว
 • 這次考試我差點兒不及格。 การสอบครั้งนี้ฉันเกือบจะสอบไม่ผ่าน
 • 這一次考試差點兒得滿分,都怨我馬虎忘記點個小數點。 การสอบครั้งนี้เกือบจะได้คะแนนเต็มอยู่แล้ว ต้องโทษฉันที่ลืมจุดทศนิยมไป
 • 這本書比那本書差點兒。 หนังสือเล่มนี้เมื่อเทียบกันเล่มนั้นด้อยกว่า (ประโยคเปรียบเทียบใช้ 幾乎 แทนไม่ได้)
 • 她的技術還差點兒 。 ฝีไม้ลายมือของเธอยังด้อยอยู่
 • 那車子差點兒撞上那老人 。 รถคันนั้นเกือบจะชนคนแก่นั้นแล้ว
 • 一輛車差點兒和另一輛相撞 。รถคันหนึ่งเกือบจะชนกับรถอีกคันหนึ่ง
 • 我差點兒跌倒 。 ฉันเกือบจะล้มลง
 • 他差點兒丟了性命。 เขาเกือบจะสูญเสียชีวิตแล้ว
 • 我早上不小心差點兒把鏡子弄掉了。 เช้านี้ฉันไม่ระวังเกือบจะทำกระจกตกแตกแล้ว
 • 他差點兒打破記錄。 เขาเกือบจะทำลายสถิติได้
 • 我差點兒愛上你了,可是我沒有。ฉันเกือบรักคุณเข้าแล้ว แต่ฉันก็ไม่ได้รัก
Jul 272013
 

既然有空,就享受一下音樂吧。ในเมื่อมีเวลา ก็มีความสุขกับการฟังเพลงกันสักหน่อยเถอะ
既然愛了就不怕。 ในเมื่อรักแล้วก็ไม่กลัว

既然…, 就…  ในเมื่อ… ,ก็…   เป็นคำเชื่อมสัมพันธ์กันในเชิงความจริงและความคิดเห็น มีรูปแบบการใช้ดังนี้

“既然+ ความจริง,就+ ความคิดเห็น”

ตัวอย่างเช่น

 • 既然知道做錯了,就應當趕快糾正。 ในเมื่อรู้ตัวว่าทำผิดแล้ว ก็ควรจะรีบแก้ไข ; 應當 yīng​dāng ควรจะ ;  糾正 jiū​zhèng แก้ไข
 • 你既然累了, 就好好兒休息吧。 เมื่อคุณเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนให้สบายเถอะ
 • 既然他病了,就不要來上班了。 เมื่อเขาป่วยแล้วก็ไม่ต้องมาทำงานแล้ว
 • 既然你一定要去, 那就去吧。 ในเมื่อคุณต้องไปให้ได้ งั้นก็ไปเถอะ
 • 既然你最近很忙, 我們就以後再一起旅行吧。 ในเมื่อหมู่นี้คุณมีงานยุ่งมาก วันหลังพวกเราค่อยไปท่องเที่ยวกันเถอะ Continue reading »
Jul 252013
 

只是 มีความหมายว่าง “เพียงแต่” เป็นได้ทั้งคำเชื่อม(連詞, conj.)และและกริยาวิเศษณ์(副詞 adv.) ในประโยค

1. 只是 เมื่อทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม

 • 他各方面都很好,只是身體差一些。 อะไรๆเขาก็ดี เพียงแต่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่านั้น
 • 今天的作業不難, 只是多了點兒。 การบ้านวันนี้ไม่ยาก เพียงแต่มากไปหน่อย
 • 他很想去蘇梅島, 只是沒時間。 เขาอยากจะไปเกาะสมุยมาก เพียงแต่ไม่มีเวลา
 • 我什麼都知道, 只是不想說。 อะไรๆฉันก็รู้จัก เพียงแต่ไม่อยากจะพูด
 • 她一句話也不說, 只是抵着頭往前走。 เธอไม่พูดเลยสักคำ ได้แต่ก้มหน้าก้มตาเดิน

2. 只是  เมื่อทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ในประโยค

 • 我只是聽說, 並沒有看見。 ฉันเพียงแต่ได้ยินมา ไม่ได้เห็นเอง
 • 我只是想大概了解一下兒, 用不了多少時間。 ฉันเพียงแต่อยากรู้คร่าวๆสักหน่อยเท่านั้น คงใช้เวลาไม่เท่าไรหรอก
 • 我只是路過,不發表意見。 ฉันเพียงแค่ผ่านมา ไม่มีความคิดเห็น Continue reading »
May 082013
 

離合詞 เป็นคำที่มีความหมายมาจากคำสองคำรวมกัน(VO) โดยพยางค์หน้าของคำนี้เป็นคำกริยา พยางค์หลังเป็นกรรม(คำนาม)ของกริยาตัวแรก ในรูปแบบ กริยา(V)+กรรม(O) ดังนั้นคำที่เป็น 離合詞 จะมีกรรมตามหลังไม่ได้อีก(อกรรมกริยา) เช่น  洗澡, 散步, 睡覺, 游泳, 起床, 鼓掌, 唱歌, 跳舞 เป็นต้น

離合詞 มีลักษณะการใช้งานทั่วไปดังนี้

 1. ใช้ร่วมกับคำเสริมอาการ 了,着, 過
  • V 了/着/過O
  • x VO過  (ผิด/錯誤)
  • x VO着  (ผิด/錯誤)
 2. ใช้ในรูปแบบการซ้ำคำ(重疊) ต้องซ้ำคำแบบ AAB และ A了AB
  • x VOVO (ผิด/錯誤)
  • VVO
  • V了VO
 3. ใช้ร่วมกับคำบุพบท(เพราะไม่สามารถนำกรรม(คำนาม)มาตามหลัง 離合詞 ได้) มีโครงสร้างเป็น
  [介詞(คำบุพบท) + 名詞(คำนาม-sb) + 離合詞(VO)]

  • 介詞+ sb+ VO
 4. โดยการแทรกบทขยายนามไว้ตรงกลาง 離合詞
  • V+___ +O
 5. ใช้ร่วมกับ บทเสริม(補語) เช่น บทเสริมบอกจำนวน(數量補語), บทเสริมบอกเวลา(時量補語), บทเสริมบอกจำนวนครั้ง(量詞補語)
Apr 302013
 

ถ้าสังเกตตัวอักษรจีนของ 2 คำนี้ให้ดี ก็จะเข้าใจความหมาย และวิธีใช้ได้ถูกต้อง

娶 [qǔ] ส่วนบนเป็นตัวบอกเสียง qǔ และความหมายด้วย คือ “รับเอามา” ส่วนล่าง คือผู้หญิง เป็นตัวบอกความหมายว่าเกี่ยวข้องกับเพศหญิง娶 จึงหมายถึง (ผู้ชาย) ตบแต่งภรรยา, แต่งผู้หญิง, แต่งเมีย เพราะฉะนั้น กรรมของ 娶 ก็จะต้องเป็นผู้หญิง หรือหมายถึงเพศหญิง เช่น

 • 他想娶她。(เขาต้องการตบแต่งเธอ (เป็นภรรยา))
 • 他要娶那個女孩。(เขาต้องการแต่งงานกับเด็กสาวคนนั้น)
 • หรือ 娶妻 (แต่งภรรยา) เป็นต้น

ส่วน 嫁 [jià] ประกอบด้วยตัวอักษร 女 (ผู้หญิง) และ 家 (บ้าน) หมายถึง แต่งผู้หญิงเข้าบ้าน อักษรตัวนี้จึงหมายถึง (ผู้หญิง) แต่งงาน รูปง่ายสุดที่ใช้กัน คือ 嫁給 (แต่งให้กับใคร) กรรมข้างหลังก็ต้องเป็นผู้ชาย เช่น

 • 她嫁給他了。(เธอแต่งให้เขาแล้ว)

ตัวอย่างประโยคอื่นๆ

 • 嫁一個會愛你女兒的男人。(แต่งให้กับชายหนุ่มที่รักลูกสาวของคุณ)
 • 嫁一個像他一樣的男人。(แต่งให้กับชายหนุ่มที่เหมือนเขา)

ส่วน 結婚 [jiéhūn]  ก็แปลว่า “แต่งงาน” เช่นเดียวกัน แต่เป็น 離合動詞 (ต้องเข้าใจก่อนว่า 離合動詞 เป็นคำกริยาประเภทไหน และมีวิธีการใช้อย่างไร ถึงจะใช้ได้ถูกต้อง) พูดอย่างง่ายๆ เลย 離合動詞 เป็นคำกริยาที่พยางค์แรกเป็นคำกริยา ส่วนพยางค์หลังเป็นกรรม (คำนาม) ของกริยาตัวแรก เพราะฉะนั้น คำกริยาประเภทนี้จะมีกรรมไม่ได้อีกแล้ว ถ้าต้องมีกรรม (เพิ่มเติม — ส่วนใหญ่เป็นคน) ต้องอาศัยบุพบทเข้ามาเป็นตัวช่วย โดยวางหน้าคำกริยา ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายคำกริยา (หรือภาคแสดง) … พอเข้าใจหรือเปล่า (อาจจะยากไป เพราะเป็นการอธิบายผ่านหน้าจอ) มาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่า

 • 你為什麼要結婚呢?
 • 那就跟我結婚!(แต่งงานกันฉันแล้วกัน — กรรม 我 วางหน้า 結婚 โดยมีบุพบท 跟)

ปูลู ประโยคตัวอย่าง (ส่วนใหญ่) ขอยืมมาจาก 百度 (ให้เครดิตไว้หน่อย)

ตัวอย่างเพิ่มเติม

 • 星期日弟弟要結婚,弟弟娶茉莉,茉莉嫁給我的弟弟。 วันอาทิตย์น้องชายจะแต่งงาน น้องชายแต่งงานกับมะลิ มะลิแต่งงานกับน้องชายของฉัน

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

อ่านเพิ่มเติม …การหมั้น [訂婚]

Apr 252013
 

量詞 [liàngcí] ลักษณะนาม

ลักษณะนามในภาษาจีนจะว่าไปแล้วก็ค่อนข้างจะซับซ้อนกว่าลักษณะนามในภาษาไทยอยู่มากพอสมควร แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้ ยิ่งถ้าเราจำตัวอักษรจีนที่นำมาใช้เป็นลักษณะนามได้ก็จะง่ายขึ้นไปอีก วิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งคือจำจากรูปประโยคแทนการจำเป็นคำๆ เพราะลักษณะนามในภาษาจีนบางตัวใช้ได้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง หรือไม่ก็มาฝึกร้องเพลงนี้กันเลยจะได้จำได้อย่างขึ้นใจ

 

量詞,用以說明數量的多少,每個名詞都有特定的量詞,不能拆開來使用。
請跟着影片,一邊唱歌一邊學量詞。

 • 一條河兩排樹,四隻野鴨水邊住。
  [yītiáohé liǎngpáishù, sìzhǐyěyā shuǐbiānzhù]
  แม่น้ำหนึ่งสาย ต้นไม้สองแถว เป็ดป่าสี่ตัวอาศัยอยู่ริมน้ำ
 • 一座山一片雲,一群山羊一條路。
  [yīzuòshān yīpiànyún, yīqúnshānyáng yītiáolù]
  เขาหนึ่งลูก เมฆหนึ่งผืน แพะหนึ่งฝูง ถนนหนึ่งสาย
 • 兩個人一口井,一片菜地一個屋;
  [liǎnggèrén yīkǒujǐng, yīpiàncàidì yīgèwū]
  คนสองคน บ่อหนึ่งบ่อ ผักหนึ่งแปลง บ้านหนึ่งหลัง
 • 四面牆兩扇窗,一張桌子擺中央;
  [sìmiànqiáng liǎngshànchuāng, yīzhāngzhuōzi bǎizhōngyāng]
  กำแพงสี่ด้าน หน้าต่างสองบาน โต๊ะหนึ่งตัววางอยู่ตรงกลาง
 • 一把椅一瓶水,一排沙發靠牆放;
  [yībǎyǐ yīpíngshuǐ, yīpáishāfā kàoqiángfàng]
  เก้าอี้หนึ่งตัว น้ำหนึ่งขวด โซฟาหนึ่งแถววางชิดกำแพง
 • 一份報幾個梨、一盤水果放桌上。
  [yīfènbào jǐgèlí, yīpánshuǐguǒ fàngzhuōshàng]
  หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง สาลี่สองสามลูก ผลไม้หนึ่งถาดวางบนโต๊ะ
 • 大卧房放張床,一個枕頭一床被。
  [dàwòfáng fàngzhāngchuáng, yīgèzhěntou yīchuángbèi]
  ห้องนอนใหญ่วางหนึ่งเตียง หมอนหนึ่งใบ ผ้าห่มหนึ่งผืน
 • 一盒糖一杯水,一張照片很珍貴;………………….
  [yīhétáng yībēishuǐ, yīzhāngzhàopiàn hěnzhēnguì]
  ลูกกวาดหนึ่งกล่อง แก้วน้ำใบหนึ่ง รูปถ่ายหนึ่งใบล้ำค่ามาก

Continue reading »

Apr 212013
 

รูปประโยค —-> 哪怕….也
—————————————-
哪怕…也 [nǎpà…yě] = 表示姑且承認某種事實。 [แค่….ก็;แม้….ก็ / Even though; no matter what/how; even if] ตัวอย่างเช่น

 • 哪怕他是三頭六臂,一個人也頂不了事。
  [nǎpà tā shì sāntóuliùbì, yīgè rén yě dǐng bùliǎo shì]
  แม้เขาจะมี 3 หัว 6 แขน คนเดียวก็ใช้ไม่ได้
 • 衣服只要乾淨就行,哪怕有幾個補丁。
  [yīfú zhǐyào gānjìng jiùxíng, nǎpà yǒu jǐ gè bǔdīng]
  เสื้อผ้าขอให้สะอาดก็ใช้ได้แล้ว แม้จะมีปะซ่อมบ้างก็ตาม
 • 哪怕失敗, 我也要試一下。
  [nǎpà shībài, wǒ yě yào shì yīxià]
  แม้จะพ่ายแพ้ ฉันก็จะต้องลองดูสักตั้ง
 • 哪怕是再大的困難我們也能克服。
  [nǎpà shì zài dà de kùnnán wǒmen yě néng kèfú]
  แม้จะยากลำบากมากกว่านี้ พวกเราก็สามารถเอาชนะได้
 • 李老師批改作業真仔細,哪怕一個標點也不放過。
  [lǐ lǎoshī pīgǎi zuòyè zhēn zǐxì, nǎpà yīgè biāodiǎn yě bù fàngguò]
  เหล่าซือหลีตรวจแก้การบ้านละเอียดยิบมาก แม้แต่เครื่องหมายวรรคตอนสักที่ก็ไม่เว้น
 • 你不寫信,哪怕打個電話也可以。
  [nǐ bù xiě xìn, nǎpà dǎ gè diànhuà yě kěyǐ]
  เธอไม่เขียนจดหมาย แค่โทรมาก็ยังดี
 • 你哪怕來看看我,我也高興。
  [nǐ nǎpà lái kàn kàn wǒ, wǒ yě gāoxìng]
  แค่เธอมาเยี่ยมฉัน ฉันก็ดีใจแล้ว
 • 我想見她,哪怕看一眼也行。
  [wǒ xiǎngjiàn tā, nǎpà kàn yīyǎn yě xíng]
  ฉันอยากจะพบหล่อน แค่เห็นครั้งเดียวก็ยังดี

เสิรมท้าย

 • 多嘴 = พูดมาก, ปากมาก
 • 多想 = คิดมาก

มีภาษิตจีนมาฝาก ……………..

 • 多思多慮多有益 [duōsīduōlǜ duōyǒuyì] คิดใคร่ครวญไตร่ตรองมากเข้าไว้จะมีประโยชน์มาก
 • 想十遍,說一遍 [xiǎngshíbiàn, shuōyībiàn] คิดสิบครั้ง พูดหนึ่งครั้ง (คิดให้มาก พูดน้อยๆ)

เครดิต : pantip

Apr 112013
 

ไวยากรณ์จีน แบบง่ายๆกับครูจู

不得不 vs 得 [bùdé bù vs děi]  ปู้ เตอ ปู้ vs เต่ย
ทั้งสองคำนี้เป็นคำ กริยานุเคราะห์ 助動詞: มันทำหน้าที่ขยายคำกริยา และ คำคุณศัพท์

不得不 bùdé bù ปู้ เตอ ปู้
โครงสร้าง 不得不 + คำกริยา
แปลว่า…..ไม่อาจจะไม่ + กระทำ = ต้องกระทำ (ด้วยความจำเป็น)
หมายถึง… เน้นว่า ตัวเราไม่อยากจะกระทำสิ่งนี้ แต่สภาพและเงื่อนไข บีบบังคับให้กระทำ ด้วยความจำเป็น
ตัวอย่าง…

考試結束的時間到了,我 [不得不+交] 考卷。
kǎoshì jiéshù de shíjiān dàole, wǒ [bùdé bù jiāo] kǎojuàn.
เข่า สื้อร์ เจี๋ย สู้ร์ เตอ สือร์ เจียน เต้า เลอ , หว่อ [ปู้ เตอ ปู้ +เจียว] เข่า เจวี้ยน
เวลาของการสอบสิ้นสุดลงแล้ว ฉัน [ไม่อาจจะไม่+ส่ง]กระดาษข้อสอบ
(ฉันน่ะ ไม่ได้อยากส่งตอนนี้เล้ย…แต่หมดเวลาสอบแล้ว จำเป็นต้องส่ง )
Continue reading »

Mar 242013
 

วันนี้มา “ปล่อยของ” อีกชุด (และจะทยอยปล่อยออกมาอีกเป็นระลอกๆ)

豐富、富裕、富有、豐盛 เป็นคำคุณศัพท์ (形容詞) ทั้งหมด หมายถึงอุดมสมบูรณ์, มั่งมี, มีเหลือมากพอ, เหลือกินเหลือใช้, ล้นเหลือ, ร่ำรวย, มีเงินมีทอง, ล่ำซำ ฯลฯ คำเหล่านี้ ถึงแม้จะมีความหมายคล้ายคลึง หรือใกล้เคียงกัน แต่ก็ใช้แทนกันไม่ได้ มาว่ากันทีละตัวเลย

1.豐富 [fēngfù] (อุดมสมบูรณ์) เน้น “ความอุดมสมบูรณ์” ในแง่มีเป็น “จำนวน” มาก และหลากหลาย “ประเภท” ใช้บรรยายได้ตั้งแต่ทรัพย์สินเงินทอง เนื้อหารายการ เนื้อหาหนังสือ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความคิด จินตนาการ อามรณ์ ความรู้สึก ฯลฯ เช่น

 • 豐富的經驗
 • 知識非常豐富
 • 豐富多彩
 • 豐富的神話

คำตรงข้ามของ 豐富 [fēngfù] อุดมสมบูรณ์ คือ 缺乏 [quēfá] ขาดแคลน 、貧乏 [pínfá] ขาดแคลน  และ 匱乏 [kuìfá] ขาดแคลน

豐富 นอกจากเป็นคำคุณศัพท์ ยังเป็นคำกริยา (動詞) ได้ด้วย เมื่อเป็นคำกริยาจะหมายถึง ทำให้ร่ำรวย, ทำให้อุดมสมบูรณ์, เพิ่มพูน เป็นต้น กรรมของกริยา 豐富 ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่นามธรรม (จับต้องไม่ได้) (แต่ก็ใช้กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ด้วย) เช่น

 • 我想參加一些活動,豐富自己的經驗。

2.富裕 [fùyù] (มั่งคั่งบริบูรณ์) เน้น “ความอุดมสมบูรณ์” ในแง่มีมาก มีเหลือกินเหลือใช้ ไม่ขาดแคลน หรือร่ำรวย มั่งคั่งบริบูรณ์นั่นเอง มักใช้บรรยายมาตรฐาน หรือระดับชีวิตความเป็นอยู่ เช่น

 • 富裕社會
 • 富裕生活

3.富有 [fùyǒu] (มั่งมี) เน้นความ “เป็นเจ้าของ”  หรือ “มี” วัตถุสิ่งของในปริมาณ หรือจำนวนมาก ใช้ได้ทั้งกับทรัพย์สินเงินทอง (จับต้องได้) และสิ่งที่เป็นนามธรรม สื่อความหมายในด้านบวก ทั้งนี้ 富有 นิยมใช้ในภาษาเขียนมากกว่า เช่น

 • 富有經驗
 • 富有魅力
 • 富有生命力

คำตรงข้ามของ 富有 [fùyǒu] ความมั่งมี คือ 貧窮 [pínqióng] ความยากจน

富有ใช้เป็นคำกริยาได้ (เช่นเดียวกับ 豐富) หมายถึง “มีเป็นจำนวน หรือปริมาณมาก” ฯลฯ ทั้งนี้ กรรมของ 富有 โดยทั่วไปจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม (จับต้องไม่ได้) เช่น

 • 富有冒險精神
 • 富有民族特色
 • 富有的銀行家

4.豐盛 [fēngshèng] (มากมายหลายอย่าง, มากมายหลากหลาย) ใช้เฉพาะกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ และนิยม (หรือส่วนใหญ่) ใช้กับอาหารการกินเท่านั้น สื่อถึงการมีอาหารการกิน “มาก” และ “ดี” หรือ “อุดมสมบรูณ์” เช่น

 • 豐盛的酒宴

คำตรงข้ามของ 豐盛 [fēngshèng] อุดมสมบูรณ์ คือ 貧乏 [pínfá] ขาดแคลน

ลองดูตัวอย่างประโยคกัน

 • 這本書的內容非常豐富。(เนื้อหาหนังสือ)
 • 中國人正在富裕起來,購買力越來越高。(มาตรฐาน/ระดับชีวิตความเป็นอยู่)
 • 這家公司的老闆很富有。(ทรัพย์สินเงินทอง)
 • 昨天的晚會非常豐盛。(อาหารการกิน)

ตัวอย่างประโยค และวลีั (เพิ่มเติม) จาก 百度

 • 中國有豐富  的自然資源。
 • 我們生活在一個富裕的社會中。
 • 你到底有多富有啊?
 • 豐盛的自助晚餐

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

Click to listen highlighted text!