สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้

เรียนภาษาจีนกับครูจู

Jun 292013
 
วันนี้เป็นวันที่มีแฟนเพจครบ หนึ่งพัน .. หลังจากเปิดเพจมาห้าเดือนกว่าๆ เลยตั้งใจนำรูปแบบประโยคจีนมาฝากค่ะ
รูปแบบประโยคจีนคำนี้ก็คือ…..照 ….. 不誤
zhào….. bú wù
เจ้า …… ปู๋ อู้
…………. เหมือนเคย ไม่มีพลาด*** ความหมายและการใช้ของรูปแบบประโยคนี้คือ หากเราต้องการกล่าวถึง การดำเนินกิจกรรมหรือทำอะไรตามปกติอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่เคยได้รับผลกระทบที่มาจากปัจจัยภายนอกเลย โครงสร้างประโยคคือ 照 + คำกริยา + 不誤๑…
我天天去游泳,有的時候下雨我也照游不誤。
wǒ tiāntiān qù yóuyǒng, yǒu de shíhou xià yǔ wǒ yě zhào yóu bú wù.
หว่อ เทียน เทียน ฉวี้ โย๋ว หย่ง , โหย่ว เตอ สือร์ โห้ว เสี้ย..า หวี่ หว่อ เหยี่ย เจ้าร์ โย๋ว ปู๋ อู้
ฉันไปว่ายน้ำทุกวัน , บางครั้งฝนตก ฉันก็ยังไปว่ายน้ำเหมือนเคย ไม่มีพลาดคำศัพท์….

 • 天 天 tiāntiān เทียน เทียน …ทุกวัน
 • 游泳 yóuyǒng โย๋ว หย่ง … ว่ายน้ำ
 • 有的時候 yǒu de shíhou โหย่ว เตอ สือร์ โห้ว … บางครั้ง / บางที
 • 下雨 xià yǔ เสี้ย..า หวี่ … ฝนตก
 • 也 yě เหยี่ย … ก็

๒…
他天天來圖書館讀書,颳風下雨也照來不誤。
tā tiāntiān lái túshū guǎn dúshū, guā fēng xià yǔ yě zhào lái bú wù.
ทา เทียน เทียน ไหล ถู ซูร์ ก่วน ตู๋ ซูร์ , กวา เฟิง เสี้ย..า หวี่ เหยี่ย เจ้าร์ ไหล ปู๋ อู้
เขามาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดทุกวัน , ฝนจะตกฟ้าจะร้อง ก็ยังมาเหมือนเคย ไม่มีพลาด

คำศัพท์…

 • 圖書館 túshū guǎn ถู ซูร์ ก่วน … ห้องสมุด
 • 讀書 dúshū ตู๋ ซูร์ … อ่านหนังสือ
 • 颳風 guā fēng กวา เฟิง … ลมพัดแรง
 • 下雨 xià yǔ เสี้ย..า หวี่ … ฝนตก
 • 颳風下雨 เป็นสำนวนจีน แปลว่า ฝนตกลมพัดแรง , เป็นสำนวนไทยก็คือ ฝนตกฟ้าร้อง(คำนี้แปลผันไปตาม สำนวนไทยค่ะ)

๓….
醫生讓他戒酒,可他一見到酒還是照喝不誤。
yīshēng ràng tā jiè jiǔ, kě tā yī jiàn dào jiǔ háishì zhào hē bú wù.
อี เซิงร์ ยั่งร์ ทา เจี้ย จิ่ว , เข่อ ทา อี๋ เจี้ยน เต้า จิ้ว ไห สือร์ เจ้าร์ เฮอ ปู๋ อู้
คุณหมอให้เขาเลิกเหล่า , แต่พอเขาเห็นเหล้าเมื่อไร ก็ยังคงดื่มเหมือนเคย ไม่มีพลาด

คำศัพท์…

 • 醫生 yīshēng อี เซิงร์ … คุณหมอ
 • 讓 ràng ยั่งร์ … ให้
 • 戒酒 jiè jiǔ เจี้ย จิ่ว … เลิกเหล้า
 • 可 kě เข่อ … แต่
 • 一見到酒 yī jiàn dào jiǔ อี๋ เจี้ยน เต้า จิ่ว … พอเห็นเหล้าเมื่อไร
 • 還是 háishì ไห สื้อร์ … ยังคง
 • 喝 hē เฮอ … ดื่ม

จาก ๑๐๐ รูปแบบประโยคจีน อาศรมสยาม – จีนวิทยา
………………………………………….

ด้วยความรักและปารถนาดีเสมอจาก ครูจู ค่ะ

Apr 112013
 

ไวยากรณ์จีน แบบง่ายๆกับครูจู

不得不 vs 得 [bùdé bù vs děi]  ปู้ เตอ ปู้ vs เต่ย
ทั้งสองคำนี้เป็นคำ กริยานุเคราะห์ 助動詞: มันทำหน้าที่ขยายคำกริยา และ คำคุณศัพท์

不得不 bùdé bù ปู้ เตอ ปู้
โครงสร้าง 不得不 + คำกริยา
แปลว่า…..ไม่อาจจะไม่ + กระทำ = ต้องกระทำ (ด้วยความจำเป็น)
หมายถึง… เน้นว่า ตัวเราไม่อยากจะกระทำสิ่งนี้ แต่สภาพและเงื่อนไข บีบบังคับให้กระทำ ด้วยความจำเป็น
ตัวอย่าง…

考試結束的時間到了,我 [不得不+交] 考卷。
kǎoshì jiéshù de shíjiān dàole, wǒ [bùdé bù jiāo] kǎojuàn.
เข่า สื้อร์ เจี๋ย สู้ร์ เตอ สือร์ เจียน เต้า เลอ , หว่อ [ปู้ เตอ ปู้ +เจียว] เข่า เจวี้ยน
เวลาของการสอบสิ้นสุดลงแล้ว ฉัน [ไม่อาจจะไม่+ส่ง]กระดาษข้อสอบ
(ฉันน่ะ ไม่ได้อยากส่งตอนนี้เล้ย…แต่หมดเวลาสอบแล้ว จำเป็นต้องส่ง )
Continue reading »

Jan 312013
 

洗臉。。。。


ประโยคจีน ง่ายๆ มาแล้วค่ะ….. ตื่นเช้ามา ล้างหน้ากันก่อนนะคะ

 • 我早上起床就洗臉。Wǒ zǎo shàng qǐ chuáng jiù xǐ liǎn.
  หว่อ เจ่า สั้งร์ ฉี่ ฉวง จิ้ว สี เหลี่ยน
  ฉันตื่นนอนตอนเช้า ก็ล้างหน้าเลย

คำศัพท์….

 • 我 Wǒ หว่อ … ฉัน (สรรพนามบุรุษที่ ๑ ใช้ได้ทั้ง ชาย หญิง ทุกผู้ทุกวัย)
 • 早 上 zǎo shàng เจ่า สั้งร์ …ตอนเช้า (คำนามบอกช่วงตอนของเวลา ประมาณ ก่อน ๖ โมงเช้า ถึง ก่อน ๘ โมงเช้า)

** เน้นว่า เวลาโดยประมาณนะคะ

 • 起 qǐ ฉี่ … ขึ้น ↑  (คำกริยา… จากจุดที่อยู่ ขึ้นไปสู่ที่สูง )
 • 床 chuáng ฉวง… เตียง (คำนาม)

๒ คำนี้นำมารวมกันเป็นคำศัพท์ใหม่ สองพยางค์

 • 起床แปลว่า ลุกขึ้นจากเตียง = ตื่นนอน

คนไทย นับอากัปกิริยา จากการนอนหลับ แล้ว ลืมตาขึ้นมา คนจีน นับอากัปกิริยา จากการนอนหลับ แล้ว ลุกขึ้นจากเตียง

(คนจีน ลืมตาตื่นขึ้นมา แล้วลุกขึ้นจากเตียงเลย ไม่มีการเถลไถล เนื่องจากพื้นฐานการดำรงชีวิตที่ต้องมีความตื่นตัวตลอดเวลา…. คนจีนสมัยก่อนนะ ก็ สมัยครูจูเหมือนกัน … ยังทันค่ะ ๕๕๕)

 • 就 jiù จิ้ว… ก็…….เลย  (คำกริยาวิเศษณ์ แสดงการกระทำที่สอง ต่อเนื่องจาก การกระทำแรกทันที)

** ตื่นนอนแล้ว 就ล้างหน้าเลย / กินข้าวเสร็จ 就 ไปโรงเรียนเลย

 • 洗 xǐ สี่ …ล้าง / ซัก / สระ / อาบ ( คำกริยา )

( การทำความสะอาดด้วยน้ำ จีนใช้คำว่า 洗 ได้เลยค่ะ )

 • 臉 liǎn เหลี่ยน… หน้า . ใบหน้า . ดวงหน้า (คำนาม)
  洗 臉 xǐ liǎn สี่ เหลี่ยน… ล้างหน้า

(คำที่มีโครงสร้างเป็น คำกริยา+กรรม )

 • 洗 เป็นคำกริยา + 臉 เป็นคำนาม ( 臉 เป็นกรรมรองรับการกระทำของ 洗 )

คำโครงสร้าง กริยา + กรรม จะนำมาเสนอ ในตอนต่อๆไป นะคะ

 • 我早上起床就洗臉。Wǒ zǎo shàng qǐ chuáng jiù xǐliǎn.
  หว่อ เจ่า สั้งร์ ฉี่ ฉวง จิ้ว สี เหลี่ยน
  ฉัน ตื่นนอน ตอนเช้า ก็ ล้างหน้า เลย

“”””””””””””””””””””””””””””””””””

ฝึกฝนกันต่อไปนะคะ…… จาก ครูจู ที่น่าร๊ากกกก ค่ะ

Jan 312013
 

ครูจู สอนภาษาจีนกลาง

ประโยคง่ายๆ มาอีกแล้วค่ะ …. คำว่า 我吃飽了。

 • 我吃飽了。wǒ chī bǎole
  หว่อ ชือร์ เป่า เลอ
  ฉันกินอิ่มแล้ว

คำศัพท์….
我… wǒ หว่อ… ฉัน
(สรรพนามบุรุษที่ ๑ ใช้ได้กับ ชาย . หญิง .ทุกผู้ทุกวัย )
吃… chī ชือร์… กิน ( คำกริยา )
飽… bǎo เป่า…อิ่ม ( คำคุณศัพท์ )
了… le เลอ… แล้ว ( คำเสริมน้ำเสียง )

คำที่ต่อเนื่องจาก

 • 你吃飯了嗎?Nǐ chīfànle ma?
  หนี่ ชือร์ ฟั่น เลอ มะ ?
  คุณกินข้าว แล้วหรือยัง

เราจะตอบว่า

 • 我吃飯了。wǒ chīfànle
  หว่อ ชือร์ ฟั่น เลอ
  ฉันกินข้าวแล้ว

หรือ ตอบคำนี้ก็ได้

 • 我吃飽了。wǒ chī bǎole
  หว่อ ชือร์ เป่า เลอ
  ฉันกินอิ่มแล้ว

สังเกตุตัวอักษรจีน คำว่า ….

飯 ฟั่น….อาหาร และ 飽 เป่า…อิ่ม ดูสิคะ

มีอักษร 飠 ข้างซ้าย ที่เป็นหมวดนำ เหมือนกันเลยค่ะ อักษรหมวดนำตัวนี้ 飠มาจากตัวอักษรเดี่ยวตัวนี้ค่ะ 食 Shí สือร์…อาหาร
เมื่อ 食 Shí สือร์…อาหาร ทำหน้าที่เป็นหมวดนำอักษรที่เกี่ยวข้องกับอาหารก็จะเปลี่ยนรูปเป็นตัวนี้ค่ะ 飠เราจำไว้เลยค่ะว่า หากมีอักษรตัวนี้อยู่นำหน้าเมื่อใดความหมายของตัวเต็มของอักษรนั้น จะมีความเกี่ยวข้องกับ อาหารการกิน

…………………………..

ค่ะ … เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย ความรู้ภาษาจีน มีความหมายดีมาก ใช่ไหมคะ

Jan 292013
 

โดย… ครูจู สอนภาษาจีนกลางระดับต้น

ภาษาจีน ครั้งละคำ…. ครั้งนี้ขอเสนอคำ 又、再

1. 又 [yòu] โหย้ว ( อิ้ว )

1.1 ใชในรูปที่มีการกระทำที่ซ้ำๆ  ……อีก (การกระทำซ้ำ = แสดงถึงอดีต )

他吃了一個包子又喝了一瓶牛奶
ทา ชือร์ เลอ อี๋ เก้อ เปา จึ โหย้ว(อิ้ว) เฮอ เลอ อี้ ผิง หนิว ไหน่
เขากินซาลาเปาไป1 ลูก แล้วดื่มนมวัวไปอีก 1 ขวด
(กินอย่างที่ 1 ไปแล้ว แล้วดื่มอย่างที่ 2 เข้าไปอีก เกิดการกระทำซ้ำอีก ใช้ 又 )

早上他來找了你一次,下午他又來了一次。可是你還沒回來。
ทา เจ่าร์ สั้งร์ ไหล เจ่าร์ เลอ หนี่ อี๋ ชื่อ , เสี้ย..า อู่ .โหย้ว(อิ้ว). ไหล เลอ อี๋ ชื่อ ,เข่อ สื้อร์ หนี่ ไห เหมย หุย ไหล
ตอนเช้าเขามาหาคุณไปแล้ว 1 ครั้ง , ตอนบ่ายเขาก็มาอีก 1 ครั้ง ,แต่ว่าคุณก็ยังไม่กลับมา
(ตอนเช้ามาหาแล้ว 1 ครั้ง , ตอนบ่ายมาอีก 1 ครั้ง การกระทำซ้ำอีก ใช้ 又 )

我又被老師責備了。
หว่อ โหย้ว(อิ้ว) เป้ย เหล่า ซือร์ เจ๋อ เป้ย เลอ
ฉันถูกครู ตำหนิอีกแล้วล่ะ
(แสดงว่า เคยถูกตำหนิมาก่อนแล้ว ใช้ 又 )

……………………..

1.2 ใช้ในรูป  又……又…..  ทั้ง…… ทั้ง……
(แสดงถึงการกระทำ หรือ สิ่ง ..ที่หลากหลายขึ้น)

他又吃麵包又喝牛奶。
ทา โหย้ว(อิ้ว) ชือร์ เหมี้ยน เปา โหย้ว(อิ้ว) เฮอ หนิว ไหน่
เขาทั้งกินขนมปัง ทั้งดื่มนมวัว

她又聰明又可愛。
ทา โหย้ว(อิ้ว) ชง หมิง โหย้ว(อิ้ว) เข่อ อั้ย
หล่อน ทั้งฉลาด ทั้งน่ารัก

……………………..

2. 再 [zài]  อีก , อีกครั้ง , แล้วค่อย….
การกระทำที่จะเกิดขึ้นในลำดับต่อไป (แสดง อนาคต)

2.1  ……….อีก

我吃了一個包子想再吃一個。
หว่อ ชือร์ เลอ อี๋ เก้อ เปา จึ เสี่ยง ไจ้ ชือร์ อี๋ เก้อ
ฉันกินซาลาเปาไปแล้ว 1 ลูก , อยากกินอีก 1 ลูก
(กินไปแล้ว 1 ,,,,อยากกิน อีก = ลูกนี้ยังไม่ได้กิน ใช้ 再 .)
…. แต่ถ้ากัดกินลงไปเมื่อไร 再 จะหายไป….แล้ว 又 จะมาทันที ….

2.2  ……..อีกครั้ง

下課了,我們明天再見吧。
เสี้ย..า เข้อ เลอ , หว่อ เมิน หมิง เทียน ไจ้ เจี้ยน ป่ะ
เลิกเรียนแล้วล่ะ , พวกเราพรุ่งนี้ พบกันอีกครั้งนะ
( พรุ่งนี้ ( อนาคต) พบกัน อีกครั้ง (ยังไม่ได้พบ ใช้ 再 )

2.3  ….. แล้วค่อย…..(ทำสิ่งลำดับต่อไป)

我先做作業再去看電視。
หว่อ เซียน จั้ว จั้ว เยี่ย ไจ้ ฉวี้ ขั้น เตี้ยน สื้อร์
ฉันทำการบ้านเสร็จ แล้วค่อยไปดูโทรทัศน์
(ทำการบ้านเสร็จแล้ว ,,, แล้วค่อยไป (เป็นลำดับต่อไป ใช้ 再 )

Jan 122013
 

就 &才

 • 就 “ก็” บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่มีลักษณะ  早(เช้า) 快(เร็ว)  ทันที(儘快)  容易(ง่าย)  順利(ราบรื่น)
  • 他下課後就到足球場去了。หลังเลิกเรียนเขาก็ไปสนามฟุตบอลแล้ว
  • 春天就要來了。 ฤดูใบไม้ผลิใกล้จะมาถึงแล้ว
  • 我清晨5點就起床了。ฉันตีห้าก็ตื่นนอนแล้ว
 • 才 “เพิ่งจะ, ถึงจะ” บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่มีลักษณะ  晚(สาย) 慢(ช้า) 不容易(ไม่ง่าย)  不順利(ไม่ราบรื่น)
  • 你怎麼現在才來呢?ทำไมเธอเพิ่งจะมาตอนนี้
  • 我晚上到十一點才睡。ฉันกลางคืน 11 นาฬิกาถึงจะเข้านอน

ตัวอย่างประโยค

 • 8:00點上課,他7:00就來了。  เข้าเรียน 8.00 นาฬิการ เขา 7.00 นาฬิการก็มาแล้ว (早)
 • 8:00點上課,他8:00才來。  เข้าเรียน 8.00 นาฬิกา เขา 8.30 เพิ่งจะมา (晚)
 • 我看了一遍就記住了。 ฉันแค่ดูรอบเดียวก็จำได้แล้ว (快)
 • 他看了十遍才記住。 เขาดูตั้งสิบรอบเพิ่งจะจำได้  (慢)
 • 我去了一次就買到了。 ฉันไปแค่ครั้งเดียวก็ซื้อได้แล้ว (容易, 順利)
 • 他去了三次才買到 。 เขาไปตั้งสามครั้งเพิ่งจะซื้อได้ (不容易, 不順利)

 

นอกจากนี้ 就  ยังมีความหมายอื่นๆ อีกเช่น

 • 就你一個沒來。 (มีเพียง)เธอคนเดียวที่ไม่ได้มา
 • ฯลฯ
Sep 152012
 

ภาษาจีน ครั้งละคำ สำหรับผู้เริ่มเรียน ครั้งนี้เสนอ 一 向 VS 一 直

 • 一向 อ่านว่า อี๋ เสี้ยง

๑. ก่อนหน้านี้ ( แสดงถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงหนึ่ง )

前一向雨水多 。
เฉียน อี๋ เสี้ยง หยีว์ สุ่ยร์ ตัว
ก่อนหน้านี้ น้ำฝนเยอะมาก…. ( จะมีธาราลิมปิกไหมหนอ???)

๒. ถึงตอนนี้ ( แสดงถึงตั้งแต่เจอกันครั้งก่อนมาจนถึงตอนนี้ )

你一向好哇 !
หนี่ อี๋ เสี้ยง ห่าว วา !
ถึงตอนนี้คุณสบายดีสินะ….

๓. แต่ไหนแต่ไร ( แสดง อดีต ถึง ปัจจุบัน ) = 一向來

ต้น 老師一向節儉 。
ต้น เหล่า ซือร์ อี๋ เสี้ยง เจี๋ย เจี่ยน
อาจารย์ต้น แต่ไหนแต่ไร ประหยัด เรียบๆง่ายๆ เสมอมา

นู๋ยุ 一向好客 。
นู๋ยุ อี๋ เสี้ยง ห้าว เข้อ ( 好客 อ่านว่า ห้าว เข้อ )
นู๋ยุ แต่ไหนแต่ไร ก็ต้อนรับแขกอย่างเอื้ออารีตลอดมา

…………….

 • 一 直 อ่านว่า อี้ จื๋อร์

๑. ตรงไป ( แสดงทิศทาง )

你一直走 ,不要拐彎 。
หนี่ อี้ จื๋อร์ โจ่ว , ปู็ เย่า ไก่ว วัน
คุณเดินตรงไปนะ ไม่ต้องเลี้ยวล่ะ

๒. ตลอดจนถึง ( เน้น ขอบเขตที่กล่าวถึง )

全村從老人一直小孩都非常熱情 。
เฉวียน ชุน ฉงร์ เหล่า เยิ๋นร์ อี้ จื๋อร์ เสี่ยว ไห โตว เฟย ฉัง เย่อร์ ฉิง
ทั้งหมู่บ้าน คนเฒ่าคนแก่ ตลอดจนถึง ลูกเล็กเด็กแดง ต่างก็มีความกระตือรืร้น อบอุ่นใจกันทั้งนั้น

๓. ตลอด , โดยตลอด
( แสดงการกระทำตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ขาดตอน ,  แสดงภาวะ ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่เปลี่ยนแปลง )

นู๋ยุ 幹活兒一直很賣力 。
นู๋ยุ กั้น หัว เออร์ อี้ จื๋อร์ เหิ่น ไม่ หลี้
นู๋ยุ ทำงานแบบทุ่มเท (กำลัง) มาโดยตลอด

雨一直下了一天一夜 。
หยี่ว์ อี้ จื๋อร์ เสี้ย.า เลอ อี้ เทียน อี๋ เยี่ย
ฝน ตก ตลอด ทั้งวันทั้งคืน

……………….

จะเห็นได้ว่า 一 向 VS 一 直 มีความต่าง และ ความที่คล้ายๆกันมากความที่คล้ายๆกันมากคือ ข้อ ๓

一 向 แต่ไหนแต่ไร ( แสดง อดีต ถึง ปัจจุบัน )
一 直 ตลอด , มาโดยตลอด ( แสดงถึงการกระทำตั้งแต่ต้นจนจบ / ภาวะ ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่เปลี่ยนเเปลง )

คลายสงสัย และ เข้าใจขึ้น ไหมคะ…….

เฟสบุ๊คครูจู สอนภาษาจีนกลาง

Aug 102012
 

ภาษาจีน ครั้งละคำ…. ครั้งนี้ขอเสนอคำ 着

着 zhe เจอ และ zháo เจ๋าร์  (zhe เจอ ..อ่านออกเสียงพยางค์เบา นะคะ)
( คำนี้ อ่านได้หลายเสียง ความหมายก็ต่างกัน ครั้งนี้ขอเสนอ 2 เสียง ที่มีความถี่ในการใช้สูงกว่า )

1. 着 [zhe] เจอ ………อยู่ , …….ไว้ ( กริยา การกระทำ ซึ่งกำลังกระทำอยู่ … แสดงถึง ปัจจุบัน )

ตัวอย่าง……

1.1 โครงสร้าง….(กริยา) + 着 = กริยานี้กระทำอยู่

 • 他坐着 [ทาจั้วเจอ] เขานั่งอยู่ (ตอนนี้เขานั่งอยู่ ไม่ได้ไปไหน )
 • 這本書,你拿着 [เจ้อร์เปิ่นซูร์หนี่หนาเจอ] หนังสือเล่มนี้ คุณถือไว้นะ (ถือเอาไว้นะ อย่าเอาไปไหน)

1.2 โครงสร้าง…. (กริยา) + 着 + (กรรม) = กระทำ..สิ่งหนึ่ง ..อยู่

 • 我 看着 書 [หว่อขั้นเจอซูร์] ฉันอ่านหนังสืออยู่ ( ตอนนี้ฉันอ่านหนังสืออยู่นะ ไม่ได้ทำอย่างอื่น)

1.3 โครงสร้าง…. (กริยา) + 着 + (กริยา) + (กรรม) = กระทำสิ่งหนึ่ง และ กระทำอีกสิ่งหนึ่ง ในขณะเดียวกัน

 • 老師 …站着講…課 [เหล่าซือร์…จั้นร์ เจอ เจี่ยง…เข้อ] คุณครู…ยืนบรรยาย… บทเรียนอยู่ (ยืนด้วย บรรยายด้วย)
 • 學生…坐着聽…課 [เสวียเซิงร์…จั้วร์เจอทิง…เข้อ] นักเรียน…นั่งฟัง…บทเรียนอยู่ (นั่งด้วย ฟังด้วย)

************

2. 着 [zháo] เจ๋าร์ (ทำหน้าที่เป็นตัวบอกผลของ คำกริยาที่อยู่ข้างหน้ามัน)

คำแปล จะแปลคำบอกบรรลุผล ตามกริยาอาการของสิ่ง สิ่งนั้น ในภาษาไทย

ตัวอย่าง…..

2.1 โครงสร้าง ….. (กริยา) + 着zháo

 • 睡着 [สุ้ยร์เจ๋าร์] นอน…แล้วบรรลุผลการนอน = นอนหลับ
 • 沒睡着 [เหมย สุ้ยร์ เจ๋าร์] นอน…แล้วไม่บรรลุผลในการนอน = นอนไม่หลับ

……………………………………………..

2.2 找着 [เจ่าร์เจ๋าร์] หา…. แล้วบรรลุผลในการหา = หาเจอ

 • 沒找着 [เหมย เจ่าร์ เจ๋าร์] หา… แล้วไม่บรรลุผลในการหา = หาไม่เจอ

********

เพิ่มเติมนิดหน่อย

結果補語 [เจียกั่วปู๋หยี่ว์] คำเสริมกริยาบอกผล ใช้

 • 找着
 • 沒找着

可能補語 [เข่อเหนิงปู๋หยี่ว์] คำเสริมกริยาบอกความเป็นไปได้ ใช้

 • 找得着
 • 找不着
Aug 092012
 

ครูจู สอนภาษาจีนกลาง
ภาษาจีน ครั้งละคำ…… สำหรับผู้เริ่มเรียน

ครั้งนี้ เสนอคำว่า 得
อ่านว่า… เตอ / เต๋อ / เต่ย

อ่านได้ สามเสียง มีความแตกต่างดังนี้ค่ะ

1 … 得 เตอ (อ่านเสียงพยางค์เบา)

1.1
โครงสร้าง
(คำกริยา) + 得 = (กริยานี้ กระทำได้)
(คำกริยา) + 不得 = (กริยานี้ กระทำไม่ได้)

他去得,我也去得。
ทา ฉวี้ เตอ , หว่อ เหยี่ย ฉวี้ เตอ
เขาไปได้ ฉันก็ไปได้เหมือนกัน

我只一次見過他,記不得他叫什麼名字?
หว่อ จื่อ อี๋ ฉื้อ เจี้ยน กั้ว ทา , จี้ ปู้ เตอ ทา เจี้ยว เสิน เมอ หมิง จึ?
ฉันเจอเขาแค่ครั้งเดียว จำไม่ได้ว่า เขาชื่ออะไร

1.2
โครงสร้าง
(คำกริยา) + 得 + (บทเสริมกริยา)…….= (กริยานี้ กระทำได้ไหว)
(คำกริยา) + 不 + (บทเสริมกริยา)…….= (กริยานี้ กระทำไม่ไหว)

這張桌子小我一個人 搬 得 動。
เจ้อร์ จังร์ จัวร์ จึ เสี่ยว . หว่อ อี๋ เก้อ เยิ๋นร์ ปัน เตอ ต้ง
โต๊ะตัวนี้ เล็ก . ฉันคนเดียว ย้ายได้ / ย้ายไหว

這張桌子很大他一個人 搬 不 動。
เจ้อร์ จังร์ จัวร์ จึ เหิ่น ต้า . ทา อี๋ เก้อ เยิ๋นร์ ปัน ปู๋ ต้ง
โต๊ะตัวนี้ใหญ่มาก .เขาคนเดียว ย้ายไม่ไหว / ย้ายไม่ได้

這張桌子很大要五六個人才 搬 得 動。
เจ้อร์ จังร์ จัวร์ จึ เหิ่น ต้า เย่า อู่ หลิ้ว เก้อ เยิ๋นร์ ไฉ ปัน เตอ ต้ง
โต๊ะตัวนี้ใหญ่มาก ต้อง 5-6 คน จึงจะ ย้ายไหว / ย้ายได้

這張桌子很小我一個人哪能 搬 不 動。
เจ้อร์ จังร์ จัวร์ จึ เหิ่น เสี่ยว หว่อ อี๋ เก้อ เยิ๋นร์ หน่า เนิ๋ง ปัน ปู๋ ต้ง
โต๊ะตัวนี้ เล็กมาก ฉันคนเดียว จะยกไม่ไหว ได้อย่างไรกัน =(ยกไหว)

1.3
จะทำหน้าที่เป็นคำช่วยเสริมโครงสร้างประโยค ใช้วางหลังคำกริยา(หรือคำคุณศัพท์) เพื่อเชื่อมคำกริยา(หรือคำคุณศัพท์) กับส่วนเสริมกริยา โดยทั่วไปมักใช้อธิบายรายละเอียดลักษณะอาการ / การกระทำ

โครงสร้าง…..
(คำกริยา)……….+ 得 + ….(บอกผลของ อาการ การกระทำ)
(คำคุณศัพท์ )….+ 得 + ….(บอกผลของ อาการ การกระทำ)

跑得快 …….. เผ่า เตอ ไขว้ …….วิ่งได้เร็ว
(บอกผลของการ วิ่ง…. ว่าวิ่งได้เร็ว )…. (นะจ๊ะจะบอกให้)

跑得不快…..เผ่า เตอ ปู้ ไขว้….. วิ่งได้ ไม่เร็ว
(บอกผลของการ วิ่ง…. ว่า ได้ไม่เร็ว)….. (นะนะ อย่ามาว่ากัน อิอิ)

唱得好 ……….ฉั้งร์ เตอ ห่าว……..ร้องได้ดี (唱 ร้อง..เพลง)
(บอกผลของการร้องเพลง… ว่าร้อง ได้ดี )…. (ชมกันเข้าไป)

唱得不好….. ฉั้งร์ เตอ ปู้ ห่าว …. ร้องได้ไม่ดี
(บอกผลของการร้องเพลง… ว่าร้อง ได้ไม่ดี…….(เอาซะเล๊ย )

今天天氣 熱 得 很。
จิน เทียน เทียน ฉี้ เย่อร์ เตอ เหิ่น
วันนี้อากาศ ร้อน มาก

Continue reading »

Aug 082012
 

ภาษาจีนครั้งละคำ ครั้งนี้ขอเสนอคำ….. 就 vs 才

就 จิ้ว vs 才 ไฉ ยังมีลักษณะการใช้ ที่ต่างออกไปอีกบ้าง
ครั้งนี้ เสนอการใช้ แบบพื้นๆ เข้าใจง๊ายง่าย ค่ะ….
ตัวอย่าง………………..

就 จิ้ว ก็…………แล้ว
แสดงถึง….. เร็ว….กว่าเวลาปกติที่ปฏิบัติโดยทั่วไป
หรือ เร็ว…กว่าเวลาที่นัดกันไว้

學校上午八點半上課,Zhang lipan 上午七點就到學校了。

เสวีย เสี้ยว สั้งร์ อู่ ปา เตี่ยน ปั้น สั้งร์ เข้อ , Zhang lipan สั้งร์ อู่ ชี เตี่ยน จิ้ว เต้า เสวีย เสี้ยว เลอ
โรงเรียน เข้าเรียนตอนเช้าแปดโมงครึ่ง , Zhang lipan เช้าเจ็ดโมง ก็ มาถึงโรงเรียน แล้ว
( แปดโมงครึ่ง เป็นเวลาปกติโทยทั่วไปที่โรงเรียนเข้าเรียน มาถึงเจ็ดโมง ถือว่ามา เร็ว กว่าเวลา)

公司上午十點開會,林經理上午九點就先來到了。

กง ซือ สั้งร์ อู่ สือร์ เตี่ยน ไค หุ้ย , หลิน จิง หลี่ สั้งร์ อู่ จิ่ว เตี่ยน จิ้ว เซียน ไหล เต้า เลอ
บริษัทเปิดประชุมเช้าสิบโมง , ผู้จัดการหลิน เช้าเก้าโมง ก็ มาถึงก่อน แล้ว
( นัดสิบโมง มาถึง เก้าโมง ถือว่า..มาเร็ว…กว่าเวลาที่นัด )

……………………………………………………..

才 ไฉ ค่อย……../ เพิ่งจะ…….
แสดงถึง….. ช้า….กว่าเวลาปกติที่ปฏิบัติโดยทั่วไป
หรือ ช้า…กว่าเวลาที่นัดกันไว้

學校上午八點半上課,李東 上午九點才到學校。

เสวีย เสี้ยว สั้งร์ อู่ ปา เตี่ยน ปั้น สั้งร์ เข้อ , หลี่ ตง สั้งร์ อู่ จิ่ว เตี่ยน ไฉ เต้า เสวีย เสี้ยว
โรงเรียน เข้าเรียนตอนเช้าแปดโมงครึ่ง , หลี่ ตง เช้าเก้าโมง ค่อย มาถึงโรงเรียน
( แปดโมงครึ่ง เป็นเวลาปกติโทยทั่วไปที่โรงเรียนเข้าเรียน มาถึงเก้าโมง ถือว่ามา ช้า กว่าเวลา)

公司上午十點開會,他上午十點半才到。

กง ซือ สั้งร์ อู่ สือร์ เตี่ยน ไค หุ้ย , ทา สั้งร์ อู่ สือร์ เตี่ยน ปั้น ไฉ เต้า
บริษัทเปิดประชุมเช้าสิบโมง , เขา เช้าสิบโมงครึ่ง เพิ่งมาถึง
( นัดสิบโมง มาถึง สิบโมงครึ่ง ถือว่า..มาช้า…กว่าเวลาที่นัด )

Click to listen highlighted text!