สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้

แนะนำตำราเรียนภาษาจีน

Jan 302011
 

แบบเรียนภาษาจีน “ศูนย์จีนศึกษา จุฬาฯ” (คลิ๊กที่แบบเรียนแต่ละเล่มเพื่ออ่านเนื้อหาได้เลย)

 

แนะนำศูนย์จีนศึกษา

ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมของจีนและผลของความสัมพันธ์ของจีนในด้านต่าง ๆ มี บทบาทด้านการเผยแพร่ความรู้สู่วงวิชาการและประชาคมอื่น ๆ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดการประชุมทางวิชาการ การจัดสัมมนา การใช้สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มี หน้าที่สร้างเครือข่ายด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับจีนศึกษากับ หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และในแวดวงวิชาการเอง ทั้งนี้มีเครือข่ายการเชื่อมโยงทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ที่อยู่: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-7416-7ความเป็นมาและเหตุผล

แบบเรียน ภาษาจีนชุดนี้ ได้รับความสนับสนุนของธนาคารกรุงเทพ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่ศูนย์จีนศึกษา ได้ทำการวิจัยเรื่องการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย แล้วมีความประสงค์ที่จะผลิตแบบเรียนภาษาจีนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมไทย ตามโครงการปฏิรูปหลักสูตรแบบเรียน-สื่อการสอนภาษาจีน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียน และผู้สอน ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง
หนังสือ ชุดนี้ ได้ขอพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงพระอักษรพู่กันจีน เพื่อเชิญพิมพ์บนหน้าปกของแบบเรียน/ตำราภาษาจีน
ทางศูนย์จีนศึกษายินดีให้สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไป สามารถใช้แบบเรียนนี้ได้ โปรดติดต่อทางศูนย์ฯ


แบบเรียนภาษาจีน ระดับประถมศึกษา
เล่มที่ 1 ทักทาย กัน, ภาษาจีนไม่ค่อยยาก, บ้านของฉัน, ความรักของพ่อแม่, ฉันรักพ่อแม่, เธอเอาใจใส่พ่อแม่ไหม, โรงเรียนของฉัน, ฉันเป็นนักเรียนที่ดี, เพื่อนของฉัน, เพื่อนที่ดี, สิ่งที่เราทานทุกวัน, ร่างกายแข็งแรง, เรียนรู้การใช้ตะเกียบ
เล่มที่ 2 พวก เราเป็นเด็กดี, ฉันมีพี่น้อง, คุณครูรักพวกเรา, ฉันรักการเรียน, การงานและการเรียน, ร่างกายของพวกเรา, ร่างกายแข็งแรงสำคัญที่สุด, งานอดิเรกของฉัน, เพื่อนรักของพี่ชาย, เพื่อนรักยากที่จะลืม, ข้าวที่พวกเรากินมาจากไหน
เล่มที่ 3 สุนัข ของฉัน, ซื้อของ, ฉันนับเลขได้, เวลาเรียนต้องมีมารยาท, เพื่อนนักเรียนของฉันป่วย, สุขอนามัยที่ดี, ของใช้ประจำวันภายในบ้าน, กตัญญูกตเวที, ภาษาแม่ของฉัน, ผัก, เห็ด, ผลไม้, อย่าเขียน อย่าวาดเลอะเทอะ
เล่มที่ 4 เรียน รู้วิธีการจัดการตนเอง, ผู้ช่วยงานบ้านตัวน้อย, เด็กซื่อสัตย์, ภายในโลกเป็นอย่างไร, ดวงตา, ฟัน, สุนัขจอมละโมบ, วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, กล้วยหอม, แตงโม, การนอนหลับ, ไม่พูดแทรก
เล่มที่ 5 บ้าน แห่งความสุข, ใช้เงินเบ็ดเตล็ดอย่างไร, รับประทานอาหารที่บ้านเพื่อน, ลมมาจากไหน, ทำความสะอาดร่วมกันกับเพื่อน, โฆษณาสินค้าริมถนน, น้ำดื่ม, เคารพผู้ใหญ่ รักเด็ก, เทศกาลสงกรานต์, พืชพันธุ์, ทำไมดอกทานตะวันหันหน้าสู่พระอาทิตย์, แม่ไก่ออกไข่, นิทานเรื่องกิ่งไม้กำหนึ่ง
เล่มที่ 6 ฉัน บอกเวลาได้, ปิดเทอม, อาหารที่รับประทาน, เสี่ยวหมิงแสนฉลาด, ผักและผมไม้, เทสกาลคริสต์มาส, เทศกาลตรุษจีน, แกะหายล้อมคอก, สวนสัตว์, สุนัขของฉัน, ทำไมปลาวาฬไม่ใช่ปลา, ผึ้ง, ดวงดาวทำไมสามารถกระพริบตาได้
เล่มที่ 7 พิน อินภาษาจีน, ส่วนประกอบของอักษรจีน, ฉันหาคำศัพท์จากพจนานุกรมได้, ลูกชายเกียจคร้าน, เขียนบันทึกประจำวัน, เป็นหวัด, เต้าหู้ก็คือชีวิตของฉัน, โรงพยาบาล, การบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น, ยืน นั่ง ต้องเรียบร้อย, อวยพรวันตรุษจีนให้คุณครู, ทำไมพระจันทร์จึงเคลื่อนที่ตามคำเดิน
เล่มที่ 8 วิชา ที่มีเรียนในโรงเรียน, ในห้องเรียน, ทำการบ้านต้องขยัน, ฝนทั่งให้เป็นเข็ม, โทษของสุรา, ยาเสพติด, เรียนวิชาพลศึกษา, สุนัขจิ้งจอกกับอีกา, เขียนจดหมาย, ส่งจดหมาย, เทศกาลของไทย, เครื่องหมายวรรคตอน, เศรษฐีเสียชีวิตเพราะเสียคำพูด
เล่มที่ 9 เรียน รู้การเขียนเรียงความ, ผู้เชี่ยวช่ญเรื่องไข่, เส้นทางรถไฟ, การพ่ายแพ้คือหนทางแห่งความสำเร็จ, อุบัติเหตุทางจราจร, นั่งรถประจำทาง, วัดพระแก้ว–สัญลักษณ์วัดประเทศไทย, เขาไม่ได้พบท่าน, เทศกาลประเพณีจีน, ตำนานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์, เทศกาลเชงเม้ง, แม่น้ำเจ้าพระยา, อยู่อย่างมีความสามัคคีกัน
เล่มที่ 10 ดู โทรทัศน์, ใช้คอมพิวเตอร์, มวยไทเก๊ก, ขีดเรือเพื่อหาดาบ, โอลิมปิกที่ปักกิ่ง, ตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยง, ม้าฉลาด, กลิ่นหอมของอาหารและเสียงดังของเหรียญ, ชนชาติไท, ข้าวหอมมะลิของไทย, ว่ายน้ำ, แม่น้ำโขง, ข่งหลงสละสาลี่
เล่มที่ 11 กิจกรรม นอกห้องเรียน, ไม่ทุจริตการสอบ, เพื่อนรักของพ่อ, ปัญญาที่แท้จริง, ไม่ทิ้งถ่ายไฟฉายที่ใช้แล้วตามใจชอบ, บุหรี่และฝิ่น, การพนันทำร้ายจิตใจ, สุนัขจิ้งจอกแอบอ้างบารมีเสือ, พระอาทิตย์อยู่ใกล้เราตอนไหน, อากาศมีผลต่อสุขภาพจิต, หนึ่งปีสี่ฤดู, การขนส่งและมาตราชั่งตวงวัด, โทษของการทำลายป่า
เล่มที่ 12 ฉัน รู้จักวันเดือนปี, ร้องพลงทุกวันจิตใจแจ่มใส, ฝังเข็มและรมยา, ปู่โง่ย้ายภูเขา, ออกกำลังกายทุกวันดีต่อร่างกาย, การนวดแผนไทย, นั่งรถไฟใต้ดิน, ครอบครัวพอมีพอกินล้มละลาย, ที่สนามบิน, ชื่อและนามสกุลคนจีน, ถามทาง, ประโยชน์ของเพลง, เจดีย์กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่
แบบเรียนภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา
เล่มที่ 1
เที่ยว สวน, อินเทอร์เน็ต, พูดภาษาจีนกลาง, เด็กที่ชอบใช้สมอง, หมีแพนด้ายักษ์, ช้างไทย, ชาจีน, ความฉลาดและขบขัน, ฝนตกกระหน่ำ, แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟ, ที่ธนาคาร, มารยาทของคนไทย
เล่มที่ 2
สิงโต กับเสือ, เข้าร่วมงานสัมมนา, สี, กระต่ายกับเต่าวิ่งแข่งกัน, นกนางแอ่น, เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์, มีเรื่องเดือนร้องให้ไปหาตำรวจ, หมาป่ามาแล้ว, ดินฟ้าอากาศประเทศไทย, ดินแดนประเทศไทย, อ่าวไทย, จารีตประเพณีของคนไทย, พูดไม่ดีแขกหนีหมด
เล่มที่ 3
โทรศัพท์, วิธีโทรมือถืออย่างประหยัด, ประโยชน์ของการอ่านหนังสือพิมพ์, คำตอบที่ชาญฉลาด, คำอวยพร, สัตว์ป่า, มหาสมุทร, อีกากับหงส์ฟ้าขาว, ฟ้าร้องฟ้าแลบ, ประเทศแห่งรอยยิ้ม, อาหารในเมืองไทย, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, มารยาทของคนจีน
เล่มที่ 4
หนังสือ พิมพ์จีนในประเทศไทย, หนังสือพิมพ์ของประเทศจีน, สำนักข่าว, ม้าน้อยข้ามแม่น้ำ, คอมพิวเตอร์, ศาสนาพุทธในประเทศไทย, ทะเลสาบชิงไห่, ทำดีได้ดี, ชนชาติไต่, ดนตรีพื้นบ้านของจีนและไทย, ทำไมถึงต้องแยกขยะ, ต้นกำเนิดลม, การช่วยคนมีความสุข
เล่มที่ 5
อักษร จีน, ภาษาไทย, กายกรรมจีน, ดึงต้นกล้าให้โตไวๆ, ศิลปการต่อสู้ของจีน, ธงชาติไทย, ภูเขาที่สูงที่สุด, เย็นสบาย หรือ สองหยวน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศเพื่อนบ้านของไทย, ทวีปเอเชีย, หมากฝรั่ง, ปากแข็ง
เล่มที่ 6
วิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยโบราณ, ลูกคิด, เสน่ห์ภูเก็ต, ขอยืมวัว, เชียงใหม่, พัทยาและนักท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยวของไทย, ขัดแย้งในตัวเอง, พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 ของไทย, สุสานกษัตริย์จิ๋นซี, ความใกล้ชิดของยูนนานกับเชียงราย, ฝึกคิด หัดถาม, ผู้เฒ่าชายแดนสูญม้า
เล่มที่ 7
ไม่ ขยันตอนเล็ก ยามแก่ต้องเสียใจ, สถานีโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงของโลก, อักษรจีน:ตัวอักษรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุด, ขงจื่อขอคำแนะนำ, ตัวไหมสร้างรัง, เกาะไต้หวัน, การเมืองไทย, ซุนวู่คง, ไชน่าทาวน์เมืองไทย, การสร้างกระดาษในยุคโบราณ, เข็มทิศ, การพิมพ์ยุคโบราณ, จุดเด่นและจุดด้อย
เล่มที่ 8
ดู โทรทัศน์อย่างไร, การเขียนพู่กันจีน, ภูเขาหิมาลัย, เรือฟางขอยืมลูกธนู, สาธารณรัฐประชาชนจีน, เศรษฐกิจประเทศจีน, ดินแดนประเทศจีน, จิงเว่ยถมทะเล, ประชากรจีน, เกษตรกรรมของจีน, ดินปืน, จางเหิงและเครื่องวัดแผ่นดินไหว, ปากอัปมงคล
เล่มที่ 9
การ เรียนของหวังเหมื่ยน, คอมพิวเตอร์มหัศจรรย์, อักษรจีนตัวเต็มและตัวย่อ, นิทานเรื่องรองเท้า, สัตว์มหัศจรรย์, ทรัพยากรน้ำ, อุสาหกรรมของประเทศจีน, หยางเจิ้นปฏิเสธทอง, สงครามต่อต้านญี่ปุ่น, อาคารพระราชวัง, ชุดกี่เพ้า, ไม่ยอมคน
เล่มที่ 10
ความ สัมพันธ์ทางเครือญาติของคนจีน, การแพทย์และยาแผนจีน, เรียนภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต, เอากระดิ่งไปผูกคอแมว, ระบบสุริยจักรวาล, กรุงปักกิ่ง, มหานครเซี่ยงไฮ้, สาเหตุที่มาสาย, ฉางเจียงซานเสีย, จิ่วจ้ายโกว, การแกะสลักตราประทับ, การโคลนนิ่ง, การถ่อมตัวและมีมารยาท
เล่มที่ 11 ฟัง ร้อยครั้งไม่สู้ได้เห็นกับตา, การสื่อสารในโลกปัจจุบัน, พระจันทร์กับตำนาน, เคล็ดลับสู่ความร่ำรวย, เทียนอันเหมิน, กุ้ยหลิน, เส้นทางสายไหม, ใครเป็นคนกินไข่ไก่, เจิ้งเหอเดินสมุทร, นวนิยายสมัยหมิงชิง, เหมาเจ๋อตงประกาศสถาปนาประเทศจีนใหม่, โจวเอินไหลกับการต่างประเทศของจีน, คนที่ซื่อสัตย์และรักษาคำพูด
เล่มที่ 12 เพื่อน บ้านและประเทศเพื่อนบ้าน, วิธีการติดต่อระหว่างกัน, พระอาทิตย์กับพระจันทร์, คนฉลาดและคนโง่, แต่เดิมโลกติดกันเป็นผืนเดียว, สงครามฝิ่น, ฮ่องกงกลับคืนสู่จีน, เทพเจ้ากวนอู, มู่หลันออกรบ, ไม่ทำสงคราม, ปกป้องชั้นโอโซน, อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, มรดกในหีบเหล็ก
แบบเรียนภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษาชั้นต้น
เล่มที่ 1
สวัสดี, คุณเป็นคนชาติไหน, ฉันนับเป็น, บ้านฉันมี 4 คน, วันนี้วันศุกร์, สุขสันต์วันเกิด, น่ารักจริงๆ, ฉันตื่นนอนตอน 6 โมง, ห้องเรียนของฉันอยู่ชั้นสอง, ฉันซื้อมังคุดและมะม่วง, ฉันมีหมาน้อย 1 ตัว, ฉันชอบเรียนภาษาจีน, ประเทศจีนอยู่ด้านทิศเหนือของประเทศไทย
เล่มที่ 2 คุณ งานยุ่งไหม, สุดสัปดาห์คุณมักจะทำอะไร, ขอยืมพจนานุกรมของเธอหน่อย, ฉันดื่มโคล่า, ฉันอยากไปแลกเงิน, พ่อคุณทำงานอะไร, สุขสันต์วันพ่อ, ชุดนี้ใส่พอดี, ฉันไม่สบายนิดหน่อย, เขากำลังทำอะไรอยู่, วันนี้ร้อนกว่าเมื่อวาน, คุณมีวิธีดีๆ อะไรไหม, ขยันต่อไป
เล่มที่ 3 เปิด ภาคเรียนใหม่แล้ว, คุณคุ้นเคยกับที่นี้แล้วใช้ไหม, ดูโทรทัศน์, รู้จักเอาใจใส่ต่อผู้อื่น, วันหยุด, ไปเที่ยวชายทะเล (บันทึกหนึ่งบท), ฉันมองเห็นความรักของแม่, ภายในโลกเป็นอย่างไร, โทรศัพท์, ถามทาง, ส่งอีเมล์, ยุคคอมพิวเตอร์, ข่งหรงเสียสละสาลี่
เล่มที่ 4 เรียน ภาษาจีนในอินเตอร์เน็ต, อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน, คุณเคยไปที่ไหนมาบ้าง, กรุณาอย่ามักง่ายทิ้งขยะ, อาหารไทย, ผลไม้ไทย, ชาจีน, ต้องรักษาความน่าเชื่อถือ, สร้างนิสัยที่ถูกสุขลักษณะ, เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน, ขุนเขาและแม่น้ำแห่งกุ้ยหลิน, แม่น้ำเจ้าพระยา, นิทานกระต่ายกับเต๋า
เล่มที่ 5 การ เรียนและการงาน, อี-คอมเมิร์ส, ลูกคิด, เสี่ยวหมิงเจ้าปัญญา, คนขยันหมั่นเพียร, ความพ่ายแพ้เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จ, ตำนานของตะเกียบ, สุนัขจิ้งจอกมาแล้ว, ช้างไทย, แพนด้า, เทศกาลสรงกรานต์, เทศกาลตรุษจีน, เพราะเหตุใดแมงมุมไม่ติดใยแมงมุม
เล่มที่ 6 ประเทศ แห่งรอยยิ้ม, ขงจื่อขอคำชี้แนะ, กวนอู, คำตอบที่ชาญฉลาด, เก็บคืนหนังสือพิมพ์เพื่อชุบชีวิตป่าไม้, ทำไมไม่ควรแต่งตัวตามแฟชั่นมากเกินไป, การพนันทำลายชีวิตและจิตใจ, ขัดแย้งในตัวเอง, แนะนำบริษัท, โฆษณากับจิตวิทยาของคนจีน, ประกาศและแจ้งความ, สัมภาษณ์งาน, ทองสิบชั่ง
แบบเรียนภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง
เล่มที่ 1
ชีวิต ครอบครัว, หลักสูตรอาชีวศึกษา, อาชีพ, ฝนทั่งให้เป็นเข็ม, กระแสนิยมเรียนภาษาจีน, ของใช้ในชีวิตประจำวัน, รูดบัตรซื้อของ, ดึงต้นกล้าให้โตไวๆ, โทรศัพท์, เครื่องใช้สำนักงาน, เห็นอกเห็นใจ, ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต, เขาไม่ได้เห็นท่านหรอก
เล่มที่ 2
การ เจรจา, หน้าที่และความน่าเชื่อถือ, แลกเปลี่ยนนามบัตร, ขอยืมวัว, การนัดพบ, อีเมล, ทำลายภาวะชะงักงัน, ม้าน้อยข้ามแม่น้ำ, สุขภาพดีทั้งกาย-ใจ, ไปโรงพยาบาล, หลักคำสอนศาสนา, จิตสำนึกของพนักงานที่ดี, ผู้เฒ่าชายแดนสูญม้า,
เล่มที่ 3
การ ฝากส่งสิ่งของ, การค้าจีนกับอาเซียน, ที่ธนาคาร, กลิ่นหอมของกับข้าวกับเสียงของเงินเหรียญ, อาหารจานด่วน, การท่องเที่ยวและการเดินทาง, บริษัททัวร์, สุนัขจิ้งจอกแอบอ้างบารมีเสือ, มัคคุเทศก์, โรงแรม, เทศกาลสำคัญ, เส้นทางสายไหม, ใครเป็นคนกินไข่ไก่
เล่มที่ 4
ข้าว หอมมะลิของไทย, ลงนามสัญญา, ยุทธศาสตร์การตลาด, เต้าหู้คือชีวิตของฉัน, กรุงเทพฯ เมืองหลวงของไทย, ปักกิ่งเมืองหลวงของจีน, สนามบิน, ปากอัปมงคล, สถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อในไทย, สถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อในไทย, ประหยัดพลังงาน, จุดเด่นและจุดด้อย, สมัครงาน
แบบเรียนภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา
เล่มที่ 1
คุณ เป็นนักศึกษาใหม่หรือ, บทเรียนแรกของเทอมใหม่, ซื้อสินค้า ถามราคา, วันนี้เป็นวันอะไร, ฉันจะแนะนำให้, พวกเราไปดูคอนเสิร์ตกันเถอะ, ทัศนาจรที่กรุงเทพฯ, พวกเราต่างรู้จักซึงหงอคง, บนเครื่องบินที่จะไปปักกิ่ง, คุณว่ายน้ำเป็นไหม, เทพธิดาเหรจันทร์, ฤดูกาลทั้งสี่
เล่มที่ 2
บ้าน แห่งความรัก (1), บ้านแห่งความรัก (2), คุณไม่สบายตรงไหน, ส่งของขวัญ, ซื้อเสื้อผ้าที่เมืองจีน, รีบๆ เปลี่ยนหมายเลขเสีเถอะ, เขาอยากไปดูเมืองจีนสักหน่อย, ท้าวมหาพรหมของเมืองไทย, ทิวทัศน์แห่งกุ้ยหลิน, นางพญางูขาว, บัณฑิตจบใหม่กับการหางานทำ, ฉันกะว่าจะใช้ช่วงเวลาปิดเทอมอย่างนี้แหละ
เล่มที่ 3
ฉัน ว่าการออกเสียงยากที่สุด, คุณจะไปเที่ยวที่ไหนตอนปีใหม่, ไปแลกเงินที่ธนาคาร, ภาษาจีนน่าพิศวง, สโมสรไท้เก๊ก, ประเทศจีนช่างเปลี่ยนแปลงมากจริงๆ, นโยบายการคุมกำเนิดกับการมีลูกโทน, ศาลาดอกโบตั๋น, สามสหายร่วมชะตากับพรรณพฤกษาทั้งสี่, วัฒนธรรมการกินดื่มของจีน, เทศกาลสงกรานต์ของเมืองไทย, พวกเราต่างก็เป็นอาสาสมัคร
เล่มที่ 4
สภาพ อากาศของกรุงเทพฯ กับซูโจว, เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม, โลกคือบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเรา, ฉันพาน้องไปเที่ยวหอบวงสรวงฟ้า, สี่สิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่ของจีนโบราณ, รถยนต์ส่วนบุคคลในประเทศจีน, พระถังซำจั๋งกับการเดินทางสู่ตะวันตกเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎก, เทศกาลสารทไหว้ขนมจ้าง, ยกระดับสมรรถนะในการต่อต้านภัยธรรมชาติ, พวกเราเข้าสู่ยุคแห่งอินเทอร์เน็ตแล้ว, หลู่ซวิ่นกับงาน “อวยพร”, ขงจื่อกับปรัชญาสำนักหรู

สามารถดาว์นโหลดบทเรียนได้ที่ http://www.csc.ias.chula.ac.th/Thai/index.php

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.all-chinese.com/csc-keben
Click to listen highlighted text!