สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้

ประโยคสนทนาภาษาจีน

Aug 012015
 

เทคนิควิธีการตั้งคำถามในภาษาจีนค่ะ
1. เติมคำว่า “嗎”(ไหม?) and “呢” (ล่ะ) ท้ายประโยคเพื่อตั้งคำถาม
เช่น

 • 你是老師嗎?
  (Nǐ shì lǎo shī ma)
  คุณคือครูใช่ไหม?
 • 今天是星期一嗎?
  (Jīn tiān shì xīng qī yī ma)
  วันนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหม?
 • 你幹什麼呢?
  (Nǐ gàn shén me ne?)
  คุณทำอะไรอยู่ล่ะ?
 • 我喜歡這本書,你覺得呢?
  (Wǒ xǐ huān zhè běn shū, nǐ jué de ne?)
  ฉันชอบหนังสือเล่มนี้ แล้วคุณล่ะคิดยังไง?

2. นอกจาก “嗎” และ “呢” เราสามารถใช้คำว่า “好嗎” หรือ “可以嗎” ท้ายประโยค โดย “好嗎” จะเป็นการถามเพื่อขอคำเสนอแนะ/ความคิดเห็นจากผู้อื่น(ดีไหม?) แต่ “可以嗎” จะเป็นการถามเพื่อขออนุญาต(ได้ไหม?)
เช่น

 • 我們明天一起去長城,好嗎?
  (Wǒ men míng tiān yì qǐ qù cháng chéng, hǎo ma?)
  พรุ่งนี้พวกเราไปกำแพงเมืองจีนด้วยกัน ,ดีไหม?
 • 借我一下你的筆,可以嗎?
  (Jiè wǒ yí xià nǐ de bǐ,kě yǐ ma?)
  ฉันขอยืมปากกาของเธอหน่อย, ได้ไหม?

3.ใช้สรรพนามคำถามในภาษาจีนทั่วๆไป

“什麼” =อะไร?
“怎麼” =อย่างไร?
“哪裡” =ที่ไหน?
“誰” = ใคร
“為什麼” =เพราะอะไร?
เช่น

 • 你想吃什麼?
  (Nǐ xiǎng chī shén me?)
  คุณอยากทานอะไร?
 • 你叫什麼名字?
  (Nǐ jiào shén me míng zi?)
  คุณชื่ออะไร?
 • 去故宮怎麼走?
  (Qù gù gōng zěn me zǒu?)
  ไปพระราชวังกู้กง ไปอย่างไร?
 • 這道題怎麼做?
  (Zhè dào tí zěn me zuò?)
  คำถามข้อนี้ทำยังไง?
 • 哪裡能買到漢語詞典?
  (Nǎ lǐ néng mǎi dào hàn yǔ cí diǎn?)
  จะซื้อพจนานุกรมจีนได้ที่ไหน?
 • 你要去哪裡?
  (Nǐ yào qù nǎ lǐ?)
  คุณจะไปไหน?
 • 他是誰?
  (Tā shì shuí?)
  เขาคือใคร?
 • 誰是美國人?
  (Shuí shì měi guó rén?)
  ใครคือคนอเมริกา?
 • 他為什麼沒來?
  (Tā wèi shén me méi lái?)
  ทำไมเขาถึงไม่มา?

4. ถ้าต้องการถามจำนวน ให้ใช้ “幾”, “多少”

 • 這件衣服多少錢?
  (Zhè jiàn yī fu duō shǎo qián?)
  เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่?
 • 現在幾點了?
  (Xiàn zài jǐ diǎn le?)
  ตอนนี้กี่โมงแล้ว?
 • 你要幾個蘋果?
  ( Nǐ yào jǐ gè píng guǒ)
  คุณต้องการแอ๊ปเปิ้ลกี่ลูก?

5. การถามโดยใช้ 不 ทำได้โดยการวาง 不 ไว้ตรงกลางระหว่างคำกริยา (เป็นการถามยืนยัน)

 • 你是不是醫生?
  ( Nǐ shì bú shì yī shēng?)
  คุณเป็นหมอใช่หรือไม่?(ใช่หรือไม่ใช่)
 • 小明吃不吃香蕉?
  (Xiǎo míng chī bù chī xiāng jiāo)
  เสี่ยวหมิงกินกล้วยหรือไม่? (กินหรือไม่กิน)
 • 媽媽看不看電視?
  (Mā ma kàn bú kàn diàn shì?)
  แม่ดูโทรทัศน์หรือไม่?(ดูหรือไม่ดู)

6. เราสามารถใช้คำว่า “還是”(หรือว่า….) มาสร้างประโยคคำถามได้ด้วยการวางคำนี้ไว้ระหว่างส่วนที่ต้องการให้เลือก
เช่น

 • 你要吃中國菜還是吃美國菜?
  (Nǐ yào chī zhōng guó cài hái shì měi guó cài)
  คุณจะทานอาหารจีนหรือว่าอาหารอเมริกัน?
 • 這是梨還是蘋果?
  (Zhè shì lí hái shì píng guǒ?)
  นี่คือสาลี่หรือว่าแอ๊ปเปิ้ล?
 • 你要喝熱咖啡還是冰茶?
  (Nǐ yào hē rè kāfēi háishì bīng chá)
  เธอจะดื่มกาแฟร้อนหรือว่าชาเย็น?

ขอบคุณข้อมูลจาก Nawarat Aon

Jul 202013
 
คำพูดของแม่ 媽媽的話

คำพูดของแม่ 媽媽的話

แม่คุณพูดประโยคไหนกับคุณบ่อยที่สุด
你媽對你說得最多的話是哪一句?
Nǐ mā duì nǐ shuō de zuìduō dehuà shì nǎ yījù?

 • 快下來 [kuài xiàlái] ลงมาเร็วๆ
 • 快起來 [kuài qǐlái] ตื่นนอนเร็วๆ –> 你這個懶蟲快起來,上班時間到了。
 • 快點睡 [kuài diǎn shuì] นอนเร็วๆ
 • 快點吃 [kuài diǎn chī] รีบๆกิน
 • 快點洗 [kuài diǎn xǐ] รีบไปอาบน้ำ
 • 別磨嘰 [bié mó jī] อย่าชักช้า
 • 別玩了 [bié wánle] เลิกเล่นได้แล้ว
 • 別老玩電腦 [bié lǎo wán diànnǎo] อย่าเอาแต่เล่นคอมพิวเตอร์
 • 多穿點衣服 [duō chuān diǎn yīfú] ใส่เสื้อผ้าเยอะหน่อย
 • 早點回家 [zǎodiǎn huí jiā] กลับมาเร็วหน่อย
 • 注意安全 [zhùyì ānquán] ระวังความปลอดภัยด้วย
 • 你想吃什麼? [nǐ xiǎng chī shénme] ลูกอยากกินอะไร
 • 回家吃飯嗎? [huí jiā chīfàn ma] กลับบ้านกินข้าวไหม
 • 身上還有錢嗎? [shēnshang hái yǒu qián ma] ยังมีเงินติดตัวไหม
 • 你怎麼這麼懶! [nǐ zěnme zhème lǎn] ทำไมขี้เกียจขนาดนี้
 • 都幾點了還不睡  [dōu jǐ diǎnle hái bù shuì] กี่โมงแล้วยังไม่นอนอีก
 • 以後再不管你了 [yǐhòu zài bu guǎn nǐle] ทีหลังจะไม่ยุ่งกับลูกอีกแล้ว
 • 你看看人家的孩子。 [nǐkànkàn rénjiādeháizi] ดูลูกของคนอื่นสิ
 • 跟你說了多少遍了。[gēn nǐ shuōle duōshǎo biànle]  บอกกี่ครั้งแล้ว

เครดิต : เรียนภาษาจีนขำๆกับอาจารย์กัวเจิ้ง

Jun 152013
 

ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • 災害 [zāihài] ภัยพิบัติ
 • 自然災害 [zìrán zāihài] ภัยธรรมชาติ
 • 人為災害 [rénwéi zāihài] ภัยที่เกิดจากมนุษย์
 • 災害現場 [zāihài xiànchǎng] สถานที่เกิดภัยพิบัติ
 • 乾旱,旱災 [gānhàn, hànzāi] ภัยแล้ง
 • 水災, 洪災 [shuǐzāi, hóngzāi] ภัยน้ำท่วม
 • 山洪 [shānhóng] ภัยจากน้ำป่า
 • 火災 [huǒzāi] อัคคีภัย
 • 地震 [dìzhèn] แผ่นดินไหว
 • 塌方 [tāfāng] ดินถล่ม
 • 泥石流 [níshíliú] โคลนถล่ม
 • 救援隊 [jiù​yuán​duì] หน่วยกู้ภัย
 • 搜救隊 [sōujiùduì] ทีมค้นหาและช่วยเหลือ
 • 災民 [zāimín] ผู้ประสบภัย
 • 遇難者 [yù​nàn​zhě] ผู้ประสบภัย
 • 遇難者遺體 [yùnànzhě yítǐ] ศพผู้ประสบภัย
 • 失蹤 [shīzōng] สูญหาย
 • 倖存者 xìngcúnzhě ผู้รอดชีวิต
 • 救護車 [jiùhùchē] รถพยาบาล
 • 冰雹 [bīngbáo]  ลูกเห็บ
 • 雪崩 [xuěbēng] หิมะถล่ม
 • 暴風雨 [bàofēngyǔ] พายุฝน (rainstorm)
 • 雷暴 [léi​bào​] พายุฝนฟ้าคะนอง
 • 閃電 [shǎndiàn] ฟ้าแลบ
 • 雷擊 [léijí] ฟ้าผ่า
 • 被雷電擊中 [bèi léidiànjī​zhòng] ถูกฟ้าผ่า
 • 沙塵暴 [shāchénbào] พายุทราย
 • 颶風 [jùfēng] พายุเฮอร์ริเคน
 • 龍捲風 [lóngjuǎnfēng] พายุทอร์นาโด
 • 颱風 [táifēng] พายุไต้ฝุ่น
 • 風暴潮 [fēngbàocháo] คลื่นพายุ
 • 海嘯 [hǎixiào] สึนามิ
 • 水龍捲 [shuǐlóngjuǎn] พายุงวงช้าง
 • 火山爆發 [huǒshān bàofā] ภูเขาไฟระเบิด
 • 森林火災 [sēnlín huǒzāi] ไฟป่า
 • 捐款 [juānkuǎn] บริจาคเงิน (donate money)
 • 捐助 [juānzhù] บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ

อ่านเพิ่มเติม : ดินฟ้าอากาศ

ติดตามได้ใน : ภาษาจีน intrend

Jun 142013
 

ไปที่เที่ยวไหนกันดีล่ะครับ  去哪裡玩好呢

 • 去 [qù] ไป
 • 去哪兒?[qùnǎr] ไปไหน
 • 去哪裡?[qùnǎlǐ] ไปไหน
 • 去哪兒好呢? [qùnǎr hǎone] ไปไหนกันดีนะ
 • 要去哪?[yàoqùnǎr] ต้องการไปไหน
 • 到哪裡去?[dàonǎlǐqù] จะไปไหน (到…去)
 • 怎麼去? [] ไปอย่างไร
 • 到飛機場去/去飛機場 [dàofēijīchǎngqù / qùfēijīchǎng] ไปสนามบิน
 • 到市場去 [dàoshìchǎng qù] ไปตลาด
 • 去那兒 [qùnàr] ไปที่นั้น
 • 沒辦法去 [méibànfǎqù] ไปไม่ได้จริง ๆ
 • 約去 [yuēqù] นัดกันไป
 • 想去哪就去哪?[xiǎngqùnǎr jiùqùnǎr] อยากจะไปไหนก็ไป
 • 你去不去? [nǐ qùbùqù] คุณจะไปหรือไม่
 • 一起去 [yīqǐqù] ไปด้วยกัน
 • 剛去過 [gāng qùguò] เพิ่งไปมา
 • 不去了[bùqùle] ไม่ไปแล้ว
 • 去過 [qùguò] ไปมาแล้ว
 • 值得去  [zhídéqù] คุ้มค่าที่จะไป
 • 沒去過 [méi qùguò] ไม่เคยไป
 • 去嗎? [qùma] ไปไหม
 • 別去 [biéqù] อย่าไป
 • 不願去 [bùyuàn qù] ไม่ยอมไป
 • 上去 [shàngqù] ขึ้นไป
 • 下去 [xiàqù] ลงไป
 • 進去 [jìnqù] เข้าไป
 • 出去 [chūqù] ออกไป
 • 回去 [huíqù] กลับไป
 • 過去 [guòqù] ข้ามไป
 • 去外面 [qùwàimiàn] ออกไปข้างนอก
 • 出國 [chūguó] ไปต่างประเทศ
 • 出國留學 [chūguó liúxué] ไปเรียนต่อต่างประเทศ
 • 離開家 [líkāijiā] จากบ้านไป
 • 去按摩 [qù ànmó] ไปนวด
 • 去散步 [qù sànbù] ไปเดินเล่น
 • 去購物 [qù gòuwù] ไปช็อปปิ้ง
 • 去逛街誰跟我去? [qùguàngjiē shuígēnwǒqù] ไปเดินหาซื้อของ ใครจะไปกับฉันบ้าง
 • 去海邊 [qù hǎibiān] ไปชายทะเล
 • 去海灘 [qù hǎitān] ไปชายชายหาด
 • 去爬山 [qù páshān] ไปปีนเขา
 • 去騎馬 [qù qímǎ] ไปขี่ม้า
 • 去醫院 [qù yīyuàn] ไปโรงพยาบาล
 • 去醫院看病 [qù yīyuàn kànbìng] ไปหาหมอ
 • 去找醫生 [qù zhǎoyīshēng] ไปหาหมอ
 • 去看電影 [qù kàndiànyǐng] ไปดูหนัง
 • 去吃飯 [qù chīfàn] ไปกินข้าว
 • 去圖書館 [qù túshū guǎn] ไปห้องสมุด
 • 去飯堂 [qù fàntáng] ไปโรงอาหาร
 • 去洗手間 [qù xǐshǒujiān] ไปห้องน้ำ
 • 去外地 [qù wàidì] ไปต่างจังหวัด
 • 去酒店/去飯店 [qùjiǔdiàn / qùfàndiàn] ไปโรงแรม
 • 去水上市場 [qù shuǐshàng shìchǎng] ไปตลาดน้ำ
 • 我去學校 [wǒqùxuéxiào] ฉัน/ผมไปโรงเรียน
 • 去夜校 [qù yèxiào] ไปเรียนภาคค่ำ
 • 去過中國嗎?[qùguò zhōngguó ma]  เคยไปประเทศจีนไหม
 • 去中國玩 [qù zhōngguó wán] ไปเที่ยวประเทศจีน
 • 去警察局 [qù jǐngchájú] ไปสถานีตำรวจ
 • 去地鐵車站 [qù dìtiěchēzhàn] ไปสถานีรถไฟใต้ดิน
 • 去火車站 [qù huǒchēzhàn] ไปสถานีรถไฟ
 • 去這個地址 [qù zhège dìzhǐ] ไปตามที่อยู่นี้
 • 走什麼路好 [zǒushénmelù hǎo] ไปทางไหนดี
 • 走哪條路好? [zǒunǎr tiáolù hǎo] ไปทางไหนดี
 • 去…路 [qù… lù] ไปถนน…
 • 走別的路可以嗎? [zǒubiédelù kěyǐma] ไปทางอื่นได้ไหม
 • 去做功德 [qù zuògōngdé] ไปทำบุญ
 • 去參加 [qù cānjiā] ไปเข้าร่วม
 • 去上課 [qùshàngkè] ไปเข้าเรียน
 • 去上學 [qùshàngxué] ไปเรียน
 • 走來走去 [zǒulái zǒuqù] เดินไปเดินมา
 • 挑來挑去 [tiāolái tiāoqù] เลือกไปเลือกมา
 • 去買東西 [qù mǎidōngxi] ไปซื้อของ
 • 去批發市場買東西 [qù pīfā shìchǎng mǎidōngxi] ไปซื้อของที่ตลาดขายส่ง
 • 去超市 [qù chāoshì] ไปซุปเปอร์มาร์เกต (超級市場)
 • 去接孩子 [qù jiēháizi] ไปรับลูก
 • 去交電費 [qùjiāo diànfèi] ไปจ่ายค่าไฟ
 • 去交水費 [qùjiāo shuǐfèi] ไปจ่ายค่าน้ำ
 • 去做吧 [qùzuòba] ไปทำเถอะ
 • 去徵兵 [qù zhēngbīng] ไปเกณฑ์ทหาร
 • 出去吃飯 [chūqù chīfàn] ออกไปทานข้าว

 

 

 

 

Jun 082013
 

บททสนทนาภาษาจีนโดยครูหงษ์

打氣 dăqì สูบลม (ล้อรถ)
———————————————————-
你聽,後面的車子在按喇叭呢。
[Nǐ tīng, hòumiàn de jū zi zài àn lǎbā ne]
คุณฟังสิ  รถที่อยู่ข้างหลัง กำลังบีบแตรแล้วหล่ะ

別理他, 反正我們按規定開車, 又不礙着誰。
[Bié lǐ tā, fǎnzhèng wǒmen àn guīdìng kāichē, yòu bù àizhe shuí]
อย่าไปสนใจเขาเลย  ในเมื่อเราขับรถตามกฏระเบียน ไม่ได้ไปกีดขวางทางใคร

先生, 你車子後輪胎扁了, 該打氣了。
[Xiānshēng, nǐ chēzi hòu lúntāi biǎnle, gāi dǎqìle]
คุณครับ รถของคุณล้อรถด้านหลังแบนเสียแล้ว  ควรที่จะสูบลมหรือเติมลมได้แล้ว

喔, 謝謝您提醒我。
[Ō, xièxiè nín tíxǐng wǒ]
อ้อ  ขอบคุณที่เตือนผม

我說嘛, 人家怎麼會無緣無故按喇叭呢?
[Wǒ shuō ma, rénjiā zěnme huì wúyuán wúgù àn lǎbā ne?]
ฉันว่าแล้ว ทำไมอยู่ดีๆ คนเขา (ผู้คน)ถึงบีบแตรให้โดยไม่มีเรื่องไม่มีราว (ไม่มีสาเหตุ)
——————————————————————-

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 按喇叭 [ànlăbā]  บีบแตรรถ  กดแตรรถ
 • 汽車喇叭 [qìchēlăbā] แตรรถยนต์
 • 開車要有禮貌, 不要隨便按喇叭。  [kāichēyào yǒulǐmào,búyàosuíbiàn ànlăbā] ขับรถต้องมีมารยาท อย่าบีบแตรเรื่อยเปื่อย
 • 這音響真棒,喇叭的音質一流。 [zhèyīnxiăngzhēnbàng , lăbādeyīnzhíyìliú] เครื่องเสียงชุดนี้เยี่ยมมาก  คุณภาพเสียงจัดอยู่ในระดับต้นๆ
 • 礙着 [àizhe] กีดขวาง, ขัดขวาง
 • 有礙觀瞻。 [yǒuàiguānzhān] ขัดสายตา  ทำให้หมดความสง่างาม หมดความสวยงาม
 • 礙手礙腳 [àishǒu àijiăo] เกะกะ ขวางมือขวางเท้า  กีดขวางในการทำงาน
 • 輪胎 [lúntāi] ยางล้อรถ  ยางรถยนต์
 • 汽車輪胎 [qìchēlúntāi] ล้อรถยนต์
 • 摩托車輪胎 [mótuōchē lúntāi] ยางรถมอเตอร์ไซด์
 • 腳踏車輪胎 [jiăotàchē lúntāi] ยางรถจักรยาน
 • 輻射輪胎 [fúshè lúntāi]  ยางเรเดียน
 • 車輪 [chēlún]  ยางรถ  ล้อรถ
 • 齒輪 [chǐlún]  ฟันเฟือง จักรเฟือง
 • 三輪車 [sānlúnchē] รถสามล้อ
 • 渡輪 [dùlún] เรือยนต์ข้ามฝาก
 • 輪班 [lúnbān] เปลี่ยนกะ
 • 輪值 [lúnzhí]  เปลี่ยนเวร
 • 胎 [tāi] ยางรถ,
 • 內胎 [nèitāi] ยางรถชั้นใน
 • 外胎 [wàitāi] ยางนอก
 • 懷胎 [huáitāi]  ตั้งครรภ์
 • 雙胞胎 [shuāngbāotái] ฝาแฝด
 • 第一胎 [dìyītāi]  ตั้งครรภ์ครั้งแรก
 • 打胎  [dǎtāi] ทำแท้ง
 • 扁 [biăn]  แบน, แฟบ, ดูถูก
 • 別把他看扁了。[biébătā kànbiănle] อย่าดูถูกเขานะ
 • 打氣 [dăqì] สูบลม  เติมลม   หรือให้กำลังใจ ปลุกเร้าใจให้หึกเหิม
 • 無緣無故 [wúyuán wúgù] อย่างไร้สาเหตุ
 • 無緣 [wúyuán]  ไม่มีวาสนา  ไม่มีบุพเพสันนิวาส
 • 無故 [wúgù] ไม่มีมูล ไม่มีเหตุ
 • 真倒霉, 無緣無故的被他打了一拳。 [zhēndăoméi , wúyuánwúgùde bèitādăleyìquán]  ดวงไม่ดีเลยอยู่ดีๆ ถูกเขาต่อยไปหนึ่งหมัด

ศัพท์เพิ่มเติม

 • 備用胎 [bèiyòngtāi] ยางสํารอง (備用 เตรียมใช้)
 • 輪胎花紋 [lúntāi huāwén] ดอกยางรถ
 • 爆胎 [bàotāi] ยางระเบิด
 • 汽車氣門嘴 / 氣門帽 / 氣嘴蓋 / 氣門蓋 / 輪胎帽 [qìchēqìménzuǐ / qìménmào/ qìzuǐgài / qìméngài / lúntāimào] จุ๊บลม
 • 輪胎氣門芯 [ lúntāi qìménxīn] ไส้ศรยาง
 • 氣門芯扳手 [qìménxīn bānshǒu] ไขควงถอดไส้ศร
 • 空調氣門芯 [kòngtiáo qìménxīn] ไส้ศรแอร์
 • 千斤頂 [qiānjīndǐng] แม่แรง
 • 液壓千斤頂 [yèyā qiānjīndǐng] แม่แรงไฮดรอลิก
 • 剪式千斤頂 [jiǎnshì qiānjīndǐng] แม่แรงสะพาน
 • 卧式千斤頂 [wòshì qiānjīndǐng] แม่แรงตะเข้
 • 千斤頂支架 [qiānjīndǐng zhījià] สามขาตั้งรถ
 • 打氣頭 [dǎqìtóu] หัวเติมลม
 • 胎壓計 [tāiyājì]  เกจ์วัดลมยาง
 • 充氣 [chōngqì] เติมลม
 • 打氣筒 [dǎ​qì​tǒng​]  ที่สูบลมมือ, ที่สูบลมจักรยาน
 • 輪胎充氣泵 [lúntāi chōngqìbèng] เครื่องปั๊มเติมลมยาง
 • 氣動接頭 [qìdòng jiētóu] อุปกรณ์นิวเมติก, ข้อต่อลม
 • 補胎 [bǔtāi] ปะยาง
 •  輪胎漏氣 [lúntāi lòuqì] ลมยางรั่ว –> 無緣無故輪胎漏氣。 อยู่ดีๆลมยางก็รั่วโดยไร้สาเหตุ

อ้างอิงจาก : http://thai-speak-chinese.blogspot.com/2008/08/d09.html

Jun 072013
 

พบกับศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับรูปแบบของที่อยู่อาศัย(公寓 อพาร์ทเม้นท์, 連棟屋 ทาวน์เฮ้าส์, 獨立棟 บ้านเดี่ยว), ทำเลที่ตั้งบ้านพักอาศัย(風水), ห้องต่างๆ และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านพักอาศัย

สามารถเปลี่ยนซับให้เป็นภาษาที่ต้องการได้ โดยเลือกคลิ๊กที่ CC

เครดิต : http://www.wsclc.org

Jun 012013
 

เรียนสนทนาภาษาจีน 3,800 ประโยค จาก MandarinChineseSchool.com

請醫生看病 เชิญคุณหมอดูอาการป่วย

บทสนทนาทั้งหมด

 

May 302013
 

คลิปวิดีโอสอนสนทนาด้วยภาษาจีน

對外漢語教學視頻23:18對外漢語教學視頻面試考試示範課109:46面試考試示範課1面試考試示範錄像309:48面試考試示範錄像3面試考試示範錄像209:13面試考試示範錄像2面試考試示範錄像509:45面試考試示範錄像5面試示範錄像410:19面試示範錄像4

課堂教學能力測試示範課116:06課堂教學能力測試示範課1

課堂教學能力測試示範211:29課堂教學能力測試示範2

對外漢語示範課10:00對外漢語示範課

對外漢語口語教學21:19對外漢語口語教學

對外漢語教學視頻44:41對外漢語教學視頻

對外漢語 教學試講15:08對外漢語 教學試講

對外漢語示範30:02對外漢語示範 漢語學習網課程視頻漢語學習網課程視頻漢語學習網漢語課程漢語學習網漢語課程對外漢語示範15:59對外漢語示範 對外漢語 練習213:51對外漢語 練習2

kuku的對外漢語課程片段21:20kuku的對外漢語課程片段

對外漢語語法教學(三)13:25對外漢語語法教學(三)

對外漢語授課精彩視頻(石)08:33對外漢語授課精彩視頻(石)

學漢語-找朋友19:37學漢語-找朋友

學漢語-中國的青年人喜歡做什麼12:01學漢語-中國的青年人喜歡做什麼

綜合漢語授課錄像15:24綜合漢語授課錄像

เครดิต : http://www.allchinesecourses.com

May 292013
 

 • 你好,你叫什麼名字? [Nǐ hǎo, Nǐ jiào shénme míngzì?]  สวัสดี คุณชื่ออะไรครับ/ค่ะ
 • 我叫Sissy。 [Wǒ jiào Sissy] ฉันชื่อซิสซี่
 • 你姓什麼?[Nǐ xìng shénme?] เธอแซ่อะไร
 • 我姓李。[Wǒ xìng li] ฉันแซ่หลี่
 • 很高興認識你。 [Hěn gāoxìng rènshi nǐ] ดีใจที่ได้รู้จักคุณ

คำศัพท์

 • 名字 [míngzì] ชื่อ
 • 叫 [jiào] เรียกว่า
 • 姓 [xìng] แซ่, นามสกุล
 • 高興 [gāoxìng] ดีใจ
 • 認識 [rènshi] รู้จัก
Click to listen highlighted text!