Category Archives: เรียนภาษาจีนกับครูเฉลิมพร

ที่รักภาษาจีน “亲” qīn

ที่รักภาษาจีน “亲”

“亲” qīn
1. 亲爱 qīn’ài ที่รัก

 • 老师和同学就是我最亲爱的人。
  Lǎoshī hé tóngxué jiùshì wǒ zuì qīn’ài de rén.

2. 亲耳 qīn ěr ได้ยินกับหู

 • 我亲耳听见他说不去的。
  Wǒ qīn ěr tīngjiàn tā shuō bú qù de.

3. 亲眼 qīnyǎn เห็นกับตา

 • 我亲眼看见他偷了那块手表。
  Wǒ qīnyǎn kànjiàn tā tōu le nà kuài shǒubiǎo.

4. 亲手 qīnshǒu ทำเอง (ด้วยมือของตนเอง)

 • 这件衣服是妈妈亲手为我做的。
  Zhè jiàn yīfu shì māma qīnshǒu wèi wǒ zuò de.

5. 亲身 qīnshēn ด้วยตัวเอง

 • 他亲身参加过那家公司的活动。
  Tā qīnshēn cānjiā guò nà jiā gōngsī de huódòng.

6. 亲口 qīnkǒu พูดเอง(พูดด้วยปากตัวเอง)

 • 这件事儿是我亲口告诉他的,他怎么会不知道?
  Zhè jiàn shìr shì wǒ qīnkǒu gàosu tāde tā zěnme huì bù zhīdào?

เครดิต : ครูเฉลิมพร

ความหมายของ 活 huó ในภาษาจีน

how to use 活

มาดูความหมายที่น่าสนใจของ 活 huó กัน

1.活该 huógāi สมน้ำหน้า

 • 她瞪着我,好像在说“你活该。
  Tā dèng zhe wǒ hǎoxiàng zài shuō nǐ huógāi.
 • A: 我喝酒多了, 有点儿头疼。
  Wǒ hējiǔ duō le ,yǒudiǎnr tóu téng.
  B: .活该! 谁让你不听我的话, 喝了那么多酒。
  Huógāi ! Shéi ràng nǐ bù tīng wǒde huà , hē le nàme duō jiǔ.

2. 活泼 huópo ร่าเริง มีชีวิตชีวา

 • 我喜欢她的活泼性格。
  Wǒ xǐhuān tāde huópo xìnggé.
 • 她是个活泼的孩子,大家都喜欢她。
  Tā shì gè huópo de háizi dàjiā dōu xǐhuān tā.

3. 活见鬼 huójiànguǐ แปลกชมัด ไม่น่าเชื่อ

 • 活见鬼!真倒霉!哎唷
  Huó jiàn guǐ ! zhēn dǎoméi ! āi yō
 • 这台洗衣机一点用也没有,真是活见鬼。
  Zhè tái xǐyījī yīdiǎn yòng yě méiyǒu, zhēnshì huó jiàn guǐ.

4. 活力 huólì กำลังวังชา

 • 呼吸使身体有活力。
  Hūxī shǐ shēntǐ yǒu huólì.
 • 他是个充满活力的小伙子。
  Tā shì gè chōngmǎn huólì de xiǎohuǒzi.

เครดิต : ครูเฉลิมพร

เรียนภาษาจีนกับครูเฉลิมพร : 别灰心-加油

อย่าท้อแท้ สู้ๆ ภาษาจีน

วันนี้มีคำส่งเสริมกำลังใจอีก 2 คำคือ 别灰心bié huīxīn และ 加油 jiāyóu มาฝาก การที่ไม่แปลเป็นภาษาไทยให้เพราะต้องการให้ฝึกแปลด้วยตัวเอง กึ่งสำเร็จรูปค่ะกินอาหารสำเร็จรูปมากเกินไปเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเอง !!!!!

1..别灰心 [bié huīxīn] อย่าท้อใจ อย่าท้อแท้

 • 别灰心!我们会找到出路的。
  Bié huīxīn ! Wǒmen huì zhǎodào chūlù de.
 • 别灰心,再试一次,你会成功的。
  Bié huīxīn, zài shì yīcì ,nǐ huì chénggōng de.
 • 哪怕事情再烦难,你也别灰心啊!
  Nǎpà shìqing zài fánnán, nǐ yě bié huīxīn a !

2.加油 [jiāyóu] สู้สู้

 • 泰国队 ,加油!
  Tàiguó duì, jiāyóu!
 • 加油,赵勇,你可以做得更好些。
  Jiāyóu, Zhào Yǒng ,nǐ kěyǐ zuò de gènghǎo xiē.
 • 男孩子们为他们的足球队喊加油。
  Nán háizimen wèi tāmende zúqiúduì hǎn jiāyóu.

 

ภาษาจีน 20 คำหวานๆ บอกรัก น่ารักๆ เก็บเอาไว้ใช้ กับคนพิเศษ !!!!

20 ประโยคบอกรัก หวานๆ ภาษาจีน

คำหวานๆ เก็บเอาไว้ใช้ กับคนพิเศษ !!!!คนที่เริ่มเรียนภาษาจีนใหม่จะชอบคำที่ใกล้ตัว อ่านครั้งเดียวก็จำได้แล้ว

 1. 爱 [‘ài] รัก
 2. 亲爱的 。
  [qīn’ài de] ที่รัก
 3. 心爱的
  [xīn’ài de] เป็นที่รัก
 4. 我爱上你了。
  [wǒ ài shàng nǐ le.] ฉันรักเธอเข้าแล้วหล่ะ
 5. 我爱你
  [wǒ ài nǐ] ฉันรักเธอ
 6. 我想你喔 。
  [wǒ xiǎng nǐ ō.] คิดถึงนะ
 7. 你偷走了我的心。
  [nǐ tōuzǒule wǒ de xīn.] เธอขโมยหัวใจฉันไป
 8. 你在我眼里是最美的。
  [nǐ zài wǒ yǎn lǐ shì zuì měi de.] เธอสวยที่สุดในสายตาฉัน
 9. 我们交往吧。
  [wǒmen jiāo wǎng ba] เรามาคบกันเถอะ
 10. 我的心里只有你。
  [wǒ de xīn lǐ zhǐyǒu nǐ.] ในใจของฉันมีเพียงเธอ
 11. 你是第一个让我如此心动的人。
  [nǐ shì dì yī gè ràng wǒ rúcǐ xīndòng de rén.] เธอเป็นคนแรกที่ทำให้ใจของฉันหวั่นไหว
 12. 我会一直陪在你身边。
  [wǒ huì yīzhí péi zài nǐ shēnbiān] ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไป
 13. 我永远爱你。
  [wǒ yǒng yuǎn ài nǐ] ผมจะรักคุณตลอดไป
 14. 我越来越爱你。
  [wǒ yuè lái yuè ài nǐ] ฉันนับวันยิ่งรักคุณ
 15. 你就是对的人。
  [nǐ jiù shì duì de rén] เธอคือคนที่ใช่
 16. 你是我的一切。
  [nǐ shì wǒ de yí qiè] คุณเป็นทั้งหมดของฉัน
 17. 我是你的。
  [wǒ shì nǐ de] ฉันเป็นของเธอ
 18. 我们结婚吧。
  [wǒmen jié hūn ba] เราแต่งงานกันเถอะ
 19. 你好可爱。
  [nǐ hǎo kě ài] เธอน่ารักมาก
 20. 你对我来说最可爱。
  [nǐ duì wǒ lái shuō zuì kě ài] คุณสำหรับฉันแล้วน่ารักที่สุด

อ่านเพิ่มเติม ศัพท์ภาษาจีน : ความรัก-พิธีแต่งงาน-ความผิดหวัง

ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับ “心” หรือ ใจ

ความรัก และใจ

คำที่เกี่ยวข้องกับ “心”มีอยู่มากมาย ที่เลือก 3 คำนี้เพราะเอาไว้ใช้เตือนสติตัวเองค่ะ

1.信心 xìnxīn ความมั่นใจ

 • 一个人一定要对自己有信心。
  Yī gè rén yīdìng yào duì zìjǐ yǒu xìnxīn.
 • 他很有信心通过考试。
  Tā hěn yǒu xìnxīn tōngguò kǎoshì.

2.耐心 nàixīn ความอดทน

 • 他教育孩子特别耐心,孩子也就听他的话。
  Tā jiàoyù háizi tèbié nàixīn háizi yě jiù tīng tāde huà.
 • 如果你耐心再等我一下,我一定能把那本书找出来给你的。
  Rúguǒ nǐ nàixīn zài děng wǒ yīxià wǒ yīdìng néng bǎ nà běn shū zhǎo chūlái gěi nǐde.

3.细心 xìxīn ละเอียดรอบคอบ

 • 你要非常细心阅读考试的题目。
  Nǐ yào fēicháng xìxīn yuèdú kǎoshì de tímù.
 • 她很细心照顾孩子们的健康。
  Tā hěn xìxīn zhàogù háizi men de jiànkāng.

อ่านเพิ่มเติมได้ใน 别灰心-加油

ภาษาจีนที่มีความรัก (爱)

ศัพท์ภาษาจีน 爱

เรียนรู้จาก “爱” ài รัก

1. 爱 ài รัก

 • 他爱妻子,对妻子很好。
  Tā ài qīzǐ, duì qīzi hěn hǎo
  เขารักภรรยา และปฏิบัติต่อเธออย่างดี

2. 爱情 àiqíng ความรัก

 • 他和我只是普通朋友,我们俩之间的感情不是爱情。
  Tā hé wǒ zhǐ shì pǔtōng péngyǒu, wǒmen liǎ zhījiān de gǎnqíng bú shì àiqíng.
  เขากับฉันเป็นแค่เพื่อนธรรมดา และความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนไม่ใช่ความรัก

3. 爱人 àiren คู่ครอง

 • 她刚结婚,爱人是她的大学同学。
  Tā gāng jiēhūn, àiren shì tā de dàxué tóngxué.
  เธอเพิ่งแต่งงาน และคนรักของเธอคือเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเธอ

4. 爱好 àihào งานอดิเรก

 • 他的爱好是游泳,一个星期最少游三次。
  Tā de àihào shì yóuyǒng, yí gè xīngqī zuì shǎo yóu sān cì.
  งานอดิเรกของเขาคือการว่ายน้ำ อย่างน้อยสามครั้งต่อสัปดาห์

5. 爱护 àihù ทะนุถนอม

 • 他很爱护自己的孩子,从不让孩子去危险的地方。
  Tā hěn àihù zìjǐ de háizǐ, cóng bú ràng háozǐ qù wēixiǎn de dìfāng.
  เขารักลูกมาก และไม่ปล่อยให้พวกเขาไปในที่อันตราย

6. 爱惜 àixī รักและทะนุถนอม

 • 他的父亲是个很爱惜自己身体的人,从来不抽烟、喝酒。
  Tā de fùqin shì ge hěn àixī zìjǐ shēntǐ de rén, cónglái bù chōuyān, hē jiǔ.
  พ่อของเขาเป็นคนที่รักและทะนุถนอมร่างกายตัวเองมาก แต่ไหนแต่ไรก็ ไม่สูบ ไม่ดื่มเหล้า

7. 恋爱 liàn’ài รัก (ฉันคู่รัก) คบเป็นแฟน

 • 经过3年的恋爱,他们终于结婚了。
  Jīngguò sānnián de liàn’ài,tāmen zhōngyú jiéhūnle.
  หลังจากคบกันมา 3 ปี ในที่สุดพวกเขาก็แต่งงานกัน

8. 敬爱 jìng’ài รักและเคารพ

 • 我想唱一首歌送给我们 敬爱的老师。
  Wǒ xiǎng chàng yī shǒu gē sònggěi wǒmen jìngài de lǎoshī.
  ฉันอยากร้องเพลงให้ครูที่รักของเรา

9. 爱滋病 (艾滋病) ài zī bìng โรคเอดส์

 • 我希望你们通过今天的节目对爱滋病能够有所了解。
  Wǒ xīwàng nǐmen tōngguò jīntiān de jiémù duì àizībìng nénggòu yǒusuǒ liǎojiě.
  ฉันหวังว่าคุณได้เรียนรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับโรคเอดส์ผ่านการแสดงในวันนี้

เครดิต ครูเฉลิมพร

6 ประโยคกับคำว่า “舍不得” และ “舍得”

“舍不得” และ “舍得”

6 ประโยคกับคำว่า “舍不得” และ “舍得”

舍不得 shěbude เสียดาย ทิ้งไม่ลง ไม่อยากจาก

 1.  我舍不得把这么多钱花在穿衣服上。
  Wǒ shěbude bǎ zhème duō qián huā zài chuān yīfu shàng.
 2. 你父亲看来非常舍不得离开你。
  Nǐ fùqīn kànlái fēicháng shěbude líkāi nǐ.
 3. 他舍不得放下那本书。
  Tā shěbude fàngxià nà běn shū.

舍得 shěde ไม่เสียดาย ทิ้งได้

 1. 你舍得离开孩子吗?
  Nǐ shěde líkāi háizi ma?
 2. 这这些扔了,你舍得?
  Zhè zhèxiē rēng le ,nǐ shěde?
 3. 他很舍得花钱, 这次买了很多东西。
  Tā hěn shěde huā qián, zhècì mǎi le hěnduō dōngxi.

ความหมายของคำว่า “假”

การใช้ 假

ความหมายของคำว่า “假”

1. 假 jiǎ ไม่จริง, ทำปลอม

 • 她戴的钻石是假的。
  Tā dài de zuànshí shì jiǎ de

假钱 jiǎqián เงินปลอม

 • 这些钱是我刚从银行里取出来的,决不可能是假钱。
  Zhèxiē qián shì wǒ gāng cóng yínháng lǐ qǔ chūlái de juébù kěnéng shì jiǎqián

假话 jiǎhuà พูดไม่จริง

 • 他从来不骗人,说的不会是假话。
  Tā cónglái bú piànrén shuō de búhuì shì jiǎhuà Continue reading

เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง…..ฝัน…..ฝัน…ในภาษาจีน 梦, 梦想

ฝัน ภาษาจีน

เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง…..ฝัน…..ฝัน…梦…梦想…..
อ่านและทำความเข้าใจ สะสมคำศัพท์ไว้มากๆ
อย่าเขียนคำอ่านเป็นภาษาไทย จะทำให้ออกเสียงเพี้ยนค่ะ

1.梦 mèng ฝัน

 • 祝你今天晚上做个好梦。
  Zhù nǐ jīntiān wǎnshàng zuò gè hǎo mèng.
 • 我夜里做了一个很可怕的梦。
  Wǒ yè lǐ zuò le yī gè hěn kěpà de mèng.

2.梦想 mèngxiǎng ความใฝ่ฝัน

 • 他梦想着成为律师。
  Ttā mèngxiǎng zhe chéngwéi lǜshī.
 • 我希望我们的梦想成真。
  Wǒ xīwàng wǒmende mèngxiǎng chéngzhēn.

3.梦见 mèngjiàn ฝันเห็น

 • 昨天夜里我梦见我的老师了。
  Zuótiān yè lǐ wǒ mèngjiàn wǒde lǎoshī le.
 • 我在国外学习时常梦见家乡。
  Wǒ zài guówài xuéxí shícháng mèngjiàn jiāxiāng. Continue reading