สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้

ประโยคสนทนาภาษาจีน

Aug 012015
 

เทคนิควิธีการตั้งคำถามในภาษาจีนค่ะ
1. เติมคำว่า “吗”(ไหม?) and “呢” (ล่ะ) ท้ายประโยคเพื่อตั้งคำถาม
เช่น

 • 你是老师吗?
  (Nǐ shì lǎo shī ma)
  คุณคือครูใช่ไหม?
 • 今天是星期一吗?
  (Jīn tiān shì xīng qī yī ma)
  วันนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหม?
 • 你干什么呢?
  (Nǐ gàn shén me ne?)
  คุณทำอะไรอยู่ล่ะ?
 • 我喜欢这本书,你觉得呢?
  (Wǒ xǐ huān zhè běn shū, nǐ jué de ne?)
  ฉันชอบหนังสือเล่มนี้ แล้วคุณล่ะคิดยังไง?

2. นอกจาก “吗” และ “呢” เราสามารถใช้คำว่า “好吗” หรือ “可以吗” ท้ายประโยค โดย “好吗” จะเป็นการถามเพื่อขอคำเสนอแนะ/ความคิดเห็นจากผู้อื่น(ดีไหม?) แต่ “可以吗” จะเป็นการถามเพื่อขออนุญาต(ได้ไหม?)
เช่น

 • 我们明天一起去长城,好吗?
  (Wǒ men míng tiān yì qǐ qù cháng chéng, hǎo ma?)
  พรุ่งนี้พวกเราไปกำแพงเมืองจีนด้วยกัน ,ดีไหม?
 • 借我一下你的笔,可以吗?
  (Jiè wǒ yí xià nǐ de bǐ,kě yǐ ma?)
  ฉันขอยืมปากกาของเธอหน่อย, ได้ไหม?

3.ใช้สรรพนามคำถามในภาษาจีนทั่วๆไป

“什么” =อะไร?
“怎么” =อย่างไร?
“哪里” =ที่ไหน?
“谁” = ใคร
“为什么” =เพราะอะไร?
เช่น

 • 你想吃什么?
  (Nǐ xiǎng chī shén me?)
  คุณอยากทานอะไร?
 • 你叫什么名字?
  (Nǐ jiào shén me míng zi?)
  คุณชื่ออะไร?
 • 去故宫怎么走?
  (Qù gù gōng zěn me zǒu?)
  ไปพระราชวังกู้กง ไปอย่างไร?
 • 这道题怎么做?
  (Zhè dào tí zěn me zuò?)
  คำถามข้อนี้ทำยังไง?
 • 哪里能买到汉语词典?
  (Nǎ lǐ néng mǎi dào hàn yǔ cí diǎn?)
  จะซื้อพจนานุกรมจีนได้ที่ไหน?
 • 你要去哪里?
  (Nǐ yào qù nǎ lǐ?)
  คุณจะไปไหน?
 • 他是谁?
  (Tā shì shuí?)
  เขาคือใคร?
 • 谁是美国人?
  (Shuí shì měi guó rén?)
  ใครคือคนอเมริกา?
 • 他为什么没来?
  (Tā wèi shén me méi lái?)
  ทำไมเขาถึงไม่มา?

4. ถ้าต้องการถามจำนวน ให้ใช้ “几”, “多少”

 • 这件衣服多少钱?
  (Zhè jiàn yī fu duō shǎo qián?)
  เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่?
 • 现在几点了?
  (Xiàn zài jǐ diǎn le?)
  ตอนนี้กี่โมงแล้ว?
 • 你要几个苹果?
  ( Nǐ yào jǐ gè píng guǒ)
  คุณต้องการแอ๊ปเปิ้ลกี่ลูก?

5. การถามโดยใช้ 不 ทำได้โดยการวาง 不 ไว้ตรงกลางระหว่างคำกริยา (เป็นการถามยืนยัน)

 • 你是不是医生?
  ( Nǐ shì bú shì yī shēng?)
  คุณเป็นหมอใช่หรือไม่?(ใช่หรือไม่ใช่)
 • 小明吃不吃香蕉?
  (Xiǎo míng chī bù chī xiāng jiāo)
  เสี่ยวหมิงกินกล้วยหรือไม่? (กินหรือไม่กิน)
 • 妈妈看不看电视?
  (Mā ma kàn bú kàn diàn shì?)
  แม่ดูโทรทัศน์หรือไม่?(ดูหรือไม่ดู)

6. เราสามารถใช้คำว่า “还是”(หรือว่า….) มาสร้างประโยคคำถามได้ด้วยการวางคำนี้ไว้ระหว่างส่วนที่ต้องการให้เลือก
เช่น

 • 你要吃中国菜还是吃美国菜?
  (Nǐ yào chī zhōng guó cài hái shì měi guó cài)
  คุณจะทานอาหารจีนหรือว่าอาหารอเมริกัน?
 • 这是梨还是苹果?
  (Zhè shì lí hái shì píng guǒ?)
  นี่คือสาลี่หรือว่าแอ๊ปเปิ้ล?
 • 你要喝热咖啡还是冰茶?
  (Nǐ yào hē rè kāfēi háishì bīng chá)
  เธอจะดื่มกาแฟร้อนหรือว่าชาเย็น?

ขอบคุณข้อมูลจาก Nawarat Aon

Jul 202013
 
คำพูดของแม่ 妈妈的话

คำพูดของแม่ 妈妈的话

แม่คุณพูดประโยคไหนกับคุณบ่อยที่สุด
你妈对你说得最多的话是哪一句?
Nǐ mā duì nǐ shuō de zuìduō dehuà shì nǎ yījù?

 • 快下来 [kuài xiàlái] ลงมาเร็วๆ
 • 快起来 [kuài qǐlái] ตื่นนอนเร็วๆ –> 你这个懒虫快起来,上班时间到了。
 • 快点睡 [kuài diǎn shuì] นอนเร็วๆ
 • 快点吃 [kuài diǎn chī] รีบๆกิน
 • 快点洗 [kuài diǎn xǐ] รีบไปอาบน้ำ
 • 别磨叽 [bié mó jī] อย่าชักช้า
 • 别玩了 [bié wánle] เลิกเล่นได้แล้ว
 • 别老玩电脑 [bié lǎo wán diànnǎo] อย่าเอาแต่เล่นคอมพิวเตอร์
 • 多穿点衣服 [duō chuān diǎn yīfú] ใส่เสื้อผ้าเยอะหน่อย
 • 早点回家 [zǎodiǎn huí jiā] กลับมาเร็วหน่อย
 • 注意安全 [zhùyì ānquán] ระวังความปลอดภัยด้วย
 • 你想吃什么? [nǐ xiǎng chī shénme] ลูกอยากกินอะไร
 • 回家吃饭吗? [huí jiā chīfàn ma] กลับบ้านกินข้าวไหม
 • 身上还有钱吗? [shēnshang hái yǒu qián ma] ยังมีเงินติดตัวไหม
 • 你怎么这么懒! [nǐ zěnme zhème lǎn] ทำไมขี้เกียจขนาดนี้
 • 都几点了还不睡  [dōu jǐ diǎnle hái bù shuì] กี่โมงแล้วยังไม่นอนอีก
 • 以后再不管你了 [yǐhòu zài bu guǎn nǐle] ทีหลังจะไม่ยุ่งกับลูกอีกแล้ว
 • 你看看人家的孩子。 [nǐkànkàn rénjiādeháizi] ดูลูกของคนอื่นสิ
 • 跟你说了多少遍了。[gēn nǐ shuōle duōshǎo biànle]  บอกกี่ครั้งแล้ว

เครดิต : เรียนภาษาจีนขำๆกับอาจารย์กัวเจิ้ง

Jun 152013
 

ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • 灾害 [zāihài] ภัยพิบัติ
 • 自然灾害 [zìrán zāihài] ภัยธรรมชาติ
 • 人为灾害 [rénwéi zāihài] ภัยที่เกิดจากมนุษย์
 • 灾害现场 [zāihài xiànchǎng] สถานที่เกิดภัยพิบัติ
 • 干旱,旱灾 [gānhàn, hànzāi] ภัยแล้ง
 • 水灾, 洪灾 [shuǐzāi, hóngzāi] ภัยน้ำท่วม
 • 山洪 [shānhóng] ภัยจากน้ำป่า
 • 火灾 [huǒzāi] อัคคีภัย
 • 地震 [dìzhèn] แผ่นดินไหว
 • 塌方 [tāfāng] ดินถล่ม
 • 泥石流 [níshíliú] โคลนถล่ม
 • 救援队 [jiù​yuán​duì] หน่วยกู้ภัย
 • 搜救队 [sōujiùduì] ทีมค้นหาและช่วยเหลือ
 • 灾民 [zāimín] ผู้ประสบภัย
 • 遇难者 [yù​nàn​zhě] ผู้ประสบภัย
 • 遇难者遗体 [yùnànzhě yítǐ] ศพผู้ประสบภัย
 • 失踪 [shīzōng] สูญหาย
 • 幸存者 xìngcúnzhě ผู้รอดชีวิต
 • 救护车 [jiùhùchē] รถพยาบาล
 • 冰雹 [bīngbáo]  ลูกเห็บ
 • 雪崩 [xuěbēng] หิมะถล่ม
 • 暴风雨 [bàofēngyǔ] พายุฝน (rainstorm)
 • 雷暴 [léi​bào​] พายุฝนฟ้าคะนอง
 • 闪电 [shǎndiàn] ฟ้าแลบ
 • 雷击 [léijí] ฟ้าผ่า
 • 被雷电击中 [bèi léidiànjī​zhòng] ถูกฟ้าผ่า
 • 沙尘暴 [shāchénbào] พายุทราย
 • 飓风 [jùfēng] พายุเฮอร์ริเคน
 • 龙卷风 [lóngjuǎnfēng] พายุทอร์นาโด
 • 台风 [táifēng] พายุไต้ฝุ่น
 • 风暴潮 [fēngbàocháo] คลื่นพายุ
 • 海啸 [hǎixiào] สึนามิ
 • 水龙卷 [shuǐlóngjuǎn] พายุงวงช้าง
 • 火山爆发 [huǒshān bàofā] ภูเขาไฟระเบิด
 • 森林火灾 [sēnlín huǒzāi] ไฟป่า
 • 捐款 [juānkuǎn] บริจาคเงิน (donate money)
 • 捐助 [juānzhù] บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ

อ่านเพิ่มเติม : ดินฟ้าอากาศ

ติดตามได้ใน : ภาษาจีน intrend

Jun 142013
 

ไปที่เที่ยวไหนกันดีล่ะครับ  去哪里玩好呢

 • 去 [qù] ไป
 • 去哪儿?[qùnǎr] ไปไหน
 • 去哪里?[qùnǎlǐ] ไปไหน
 • 去哪儿好呢? [qùnǎr hǎone] ไปไหนกันดีนะ
 • 要去哪?[yàoqùnǎr] ต้องการไปไหน
 • 到哪里去?[dàonǎlǐqù] จะไปไหน (到…去)
 • 怎么去? [] ไปอย่างไร
 • 到飞机场去/去飞机场 [dàofēijīchǎngqù / qùfēijīchǎng] ไปสนามบิน
 • 到市场去 [dàoshìchǎng qù] ไปตลาด
 • 去那儿 [qùnàr] ไปที่นั้น
 • 没办法去 [méibànfǎqù] ไปไม่ได้จริง ๆ
 • 约去 [yuēqù] นัดกันไป
 • 想去哪就去哪?[xiǎngqùnǎr jiùqùnǎr] อยากจะไปไหนก็ไป
 • 你去不去? [nǐ qùbùqù] คุณจะไปหรือไม่
 • 一起去 [yīqǐqù] ไปด้วยกัน
 • 刚去过 [gāng qùguò] เพิ่งไปมา
 • 不去了[bùqùle] ไม่ไปแล้ว
 • 去过 [qùguò] ไปมาแล้ว
 • 值得去  [zhídéqù] คุ้มค่าที่จะไป
 • 没去过 [méi qùguò] ไม่เคยไป
 • 去吗? [qùma] ไปไหม
 • 别去 [biéqù] อย่าไป
 • 不愿去 [bùyuàn qù] ไม่ยอมไป
 • 上去 [shàngqù] ขึ้นไป
 • 下去 [xiàqù] ลงไป
 • 进去 [jìnqù] เข้าไป
 • 出去 [chūqù] ออกไป
 • 回去 [huíqù] กลับไป
 • 过去 [guòqù] ข้ามไป
 • 去外面 [qùwàimiàn] ออกไปข้างนอก
 • 出国 [chūguó] ไปต่างประเทศ
 • 出国留学 [chūguó liúxué] ไปเรียนต่อต่างประเทศ
 • 离开家 [líkāijiā] จากบ้านไป
 • 去按摩 [qù ànmó] ไปนวด
 • 去散步 [qù sànbù] ไปเดินเล่น
 • 去购物 [qù gòuwù] ไปช็อปปิ้ง
 • 去逛街谁跟我去? [qùguàngjiē shuígēnwǒqù] ไปเดินหาซื้อของ ใครจะไปกับฉันบ้าง
 • 去海边 [qù hǎibiān] ไปชายทะเล
 • 去海滩 [qù hǎitān] ไปชายชายหาด
 • 去爬山 [qù páshān] ไปปีนเขา
 • 去骑马 [qù qímǎ] ไปขี่ม้า
 • 去医院 [qù yīyuàn] ไปโรงพยาบาล
 • 去医院看病 [qù yīyuàn kànbìng] ไปหาหมอ
 • 去找医生 [qù zhǎoyīshēng] ไปหาหมอ
 • 去看电影 [qù kàndiànyǐng] ไปดูหนัง
 • 去吃饭 [qù chīfàn] ไปกินข้าว
 • 去图书馆 [qù túshū guǎn] ไปห้องสมุด
 • 去饭堂 [qù fàntáng] ไปโรงอาหาร
 • 去洗手间 [qù xǐshǒujiān] ไปห้องน้ำ
 • 去外地 [qù wàidì] ไปต่างจังหวัด
 • 去酒店/去饭店 [qùjiǔdiàn / qùfàndiàn] ไปโรงแรม
 • 去水上市场 [qù shuǐshàng shìchǎng] ไปตลาดน้ำ
 • 我去学校 [wǒqùxuéxiào] ฉัน/ผมไปโรงเรียน
 • 去夜校 [qù yèxiào] ไปเรียนภาคค่ำ
 • 去过中国吗?[qùguò zhōngguó ma]  เคยไปประเทศจีนไหม
 • 去中国玩 [qù zhōngguó wán] ไปเที่ยวประเทศจีน
 • 去警察局 [qù jǐngchájú] ไปสถานีตำรวจ
 • 去地铁车站 [qù dìtiěchēzhàn] ไปสถานีรถไฟใต้ดิน
 • 去火车站 [qù huǒchēzhàn] ไปสถานีรถไฟ
 • 去这个地址 [qù zhège dìzhǐ] ไปตามที่อยู่นี้
 • 走什么路好 [zǒushénmelù hǎo] ไปทางไหนดี
 • 走哪条路好? [zǒunǎr tiáolù hǎo] ไปทางไหนดี
 • 去…路 [qù… lù] ไปถนน…
 • 走别的路可以吗? [zǒubiédelù kěyǐma] ไปทางอื่นได้ไหม
 • 去做功德 [qù zuògōngdé] ไปทำบุญ
 • 去参加 [qù cānjiā] ไปเข้าร่วม
 • 去上课 [qùshàngkè] ไปเข้าเรียน
 • 去上学 [qùshàngxué] ไปเรียน
 • 走来走去 [zǒulái zǒuqù] เดินไปเดินมา
 • 挑来挑去 [tiāolái tiāoqù] เลือกไปเลือกมา
 • 去买东西 [qù mǎidōngxi] ไปซื้อของ
 • 去批发市场买东西 [qù pīfā shìchǎng mǎidōngxi] ไปซื้อของที่ตลาดขายส่ง
 • 去超市 [qù chāoshì] ไปซุปเปอร์มาร์เกต (超级市场)
 • 去接孩子 [qù jiēháizi] ไปรับลูก
 • 去交电费 [qùjiāo diànfèi] ไปจ่ายค่าไฟ
 • 去交水费 [qùjiāo shuǐfèi] ไปจ่ายค่าน้ำ
 • 去做吧 [qùzuòba] ไปทำเถอะ
 • 去征兵 [qù zhēngbīng] ไปเกณฑ์ทหาร
 • 出去吃饭 [chūqù chīfàn] ออกไปทานข้าว

 

 

 

 

Jun 082013
 

บททสนทนาภาษาจีนโดยครูหงษ์

打气 dăqì สูบลม (ล้อรถ)
———————————————————-
你听,后面的车子在按喇叭呢。
[Nǐ tīng, hòumiàn de jū zi zài àn lǎbā ne]
คุณฟังสิ  รถที่อยู่ข้างหลัง กำลังบีบแตรแล้วหล่ะ

别理他, 反正我们按规定开车, 又不碍着谁。
[Bié lǐ tā, fǎnzhèng wǒmen àn guīdìng kāichē, yòu bù àizhe shuí]
อย่าไปสนใจเขาเลย  ในเมื่อเราขับรถตามกฏระเบียน ไม่ได้ไปกีดขวางทางใคร

先生, 你车子后轮胎扁了, 该打气了。
[Xiānshēng, nǐ chēzi hòu lúntāi biǎnle, gāi dǎqìle]
คุณครับ รถของคุณล้อรถด้านหลังแบนเสียแล้ว  ควรที่จะสูบลมหรือเติมลมได้แล้ว

喔, 谢谢您提醒我。
[Ō, xièxiè nín tíxǐng wǒ]
อ้อ  ขอบคุณที่เตือนผม

我说嘛, 人家怎么会无缘无故按喇叭呢?
[Wǒ shuō ma, rénjiā zěnme huì wúyuán wúgù àn lǎbā ne?]
ฉันว่าแล้ว ทำไมอยู่ดีๆ คนเขา (ผู้คน)ถึงบีบแตรให้โดยไม่มีเรื่องไม่มีราว (ไม่มีสาเหตุ)
——————————————————————-

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 按喇叭 [ànlăbā]  บีบแตรรถ  กดแตรรถ
 • 汽车喇叭 [qìchēlăbā] แตรรถยนต์
 • 开车要有礼貌, 不要随便按喇叭。  [kāichēyào yǒulǐmào,búyàosuíbiàn ànlăbā] ขับรถต้องมีมารยาท อย่าบีบแตรเรื่อยเปื่อย
 • 这音响真棒,喇叭的音质一流。 [zhèyīnxiăngzhēnbàng , lăbādeyīnzhíyìliú] เครื่องเสียงชุดนี้เยี่ยมมาก  คุณภาพเสียงจัดอยู่ในระดับต้นๆ
 • 碍着 [àizhe] กีดขวาง, ขัดขวาง
 • 有碍观瞻。 [yǒuàiguānzhān] ขัดสายตา  ทำให้หมดความสง่างาม หมดความสวยงาม
 • 碍手碍脚 [àishǒu àijiăo] เกะกะ ขวางมือขวางเท้า  กีดขวางในการทำงาน
 • 轮胎 [lúntāi] ยางล้อรถ  ยางรถยนต์
 • 汽车轮胎 [qìchēlúntāi] ล้อรถยนต์
 • 摩托车轮胎 [mótuōchē lúntāi] ยางรถมอเตอร์ไซด์
 • 脚踏车轮胎 [jiăotàchē lúntāi] ยางรถจักรยาน
 • 辐射轮胎 [fúshè lúntāi]  ยางเรเดียน
 • 车轮 [chēlún]  ยางรถ  ล้อรถ
 • 齿轮 [chǐlún]  ฟันเฟือง จักรเฟือง
 • 三轮车 [sānlúnchē] รถสามล้อ
 • 渡轮 [dùlún] เรือยนต์ข้ามฝาก
 • 轮班 [lúnbān] เปลี่ยนกะ
 • 轮值 [lúnzhí]  เปลี่ยนเวร
 • 胎 [tāi] ยางรถ,
 • 内胎 [nèitāi] ยางรถชั้นใน
 • 外胎 [wàitāi] ยางนอก
 • 怀胎 [huáitāi]  ตั้งครรภ์
 • 双胞胎 [shuāngbāotái] ฝาแฝด
 • 第一胎 [dìyītāi]  ตั้งครรภ์ครั้งแรก
 • 打胎  [dǎtāi] ทำแท้ง
 • 扁 [biăn]  แบน, แฟบ, ดูถูก
 • 别把他看扁了。[biébătā kànbiănle] อย่าดูถูกเขานะ
 • 打气 [dăqì] สูบลม  เติมลม   หรือให้กำลังใจ ปลุกเร้าใจให้หึกเหิม
 • 无缘无故 [wúyuán wúgù] อย่างไร้สาเหตุ
 • 无缘 [wúyuán]  ไม่มีวาสนา  ไม่มีบุพเพสันนิวาส
 • 无故 [wúgù] ไม่มีมูล ไม่มีเหตุ
 • 真倒霉, 无缘无故的被他打了一拳。 [zhēndăoméi , wúyuánwúgùde bèitādăleyìquán]  ดวงไม่ดีเลยอยู่ดีๆ ถูกเขาต่อยไปหนึ่งหมัด

ศัพท์เพิ่มเติม

 • 备用胎 [bèiyòngtāi] ยางสํารอง (备用 เตรียมใช้)
 • 轮胎花纹 [lúntāi huāwén] ดอกยางรถ
 • 爆胎 [bàotāi] ยางระเบิด
 • 汽车气门嘴 / 气门帽 / 气嘴盖 / 气门盖 / 轮胎帽 [qìchēqìménzuǐ / qìménmào/ qìzuǐgài / qìméngài / lúntāimào] จุ๊บลม
 • 轮胎气门芯 [ lúntāi qìménxīn] ไส้ศรยาง
 • 气门芯扳手 [qìménxīn bānshǒu] ไขควงถอดไส้ศร
 • 空调气门芯 [kòngtiáo qìménxīn] ไส้ศรแอร์
 • 千斤顶 [qiānjīndǐng] แม่แรง
 • 液压千斤顶 [yèyā qiānjīndǐng] แม่แรงไฮดรอลิก
 • 剪式千斤顶 [jiǎnshì qiānjīndǐng] แม่แรงสะพาน
 • 卧式千斤顶 [wòshì qiānjīndǐng] แม่แรงตะเข้
 • 千斤顶支架 [qiānjīndǐng zhījià] สามขาตั้งรถ
 • 打气头 [dǎqìtóu] หัวเติมลม
 • 胎压计 [tāiyājì]  เกจ์วัดลมยาง
 • 充气 [chōngqì] เติมลม
 • 打气筒 [dǎ​qì​tǒng​]  ที่สูบลมมือ, ที่สูบลมจักรยาน
 • 轮胎充气泵 [lúntāi chōngqìbèng] เครื่องปั๊มเติมลมยาง
 • 气动接头 [qìdòng jiētóu] อุปกรณ์นิวเมติก, ข้อต่อลม
 • 补胎 [bǔtāi] ปะยาง
 •  轮胎漏气 [lúntāi lòuqì] ลมยางรั่ว –> 无缘无故轮胎漏气。 อยู่ดีๆลมยางก็รั่วโดยไร้สาเหตุ

อ้างอิงจาก : http://thai-speak-chinese.blogspot.com/2008/08/d09.html

Jun 072013
 

พบกับศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับรูปแบบของที่อยู่อาศัย(公寓 อพาร์ทเม้นท์, 连栋屋 ทาวน์เฮ้าส์, 独立栋 บ้านเดี่ยว), ทำเลที่ตั้งบ้านพักอาศัย(风水), ห้องต่างๆ และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านพักอาศัย

สามารถเปลี่ยนซับให้เป็นภาษาที่ต้องการได้ โดยเลือกคลิ๊กที่ CC

เครดิต : http://www.wsclc.org

Jun 012013
 

เรียนสนทนาภาษาจีน 3,800 ประโยค จาก MandarinChineseSchool.com

请医生看病 เชิญคุณหมอดูอาการป่วย

บทสนทนาทั้งหมด

 

May 302013
 

คลิปวิดีโอสอนสนทนาด้วยภาษาจีน

对外汉语教学视频23:18对外汉语教学视频面试考试示范课109:46面试考试示范课1面试考试示范录像309:48面试考试示范录像3面试考试示范录像209:13面试考试示范录像2面试考试示范录像509:45面试考试示范录像5面试示范录像410:19面试示范录像4

课堂教学能力测试示范课116:06课堂教学能力测试示范课1

课堂教学能力测试示范211:29课堂教学能力测试示范2

对外汉语示范课10:00对外汉语示范课

对外汉语口语教学21:19对外汉语口语教学

对外汉语教学视频44:41对外汉语教学视频

对外汉语 教学试讲15:08对外汉语 教学试讲

对外汉语示范30:02对外汉语示范 汉语学习网课程视频汉语学习网课程视频汉语学习网汉语课程汉语学习网汉语课程对外汉语示范15:59对外汉语示范 对外汉语 练习213:51对外汉语 练习2

kuku的对外汉语课程片段21:20kuku的对外汉语课程片段

对外汉语语法教学(三)13:25对外汉语语法教学(三)

对外汉语授课精彩视频(石)08:33对外汉语授课精彩视频(石)

学汉语-找朋友19:37学汉语-找朋友

学汉语-中国的青年人喜欢做什么12:01学汉语-中国的青年人喜欢做什么

综合汉语授课录像15:24综合汉语授课录像

เครดิต : http://www.allchinesecourses.com

May 292013
 

 • 你好,你叫什么名字? [Nǐ hǎo, Nǐ jiào shénme míngzì?]  สวัสดี คุณชื่ออะไรครับ/ค่ะ
 • 我叫Sissy。 [Wǒ jiào Sissy] ฉันชื่อซิสซี่
 • 你姓什么?[Nǐ xìng shénme?] เธอแซ่อะไร
 • 我姓李。[Wǒ xìng li] ฉันแซ่หลี่
 • 很高兴认识你。 [Hěn gāoxìng rènshi nǐ] ดีใจที่ได้รู้จักคุณ

คำศัพท์

 • 名字 [míngzì] ชื่อ
 • 叫 [jiào] เรียกว่า
 • 姓 [xìng] แซ่, นามสกุล
 • 高兴 [gāoxìng] ดีใจ
 • 认识 [rènshi] รู้จัก
Click to listen highlighted text!