Category Archives: ภาษาจีนทั่วไป

ภาษาจีน ชีวิตในวัยเรียน [学生生活]

ชีวิตวัยเรียน ภาษาจีน

老实点,学校违禁的几件事,你做过几件?
ซื่อสัตย์กันหน่อย มีกี่เรื่องที่โรงเรียนห้ามทำ แล้วคุณทำไปกี่เรื่อง

 • 装生病 [zhuāng shēngbìng] แกล้งป่วย
 • 迟到早退 [chídào zǎotuì] เข้าสายออกไว
 • 上课睡觉 [shàngkè shuìjiào] นอนในห้องเรียน
 • 上课吃零食 [shàngkè chī língshí ] กินอาหารในห้องเรียน
 • 翘课 [qiàokè] โดดเรียน
 • 顶撞老师 [dǐngzhuàng lǎoshī] เถียงอาจารย์
 • 上网 [shàngwǎng ] เล่นอินเตอร์เน็ต
 • 被请家长 [bèi qǐngjiāzhǎng] ถูกเชิญผู้ผู้ปกครอง
 • 给老师起外号 [gěilǎoshī qǐwàihào] ตั้งฉายาให้อาจารย์
 • 上课听MP3  [shàngkè tīng MP3 ] ฟังMP3ในห้องเรียน
 • 上课讲话 [shàngkè jiǎnghuà ] คุยกันในห้องเรียน
 • 抄作业 [chāo zuòyè ] ลอกการบ้าน
 • 谈恋爱 [tán liàn’ài ] จีบกันในห้อง
 • 抽烟 [chōuyān] สูบบุหรี่

เครดิต : เรียนภาษาจีนขำๆกับอาจารย์กัวเจิ้ง

ภาษาจีน : คำพูดของคุณแม่ [妈妈的话]

คำพูดของคุณแม่ ภาษาจีน

แม่คุณพูดประโยคไหนกับคุณบ่อยที่สุด
你妈对你说得最多的话是哪一句?
Nǐ mā duì nǐ shuō de zuìduō dehuà shì nǎ yījù?

 • 快下来 [kuài xiàlái] ลงมาเร็วๆ
 • 快起来 [kuài qǐlái] ตื่นนอนเร็วๆ --> 你这个懒虫快起来,上班时间到了。
 • 快点睡 [kuài diǎn shuì] นอนเร็วๆ
 • 快点吃 [kuài diǎn chī] รีบๆกิน
 • 快点洗 [kuài diǎn xǐ] รีบไปอาบน้ำ
 • 别磨叽 [bié mó jī] อย่าชักช้า
 • 别玩了 [bié wánle] เลิกเล่นได้แล้ว
 • 别老玩电脑 [bié lǎo wán diànnǎo] อย่าเอาแต่เล่นคอมพิวเตอร์
 • 多穿点衣服 [duō chuān diǎn yīfú] ใส่เสื้อผ้าเยอะหน่อย
 • 早点回家 [zǎodiǎn huí jiā] กลับมาเร็วหน่อย
 • 注意安全 [zhùyì ānquán] ระวังความปลอดภัยด้วย
 • 你想吃什么? [nǐ xiǎng chī shénme] ลูกอยากกินอะไร
 • 回家吃饭吗? [huí jiā chīfàn ma] กลับบ้านกินข้าวไหม
 • 身上还有钱吗? [shēnshang hái yǒu qián ma] ยังมีเงินติดตัวไหม
 • 你怎么这么懒! [nǐ zěnme zhème lǎn] ทำไมขี้เกียจขนาดนี้
 • 都几点了还不睡  [dōu jǐ diǎnle hái bù shuì] กี่โมงแล้วยังไม่นอนอีก
 • 以后再不管你了 [yǐhòu zài bu guǎn nǐle] ทีหลังจะไม่ยุ่งกับลูกอีกแล้ว
 • 你看看人家的孩子。 [nǐkànkàn rénjiādeháizi] ดูลูกของคนอื่นสิ
 • 跟你说了多少遍了。[gēn nǐ shuōle duōshǎo biànle]  บอกกี่ครั้งแล้ว

เครดิต : เรียนภาษาจีนขำๆกับอาจารย์กัวเจิ้ง

ภาษาจีน สังฆภัณฑ์ [布施品]

ภาษาจีน สังฆภัณฑ์

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 布施品 [bùshīpǐn]  สังฆภัณฑ์
 • 斋僧 [zhāisēng] ตักบาตร/ใส่บาตร/ถวาย
 • 袈裟  [jiāshā] จีวร
 • 僧人袈裟  [sēngrén jiāshā] จีวรพระ
 • 供佛 [gòngfó] ถวายพระ
 • 供奉僧人 [gòngfèng sēngrén] ถวายพระสงฆ์
 • 违反僧人的戒律 [wéifǎn sēngrén de jièlǜ] ผิดพระวินัย, ละเมิดศีลของพระสงฆ์
 • 菩提叶 [pútíyè] ใบโพธิ์
 • 严格审核 [yángé shěnhé] ตรวจสอบอย่างเข้มงวด
 • 排除掉 [páichúdiào]  ตัดออกไป, คัดออกไป
 • 豪华, 奢华 [háo​huá , shē​huá] หรูหราฟุ่มเฟือย
 • 单肩包 [dānjiānbāo] กระเป๋าสะพาย
 • 肩囊 [ jiānnáng] ย่าม
 • 宗派 [zōngpài] นิกาย
 • 不尽相同 [bùjìn xiāngtóng] แตกต่างกันไป
 • 林中寺庙 [ línzhōng sìmiào] วัดป่า
 • 法轮 [fǎlún] ธรรมจักร
 • 彩色鲜艳 [cǎisè xiānyàn] สีสันฉูดฉาด
 • 学习佛法 [xuéxí fófǎ] เรียนรู้พระธรรม
 • 靠枕 [kàozhěn] หมอนอิง
 • 沙弥 [shāmí] สามเณร
 • 往上卷 [ wǎngshàngjuǎn] ม้วนขึ้นมา
 • 附加进去 [fùjiā jìnqù] แนบเข้าไป, เพิ่มเติมเข้าไป
 • 反响 [fǎn​xiǎng] ผลตอบรับ
 • 日用品 [rìyòngpǐn] ของใช้ประจำวัน
 •  咨询相关信息 [zīxún xiāngguān xìnxī] ปรึกษาหารือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

อาเซียนภาษาจีน : อาเซียน 10 ประเทศ[AEC]

AEC ภาษาจีน

AEC คืออะไร?

AEC หรือ Asean Economics Community เรียกเป็นภาษาจีนว่า 东盟经济共同体 [Dōngméng jīngjì gòngtóngtǐ]  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน(东盟) 10 ประเทศ(东盟成员国)  คือ

 1. 文莱 [Wénlái] บรูไน
 2. 缅甸 [Miǎndiàn] พม่า
 3. 菲律宾 [Fēilǜbīn] ฟิลิปปินส์
 4. 新加坡 [Xīnjiāpō] สิงคโปร์
 5. 泰国 [Tàiguó] ไทย
 6. 越南 [Yuènán] เวียดนาม
 7. 柬埔寨 [Jiǎnpǔzhài] กัมพูชา
 8. 印度尼西亚 [Yìndùníxīyà] อินโดนีเซีย
 9. 马来西亚 [Mǎláixīyà] มาเลเซีย)  และ
 10. 老挝人民民主共和国 [Lǎowō rénmín mínzhǔ gònghéguó] สาธารณะรัฐประชาชนลาว

อาเซียน(东盟/Asean)จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากอย่างที่คุณคิดไม่ถึงทีเดียว Continue reading

เรื่องวุ่นๆ ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษ

เรื่องวุ่นๆ ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษ

“เรื่องตลกวุ่น ๆ” ในเรื่องความเข้าใจแบบหักโค้งระหว่างภาษาจีนกับภาษาอังกฤษ

—————————————————-

ชื่อเรื่อง….Go a head = ดำเนินการได้เลย
(去个头! qù gè tóu) = ไสหัวไป !

Mŏu gōngsī jīnglĭ jiào mìshū zhuăn chéng gōngwén gěi lăobăn:
某公司经理叫秘书转呈公文给老板∶
ผู้จัดการของบริษัทแห่งหนึ่งได้ให้เลขานุการส่งเอกสารราชการให้กับนายห้าง ความว่า∶

“Bàogào lăobăn, xià gè yuè ōuzhōu yŏu yì pī dìng dān, wŏ jué de gōngsī xūyào dài rén qù hé tā kāi huì。”
“报告老板,下个月欧洲有一批订单,我觉得公司需要带人去和他开会。”
“เรียนนายห้าง∶ เดือนหน้าทางยุโรปจะมีใบสั่งจองสินค้า 1 ใบ, ผมคิดว่าบริษัทของเราจำเป็นต้องส่งคนไปร่วมประชุมกับทางเขา”

Lăobăn zài gōngwén hòu miàn duăn duăn qiān xià:“Go a head!”
老板在公文后面短短签下“Go a head!”
ที่ด้านหลังเอกสารราชการ นายห้างได้เขียนสั้นๆ ว่า “Go a head!”

Jīnglĭ shōu dào zhī hòu, mă shàng zhĭ shì xià shŭ măi jīpiào, nĭ xíng chéng, zìjĭ zé shì zhěng lĭ xíng li。 Lín chū fā nà tiān, bèi mìshū dăng xià lái。
经理收到之后,马上指示下属买机票,拟行程,自己则是整理行李。临出发那天,被秘书挡下来。
หลังจากผู้จัดการได้รับคำตอบแล้ว, ได้รีบสั่งการให้ลูกน้องซื้อตั๋วเครื่องบิน, ร่างแผนการเดินทาง, ตัวเองก็ตระเตรียมสัมภาระ/กระเป๋าเดินทาง。 ใกล้วันออกเดินทาง, ได้ถูกเลขานุการรั้ง/ขวางเอาไว้

Mìshū: “nĭ yào gàn shén me?”
秘书:“你要干什么?”
เลขานุการ: “คุณกำลังจะทำอะไรคะ”

Jīnglĭ: “qù ōuzhōu kāi huì ā!”
经里:“去欧洲开会啊!”
ผู้จัดการ: “ก็ไปประชุมที่ยุโรปไง!”

Mìshū: “lăobăn yŏu tóngyì ma?”
秘书:“老板有同意吗?”
เลขานุการ: “นายห้างเห็นด้วยไหม?”

Jīnglĭ: “lăobăn bú shì duì wŏ shuō Go a head ma?”
经里:“老板不是对我说 Go a head 吗?”
ผู้จัดการ: “นายห้างได้บอกกับผมไม่ใช่หรือว่า Go a head?”

Mìshū: “lái gōngsī duō me jiŭ, nŏndào nĭ hái bú zhīdào lăobăn de yīngwen chéngdù ma?” Lăobăn de yìsī shì: qù gè tóu!“
秘书:“来公司多么久,难道你还不知道老板的英文程度吗?老板的意思是:去个头!”
เลขานุการ: “อยู่กับบริษัทมาตั้งนาน, หรือว่าคุณไม่รู้ระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนายห้างเราเป็นอย่างไรบ้าง? ความหมายของนายห้างก็คือ: ไสหัวไป!”
————————————
อธิบายศัพท์….

 • 秘书 = เลขานุการ
 • 经理 = ผู้จัดการ
 • 老板 = นายจ้าง/นายห้าง
 • 公文 = หนังสือราชการ/หนังสือทางการ
 • 订单 = ใบสั่งจองสินค้า
 • 欧洲 = ยุโรป
 • 指示 = สั่งการ
 • 下属 = ลูกน้อง/ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • 拟行程 = ร่างแผนการเดินทาง
 • 行李 = สัมภาระ/กระเป๋าเดินทาง
 • 挡 = ขวางไว้
 • 程度 = ระดับความรู้
 • 意思 = ความหมาย

สำนวน…

Go ahead => 继续前进,取得进展 (เดินหน้าไปได้เลย/ดำเนินการต่อไปได้เลย)
Continue reading

ตัวอย่างประโยค : การใช้ 过(過)

การใช้ 过

หลากหลายความหมายกับคำว่า 过 (guò)
过 เป็นคำซึ่งไม่ได้มีแค่ความหมายแค่  ข้าม,ผ่าน,เลย,เคย  แต่ยังมีอีกหลากหลายความหมาย เช่น

 • 过 [guò] เคย
  • 我从来没看你这么愤怒过。 แต่ไหนแต่ไรมาผมไม่เคยเห็นคุณโกรธขนาดนี้
  • 我去过中国 ฉันเคยไปประเทศจีน (去过 [qùguò] เคยไป)
  • 我从来没忘记过你。 ฉันไม่เคยลืมเธอได้เลย
  • 我没有见过。 ฉันไม่เคยเห็น
  • 你爱过的人 คนที่คุณเคยรัก
 • 过 [guò] เลย
  • 坐过站 นั่งเลยป้าย --> 我顾着玩手机居然坐过站了。还好只是一站,我想走走也能到。
  •  光顾着打电话, 坐过站了。 (光 [guāng]  เพียง/เพียงแต่, 不光 [bùguāng] ไม่เพียงแต่)
 • 过 [guò] ข้าม
  •  小马过河。  เจ้าม้าน้อยข้ามลำน้ำ
  • 过路小心点哦!ข้ามถนนระวังหน่อยนะ
  • 过马路。 ข้ามถนน
  • 八仙过海,各显神通。 แปดเซียนข้ามทะเล ต่างแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ (神通 [shéntōng]  อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์/magic power)
 • 过 [guò] ผ่าน, ผ่านไป
  • 过今天就是明天。 ผ่านวันนี้ก็เป็นพรุ่งนี้
  • 刚下过雨。 ฝนเพิ่งจะตกไป
 • 过不去 [guòbuqù] ผ่านไปไม่ได้, ข้ามไปไม่ได้(มีสิ่งกีดขวาง), สร้างความลำบากใจ, รู้สึกเสียใจ
  • 我不知道你为什么要跟我过不去?
  • 人生没有过不去的事,只有过不去的人。 ชีวิตคนไม่มีเรื่องอะไรที่ผ่านไปไม่ได้ มีแต่คนที่ผ่านไม่ได้
 • 过 [guò] ความผิดผลาดที่ผ่านมา
  • 人生至恶是善谈人过, 人生至愚是恶闻己过 。
   ความเลวร้ายของคนก็คือชอบพูดถึงความผิดพลาดของคนอื่น ความโง่เขลาของคนก็คือการไม่ชอบฟังถึงความผิดพลาดของตนเอง
  • 静坐常思己过,闲谈莫论人非。
   เมื่อนั่งอยู่เงียบๆให้หมั่นคิดถึงความผิดพลาดของตน เมื่อคุยเล่นกันอย่าได้คุยวิจารณ์เรื่องไม่ดีของคนอื่น
 • 过谦 [guòqiān] ถ่อมตัวเกินไป
  • 不必过谦了。 อย่าถ่อมตัวเลย(Don’t be so modest.)
  • 你不必过谦。เธออย่าถ่อมตัวเลย
 • 过渡 [guòdù] 1. การเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่ง 2.ข้ามฟาก
  • 过渡时期 ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง
 • 过去 [guòqù] ข้ามไป, ผ่านไป(อดีต)
  • 凡夫迷失于当下, 后悔于过去. 圣人觉悟于当下,解脱于未来。
   ปุถุชนหลงทางอยู่ในปัจจุบัน เสียใจเสียดายอยู่กับอดีต อริยะรู้ตื่นในปัจจุบัน หลุดพ้นในภายภาคหน้า
  • 忘不了过去的事情 ไม่สามารถลืมเรื่องที่ผ่านไปได้ซะที
 • 来过 [láiguò] เคยมา
  • 你来过泰国吗?คุณเคยมาประเทศไทยหรือยัง
 • 吃过 [chīguò] กินแล้ว(吃完)/เคยกิน
  • 我吃过饭了。 ฉันทานข้าวแล้ว
  • 我已经吃过啦,不能陪你一起吃午饭了。 ฉันทานเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถไปทานข้าวเที่ยงเป็นเพื่อนคุณ
  • 吃过饭了,是吗?ทานข้าวแล้ว ใช่ไหม
  • 你吃过午饭了吗?คุณทานข้าวเที่ยงแล้วใช่ไหม
  • 你吃过拉面吗? คุณเคยกินราเม็งไหม
 • 洗过澡 อาบน้ำแล้ว = 洗了澡
  • 我昨晚洗过澡了。 เมื่อคืนฉันอาบน้ำแล้ว
 • 看过 [kànguò] เคยดู
  • 这个电影你看过了吗? ภาพยนต์เรื่องนี้คุณเคยดูแล้วหรือยัง
 • 见过 เคยพบเห็น
  • 他什么都见过。 อะไรๆ เขาก็เคยเห็นแล้ว
  • 我们之前见过吧?เราเคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมครับ
 • 听过 [tīngguò] เคยฟัง
  • 你听过这首歌吗? คุณเคยฟังเพลงนี้หรือยัง
 • 发生过 เคยเกิดขึ้น
  • 泰国发生过一场地震。 ประเทศไทยเคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งหนึ่ง
 • 胜过 [shèngguò] มากกว่า, เหนือกว่า
  • 我爱你胜过任何人。 ฉันไม่เคยรักใครมากเท่าเธอ
  • 爱你胜过自己。 รักเธอมากกว่าตัวเอง
 • 过一阵子 [guòyízhènzi] ผ่านช่วงเวลานี้
  • 我需要一个人过一阵子。 ฉันต้องการผ่านช่วงเวลานี้เพียงลำพัง
 • 过世 [guòshì] ถึงแก่กรรม
  • 我爷爷前几天过世了。
 • 过关 [guòguān] ผ่านด่าน, ผ่านการทดสอบ
 • 过分 [guòfèn] เกินเลย(แง่ลบ)

การใช้ 不 กับ 没

การใช้ 不 กับ 没

ภาษาจีนที่คนไทยมักใช้ผิด 常见病句

มีนักศึกษาคนไทยคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องพักอาจารย์เพื่อส่งการบ้านภาษาจีน เมื่ออาจารย์เห็นว่าเป็นเวลาเกือบบ่ายโมงแล้ว จึงทักนักศึกษาด้วยความเอาใจใส่ ว่า “你吃饭了吗?Nǐ chī fàn le ma?เธอทานข้าวมาแล้วหรือยัง”

นักศึกษาตอบอาจารย์ด้วยภาษาจีนว่า

 • “我还不吃饭,我要去吃饭了。”
  “Wǒ hái bù chī fàn, wǒ yào qù chī fàn le.”

พอพูดเสร็จ ก็ยกมือไหว้พร้อมกล่าวลาอาจารย์และเดินออกจากห้องพักอาจารย์ไป โดยไม่ทันรอให้อาจารย์ถามต่อเพื่อคลี่คลายความสงสัยที่เกิดขึ้นในใจว่า เกิดอะไรขึ้นกับนักศึกษา นักศึกษามีเรื่องกลุ้มใจอะไรถึงทานข้าวไม่ลงหรือไม่ยอมทานข้าว ฯลฯ
ทว่า หลังจากอาจารย์นั่งทบทวนประโยคที่นักศึกษาคนดังกล่าวพูด ในที่สุดก็เข้าใจความหมายที่นักศึกษาต้องการสื่อ คือ‘หนูยังไม่ (ได้) ทานข้าว (แต่) หนูจะไปทานข้าว (เดี๋ยวนี้) แล้วค่ะ’ ซึ่งควรใช้คำว่า没แทนที่คำว่า不จึงเป็นประโยคที่ถูกต้อง คือ

 • “我还没吃饭,我要去吃饭了。
  Wǒ hái méi chī fàn, wǒ yào qù chī fàn le.”

วิเคราะห์: ข้อความที่นักศึกษาพูดไม่ได้ผิดเรื่องการวางตำแหน่งของคำหรือการเรียบเรียงถ้อยคำแต่อย่างใด แต่ผิดที่การเลือกใช้คำระหว่าง 不และ没จนนำไปสู่ความคลาดเคลื่อนในการสื่อความหมาย ซึ่งผิดไปจากความต้องการของผู้พูด และทำให้อาจารย์ผู้รับสารเกิดความสงสัย

คำว่า不และ没ล้วนเป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้วางหน้าคำกริยา บอกปฏิเสธในรูป 不 + v และ 没+ v เช่น ‘不吃 (bù chī),不去(bù qù),不看(bù kàn)……’กับ‘没吃(méi chī),没去(méi qù),没看(méi kàn)……’เป็นต้น

แต่คำว่า 不และ没มีความแตกต่างในแง่การสื่อความหมาย โดยสามารถเปรียบเทียบการใช้ ‘不 + v และ没+ v’ ได้ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

不เเปลว่า ไม่ 没เเปลว่า ไม่ได้
不吃 เเปลว่า ไม่กิน 没吃เเปลว่า ไม่ได้กิน
不去 เเปลว่า ไม่ไป 没去เเปลว่า ไม่ได้ไป
不看 เเปลว่า ไม่ดู 没看เเปลว่า ไม่ได้ดู
不吃饭 เเปลว่า ไม่กินข้าว 没吃饭เเปลว่า ไม่ได้กินข้าว

จากความหมาย ‘ไม่ + v’ กับ ‘ไม่ได้+ v’ คงเห็นความแตกต่างระหว่างคำว่า不และ没ได้อย่างชัดเจน โดย不ใช้บอกปฏิเสธโดยเน้นที่เจตนาหรือความตั้งใจของผู้ส่งสารเป็นหลัก เช่น ไม่อยาก ไม่ยอม ไม่ต้องการ ฯลฯ ส่วน 没 ใช้บอกเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไม่ได้เกิดขึ้น ณ เวลาที่พูด โดยไม่สื่อความตั้งใจของผู้ส่งสารแต่อย่างใด

ข้อสังเกต: คำว่า 没ย่อมาจาก 没有(méi yǒu)ซึ่งแปลว่า ไม่มี เมื่อใช้ตามลำพังแต่ในขณะที่ใช้ในรูปแบบประโยค没有+ v จะสื่อความหมาย ‘ไม่ได้กระทำสิ่งใด’ เช่นเดียวกับ ‘没+ v’ เช่น 没有吃 (méi yǒu chī ไม่ได้กิน), 没有去(méi yǒu qù ไม่ได้ไป),没有看(méi yǒu kàn ไม่ได้ดู)เป็นต้นอนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่าง‘ไม่มี’ กับ ‘ไม่ได้’ ขอกล่าวสรุปด้วยการยกตัวอย่างง่ายๆ ดังนี้

没有+Nแปลว่า ‘ไม่มีสิ่งใด’เช่น 我没有书。(Wǒméi yǒu shū.ฉันไม่มีหนังสือ) เป็นต้น
没有+V แปลว่า ‘ไม่ได้กระทำสิ่งใด’เช่น 我没有看书。(Wǒméi yǒu kàn shū. ฉันไม่ได้อ่านหนังสือ) เป็นต้น

อ้างอิงจาก : www.อาศรมสยาม-จีนวิทยา.com

泰国人的三十四个特征 (เอกลักษณ์ของคนไทย 34 ข้อ)

คนไทย ภาษาจีน

ไม่ต้องควักบัตรประชาชน ไม่ต้องร้องเพลงชาติพิสูจน์ ถ้ามีคุณสมบัติต่อไปนี้ แสดงว่าคุณคือคนไทยแน่ๆ 100%

不必通过掏身份证、唱国歌的方式来证明如果你具备以下特征,就证明你是一个100%的泰国人

1. คุณรู้จักอาหารไทยชนิดอื่นที่ไม่ใช่ต้มยำกุ้ง ข้าวผัด ต้มข่า

你认识除冬阴功(ต้มยำกุ้ง)、泰式炒饭(ข้าวผัด)、辣鸡咖哩椰奶(ต้มข่า)之外的泰式菜品。

2. คุณจะโกรธมากถ้าใครเอาเท้าชี้ของให้คุณดู

如果有人用脚指东西给你看你会很生气。

3. เวลามีฝรั่งมาถามทางคุณจะมีอาการหน้าซีด เหงื่อตก และรีบมองหาตัวช่วย

如果有洋人来向你问路你会出现如下症状:脸色发白 出汗并立刻想找其他人帮忙。

4. เวลาเห็นคนแซงคิว คุณจะนึกด่าอยู่ในใจ แต่ถ้ามีโอกาส คุณก็แซงคิวเหมือนกัน

看到别人插队你会在心里咒骂 但如果你有机会 你也会照样插队。

5. ในชีวิตคุณ ต้องเคยดูละครอมตะ บ้านทรายทอง คู่กรรม และดาวพระศุกร์มาแล้ว อย่างน้อย 1 ครั้ง

在你的生活中已经看过了金沙别墅(บ้านทรายทอง), 萤爱 (คู่กรรม) 和晨之星 (ดาวพระศุกร์) 的传统戏剧,最少一次。

6. คุณรู้ชื่อจริงๆของเมืองหลวงไทยคือกรุงเทพฯ ไม่ใช่แบ็งคอก(Bangkok)

你知道泰国的首都叫曼谷不叫邦古。

7. ไม่มีอะไรแก้เมื่อยให้คุณได้ดีกว่าการนวดแผนโบราณ

没有什么比古法泰式按摩更能让你消除疲劳了。

8. พนักงานสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ให้บริการคุณแบบขอไปที

在这个国家最大机场的工作人员服务不到位。

9. คุณแยกออกว่าหน้าตาของคนไทย จีน ญี่ปุ่น ลาว ต่างกันอย่างไร

你知道如何通过脸型来区分泰国人、中国人、日本人、老挝人

10. คุณรักในหลวง

你爱国王。

11. คุณใส่เสื้อสีเหลืองทุกวันจันทร์ และกำลังหาเสื้อสีชมพูมาใส่อีกตัว

你每周一都穿黄衫并且正在再找一套粉红色衫。

12. คุณรู้ว่าสงกรานต์หมายถึงวันหยุดยาวประจำปี

你知道宋干节意味着每年的长假。

13. เวลาจะแต่งงาน คุณยังขออนุญาตพ่อแม่อยู่เลย

结婚的时候你会请求父母的同意。

14. ถ้ามีคนเอาคุณไปเปรียบกับสัตว์ เช่น ควาย สุนัข ตัวเงินตัวทอง คุณจะโกรธมาก

如果有人拿你和动物比比如牛和狗, 你会很生气。

15. เวลาสั่งกับข้าว ถ้าคิดอะไรไม่ออก คุณจะสั่งผัดกะเพราะกับไข่ดาวโดยอัตโนมัติ

点菜的时候如果一时想不出点什么好, 你会自然而然地点炒罗勒和煎蛋。

16. คุณรู้ว่าหมาข้างถนนคือเจ้าพ่อประจำซอย และถ้าถูกมันไล่ คุณก็ไม่คิดจะยืนรอด่าเจ้าของมัน

你知道流浪狗是巷中之王如果被狗追的话, 你不会想到要站在原地骂它。

17. ชื่อของคุณยาวมาก จนชาวต่างชาติเรียกไม่ถู

你的名字很长以至于外国人总是念不对。

18. คุณซื้อน้ำที่ใส่ถุงพลาสติกกินได้ โดยไม่กลัวเชื้อโรค

你买用塑料袋装的水喝而并不担心会因此生病。

19. เวลาตัวอิจฉาในละครกรี๊ดกร๊าดเสียงดัง ทำตาถลน หรือตบกันทั้งเรื่องเป็นอะไรที่อินมากสำหรับคุณ

有时嫉妒戏剧里的人, 发出很大的声音,当剧里出现打架时,他会很喜欢。

20. ต่อให้ของชิ้นนั้นราคาถูกแสนถูก แต่ยังไงคุณก็ต้องขอต่อหน่อยล่ะ

尽管东西已经很便宜很便宜了你还是会再还一下价。

Continue reading

ภาษาจีน 100 ประโยคในชีวิตประจำวัน (汉语一百句)

ภาษาจีน 100 ประโยค
 1. 你好 [nǐhǎo] สวัสดีค่ะ
 2. 老师好 [lǎoshīhǎo] สวัสดีคุณครู
 3. 上午好 [shàngwǔhǎo] สวัสดีตอนเช้า
 4. 下午好 [xiàwǔhǎo] สวัสดีตอนบ่าย
 5. 晚上好 [wǎnshànghǎo] สวัสดีตอนเย็น
 6. 你好吗? [nǐhǎoma] คุณสบายดีไหม
  我很好 [wǒhěnhǎo] สบายดีมาก
 7. 谢谢 [xièxiè] ขอบคุณค่ะ
  不客气 [bùkèqì] ] ไม่ต้องเกรงใจ
 8. 对不起 [duìbuqǐ] ขอโทษ
  没关系 [méiguānxi ] ไม่เป็นไร
 9. 再见 [zàijiàn] ลาก่อน
  明天见 [míngtiānjiàn] พรุ่งนี้ค่อยพบกันใหม่
 10. 很高兴认识你 [hěngāoxìngrènshinǐ] /认识你很高兴 [rènshinǐhěngāoxìng] ดีใจมากที่รู้จักคุณ
 11. 你叫什么名字 [nǐjiàoshénmemíngzì] ?เธอชื่ออะไรค่ะ (ครับ)
  我叫 [wǒjiào] …ฉันชื่อว่า…
 12. 请进 [qǐngjìn] เชิญเข้ามาค่ะ (ครับ)
  请坐 [qǐngzuò] เชิญนั่งค่ะ (ครับ)
 13. 请问 [qǐngwèn] ขอถามหน่อยค่ะ
  我想知道 [wǒxiǎngzhīdào] ฉันอยากทราบว่า
 14. 大家好 [dàjiāhǎo] สวัสดีค่ะ (ครับ)
  我是bcc的学生 [wǒshìdexuéshēng] ฉัน(ผม)เป็นนักเรียนของร.ร.bcc
 15. 上课 [shàngkè] เข้าเรียน
  下课 [xiàkè] เลิกเรียน
 16. 请安静 [qǐng ān jìng] ให้เงียบสงบ
 17. 你吃饭了吗 [nǐchīfànlema] เธอกินข้าวแล้วยัง
  吃了 [chīle] กินแล้ว
  没吃 [méichī ] ยังไม่กิน
 18. 你喜欢吃什么 [nǐxǐhuānchīshénme] เธอชอบกินอะไร
  我喜欢吃水果 [wǒxǐhuānchīshuǐguǒ] ฉันชอบกินผลไม้
  米饭 [mǐfàn] ข้าวสวย, 鸡肉 [jīròu ] เนื้อไก่
 19. 我会说汉语 [wǒhuìshuōhànyǔ ฉัน(ผม)พูดภาษาจีนได้]
 20. 祝你生日快乐 [zhùnǐshēngrìkuàilè] ขออวยพรสุขสันต์วันเกิด
 21. 欢迎您来泰国 [huānyíngnínláitàiguó] ยินดีต้อนรับที่ท่านมาเยือนประเทศไทย
 22. 今天是几号? [jīntiānshìjǐhào] วันนี้วันที่เท่าไร
  今天是**号 [jīntiān* *hào] วันนี้วันที่***
 23. 今天星期几? [jīntiānxīngqījǐ] วันนี้วันอะไร
  今天星期** [jīntiānxīngqī] วันนี้วัน… (วันจันทร์-อาทิตย์)
 24. 现在几点了? [xiànzàijǐdiǎnle] ขณะนี้กี่โมงแล้ว
  现在* * [xiànzài* *] ขณะนี้*
 25. 你是哪国人 [nǐshìnǎguórén] เธอเป็นคนชาติไหน
  我是泰国人 [wǒshìtàiguórén] ฉันเป็นคนชาติไทย
 26. 老师,我要去洗手间。 [lǎoshīwǒyàoqùxǐshǒujiān] คุณครู ฉัน/ผมขออนุญาตไปห้องน้ำค่ะ/ครับ
 27. 中午我们去食堂吃饭吧。 [zhōngwǔwǒmenqùshítángchīfànba] พักเที่ยง พวกเราไปโรงอาหารทานข้าวกันเถอะ
 28. 我们学校有中国老师。 [wǒmenxuéxiàoyǒuzhōngguólǎoshī] โรงเรียนของเรามีครูจีน
 29. 泰国天气很热 [tàiguótiānqìhěnrè] อากาศของประเทศไทยร้อนมาก
 30. 我们一起去吃饭 [wǒmenyìqǐqùchīfàn] พวกเราไปกินข้าวด้วยกัน
 31. 今天我有中文课 [jīntiānwǒyǒuzhōngwénkè] 。วันนี้ฉัน/ผมมีเรียนวิชาจีน
 32. 我爱我家 [wǒ’àiwǒjiā] 。ฉันรักครอบครัวของฉัน
 33. 爷爷 [yéye] คุณปู่ 奶奶 [nǎinai] คุณย่า爸爸 [bàba] คุณพ่อ妈妈 [māma] คุณแม่哥哥 [gēge] พี่ชาย弟弟 [dìdi] น้องชาย姐姐 [jiějie] พี่สาว妹妹 [mèimei] น้องสาว
 34. 我喜欢学中文 [wǒxǐhuānxuézhōngwén] ฉัน(ผม)ชอบเรียนภาษาจีน
 35. 泰国首都是曼谷 [tàiguóshǒudūshìmàngǔ] เมืองหลวงของไทยคือกรุงเทพ ฯ
 36. 中国首都是北京 [zhōngguóshǒudūshìběijīng] เมืองหลวงของจีนคือปักกิ่ง
 37. 你去哪儿? [nǐqùnǎér] เธอไปไหน
  我去学校 [wǒqùxuéxiào] 。ฉัน/ผมไปโรงเรียน
 38. 恭喜发财 [gōngxǐfācái] ยินดีที่ได้ร่ำรวย
 39. 天气很好 [tiānqìhěnhǎo] อากาศดี
 40. 曼谷有大王宫 [màngǔyǒudàwánggōng] ที่กรุงเทพฯมีพระราชวังที่โอ่อ่า
  北京有故宫 [běijīngyǒugùgōng] ที่ปักกิ่งมีพระราชวังเดิม (แมนจู)
 41. 你家在哪儿 [nǐjiazàinǎ r] ?บ้านของเธออยู่ไหน
  我家在曼谷 [wǒjiazàimàngǔ] 。บ้านของฉันอยู่กรุงเทพฯ
 42. 我每天早晨七点来学 [wǒměitiānzǎochénqīdiǎnláixuéxiào] 7 โมงเช้าทุกวันฉัน/ผมมาโรงเรียน
  下午四点回家 [xiàwǔsìdiǎnhuíjiā] 4โมงเย็นกลับบ้าน
 43. 我爱学校 [wǒàixuéxiào] ฉัน/ผมรักรร.ของเรา
 44. 你去过泰国的大王宫吗? [nǐqùguòtàiguódedàwánggōngma] เธอเคยไปชมพระราชวังของประเทศไทยไหม
 45. 这是什么? [zhèshìshénme] นี่คืออะไร
 46. 这是书 [zhèshìshū] 。นี่คือหนังสือ
 47. 那是什么? [nàshìshénme] นั่นคืออะไร
 48. 那是笔 [nàshìbǐ] 。นั้นคือปากกา-ดินสอ
 49. 我喜欢看电视 [wǒxǐhuānkàndiànshì] 。ฉัน/ผมชอบดูโทรทัศน์
 50. 我有很多好朋友 [wǒyǒuhěnduōhàopéngyǒu] 。ฉัน/ผมมีเพื่อนดีมากมาย
 51. 唱国歌 [chàngguógē] ร้องเพลงชาติ
 52. 男生 [nánshēng] นักเรียนชาย ,女生 [nǚshēng] นักเรียนหญิง
 53. 唱歌 [chànggē] ร้องเพลง ,跳舞 [tiàowǔ ] เต้นรำ
 54. 今天 [jīntiān] วันนี้,昨天 [zuótiān] เมื่อวาน,明天 [míngtiān] พรุ่งนี้
 55. 学习汉语很有意思 [xuéxíhànyǔhěnyǒuyìsi] 。 ฝึกเรียนภาษาจีนมีความหมายมาก
 56. 我们很高兴 [wǒmenhěngāoxìng] 。พวกเราดีใจมาก
 57. 我们学校很美丽 [wǒmenxuéxiàohěnměilì] 。โรงเรียนของเราสวยงามมาก
 58. 他 [她] 是谁?  [tā (tā) shìshuí] เขา (หล่อน) เป็นใคร
 59. [她]是我的好朋友 [tā (tā) shìwǒdehàopéngyou] 。เขา (หล่อน) เป็นเพื่อนสนิทของฉัน/ผม
 60. 出门走好路 [chūménzǒuhǎolù] ออกจากประตูเดินทางดี
 61. 出口说好话 [chūkǒushuōhǎohuà] ออกจากปากพูดจาไพเราะ
 62. 出手做好事 [chūshǒuzuòhàoshì] ลงมือทำความดี
 63. 教室很干净 [jiàoshìhěngànjìng] 。ห้องเรียนก็สะอาดมาก
 64. 新年好 [xīnniánhǎo] สวัสดีปีใหม่
 65. 温故知新 [wēngùzhīxīn] หมั่นทบทวนศึกษาความหมายเก่า ๆ ก็จะซาบซึ้งความหมายใหม่ได้
 66. 祝你新年快乐 [zhùnǐxīnniánkuàilè] ขออวยพรปีใหม่มีความสุข
 67. 孝敬父母 [xiàojìngfùmǔ] กตัญญูต่อพ่อแม่
 68. 国王万岁 [guówángwànsuì] พระมหาราชาทรงพระเจริญ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ)
 69. 珍惜时间 [zhēnxīshíjiān] ให้รู้จักทะนุถนอมกาลเวลา
 70. 爱惜生命 [àixīshēngmìng] หวงแหนชีวิต
 71. 坚持就是胜利 [jiānchíjiùshìshènglì] ความอดทนก็คือชัยชนะ
 72. 你们在做什么? [nǐmenzàizuòshénme] พวกเธอกำลังทำอะไร
 73. 我们在学习汉语 [wǒmenzàixuéxíhànyǔ] 。พวกเรากำลังฝึกเรียนภาษาจีน
 74. 你要买什么? [nǐyàomǎishénme] เธอต้องการซื้ออะไร
 75. 我买书和本子 [wǒmǎishūhéběnzi] 。ฉันซื้อหนังสือและสมุด
 76. 我是中国人 [wǒshìzhōngguórén] 。ฉัน/ผมเป็นคนชาติจีน
 77. 今天上什么课? [jīntiānshàngshényāokè] วันนี้เรียนวิชาอะไร
 78. 今天上中文课。 [jīntiānshàngzhōngwénkè] วันนี้เราเรียนวิชาจีน
 79. 音乐课 [yīnyuèkè] วิชาดนตรี, 图画课 [túhuàkè] วาดเขียน, 学课 [shùxuékè] เลขคณิต,体育课 [tǐyùkè] พละ
 80. 我们的学校很大 [wǒmendexuéxiàohěndà] โรงเรียนของเรากว้างใหญ่ไพศาล
 81. 下雨 [xiàyǔ] ฝนตก
 82. 今年 [ [jīnnián] ปีนี้ ,明年 [míngnián] ปีหน้า, 去年 [qùnián] ปีที่แล้ว
 83. 去玩儿 [qùwánr] ไปเที่ยว
 84. 我们去中国 [wǒmenqùzhōngguó] 。พวกเราไปที่ประเทศจีน
 85. 同学 [tóngxué] นักเรียน
 86. 书 [shū] หนังสือ, 笔记本 [bǐjìběn] สมุด, 书包 [shūbāo] กระเป๋านักเรียน
 87. 我有漂亮的衣服 [wǒyǒupiàoliangdeyīfu] ฉันมีเสื้อผ้าที่สวยงาม
 88. 爱护花草树木 [àihùhuācǎoshùmù] ควรอนุรักษ์ดอกไม้และต้นไม้
 89. 有志者事竟成 [yǒuzhìzhěshìjìngchéng] ความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น
 90. 尊老爱幼 [zūnlǎo’àiyòu] 。 เคารพนับถือผู้ใหญ่รักเอ็นดูต่อเด็ก
 91. 信心 [xìnxīn] +决心 [juéxīn] +行动 [xíngdòng] =天才 [tiāncái] มั่นใจ + ตัดสินใจ + การกระทำ = พรสวรรค์
 92. 行动是成功的开始 [xíngdòngshìchénggōngdekāishǐ] การกระทำคือเริ่มต้นของความสำเร็จ
 93. 超越梦想 [chāoyuèmèngxiǎng] เหนือความใฝ่
 94. 千里之行 ,始于足下。 [qiānlǐzhīxíng,shǐyúzúxià] การเดินทางเป็นพันลี้เริ่มต้นที่ก้าวขา
 95. 一日之计在于晨。 [yīrìzhījìzàiyúchén] แผนการใน 1 วันอยู่ที่ช่วงเช้า
 96. 海阔凭鱼跃 ,天高任鸟飞。 [hǎikuòpíngyúyuè, tiāngāorénniǎofēi] ทะเลที่กว้างใหญ่แล้วแต่ปลาจะว่ายวน, ฟ้าที่สูงแล้วแต่นกจะบิน
 97. 只要功夫深。 [zhǐyàogōngfūshēn] ,ขอเพียงมีฝีมือที่ล้ำเลิศ
 98. 铁棒磨成针。 [tiěbàngmóchéngzhēn] ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
 99. 学海无涯,学无止境 [xuéhǎiwúyá, xuéwúzhǐjìng] วิชาความรู้ไร้ขอบเขตเรียนไม่รู้จักจบ
 100. 完了。 [wánle] เรียบร้อยแล้ว

ทำดีจนเป็นเซียน [善良积德 福报成仙]

บทความทำความดี ภาษาจีน

徐泛爱是江南的船夫,
Xú fàn ài shì jiāngnán de chuánfū,
ยี่จืออ้ายมีอาชีพเป็นคนแจวเรือซึ่งอาศัยอยู่ที่เจียงหนาน (船夫 chuánfū คนพายเรือ)

他心地善良,有穷苦之人乘他的船,
Tā xīndì shànliáng, yǒu qióngkǔ zhī rén chéng tā de chuán,
เขาเป็นคนที่มีจิตใจเมตตา เมื่อมีคนยากจนมาโดยสารเรือของเขา

他从不计较钱多钱少,能帮就帮。
tā cóng bù jìjiào qián duō qián shǎo, néng bāng jiù bāng.
เขาก็จะไม่เก็บค่าโดยสาร มีอะไรพอที่จะช่วยเหลือได้ก็ช่วยไป

有一天,徐泛爱在江边发现一座被野兔挖开的古墓,
Yǒu yītiān, xú fàn ài zài jiāng biān fāxiàn yīzuò bèi yětù wā kāi de gǔ mù,
วันหนึ่ง ยี่จืออ้ายพบเห็นสุสานโบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถูกกระต่ายป่าขุดรูเอาไว้
Continue reading