Category Archives: เรียนภาษาจีน กับ pasajeen.com

ภาษาจีน : ภาษาจีนกับความรักที่ไม่ลับ [Love Of Secret] ตอนที่1

ภาษาจีนกับความรัก


ประโยคภาษาจีนเกี่ยวกับความรัก

 • 我不哭,并不代表我心里没流泪。我坚强,并不代表什么事都没发生。
  [wǒbùkū, bìngbùdàibiǎo wǒxīnlǐméiliúlèi. wǒjiānqiáng, bìngbùdàibiǎo shénmeshìdōuméifāshēng] ที่ฉันไม่ร้องไห้ ไม่ได้หมายความว่า ในใจไม่มีน้ำตา ที่ฉันเข้มแข็ง ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
 • 我亲爱的朋友们,谢谢你们来到我的生命,给我带来幸福、欢笑、眼泪及一切,我爱你们。
  [wǒ qīn’ài de péngyǒumen, xièxiè nǐmen lái dào wǒ de shēngmìng, gěi wǒ dài lái xìngfú, huānxiào, yǎnlèi jí yīqiè, wǒ ài nǐmen] เพื่อนรัก ขอบเธอเธอที่เข้ามาในชีวิตฉัน ให้ทั้งความสุข, ความสนุกสนาน, น้ำตาและทุกสิ่งทุกอย่าง ฉันรักพวกนาย
 • 现在 我也不知道我在等谁。
  [xiànzài wǒ yě bù zhīdào wǒ zài děng shuí] ตอนนี้..ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันรอใครอยู่
 • 男人喜欢用 友情 开始一段爱情 女人喜欢用 友情 终结一段爱情 。
  [nánrénxǐhuanyòng yǒuqíng kāishǐ yīduàn àiqíng nǚrén xǐhuan yòng yǒuqíng zhōngjié yīduàn àiqíng] ผู้ชายมักชอบใช้มิตรภาพเริ่มต้นความรัก ผู้หญิงมักชอบใช้มิตรภาพเป็นจุดจบของความรัก
 • 有时沉默,不是不快乐,只是想把心净空。
  [yǒushíchénmò, bùshìbùkuàilè, zhǐshìxiǎngbǎxīn jìngkōng] บางครั้งที่เงียบ ไม่ใช่ไม่มีความสุข เพียงแค่ต้องการทำใจ
 • 据说:你梦到了一个人,是因为那个人在想你。
  [jùshuō: nǐmèngdàoleyīgèrén, shìyīnwèinàgèrén zàixiǎng nǐ] ได้มีการกล่าวไว้ว่า: การที่เธอฝันถึงคนๆนึง เป็นเพราะว่าคนๆนั้นกำลังคิดถึงเธออยู่
 • 我不美丽,但是我性感!
  [wǒbùměilì, dànshìwǒxìnggǎn] ฉันไม่สวยแต่เซ็กส์ซี่ค่ะ Continue reading

สำนวน คำศัพท์ ประโยคภาษาจีน เพื่อการชมภาพยนต์กำลังภายใน

กำลังภายใน ภาษาจีน
 • 武侠 [wǔxiá xiǎoshuō] จอมยุทธ์, กำลังภายใน (martial arts)
 • 内功 [nèigōng] กำลังภายใน
 • 武侠小说 [wǔxiá xiǎoshuō] นิยายจีนกำลังภายใน
 • 大喜日 [dàxǐrì] วันมงคล, วันมหามงคล
 • 闷闷不乐 [mènmènbúlè] ดูไม่มีความสุข
 • 吉时 [ jíshí] เลิศงามยามดี
 • 大概你的大喜日为什么一直是闷闷不乐的。ใกล้จะถึงวันแต่งงานของเธอ ทำไมดูไม่มีความสุขเลย
 •  像是换了一个人似的。อย่างกับเปลี่ยนไปเป็นคนละคน
 • 大家都心事重重的。 ทุกคนดูเหมือนมีเรื่องหนักอกหนักใจกันไปหมด
 •  你们胡想什么啊。พวกเจ้าเพ้อเจ้ออะไรกัน
 • 吉时已到。เลิศงามยามดีได้เริ่มขึ้นแล้ว
 • 视死如归 [shìsǐrúguī] เห็นความตายดั่งคืนสู่มาตุภูมิ
 • 将死 [jiāngsǐ] ใกล้จะตาย
 • 我是将死之人。 ข้าเป็นคนที่ใกล้จะตายอยู่แล้ว
 • 比武 [bǐwǔ] ประลองยุทธ์
 • 参加比武的人上前  คนที่จะประลองยุทธ์ออกมายืนข้างหน้า
 •  第一 [dìyī] อันดับหนึ่ง
 • 天下第一  อันดับ 1 ในใต้หล้า
 • 天下第一剑 กระบี่อันดับหนึ่งในใต้หล้า
 • 剑 [jiàn] กระบี่
 • 剑仙  เทพกระบี่
 • 躲躲闪闪 [duǒduoshǎnshǎn] หลบๆซ่อนๆ
 • 躲躲闪闪的算什么英雄好汉。 หลบๆซ่อนๆ นับเป็นจอมยุทธ์อะไร
 • 偷偷摸摸 [tōutōumōmō] ลับๆล่อๆ
 • 我天下第一,杀个老鼠何必偷偷摸摸呢 ข้าฝีมืออันดับหนึ่งในแดนดิน จะฆ่ามุสิกสักตัวหาจำเป็นต้องลับๆล่อๆ ไม่
 • 我会杀了你的 ข้าจะฆ่าเจ้า
 • 杀吧 杀吧 杀吧 ฆ่าสิ ฆ่าสิ ฆ่าสิ
 • 你今天定会死在这里 วันนี้เจ้าตายอยู่ที่นี่แน่นอน
 • 你怎么才来呀 เจ้าทำไมเพิ่งมานะ
 • 我能信得过你吗? ข้าสามารถเชื่อท่านได้ไหมเนี่ย
 • 不要过来 อย่าเข้ามา Continue reading

อะไรที่ขาดหายไปจากตัวอักษรจีนตัวย่อ? (现代的简体字失去了什么?)

อักษรจีนตัวย่อ ภาษาจีน

现代的简体字失去了什么?
Xiàndài de jiǎntǐzì shīqùle shénme?
อะไรที่ขาดหายไปจากตัวอักษรจีนตัวย่อ?

聽 ⟶ 听 , 聖  ⟶  圣
听不用耳,圣人无言
[tīngbùyòng ěr, shèngrénwúyán]

葉  ⟶  叶 , 從 ⟶从
叶不從花,
叶不从花,
[yèbù cónghuā]

買賣  ⟶  买卖
买卖亦不用貝
买卖亦不用贝
[mǎimàiyì bùyòngbèi]

親  ⟶  亲 , 愛  ⟶  爱
亲不見,爱無心,
亲不见,爱无心,
[qīnbùjiàn, ài wúxīn]

産  ⟶  产 , 廠  ⟶  厂
产不生,厂空空,
产不生,厂空空,
[chǎnbùshēng, chǎngkōngkōng]

麵  ⟶  面, 運  ⟶  运
面無麥,运無車,
面无麦,运无车,
[miànwúmài, yùnwúchē]

導  ⟶  导 , 兒  ⟶  儿
导無道,儿無首,
导无道,儿无首,
[dǎowúdào, er wúshǒu]

佇 [zhù]  ⟶  伫 , 飛  ⟶  飞
伫無腳,飞單翼,
伫无脚,飞单翼,
[zhùwújiǎo, fēidānyì]

雲  ⟶  云 , 開關  ⟶  开关
有云無雨,开关無門,
有云无雨,开关无门,
[yǒuyúnwúyǔ, kāiguānwúmén]

鄉  ⟶  乡 , 義  ⟶  义 ,
乡裡無郎,义成凶,魔仍是魔。
乡里无郎,义成凶,魔仍是魔。
[xiāngliwúláng, yìchéngxiōng, móréngshìmó]

白猫黑猪都是狗,(貓, 豬)
[báimāohēizhū dōushìgǒu]

豪杰非人老板木 (傑 ⟶  杰 , 闆 ⟶ 板)
[háojiéfēirén lǎobǎnmù]

——————————————–
(一)
亲不见,愛无心,(親 愛)
[qīn bùjiàn, ài wúxīn,(qīn’ài)]

运无车 产不生, (產 運),
[Yùn wú chē chǎn bù shēng, (chǎn yùn)]

面无麦,叶无木,(麵 葉)
[Miàn wú mài, yè wú mù,(miàn yè)]

飞单翼 体无骨, (飛)
[Fēi dān yì tǐ wú gǔ, (fēi)]

有雲无雨,開関无门,(雲 開関)
[Yǒu yún wú yǔ, kāiguān wú mén,(yún kāiguān)]

听不用耳,圣人无言。(聽 聖)
[Tīng bùyòng ěr, shèngrén wú yán. (Tīng shèng)]

白猫黑猪都是狗,(貓 豬)
[Bái māo hēi zhū dōu shì gǒu,(māo zhū)]

豪杰非人老板木。 (傑 闆)
[Háojié fēi rén lǎobǎn mù. (Jié bǎn)]

导无道 涌无力, (導 湧)
[Dǎo wú dào yǒng wúlì, (dǎo yǒng)]

儿无首 党不黑。 (兒 黨)
[Er wú shǒu dǎng bù hēi. (Er dǎng)]

鄉里无郎 厂里空空,(鄉厰)
[Xiānglǐ wú láng chǎng lǐ kōngkōng,(xiāng chǎng)]

魔还是魔。偷还是偷。”
[Mó háishì mó. Tōu háishì tōu]

二)
采花不用手,(採)
[Cǎihuā bu yòng shǒu,(cǎi)]

求爱无真心( 愛)
[Qiú’ài wú zhēnxīn (ài)]

劝君莫吃猪内脏,(臟)
[Quàn jūn mò chī zhū nèizàng,(zàng)]

内脏肯定都肮脏。(髒)
[Nèizàng kěndìng dū āng zāng. (Zāng) ]

胡须头发不长毛,(鬍鬚髮)
[Húxū tóufǎ bù cháng máo,(húxū fà) ]

轮子人下有匕首,(輪)
[Lúnzi rén xià yǒu bǐshǒu,(lún)]

买钩刀下有人头,(買)
[Mǎi gōu dāo xià yǒurén tóu,(mǎi)]

前进是往井里走,(進)
[Qiánjìn shì wǎng jǐng lǐ zǒu,(jìn)]

新华字典深似海,
[Xīnhuá zìdiǎn shēn sì hǎi, ]

从此“蕭”郎是“肖”郎。
[Cóngcǐ “xiāo” láng shì “xiào” láng ]

魔仍是魔;偷还是偷。
[Mó réng shì mó; tōu háishì tōu]

 

ความหมายอักษรจีน และศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ตอนที่1 [a-e]

เรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้นจากอักษรจีน พร้อมคำศัพท์ และคำอ่านพินอิน

อักษรจีนพร้อมคำอ่านพินอิน ความหมาย และคำแปล ตอนที่ 1 หมวดหมู่ A ถึง E

เรามาเริ่มเรียนรู้ภาษาจีน จากอักษรจีนร่วมกันนะครับ(มีทั้งหมด 8 ตอน) อักษรจีนบางตัวอาจใช้ได้ในหลากหลายความหมาย ในที่นี้จะให้ความหมายหรือคำแปลเพียงบางความหมายเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปต่อยอดในความหมายอื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้อักษรจีนบางตัวอาจจะเขียนซ้ำกันแต่จะมีความหมายและเสียงที่ต่างกันออกไป ตัวที่มีได้หลายเสียง จะใช้เครื่องหมาย * แสดงไว้หลังพินอิน ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีนเรียนรู้วิธีเขียนอักษร และอย่าลืมอ่านหัวข้อ กฎในการใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์พินอิน และการออกเสียง

ในส่วนของการออกเสียงให้เน้นพินอินเป็นหลักครับ มีตัวอย่างจากหลายเว็บด้วยกันเช่น Pinyin – Chinese Pinyin Table (horizontal) หรือ http://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php แล้วแต่ชอบ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก อักษรจีนใช้บ่อย 3000 คำ ด้วยครับ

และอย่าลืมติดตั้ง พจนานุกรมภาษาจีนอังกฤษป๊อปอัพ แค่ใช้เมาท์ชี้ก็แปลให้

เด็กหญิงกำลังฝึกพูด

หมวดหมู่ A-E | F-H | J-L | M-O | P-R | S-W | X-Y | Z

สารบัญ :
อักษรจีนหมวดหมู่ A
อักษรจีนหมวดหมู่ B
อักษรจีนหมวดหมู่ C
อักษรจีนหมวดหมู่ D
อักษรจีนหมวดหมู่ E

อักษรจีนหมวดหมู่ A

 • 阿 [ā] คำเสิรมน้ำเสียง อา… ⟶ 阿爸 [ābà] พ่อ, 阿姨 [āyí] น้าสาว, 阿弥陀佛 [ēmítuófó] อมิตพุทธ
 • 哎 (嗳) [āi] คำอุทาน ⟶ 哎呀 [āiyā] ไอ้หยะ , 哎哟 [āiyō] ไอ้โย
 • 哀 [āi] เศร้าโศก,เสียใจ ⟶ 节哀 [jié’āi] ระงับความเศร้าโศก, 哀伤 [āishāng] เศร้าโศก, 哀悼 [āidào] อาลัย(กล่าวถึงผู้เสียชีวิตแล้ว) , 哀辞 [āicí] คำไว้อาลัย
 • 挨 [āi]* ⟶ 挨骂 [áimà] ถูกด่า เช่น 谁进去谁挨骂。 ใครเข้าไปคนนั้นก็ถูกด่า, 挨次 [āicì] ตามลำดับ
 • 埃 [āi] ⟶ 埃及 [āijí] อียิปต์(Egypt)
 • 癌 [ái] มะเร็ง(Cancer) ⟶ 癌症 [áizhèng] มะเร็ง, 食管癌 [shíguǎnái] มะเร็งหลอดอาหาร, 肺泡癌 [fèipào’ái] มะเร็งปอด, 淋巴癌 [línbā’ái] มะเร็งต่อมน้ำเหลือง, 血癌 [xuè’ái] มะเร็งโลหิต, 子宫颈癌 [zǐgōngjǐngái] มะเร็งปากมดลูก, 前列腺癌 [qiánlièxiànái] มะเร็งต่อมลูกหมาก, 大肠癌 [dàchángái] มะเร็งลำไส้ใหญ่
 • 矮 [ǎi] เตี้ย ⟶ 低矮 [dī’ǎi] เตี้ย, 矮小 [ǎixiǎo] เตี้ยและเล็ก, 矮矮的 [ǎi’ǎide] เตี้ย
 • 艾 [ài] ⟶ 合艾 [Héài] หาดใหญ่
 • 爱 [ài] รัก,ชอบ ⟶ เช่น 1.我爱你! ฉันรักคุณ 2.我真的很爱她 。 ผมรักเขามากจริงๆ 3.我就爱听摇滚乐。 ฉันชอบฟังดนตรีร๊อกแอนด์โรล, 可爱 [kě’ài] น่ารัก,爱情 [àiqíng] ความรัก, 爱情片 [àiqíngpiān] หนังโรแมนติก, 爱好 [àihào] ชื่นชอบเป็นพิเศษ, 真爱 [zhēn’ài] รักแท้, 爱好 [àihào] งานอดิเรก เช่น 你有什么爱好? เธอมีงานอดิเรกอะไร, 谈爱好 [tánàihào] การสนทนาเรื่องงานอดิเรก, 爱疯 [àifēng] ไอโฟน/iPhone
 • 碍 (礙) [ài] อุปสรรค ขัดขวาง ⟶ 碍眼 [àiyǎn] ขวางหูขวางตา, 阻碍 [zǔ’ài] อุปสรรค

Continue reading

ความหมายอักษรจีน และศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ตอนที่2 [f-h]

เรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้นจากอักษรจีน พร้อมคำศัพท์ และคำอ่านพินอิน

อักษรจีนพร้อมคำอ่านพินอิน ความหมาย และคำแปล ตอนที่ 2 หมวดหมู่ F ถึง H

หมวดหมู่ A-E | F-H | J-L | M-O | P-R | S-W | X-Y | Z

สารบัญ :
อักษรจีนหมวดหมู่ F
อักษรจีนหมวดหมู่ G
อักษรจีนหมวดหมู่ H

อักษรจีนหมวดหมู่ F

 • 发 (發) [fā]* ส่ง ,มอบ ⟶ 发动 [fādòng] เริ่มต้น, 发表 [fābiǎo] ประกาศต่อสาธารณชน,发挥 [fāhuī] แสดงความสามารถออกมา, 发生 [fāshēng] เกิดเรื่องบางอย่างขึ้น เช่น 发生了什么事 [fāshēngleshénmeshì] เกิดอะไรขึ้น, 发球 [fāqiú] เสิร์ฟลูก(serve a ball), 发展 [fāzhǎn] พัฒนา, 发现 [fāxiàn] ค้นพบ, 开发 [kāifā] การพัฒนา
 • 罚 (罰) [fá] ลงโทษ,ปรับเงิน ⟶ 罚款 [fákuǎn] ปรับเงิน, 罚球 [fáqiú] ลูกโทษ
 • 阀 (閥) [fá] วาล์ว ⟶ 阀门 [fámén] วาล์ว(valve)
 • 伐 [fá] ตัด,โค่น ⟶ 伐木 [fámù] โค่นต้นไม้/ตัดไม้, 步伐 [bùfá] จังหวะก้าว, 斯洛伐克 [sīluòfákè] สโลวาเกีย(Slovakia)
 • 筏 [fá] แพ(raft) ⟶ 竹筏 [zhúfá] แพไม้ไผ่
 • 法 [fǎ] กฎหมาย, วิธีการ ⟶ 办法 [bànfǎ] วิธีการ(แก้ปัญหา) เช่น 还有别的办法吗? ยังมีวิธีอื่นอีกไหมครับ, 方法 [fāngfǎ] วิธีการ(ทำอะไรบางอย่าง) เช่น 你用什么方法去解决? คุณใช้วิธีการอย่างไรในการแก้ปัญหา , 法律 [fǎlǜ] กฎหมาย, 法官 [fǎguān] ผู้พิพากษา, 法国 [fǎguó] ฝรั่งเศส, 疗法 [liáofǎ] วิธีรักษา เช่น 中医疗法 [zhōngyī liáofǎ] วิธีรักษาแบบแพทย์แผนจีน, 语法 [yǔfǎ] ไวยากรณ์
 • 发 (髮) [fà]* เส้นผม ⟶ 发型师 [fā xíng shī] ช่างออกแบบทรงผม, 发卡 [fàqiǎ] กิ๊บติดผม
 • 番 [fān] ⟶ 番茄 [fānqié] มะเขือเทศ, 番茄酱 [fānqiéjiàng] ซอสมะเขือเทศ,番荔枝 [fānlìzhī] น้อยหน่า
 • 帆 [fān] ใบเรือ ⟶ 帆船 [fānchuán] เรือใบ
 • 翻 [fān] พลิก,คว่ำ,แปล ⟶ 翻译 [fānyì] แปล เช่น 请你翻译一下。 เธอกรุณาแปลให้หน่อย , 翻译家 [fānyìjiā] ล่าม/นักแปล เช่น 我想当翻译。 ฉันอยากเป็นล่าม, 翻倒 [fāndǎo] พลิกคว่ำ(overturn) 翻到 [fāndào] พลิก เช่น 请打开书,翻到第 40页 。 กรุณาเปิดหนังสือพลิกไปหน้า 40
 • 凡 [fán] ธรรมดา ⟶ 平凡 [píngfán] ธรรมดา, 凡事 [fánshì] ทุกเรื่อง เช่น 凡事专心去做,才会成功。 ทุกเรื่องต้องตั้งใจทำ จึงสามารถประสบความสำเร็จ
 • 矾 (礬) [fán] สารส้ม(alum) ⟶
 • 烦 [fán] รำคาญ ⟶ 耐烦 [nàifán] อดทน, 烦恼 [fánnǎo] กลัดกลุ้ม, 烦闷 [fánmèn] กลัดกลุ้มใจ, 麻烦 [máfan] รบกวน/ยุ่งยาก เช่น 1.不好意思, 麻烦您了。 เกรงใจจริงๆ ต้องรบกวนคุณแล้วนะ 2.真麻烦! ยุ่งยากจริงๆ 3.自找麻烦 [zìzhǎomáfan] หาเรื่องใส่ตัว
 • 樊 [fán] รั้ว, แซ่ฝาน ⟶ 樊少皇 [Fán Shǎohuáng] ฟานซิ่งหว่อง(ดารานักแสดง)
 • 矾 (礬) [fán] สารส้ม ⟶ 明矾 [míngfán] สารส้ม(alum), 白矾 [báifán] สารส้ม
 • 反 [fǎn] กลับกัน ⟶ 反对 [fǎnduì] คัดค้าน(ไม่เห็นด้วย) 反对派 [fǎnduìpài] ฝ่ายค้าน, 反面 [fǎnmiàn] ตรงข้าม, 反之 [fǎnzhī] ตรงกันข้าม, 反倒 [fǎndào] แทนที่…กลับ, 反光 [fǎnguāng] สะท้อนแสง, 反光镜 [fǎnguāngjìng] กระจกสะท้อนแสง, 反射角 [fǎnshèjiǎo] มุมสะท้อนกลับ, 反常 [fǎncháng] ผิดปกติ, 反应堆 [fǎnyìngduī] ปฎิกรณ์(reactor), 反应 [fǎnyìng] ปฎิกิริยา, 反手 [fǎnshǒu] แบคแฮนด์(backhand), 反抗 [fǎnkàng] ต่อต้าน, 反映 [fǎnyìng] สะท้อน(reflect), 反义词 [fǎnyìcí] คำตรงข้าม, 反复 [fǎnfù] ซ้ำไปซ้ำมา/ซ้ำๆ, 反正 [fǎnzhèng] ไม่ว่าอย่างไร (anyway)
 • 返 [fǎn] กลับ ⟶ 返回 [fǎnhuí] เดินทางกลับ, 往返票 [wǎngfǎnpiào] ตั๋วเดินทางไปกลับ เช่น 我想订去北京的往返票 。 ผมต้องการจองตั๋วเดินทางไปกลับปักกิ่ง
 • 犯 [fàn] ฝ่าฝืน,ละเมิด ⟶ 犯人 [fànrén] นักโทษ, 人犯 [rénfàn] ผู้ต้องหา, 犯罪 [fànzuì] อาชญากรรม/ทำผิดกฎหมาย, 犯法 [fànfǎ] ทำผิดกฎหมาย, 冒犯 [màofàn] ล่วงละเมิด, 囚犯 [qiúfàn] นักโทษ, 处决囚犯 [chǔjué qiúfàn] การประหารชีวิตนักโทษ
 • 饭 (飯) [fàn] อาหาร ⟶ 做饭 [zuòfàn] ทำอาหาร เช่น 我自己做饭吃。 ฉันทำอาหารกินเอง, 饭桶 [fàntǒng] คนที่ไม่เอาไหน/คนที่ไม่เป็นโล้เป็นพาย, 饭馆 [fànguǎn] ภัตตาคาร, 饭厅 [fàntīng] ห้องอาหาร, 饭店 [fàndiàn] โรงแรม, 吃饭 [chīfàn] ทานข้าว, 米饭 [mǐfàn] ข้าว เช่น 米饭先上吧。 ช่วยเสิร์ฟข้าวก่อน, 饭后 [fànhòu] หลังอาหาร, 饭前 [fànqián] ก่อนอาหาร เช่น 饭前服还是饭后服? กินก่อนอาหารหรือหลังอาหารครับ, 早饭 [zǎofàn] อาหารเช้า, 午饭 [wǔfàn] อาหารกลางวัน, 晚饭 [wǎnfàn] อาหารค่ำ เช่น 我们一起吃晚饭吧! พวกเรากินข้าวเย็นด้วยเถอะ, 吃完饭 [chīwánfàn] รับประทานอาหารเสร็จ เช่น 吃完饭后就该出发了。 หลังรับประทานอาหารเสร็จก็ควรออกเดินทางเลย
 • 贩 (販) [fàn] พ่อค้า ⟶ 贩毒 [fàndú] ค้ายาเสพติด, 贩卖 [fànmài] การค้า, 贩卖机 [fànmàijī] เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, 小贩 [xiǎofàn] พ่อค้ารายย่อย
 • 泛 (汎) [fàn] ลอย ⟶ 广泛 [guǎngfàn] กว้างขวาง(wide-ranging), 泛舟 [fànzhōu] ล่องเรือ/นั่งเรือเที่ยว
 • 范 (範) [fàn] แบบอย่าง, ขอบเขต ⟶ 模范 [mófàn] เป็นแบบอย่าง, 范围 [fànwéi] ขอบเขต
 • 方 [fāng] ทิศทาง, ด้าน, เหลี่ยม, ยกกำลัง ⟶ 方向 [fāngxiàng] ทิศทาง, 方便 [fāngbiàn] สะดวก, 方便面 [fāngbiànmiàn] บะหมี่สำเร็จรูป, 方格 [fānggé] ตารางสี่เหลี่ยม, 对方 [duìfāng] ฝ่ายตรงข้าม/อีกฝ่ายหนึ่ง เช่น 您有对方的地址吗? คุณมีบ้านเลขที่ของผู้รับไหมครับ, 中方 [Zhōngfāng] ฝ่ายจีน, 泰方 [Tàifāng] ฝ่ายไทย, 方圆 [fāngyuán] บริเวณโดยรอบ , 方圆20公里 ภายในรัศมี 20 กิโลเมตร , 核泄漏 [héxièlòu] การรั่วไหลของพลังงานนิวเคลียร์ เช่น 目前,日本政府打算规定发生了核泄漏的福岛方圆20公里在10年之内都不准住人。
 • 芳 [fāng] ⟶ 芬芳 [fēnfāng] กลิ่นหอม/หอมหวล
 • 防 [fáng] ป้องกัน กัน พิทักษ์ ⟶ 堤防 [dīfáng] เขื่อน, 消防 [xiāofáng] ดับเพลิง, 消防员 [xiāofángyuán] พนักงานดับเพลิง, 养儿防老 [yǎngérfánglǎo] เลี้ยงลูกเอาไว้ดูแลตนเองยามชรา, 防晒霜 [fángshàishuāng] ครีมกันแดด(sun cream, sunblock)
 • 房 [fáng] ห้อง ⟶ 房主 [fángzhǔ] เจ้าของบ้าน, 房客 [fángkè] ผู้เช่า, 房间 [fángjiān] ห้อง เช่น 1.房间里有空调吗? ในห้องพักมีแอร์ไหม 2.我的房间有点儿问题。 ห้องฉันมีปัญหานิดหน่อย 3.能给我换个房间吗? เปลี่ยนห้องให้ผมหน่อยได้ไหม , 单人房 [dānrénfáng] ห้องเตียงเดี่ยว, 多人房 [duōrénfáng] ห้องนอนรวม, 双床房 [shuāngchuángfáng] ห้องเตียงคู่, 双人房 [shuāngrénfáng] ห้องเตียงคู่, 房屋 [fángwū] อาคารบ้านเรือน, 房地产 [fángdìchǎn] อสังหาริมทรัพท์, 房租 [fángzū] ค่าเช่าบ้าน เช่น 房租多少钱? ค่าเช่าเท่าไหร่ , 退房 [tuìfáng] เช็คเอ้าท์/คืนห้อง เช่น 我要退房。 ผมต้องการเช็คเอ้าท์ , 磨房 [mòfáng] โรงโม่, 订房 [dìngfáng] จองห้อง, 套房 [tàofáng] ห้องชุด, 病房 [bìngfáng] ห้องผู้ป่วย, 加护病房 [jiāhùbìngfáng] ห้อง I.C.U, 房卡 [fángkǎ] คีย์การ์ด เช่น 这是您的房卡。 นี่คือคีย์การ์ดห้องคุณ
 • 肪 [fáng] ⟶ 脂肪 [zhīfáng] ไขมัน(fat)
 • 妨 [fáng] ⟶ 无妨 [wúfáng] ไม่เป็นไร เช่น A: 对不起 B:无妨
 • 仿 [fǎng] เลียนแบบ ⟶ 模仿 [mófǎng] เลียนแบบ(imitate), 效仿 [xiàofǎng] ทำตามแบบอย่าง, 仿制品 [fǎngzhìpǐn] สินค้าลอกเลียนแบบ
 • 访 [fǎng] เยี่ยม ⟶ 访问 [fǎngwèn] เยี่ยมเยียน, 来访 [láifǎng] มาเยี่ยม, 拜访 [bàifǎng] การเยี่ยมเยียน, 查访 [cháfǎng] สืบสวน
 • 纺 (紡) [fǎng] ปั่นทอ ⟶ 纺织 [fǎngzhī] ปั่นทอ, 纺织厂 [fǎngzhīchǎng] โรงงานทอผ้า, 纺织品 [fǎngzhīpǐn] สิ่งทอ
 • 放 [fàng] วาง, ปล่อย ⟶ 放心 [fàngxīn] วางใจ, 放假 [fàngjià] ปิดเทอม, 防松 [fáng sōng] ผ่อนคลาย,放大[fàngdà] ขยาย, 放屁 [fàngpì] ผายลม/ตด
 • 非 [fēi] ไม่ ⟶ 非得 [fēiděi] จะต้อง, 非常 [fēicháng] มากๆ เช่น 1.我最近非常忙。 ช่วงนี้ฉันยุ่งมากๆ 2.非常适合你。 เหมาะกับคุณมาก 3.非常有名。มีชื่อเสียงมาก, 是非 [shìfēi] ถูกผิด, 非导体 [fēidǎotǐ] ไม่ใช่ตัวนำ, 非金属 [fēijīnshǔ] อโลหะ, 非法 [fēifǎ] ผิดกฎหมาย, 非礼 [fēilǐ] ไม่มีมารยาท,非洲 [fēizhōu] ทวีปแอฟริกา, 南非 [nánfēi] แอฟริกาใต้
 • 啡 [fēi] ⟶ 咖啡 [kāfēi] กาแฟ, 咖啡豆 [kāfēidòu] เมล็ดกาแฟ
 • 菲 [fēi] ⟶ 菲比精灵 [Fēibǐ jīnglíng] ตุ๊กตาเฟอร์บี้(Furby), 菲薄 [fěibó] ดูถูกดูแคลน, 菲律宾[fēilǜbīn] ฟิลิปปินส์, 菲亚特 [fēiyàtè] รถเฟียต(Fiat), 菲林 [fēilín] ฟิลม์(film)
 • 飞 (飛) [fēi] บิน ⟶ 直升飞机 [zhíshēngfēijī] เฮลิคอปเตอร์,飞机 [fēijī] เครื่องบิน เช่น 我们要赶飞机。 พวกเราต้องรีบไปให้ทันเครื่องออก, 飞机场 [fēijīchǎng] สนามบิน, 飞行员 [fēixíngyuán] นักบิน, 飞逝 [fēishì] หายไปอย่างรวดเร็ว(to disappear quickly), 乘飞机 [chéngfēijī] โดยสารเครื่องบิน, 飞机票 [fēijīpiào] ตั๋วเครื่องบิน
 • 肥 [féi] ปุ๋ย,อ้วน, หลวม ⟶ 减肥 [jiǎnféi] ลดความอ้วน เช่น 我想减肥。 ฉันอยากลดความอ้วน, 减肥咖啡 [jiǎnféi kāfēi] กาแฟลดน้ำหนัก, 肥 [féi] หลวม เช่น 1.这条裤子太肥了。 กางเกงตัวนี้หลวมเกินไปแล้ว 2.有没有把牛仔裤裤腰改瘦的方法吗?มีวิธีแก้เอวของกางเกงยีนส์นี้ให้คับกว่านี้ไหม
 • 匪 [fěi] ขโมย(robber) ⟶ 匪徒 [fěitú] โจร
 • 费 [fèi] ค่าใช้จ่าย ⟶ 免费 [miǎnfèi] ฟรี, 生活费 [shēnghuófèi] ค่าครองชีพ, 浪费 [làngfèi] สิ้นเปลือง, 水电费 [shuǐdiànfèi] ค่าน้ำค่าไฟ เช่น 我的水电费 还没交。 ฉันยังไม่ได้ชำระค่าน้ำค่าไฟ, 交费 [jiāofèi] ชำระเงิน เช่น 今天我就去交费。 ฉันจะไปชำระเงินวันนี้ , 电话费 [diànhuàfèi] ค่าโทรศัพท์ เช่น 我交一下电话费。 ฉันจะชำระค่าโทรศัพท์สักหน่อย
 • 废 (廢) [fèi] เสีย,พิการ ⟶ 废话 [fèihuà] คำพูดไร้สาระ, 残废 [cánfèi] พิการ
 • 肺 [fèi] ปอด(lung) ⟶ 肺病 [fèibìng] โรคปอด/ วัณโรคปอด
 • 吠 [fèi] เห่า(bark) ⟶ 狗吠汪汪[gǒufèiwāngwāng] หมาเห่าโฮ่งๆ
 • 沸 [fèi] เดือด ⟶ 煮沸 [zhǔfèi] ต้มให้เดือด, 沸点 [fèidiǎn] จุดเดือด(boiling point)
 • 粪 (糞) [fèn] ขี้,มูล ⟶ 粪便 [fènbiàn] อุจจาระและปัสสาวะ
 • 分 [fēn]* แบ่ง, นาที ⟶ 分明 [fēnmíng] ชัดแจ้ง, 分钟 [fēnzhōng] นาที เช่น 已经等了 20分钟了。 รอมา 20 นาทีแล้ว, 分析 [fēnxī] วิเคราะห์(analyse), 公分 [gōngfēn] เซนติเมตร(厘米 [límǐ] เซนติเมตร), 分享 [fēnxiǎng] แบ่งปันความสุข เช่น 借分享 ขอแบ่งปัน, 分手 [fēnshǒu] เลิกทางกัน เช่น 我女朋友跟我分手了。 ผมเลิกกับแฟนแล้ว, 十分 [shífēn] อย่างยิ่ง/เต็มที่ เช่น 我十分支持你们的理念。[wǒshífēn zhīchínǐmendelǐniàn] ผมสนับสนุนความคิดของคุณอย่างเต็มที่
 • 芬 [fēn] กลิ่นหอม ⟶ 芬芳 [fēnfāng] กลิ่นหอม/หอมหวล, 芬兰 [fēnlán] ฟินแลนด์(Finland)
 • 氛 [fēn] บรรยากาศ ⟶ 气氛 [qìfēn] บรรยากาศ เช่น 这里的气氛很好。 บรรยากาศที่นี่ดีมาก
 • 焚 [fén] เผา ⟶ 焚烧 [fénshāo] เผาไหม้, 心急如焚 [xīnjírúfén] ใจร้อนดั่งไฟ
 • 坟 (墳) [fén] สุสาน ⟶ 坟墓 [fénmù] สุสาน
 • 粉 [fěn] แป้ง, ผง, สีชมพู ⟶ 河粉 [héfěn] ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่, 粉丝 [fěnsī] วุ้นเส้น, 粉条 [fěntiáo] วุ้นเส้น, 粉刺 [fěncì] สิว
 • 分 [fèn]* ⟶ 处分 [chǔfèn] ลงโทษ, 非分 [fēifèn] เลยเถิด, 分内 [fènnèi] ในหน้าที่, 分外 [fènwài] นอกหน้าที่
 • 份 [fèn] ส่วน(part), ลักษณะนามบอกจำนวน ⟶ 身份证 [shēnfènzhèng] บัตรประชาชน, 股份 [gǔfèn] หุ้น(share), 一份报 หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง, 月份 [yuèfèn] เดือน
 • 奋 [fèn] ทุ่มเท ⟶ 奋进 [fènjìn] ก้าวไปข้างหน้า, 奋勇 [fènyǒng] ห้าวหาญ, 勤奋 [qínfèn] ขยัน, 奋斗 [fèndòu] ต่อสู้,兴奋 [xīngfèn] ตื่นเต้น(be excited)
 • 愤 (憤) [fèn] โกรธเคือง ⟶ 愤怒 [fènnù] โกรธ(angry), 愤怒的小鸟 [fènnùdexiǎoniǎo] แองกี้เบิร์ด(Angry Birds) Continue reading

ความหมายอักษรจีน และศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ตอนที่4 [m-o]

เรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้นจากอักษรจีน พร้อมคำศัพท์ และคำอ่านพินอิน

อักษรจีนพร้อมคำอ่านพินอิน ความหมาย และคำแปล ตอนที่ 4 หมวดหมู่ M ถึง O

หมวดหมู่ A-E | F-H | J-L | M-O | P-R | S-W | X-Y | Z

สารบัญ :

อักษรจีนหมวดหมู่ M
อักษรจีนหมวดหมู่ N
อักษรจีนหมวดหมู่ O

อักษรจีนหมวดหมู่ M

 • 吗 (嗎) [ma]* ใช้ในประโยคคำถาม ⟶ 真的吗 [zhēndema] จริงหรือ
 • 吗 (嗎) [mǎ]* ⟶ 吗啡 [mǎfēi] มอร์ฟีน(morphine)
 • 妈 (媽) [mā] แม่ ⟶ 妈妈 [māma] แม่
 • 抹 [mā]* เช็ด,ถู ⟶ 抹布 [mābù] ผ้าเช็ดโต๊ะ
 • 蟆 (蟇) [má] กบหรือคางคก ⟶ 蛤蟆 [háma] คางคก
 • 麻 (蔴) [má]* ป่าน,ปอ ⟶ 麻烦 [máfan] รบกวน, 麻木 [mámù] ชา, 芝麻 [zhīma] งา, 白芝麻 [báizhīma] งาขาว, 黑芝麻 [hēizhīma] งาดำ
 • 马 (馬) [mǎ] ม้า ⟶ 马路 [mǎlù] ถนน, 马上 [mǎshàng] ทันที, 马甲 [mǎjiǎ] เสื้อกั๊ก, 马来西亚 [mǎláixīyà] ประเทศมาเลเซีย
 • 唛 [mà] ⟶ 鹰唛 [yīngmà] ตรานกอินทรี(สินค้า)
 • 埋 [mái] กลบฝัง ⟶ 埋单 [máidān] เช็คบิล, 埋伏 [máifú] ดักซุ่ม, 埋葬 [máizàng] ฝัง(ศพ)
 • 埋 [mái] ฝัง, กลบ ⟶ 埋伏 [máifú] หมอบซุ่ม, 埋葬 [máizàng] ฝัง(ศพ)
 • 买 (買) [mǎi] ซื้อ ⟶ 购买 [gòumǎi] จัดซื้อ, 购买力 [gòumǎilì] กำลังซื้อ, 买卖 [mǎimai] การซื้อขาย (ธุรกิจซื้อมาขายไป)
 • 卖 (賣) [mài] ขาย ⟶ 非卖品 [fēimàipǐn] ไม่ได้ขาย(Not For Sale) เช่น 很抱歉,这幅画是非卖品。ขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ภาพรูปนี้ไม่ได้ขาย ,卖品 [màipǐn] สำหรับขาย(For Sale),零卖 [língmài] ขายราคาปลีก, 卖主 [màizhǔ] ผู้ขาย, 买卖 [mǎimai] ซื้อมาขายไป, 贩卖 [fànmài] ค้าขาย, 贩卖机 [fànmàijī] ตู้ขายของหยอดเหรียญ
 • 麦 (麥) [mài] ข้าวสาลี ⟶ 小麦 [xiǎomài] ข้าวสาลี, 麦克风 [màikèfēng] ไมโครโฟน, 麦片 [màipiàn] ข้าวโอ๊ต, 大麦 [dàmài] ข้าวบาร์เล่ย์
 • 埋 [mán]* ⟶ 埋怨 [mányuàn] กล่าวโทษ/ตำหนิ เช่น 不要经常埋怨别人ไม่ควรตำหนิผู้อื่นทุกครั้งครา
 • 蛮 (蠻) [mán] หยาบคาย, ป่าเถื่อน ⟶ 野蛮 [yěmán] ป่าเถื่อน
 • 瞒 (瞞) [mán] ปิดบัง ⟶ 瞒骗 [mánpiàn] หลอกลวง
 • 螨 [mǎn] ไร
 • 满 (滿) [mǎn] เต็ม ⟶ 满意 [mǎnyì] พอใจ, 满足 [mǎnzú] พอใจ, 丰满 [fēngmǎn] อุดมสมบูรณ์, 充满 [chōngmǎn] เต็มไปด้้วย
 • 曼 [màn] นิ่มนวล,อ่อนช้อย ⟶ 曼谷 [màngǔ] กรุงเทพฯ , 曼妙 [mànmiào] อ่อนช้อยงดงาม, 曼联 [mànlián] แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
 • 幔 [màn] ผ้าม่าน
 • 蔓 [màn]* เครือไม้เลื้อย ⟶ 蔓延 [mànyán] แพร่ขยาย
 • 漫 [màn] ล้น, น้ำท่วม ⟶ 漫游 [mànyóu] ท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง, 漫步 [mànbù] เดินเล่น, 漫画 [mànhuà] การ์ตูน
 • 慢 [màn] ช้า ⟶ 慢性 [mànxìng] เรื้อรัง, 慢性病 [mànxìngbìng] โรคเรื้อรัง, 慢火 [mànhuǒ] ไฟอ่อน, 慢走 [mànzǒu] เดินทางดีๆนะ/ถนอมตัวด้วย
 • 茫 [máng] ⟶ 茫然 [mángrán] ไม่รู้อะไรเลย งงงวย
 • 猫 (貓) [māo] แมว ⟶ 加菲猫 [Jiāfēimāo] แมวการ์ฟิลด์(Garfield)
 • 貌 [mào] หน้าตา ⟶ 面貌 [miànmào] ใบหน้า, 美貌 [měimào] โฉมงาม, 礼貌 [lǐmào] มารยาท, 貌相 [màoxiàng] / 相貌 [xiàngmào] สิ่งที่เห็นจากภายนอก, 人不可貌相 [rénbùkěmàoxiàng] คนเราไม่สามารถตัดสินจากภายนอกได้ คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ
 • 么 (麽) [me] (มีความหมายเหมือนกับ 吗 [ma], 嘛 [ma] ⟶ 怎么 [zěnme] อย่างไร, 为什么 [wèishénme] ทำไม, 没什么 [méishénme] ไม่มีอะไร, 多么 [duōme] สักเท่าไร, 那么 [nàme] อย่างนั้น, 那么些 [nàmexiē] มากอย่างนั้น
 • 没 [méi] ไม่ ⟶ 没劲 [méijìn] ไม่สนใจ เช่น 太没劲了 ไม่น่าสนใจ,
 • 每 [měi] แต่ละ, ทุกๆ ⟶ 每日 [měirì] ประจำวัน(daily), 每年 [měinián] ทุกปี
 • 美 [měi] สวย ⟶ 美女 [měinǚ] สาวสวย, 美丽 [měilì] สวยงาม, 美国 [měiguó] ประเทศสหรัฐฯ, 美味 [měiwèi] อาหารที่เอร็ดอร่อย/รสเลิศ , 美不胜收 [měibúshèngshōu] สวยเกินคำบรรยาย
 • 媚 [mèi] ประจบ ⟶ 明媚 [míngmèi] (ทัศนียภาพ)สวยวิจิตรตระการตา, 媚眼 [mèiyǎn] ดวงตาที่สวยหยาดเยิ้ม
 • 门 (門) [mén] ประตู ⟶ 朱门 [zhūmén] ประตูสีแดง, 门诊部 [ménzhěnbù] คลีนิก, 门把手 [ménbǎshou] ลูกบิดประตู ที่เปิดประตู, 门口 [ménkǒu] ประตูทางเข้า
 • 梦 (夢) [mèng] ฝัน ⟶ 做梦 [zuòmèng] ฝัน, 梦想 [mèngxiǎng] เพ้อฝัน, 梦遗 [mèngyí] ฝันเปียก, 梦见 [mèngjiàn] ฝันเห็น, 梦话 [mènghuà] ละเมอ, 恶梦 [èmèng] ฝันร้าย(nightmare), 白日做梦 [báirìzuòmèng] ฝันกลางวัน(daydream)
 • 弥 (彌) [mí] ⟶ 阿弥陀佛 [ēmítuófó] อมิตพุทธ,沙弥 [shāmí] สามเณร, 弥勒 [mílè] พระอริยเมตรัย/พระสังขจาย, 弥天 [mítiān] ลวงโลก,弥撒 [mísā] พิธีมิซซา(ศาสนาคริสต์)
 • 迷 [mí] หลง ⟶ 迷信 [míxìn] เชื่อเรื่องโชคลางของขลัง ,影迷 [yǐngmí] แฟนหนัง(film fan), 迷路 [mílù] หลงทาง, 迷上 [míshàng] หลงไหล, 迷人 [mírén] น่าหลงไหล, 万人迷 [wànrénmí] หนุ่มสาวที่มีเสน่ห์ชวนหลงไหล
 • 谜 (謎) [mí] ปริศนา(riddle) ⟶ 猜谜 [cāimí] ทายปริศนา, 谜语 [míyǔ] คำปริศนา
 • 米 [mǐ] เมตร, ข้าว ⟶ 糯米 [nuòmǐ] ข้าวเหนียว, 米饭 [mǐfàn] ข้าวสวย, 糙米 [cāomǐ] ข้าวกล้อง, 泰国香米 [Tàiguó iāngmǐ] ข้าวหอมมะลิ, 厘米 [límǐ] เซ็นติเมตร, 毫米 [háomǐ] มิลิเมตร(มิล), 有米的 [yǒumǐde] คนมีเงิน, 米粉 [mǐfěn] แป้งข้าวจ้าว, 米汤 [mǐtāng] น้ำข้าวต้ม, 玉米 [yùmǐ] ข้าวโพด, 米线 [mǐxiàn] เส้นหมี่(ก๋วยเตี๋ยว), 酸辣米粉 [suānlàmǐfěn] ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ต้มยำ, 小米 [xiǎomǐ] ข้าวฟ่าง(millet), …ศัพท์ภาษาจีน: หน่วยวัดความยาว
 • 觅 (覓) [mì] หา(look for) ⟶ 觅求 [mìqiú] แสวงหา เช่น 不要向你的身外觅求真理,因为真理就在你的身体里面,此外无处可觅。, 寻觅 [xúnmì] แสวงหา เช่น 请勿去寻觅生活的意义,请去创造它。 อย่าแสวงหาความหมายของชีวิต แต่จงสร้างมันขึ้นมา
 • 密 [mì] ชิด ⟶ 密度 [mìdù] ความหนาแน่น, 保密 [bǎomì] เก็บไว้เป็นความลับ, 密件 [mìjiàn] เอกสารลับ, 机密文件 [jīmìwénjiàn] เอกสารลับ(confidential file), 密会 [mìhuì] การประชุมลับ, 密信 [mìxìn] จดหมายลับ, 密室 [mìshì] ห้องลับ, 密封 [mìfēng] ผนึกแน่น, 密布 [mìbù] ปกคลุมอย่างหนาแน่น, 密切 [mìqiè] สนินสนม
 • 秘 [mì] ลับ, เคล็ดลับ ⟶ 秘诀 [mìjué] เคล็ดลับ เช่น 自信是成功的第一秘诀。ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นเคล็ดลับอันดับ 1 ของความสำเร็จ , 秘书 [mìshū] เลขานุการ, 秘密 [mìmì] ความลับ, 秘宝 [mìbǎo] ของล้ำค่าที่หายาก, 便秘 [biànmì] ท้องผูก(constipation)
 • 泌 [mì] ⟶ 分泌 [fēnmì] , ขับออก分泌物 [fēnmìwù] สารคัดหลั่ง, 内分泌 [nèifēnmì] น้ำคัดหลั่งภายใน, 泌尿器 [mìniàoqì] อวัยวะขับถ่ายปัสสาวะ
 • 蜜 [mì] ฝึ้ง,หวาน ⟶ 甜蜜 [tiánmì] หวานชื่น/มีความสุข, 蜂蜜 [fēngmì] น้ำผึ้ง, 蜜蜂 [mìfēng] ผึ้ง, 蜜月 [mìyuè] ฮันนีมูน(honeymoon)
 • 棉 [mián] ฝ้าย ⟶ 棉花 [miánhua] ฝ้าย, 卫生棉条 [wèishēngmiántiáo] ผ้าอนามัยแบบสอด, 棉被 [miánbèi] ผ้านวม Continue reading

ความหมายอักษรจีน และศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ตอนที่6 [s-w]

เรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้นจากอักษรจีน พร้อมคำศัพท์ และคำอ่านพินอิน

อักษรจีนพร้อมคำอ่านพินอิน ความหมาย และคำแปล ตอนที่ 6 หมวดหมู่ S ถึง W

หมวดหมู่ A-E | F-H | J-L | M-O | P-R | S-W | X-Y | Z

 

สารบัญ :

อักษรจีนหมวดหมู่ S
อักษรจีนหมวดหมู่ T
อักษรจีนหมวดหมู่ W

อักษรจีนหมวดหมู่ S

 • 撒 [sā]* ปล่อย ⟶ 撒手 [sāshǒu] ปล่อยมือ, 撒旦 [sādàn] ซาตาน(สิ่งชั่วร้าย), 撒谎 [sāhuǎng] โกหก, 撒网 [sāwǎng] หว่านแห/ทอดแห
 • 洒 (灑) [sǎ] พรม,สาด ⟶ 洒水壶 [sǎshuǐhú] ฝักบัวรดน้ำ, 潇洒 [xiāosǎ] สง่างาม, 洒泪 [sǎlèi] หลั่งน้ำตา
 • 萨 (薩) [sà] ⟶ 观音菩萨 [guānyīnpúsà] โพธิสัตว์กวนอิม, 拉萨 [lāsà] ลาซา(เมืองหลวงธิเบตของประเทศจีน)
 • 腮 (顋) [sāi] แก้ม ⟶ 腮腺炎 [sāixiànyán] คางทูม
 • 塞 [sāi]* อุด ⟶ 塞车 [sāichē] รถติด, 加塞儿 [jiāsāir] แซงคิว,开塞钻 [kāisāizuàn] ที่เปิดจุกขวด, 堵塞 [dǔsè] อุดตัน, 栓塞 [shuānsè] อุดตัน(เส้นเลือด), 火花塞 [huǒhuāsāi] หัวเทียน(Spark plug)
 • 赛 (賽) [sài] แข่งขัน ⟶ 赛车 [sàichē] แข่งรถ, 比赛 [bǐsài] การแข่งขัน
 • 三 [sān] เลขสาม(3) ⟶ 三合板 [sānhébǎn] ไม้อัด, 三国 [sānguó] สามก๊ก, 不三不四 [bùsān búsì] ไม่เป็นโล้เป็นพาย, 三心二意 [sānxīnèryì] สองจิตสองใจ, 丢三落四 [diūsān làsì] ขี้หลงขี้ลืม, 第三者 [dìsānzhě] มือที่สาม, 三七二十一 [sānqī’èrshíyī] เป็นสำนวนหมายถึง “ข้อเท็จจริง”(สามเจ็ดยี่สิบเอ็ด 3*7=21) เช่น 不管三七二十一 ไม่สนว่าว่าข้อเท็จจริงจะเป็นเช่นไร/ไม่สนอะไรทั้งนั้น, 三边形 [sānbiānxíng] รูปสามเปลี่ยม, 三角 [sānjiǎo] สามเหลี่ยม, 三角形 [sānjiǎoxíng] รูปสามเหลี่ยม, 正三角形 [zhèng sānjiǎoxíng] รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า, 三角学 [sānjiǎoxué] วิชาตรีโกณมิติ, 三角函数 [sānjiǎo hánshù] ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ, 三角铁 [sānjiǎotiě] เหล็กฉาก, 直角三角形 [zhíjiǎo sānjiǎoxíng] รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก, 三明治 [sānmíngzhì] แซนด์วิช, 三春 [sānchūn] เดือนที่สามของฤดูใบไม้ผลิ, 三轮车 [sānlúnchē] รถสามล้อ
 • 散 [sàn] กระจาย ⟶ 散布 [sànbù] แจกจ่าย/กระจาย, 散步 [sànbù] เดินเล่น, 散会 [sànhuì] เลิกประชุม, 不见不散[bùjiànbùsàn] รอจนกว่าจะพบ
 • 丧 (喪) [sāng]* เกี่ยวกับศพ ⟶ 丧礼 [sānglǐ] งานศพ, 丧仪 [sāng​yí​] งานศพ (丧仪结束之后 เสร็จพิธีงานศพ), 丧事 [sāngshì] ฌาปนกิจ, 丧服 [sāngfú] ชุดไว้ทุกข์, 丧失 [sàngshī] , สูญเสีย丧气 [sàngqi] โชคร้าย/หมดอาลัย, 垂头丧气 [chuítóu sàngqì] หมดอาลัยตายอยาก, 丧尸 [sāngshī] ผีดิบ/ซอมบี้(zombie)
 • 桑 [sāng] ต้นหม่อน,มัลเบอรี่(mulberry) ⟶ 桑拿 [sāngná] ซาวน่า, 桑拿浴 [sāngnáyù] ซาวน่า, 桑蚕 [sāngcán] ตัวไหม
 • 嗓 [sǎng] ลำคอ, เสียง ⟶ 嗓子 [sǎngzi] ลำคอ, 嗓音 [sǎngyīn] เสียง
 • 骚 (騷) [sāo] ก่อกวน ⟶ 骚扰 [sāorǎo] ก่อกวน, 骚乱 [sāoluàn] ก่อความวุ่นวาย
 • 搔 [sāo] เกา(scratch) ⟶ 搔痒耙 [sāoyǎngpá] ไม้เกาหลัง
 • 臊 [sào] อาย ⟶ 害臊 [hàisào] อาย
 • 臊 [sāo] กลิ่นเหม็นสาบ(foul smell) ⟶ 腥臊 [xīngsāo] เหม็นคาว/เหม็นสาบ
 • 扫 (掃) [sǎo]* กวาด ⟶ 扫射 [sǎoshè] กราดยิง, 扫地 [sǎodì] กวาดพื้น, 扫描器 [sǎomiáoqì] เครื่องสแกน
 • 嫂 [sǎo] พี่สะใภ้ ⟶ 嫂子 [sǎozi] พี่สะใภ้(sister-in-law)
 • 色 [sè] สี, ทิวทัศน์ ⟶ 红色 [hóngsè] สีแดง, 景色 [jǐngsè] ทิวทัศน์, 不动声色 [búdòngshēngsè] ตีหน้าตาย
 • 涩 (澀) [sè] ฝาด ⟶ 干涩 [gānsè] แห้งกร้าน
 • 啬 (嗇) [sè] ขี้เหนียว ⟶ 吝啬 [lìnsè] ขี้เหนียว(stingy)
 • 森 [sēn] ป่า ⟶ 森林 [sēnlín] ป่าไม้(forest)
 • 僧 [sēng] พระสงฆ์ ⟶ 斋僧 [zhāisēng] ตักบาตร/ใส่บาตร, 僧尼 [sēngní] พระสงฆ์และแม่ชี(和尚和尼姑)
 • 杀 (殺) [shā] ฆ่า ⟶ 杀价 [shājià] ต่อราคา(bargain), 仇杀 [chóushā] ฆ่าด้วยความอาฆาตแค้น, 杀手[shāshǒu] มือสังหาร(killer), 故杀 [gùshā] เจตนาฆ่า, 暗杀 [ànshā] ลอบฆ่า(assassinate), 自杀 [zìshā] ฆ่าตัวตาย(commit suicide), 屠杀 [túshā] การสังหารหมู่( massacre), 杀人 [shārén] ฆาตกรรม, 杀人不眨眼 [shārénbùzhǎyǎn] ฆ่าคนโดยไม่กะพริบตา, 封杀 [fēngshā] บัญชีดำ(blacklist)
 • 刹 [shā]* เบรก ⟶ 刹车 [shāchē] เบรกรถ
 • [shā] ต้นเฟอร์จีน(Chinese fir)
 • 沙 [shā] ทราย ⟶ 沙拉 [shālā] สลัด, 泰式沙拉 [tàishìshālā] ส้มตำ, 木瓜沙拉/青木瓜沙拉 ส้มตำ, 沙丁鱼 [shādīngyǔ] ปลาซาดีน, 沙发 [shāfā] โซฟา, 沙弥 [shāmí] สามเณร, 沙滩 [shātān] หาดทราย, 沙漠 [shāmò] ทะเลทราย, 沙鱼 [shāyú] ปลาฉลาม, 沙袋 [shādài] กระสอบทราย, 沙锅 [shāgūo] หม้อดิน
 • 莎 [shā] ใช้เป็นชื่อคนหรือสถานที่ ⟶ 威廉・莎士比亚 [Wēilián · Shāshìbǐyà] วิลเลี่ยม เชคสเปียร์(William Shakespeare)
 • 纱 (紗) [shā] เส้นด้าย, ตาข่าย ⟶ 窗纱 [chuāngshā] ม่านผ้าโปร่ง, 头纱 [tóushā] ผ้าบางคลุมหน้า, 结婚头纱 ผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว
 • 痧 [shā] ⟶ 刮痧 [guāshā] กัวซา
 • 砂 [shā] ทราย ⟶ 砂糖 [shātáng] น้ำตาลทราย, 金砂糖 น้ำตาลทรายแดง, 白砂糖 น้ำตาลทรายขาว, 冰糖 [bīngtáng] น้ำตาลทรายก้อน, 砂纸 [shāzhǐ] กระดาษทราย(sand paper), 水砂纸 กระดาษทรายน้ำ
 • 啥 [shá] อะไร ⟶ 说啥 [shuōshá] พูดอะไร, 干啥 [gànshá] ทำอะไร, 啥也别干 อะไรๆก็ไม่ต้องทำ, …是啥意思? …หมายความว่าอะไร
 • 傻 [shǎ] โง่ ⟶ 傻瓜 [shǎguā] คนโง่(fool), 傻笑 [shǎxiào] ยิ้มแหยๆ
 • 厦 (廈) [shà]* ตึกสูง(tall building) ⟶ 大厦 [dàshà] อาคารขนาดใหญ่/แมนชั่น, 高楼大厦 [gāolóuDàshà] ตึกสูงระฟ้า, 厦门 [xiàmén] เซี่ยเหมิน (เป็นเมืองในมณฑลฝูเจี้ยนของจีน)
 • 筛 (篩) [shāi] ตะแกรง(sieve) ⟶ 筛子 [shāizi] ตะแกรง, 竹筛 ตะแกรงไม้ไผ่
 • 晒 (曬) [shài] ตากแดด ⟶ 防晒霜 [fángshàishuāng] ครีมกันแดด(sun cream, sunblock), 晒黑 [shàihēi] สีแทน(suntan, tan)

 • 山 [shān] ภูเขา ⟶ 冰山 [bīngshān] ภูเขาน้ำแข็ง(iceberg), 山顶 [shāndǐng] ยอดเขา, 山坡 [shānpō] ยอดเขา(mountainside), 富士山 [Fùshìshān] ภูเขาไฟฟูจิ, 火山 [huóhuǒ] ภูเขาไฟ, 死火山 [sǐhuǒshān] ภูเขาไฟที่ดับแล้ว, 活火山 [huóhuǒshān] ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ,休火山 [xiūhuǒshān] ภูเขาไฟที่หลับอยู่
 • 删 (刪) [shān] ตัด/ลบ(delete) ⟶ 删除 [shānchú] ลบ(delete)
 • 衫 [shān] เสื้อเชิ้ต(shirt) ⟶ 衬衫 [chènshān] เสื้อเชิ้ต, 洛杉矶 [luòshānjī] ลอสแองเจลีส(a city in California in America)
 • 珊 [shān] ⟶ 珊瑚 [shānhú] หินปะการัง(coral)
 • 跚 [shān] ⟶ 蹒跚 [pánshān] เดินโขยกเขยก
 • 闪 (閃) [shǎn] ไฟกระพริบ ⟶ 闪电 [shǎndiàn] ฟ้าแลบ(lightning), 闪亮 [shǎnliàng] ไฟเป็นประกาย, 闪烁 [shǎnshuò] ส่องแสงระยิบระยับ(twinkle), 闪耀 [shǎnyào] ส่องแสงระยิบระยับ, 闪光灯 [shǎnguāngdēng] แฟลช(ไฟแฟลช)
 • 陕 (陝) [shǎn] ⟶ 陕西省 [Shǎnxī Shěng] มณฑลส่านซี
 • 扇 [shàn]* พัดลม ⟶ 电扇 [diàn shàn] พัดลม(ไฟฟ้า), 换气扇 [huànqìshàn] พัดลมระบายอากาศ
 • 善 [shàn] ดีงาม ⟶ 行善 [xíngshàn] ทำบุญ/ทำสิ่งที่ดีๆ, 善良 [shànliáng] ดีงาม/น้ำใจงาม, 完善 [wánshàn] สมบูรณ์แบบ(perfect), 善事 [shànshì] กุศลกรรม, 伪善 [wěishàn] นักบุญจอมปลอม,
  善待 [shàn​dài] การทำดี เช่น 从善待动物做起 [] เริ่มต้นจากการทำดีต่อสัตว์
 • 鳝(鱔) [shàn] ปลาไหล(eel) ⟶ 鳝鱼 [shànyú] ปลาไหล
 • 赡 (贍) [shàn] เลี้ยงดู ⟶ 赡养 [shànyǎng] เลี้ยงดู, 赡养父母 [shànyǎng fùmǔ] เลี้ยงดูพ่อแม่
 • 汕 [shàn] ⟶ 汕头 [shàntóu] เมืองซัวเถา(เป็นเมืองหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง)
 • 疝 [shàn] ⟶ 疝气 [shànqì] โรคไส้เลื่อน
 • 伤 (傷) [shāng] บาดเจ็บ ⟶ 伤口 [shāngkǒu] บาดแผล(wound), 伤心 [shāngxīn] เศร้าโศกเสียใจ, 损伤 [sǔnshāng] เสียหาย, 伤疤 [shāngbā] รอยแผลเป็น(scar), 伤亡 [shāngwáng] บาดเจ็บและตาย, 伤不起 [shāngbùqǐ] ทนไม่ไหวแล้ว/รับไม่ไหวแล้ว(slang)
 • 商 [shāng] การค้า, ปรึกษา ⟶ 商店 [shāngdiàn] ร้านค้า, 商场 [shāngchǎng] ศูนย์กลางค้า ตลาดการค้า, 商品[shāng pǐn] สินค้า, 商业 [shāngyè] ธุรกิจการค้า(commercial), 商量 [shāngliáng] ปรึกษาหารือ, 商标 [shāngbiāo]เครื่องหมายการค้า(trademark) เช่น 注册商标 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, …ศัพท์ภาษาจีนธุรกิจ [商业]
 • 晌 [shǎng] ช่วงเวลาหนึ่งวัน ⟶ 晌午 [shǎngwǔ] ช่วงเวลาเที่ยงวัน
 • 赏 (賞) [shǎng] ชื่นชม ⟶ 赏月 [shǎngyuè] ชมพระจันทร์เต็มดวง เช่น 中秋节我们都赏月 吃月饼。,
 • 上 [shàng]* บน, สำนวนเสริมบอกความเป็นไปได้ ⟶ 晚上 [wǎnshang] เวลาเย็น, 上帝 [shàngdì] พระเจ้า, 路上 [lùshang] กำลังเดินทาง, 马上 [mǎshàng] ทันที, 赶上 [gǎnshàng] ทันเวลา, 上升 [shàngshēng] เพิ่มขึ้น, 吃得上 [chīdeshàng] สามารถหาทานได้, 比得上 [bǐdéshàng] เทียบเท่า, 看得上 [kàndeshàng] ดูได้, 说得上 [shuōdeshàng] กล่าวได้ว่า, 考不上 [kǎobùshàng] สอบเข้าไม่ได้, 上学 [shàngxué] ไปโรงเรียน, 上课 [shàngkè] เข้าเรียน, 上车 [shàngchē] ขึ้นรถ, 上班 [shàngbān] ไปทำงาน, 上乘 [shàngchéng] คุณภาพดีที่สุด
 • 尚 [shàng] เลื่อมใสศรัทธา ⟶ 和尚 [héshàng] พระสงฆ์, 小和尚 สามเณร ,高尚 [gāoshàng] สูงส่ง, 时尚 [shíshàng] แฟนชั่น, 风尚 [fēngshàng] กระแสนิยม
 • 裳 [shang] ⟶ 衣裳 [yīshang] เสื้อผ้า
 • 捎 [shāo] ฝากหรือส่งบางสิ่งบางอย่างให้ใครบางคน ⟶ 捎带 [shāodài] ฝากนำมาด้วย, 捎口信 ฝากส่งข่าวไปด้วย
 • 稍 [shāo] สักครู่(slightly) ⟶ 稍微 [shāowēi] นิดหน่อย(a little), 稍等 [shāoděng] รอสักครู่ เช่น 请稍等。กรุณารอสักครู่

Continue reading

ไวยากรณ์จีน 才 กับ 就 ต่างกันอย่างไร

才 กับ 就 ต่างกันอย่างไร

才 “เพิ่งจะ, ถึงจะ” บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่มีลักษณะ  晚(สาย) 慢(ช้า) 不容易(ไม่ง่าย)  不顺利(ไม่ราบรื่น)

 • 你怎么现在才来呢?ทำไมเธอเพิ่งจะมาตอนนี้
 • 我晚上到十一点才睡。ฉันกลางคืน 11 นาฬิกาถึงจะเข้านอน

就 “ก็” บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่มีลักษณะ  早(เช้า) 快(เร็ว)  ทันที(尽快)  容易(ง่าย)  顺利(ราบรื่น)

 • 他下课后就到足球场去了。หลังเลิกเรียนเขาก็ไปสนามฟุตบอลแล้ว
 • 春天就要来了。 ฤดูใบไม้ผลิใกล้จะมาถึงแล้ว
 • 我清晨5点就起床了。ฉันตีห้าก็ตื่นนอนแล้ว

ตัวอย่างประโยค

 • 8:00点上课,他7:00就来了。  เข้าเรียน 8.00 นาฬิการ เขา 7.00 นาฬิการก็มาแล้ว (早)
 • 8:00点上课,他8:00才来。  เข้าเรียน 8.00 นาฬิกา เขา 8.30 เพิ่งจะมา (晚)
 • 我看了一遍就记住了。 ฉันแค่ดูรอบเดียวก็จำได้แล้ว (快)
 • 他看了十遍才记住。 เขาดูตั้งสิบรอบเพิ่งจะจำได้  (慢)
 • 我去了一次就买到了。 ฉันไปแค่ครั้งเดียวก็ซื้อได้แล้ว (容易, 顺利)
 • 他去了三次才买到 。 เขาไปตั้งสามครั้งเพิ่งจะซื้อได้ (不容易, 不顺利)

 

นอกจากนี้ 就  ยังมีความหมายอื่นๆ อีกเช่น

 • 就你一个没来。 (มีเพียง)เธอคนเดียวที่ไม่ได้มา
 • ฯลฯ

ความหมายอักษรจีน และศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ตอนที่7 [x-y]

เรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้นจากอักษรจีน พร้อมคำศัพท์ และคำอ่านพินอิน

อักษรจีนพร้อมคำอ่านพินอิน ความหมาย และคำแปล ตอนที่ 7 หมวดหมู่ X ถึง Y

หมวดหมู่ A-E | F-H | J-L | M-O | P-R | S-W | X-Y | Z

สารบัญ :
อักษรจีนหมวดหมู่ X
อักษรจีนหมวดหมู่ Y

อักษรจีนหมวดหมู่ X

 • 夕 [xī] ยามเย็น, ยามพระอาทิตย์ตก ⟶ 夕阳 [xīyáng] พระอาทิตย์ตก, 除夕 [chúxī] วันส่งท้ายปีเก่า, 前夕 [qiánxī] วันก่อนวันเทศกาล/วันส่งท้าย… (…eve) เช่น 1.春节前夕(春节的前夕) วันส่งท้ายก่อนวันตรุษจีน 2.新年前夕 วันส่งท้ายปีเก่า/วันส่งท้ายก่อนขึ้นปีใหม่(New Year’s eve), 七夕节 [qīxījié] วันแห่งความรัก/วันวาเลนไทน์จีน(มีจุดกำเนิดมาจากนิทานปรัมปราพื้นบ้านของจีน ตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 ในปฎิทินจันทรคติ)
 • 汐 [xī] น้ำทะเลขึ้นในยามเย็น ⟶ 潮汐 [cháoxī] กระแสน้ำขึ้นน้ำลง
 • 曦 [xī] แสงอาทิตย์(sunlight) ⟶ 晨曦 [chénxī] แสงอาทิตย์ยามเช้า, 曦光 [xīguāng] แสงแดดในตอนเช้า
 • 昔 [xī] อดีต(the past) ⟶ 昔日 [xīrì] สมัยก่อน
 • 惜 [xī] เสียดาย ⟶ 可惜 [kěxī] น่าเสียดาย, 不惜 [bùxī] ไม่เสียดาย, 爱惜 [àixī] รัก(หวงแหน) เช่น 1. 爱惜自己 รักตัวเอง 2. 爱惜牛只捆之,爱护子女罚之。 รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี 3.爱情的影子 เงาของความรัก
 • 息 [xī] พักผ่อน, ข่าว, ลมหายใจ – ⟶ 利息 [lìxī] ดอกเบี้ย, 休息 [xiūxi] พักผ่อน, 信息 [xìnxī] ข้อมูลข่าวสาร, 出息 [chūxī] มีอนาคต/มีกำไร
 • 熄 [xī] ดับ ⟶ 熄灭 [xīmiè] มอดดับ(ไฟ)
 • 悉 [xī] รู้ ⟶ 熟悉 [shúxī] คุ้นเคย, 悉尼 [xīní] ซีดนีย์/Sydney(in Australia)
 • 蟋 [xī] ⟶ 蟋蟀 [xīshuài] จิ้งหรีด
 • 膝 (厀) [xī] เข่า ⟶ 膝盖 [xīgài] หัวเข่า
 • 西 [xī] ทิศตะวันตก(west) ⟶ 西装 [xīzhuāng] ชุดสูท(suit), 西餐 [xīcān] อาหารฝรั่ง, 西班牙 [xībānyá] สเปน
 • 牺 (犧) [xī] เครื่องบูชา ⟶ 牺牲 [xīshēng] สละชีพ
 • 吸 [xī] ดูด ⟶ 吸吮 [xīshǔn] ดูด(suck), 吸烟 [xīyān] สูบบุหรี่, 吸引 [xīyǐn] ดึงดูด, 吸力 [xīlì] แรงดูด, 吸尘器 [xīchénqì] เครื่องดูดฝุ่น
 • 希 [xī] ความหวัง ⟶ 希望 [xīwàng] ความหวัง, 希腊 [xīlà] กรีซ(Greece)
 • 稀 [xī] เจือจาง ⟶ 稀饭 [xīfàn] ข้าวต้ม(rice porridge)
 • 犀 [xī] แรด ⟶ 犀牛 [xīniú] แรด, 犀鸟 [xīniǎo] นกเงือก(hornbill)
 • 熙 [xī] ⟶ 康熙 [kāngxī] ยุคคังซี, 熙熙攘攘 [xīxī rǎngrǎng] คนเดินขวักไขว่, 熙来攘往 [xīlaí rǎngwǎng] คนเดินขวักไขว่
 • 嘻 (譆) [xī] ว้าว ⟶ 嘻嘻 [xī xī] อิอิ, 嘻嘻哈哈 [xīxīhāhā] เสียงหัวเราะ
 • 晰(晳) [xī] ชัดแจ้ง, แจ่มแจ้ง ⟶ 明晰 [míngxī] ชัดแจ้ง
 • 锡 (錫) [xī] ดีบุก, สังกะสี ⟶ 锡纸 [xīzhǐ] กระดาษฟอยล์, 锡矿 [xīkuàng] แร่ดีบุก
 • 溪 (谿) [xī] ลำธาร ⟶ 为了山间轻流的小溪 ดั่งสายธารน้อยๆไหลผ่านภูผา
 • 习 (習) [xí] ฝึกหัด,คุ้นเคย ⟶ 习惯 [xíguàn] คุ้นเคย, 学习 [xuéxí] เรียน, 补习 [bǔxí] เรียนพิเศษ, 复习 [fùxí] ทบทวน,
  预习 [yùxí] เตรียมบทเรียนล่วงหน้า, 练习 [liànxí] ฝึกฝึกฝน, 习题 [xítǐ] แบบฝึกหัด, 自习 [zìxí] เรียนด้วยตนเอง
 • 席 (蓆) [xí] เสื่อ, ที่นั่ง ⟶ 主席 [zhǔxí] ประธาน, 入席 [rùxí] เข้านั่งประจำที่(ในงานเลี้ยง) เช่น 你先入席吧! คุณเข้าไปนั่งก่อนซิ
 • 袭 (襲) [xí] จู่โจม, โจมตี ⟶ 空袭 [kōngxí] การโจมตีทางอากาศ(air raid) , 袭击 [xíjī] จู่โจม, 恐怖袭击 [kǒngbùxíjī] ก่อการร้าย(terrorist attack), 袭取 [xíqǔ] จู่โจมเข้ายึด
 • 媳 [xí] ลูกสะใภ้ ⟶ 媳妇 [xífù] ลูกสะใภ้, 儿媳妇儿 [érxífur] ลูกสะใภ้(儿子的妻子), 弟媳 [dìxí] น้องสะใภ้
 • 洗 [xǐ] ล้าง ⟶ 受洗 [shòuxǐ] รับบัพติสมา(คริสต์), 洗盘 [xǐpán] ปั่นหุ้น, 洗钱 [xǐqián] ฟอกเงิน, 洗印 [xǐyìn] ล้างอัดรูป, 洗手 [xǐshǒu] ล้างมือ, 洗涤 [xǐdí] ซักล้าง(wash), 洗手间 [xǐshǒujiān] ห้องน้ำ, 洗衣机 [xǐyījī] เครื่องซักผ้า, 洗衣粉 [xǐyīfěn] ผงซักฟอก, 洗澡 [xǐzǎo] อาบน้ำ, 洗漱 [xǐshù] ล้างหน้าแปรงฟัน
 • 喜 [xǐ] ชอบ,ยินดี ⟶ 喜欢 [xǐhuan] ชอบ, 喜事 [xǐshì] เรื่องมงคล, 喜好 [xǐhào] ชอบ, 喜宴 [xǐyàn] งานมงคล, 喜服 [xǐfú] ชุดวิวาห์, 喜酒 [xíjiǔ] เหล้ามงคล, 喜悦 [xǐyuè] ดีอกดีใจ, 喜庆 [xǐqìng] เฉลิมฉลอง, 喜气 [xǐqì] บรรยากาศอันชื่นมื่น, 喜气洋洋 [xǐqì yángyáng] เต็มไปด้วยความสุขความปลื้มปิติยินดี, 喜脉 [xǐmài] ตั้งครรภ์
 • 系 (係) [xì] ระบบ, คณะ(การศึกษา) ⟶ 系统 [xìtǒng] ระบบ(system), 系列 [xìliè] ซีรี่ส์ (series), 关系 [guānxì] ความสัมพันธ์
 • 戏 (戲) [xì] ละคร, เล่น ⟶ 没戏 [méixì] ไม่มีหวัง(hopeless), 有戏 [yǒuxì] มีความหวัง(look hopeful), 游戏 [yóuxì] เกม, 戏剧 [xìjù] ละคร/งิ้ว, 把戏 [bǎxì] การแสดงปาหี่
 • 隙 [xì] ช่องว่าง ⟶ 空隙 [kòngxì] ช่องว่าง, 间隙 [jiànxì] ช่องว่าง

Continue reading

คำศัพท์ภาษาจีน,วลี และสำนวนจีน

คำศัพท์ภาษาจีน,วลี และสำนวนจีน
 • 半工半读 [bàngōngbàndú] เรียนไปทำงานไป
  • 我现在是半工半读。
 • 抱拳 [bàoquán] การคารวะแบบจีน
  • 比武前都要行抱拳礼。
 • 背叛 [bèipàn] ทรยศ
  • 你是背叛我。
 • 逼迫 [bīpò] บีบบังคับ
  • 别逼迫我做不愿意做的某些事情。(某些事情 เรื่องใดๆก็ตาม)
 • 变态 (變態) [biàntài] มันบ้าไปแล้ว มันเพี้ยนไปแล้ว วิปริต (心理变态 [xīnlǐbiàntài] จิตวิปริต; 性变态 [xìngbiàntài] พวกที่วิปริตทางเพศ, 同性恋 รักร่วมเพศ)
 • 秉公办理 [bǐnggōngbànlǐ] [成语] ทำหน้าที่ด้วยความยุติธรรม
  • 你们做判官的,就该秉公办理。(判官 [pànguān] ผู้พิพากษา)
 • 不愧 [búkuì] คู่ควรที่จะ/be worthy of
  • 长城真不愧是世界建筑史上的奇迹。(奇迹 [qíjì] สิ่งมหัศจรรย์/miracle, 史上 [shǐshàng] ในประวัติศาสตร์/in history)
 • 不可思议 [bùkěsīyì]  เหลือเชื่อ(สำนวน)
  • 真不可思议。 เหลือเชื่อจริงๆ
 • 残忍 [cánrěn] เหี้ยมโหด
  • 你怎么可以这么残忍, 你怎么可以对我这么残忍。
 • 承诺 [chéngnuò] รับปาก ให้คำมั่นสัญญา
  • 承诺是给彼此的信心。(彼此 [bǐcǐ]  ทั้งสองฝ่าย)
 • 趁   [chèn] ฉวยโอกาส
  • 趁热吃 กินในขณะที่ยังร้อนอยู่
 • 伺候 [cìhòu] ปรนนิบัติ คอยรับใช้อยู่ข้างๆ
  • 你要伺候我一辈子吗?
 • 臭屁 [chòupì] ขี้อวด
  • 这人真是臭屁极了,一点也不谦虚。
 • 出生入死 [chūshēng rùsǐ] ฝ่าอันตราย
  • 他为了别人出生入死,他却为了保护你完全不顾自己的性命, 为了疼你, 为了爱你, 为了让你开心。
 • 打住 [dǎzhù] หยุด
  • 我就此打住了。 ฉันจะหยุดอยู่ที่นี้
  • 所有纷争就此打住  การโต้เถียงทั้งหมดก็หยุดลงที่นี่ (纷争 [fēnzhēng] การโต้เถียง)
 • 打扰 [dǎrǎo]   รบกวน (to disturb)/ 打搅  [dǎjiǎo] รบกวน(to disturb)
  • 说不定还要打搅你一次。 (说不定  [shuōbudìng]  ไม่แน่ว่าอาจจะ/maybe)
 • 歹毒 [dǎidú] ชั่วร้าย
  • 没想到这个女人的心竟是这么歹毒啊
 • 戴在手上 [dàizài shǒushàng] สวมใส่ไว้ที่มือ (戴在…上 สวมใส่ไว้ที่…)
  • 谁知道手上戴的那个手表是什么牌子的?
  • 这款手表戴在手上还真是非常漂亮。
 • 得不偿失  [débùchángshī] ได้ไม่คุ้มเสีย( not be worth the effort)
  • 最好还是别做了,得不偿失。
 • 得过且过 [déguòqiěguò]  อยู่รอดไปวันๆ, ถูไถไปตามเรื่อง
  • 他很懒 ,得过且过 。(懒 [lǎn] ขี้เกียจ)
 • 端架子 [duānjiàzǐ] วางฟอร์ม/วางมาด/ To put on airs
  • 你别端架子了。
  • 你别端着架子了。
 • 抵赖  [dǐlài] ไม่ยอมรับความผิดพลาดหรือปฎิเสธความรับผิดชอบ
 • 发动 [fādòng]/启动 [qǐdòng] สตาร์ท(start)
  • 我动引擎。
  • 发动引擎前,先将钥匙旋转到ACC状态,让电脑进行故障检测,等故障灯熄灭时再点火,大约需要5~7秒。{旋转 [xuánzhuǎn] หมุน(revolve),  状态 [zhuàngtài] สภาพ, สภาวะ(state,condition), 故障 [gùzhàng] สิ่งผิดปกติ(fault), 故障检测 [gùzhàngjiǎncè] ตรวจสอบความผิดปกติ(fault detection), 点火 [diǎnhuǒ] จุดไฟ}
 • 发烧友 [fāshāoyǒu]  คนที่คลั่งไคล้บางสิ่งบางอย่าง
  • 里面的成员都是运动发烧友 。(成员 [chéngyuán] สมาชิก)
 • 范围 [fànwéi] จำกัด( limit)
  • 现在的时代没有范围的世界。
 • 泛泛之交 [fànfàn zhījiāo] เพื่อนที่คบกันเพียงผิวเผิน(交情不深的朋友)
  • 你的朋友看上去很多,但都是泛泛之交,真能走到你心里的少之又少。(少之又少 น้อยมาก)เพื่อนที่เธอคบดูเหมือนเยอะมาก แต่ล้วนเป็นเพื่อนที่คบกันเพียงผิวเผินเท่านั้น ที่เข้าใจเธอจริงๆ นั้นมีน้อยมาก
 • 风声 [fēngshēng] เสียงลมพัด, ข่าวลือ
  • 昨天晚上大家听到风声吗?
 • 感受 [gǎnshòu] รับรู้ถึงความรู้สึก(feel), ซาบซึ้งใจ(impression)
  • 从来不在乎我的感受, 你的心中只有他。
 • 感人 [gǎnrén] ความรู้สึกที่น่าประทับใจ
  • 太感人了。
 • 跟我来 [gēnwǒlái]  มากับฉัน/follow me
  • 请跟我来。กรุณามากับฉัน
  • 请跟我到这边来。กรุณามาทางนี้กับฉัน
 • 忽略 (hūlüè) มองข้าม ไม่ได้สนใจ
  • 你一直忽略他。离家
 • 鸡皮疙瘩 [jīpígēda] อาการขนลุก
  • 你看到这张图片浑身起鸡皮疙瘩吗?
 • 离家出走  [líjiāchūzǒu] หนีออกจากบ้าน(to leave home)
  • 我妻子带孩子离家出走。(出走 [chūzǒu] หนีไป)
 • 乱七八糟  [luànqībāzāo] ยุ่งเหยิงไปหมด(in a mess)
  • 你看看你现在,作业做得乱七八糟。
 • 虚心学习 [xūxīn xuéxí] อ่อนน้อมถ่อมตนในการเรียนรู้ (虚心 [xūxīn] ถ่อมตัว)
  • 怎么帮助孩子用心、专心、细心、虚心学习?
 • 快活 [kuàihuo] ชีวิตมีความสุข
  • 我好快活啊! ฉันมีความสุขจังเลย!

  Continue reading