Category Archives: เรียนภาษาจีนกับ กลุ่มภาษาจีนสำหรับผู้มีใจรัก

ศัพท์เกี่ยวกับ Social Media

โซเชียลมีเดีย ภาษาจีน

ศัพท์เกี่ยวกับ social network ค่ะ

 • 脸书 [Liǎn shū] Facebook
 • 连我 [Lián] wǒ line
 • 推特 [Tuī tè] Twitter
 • 谷歌 [Gǔgē] google
 • 谷歌加 [Gǔgē jiā] google+
 • 维基百科 [Wéijī bǎikē] Wikipedia
 • 邻客音 [Lín kè yīn] LinkedIn
 • 四方 [Sìfāng] four square
 • 品趣志 [Pǐn qù zhì] Pinterest
 • 我们心吧 [Wǒmen xīn ba] We heart it
 • 汤博乐 [Tāng bó lè] Tumblr
 • 苹果手机 [Píngguǒ shǒujī]  iphone
 • 智能手机 [Zhìnéng shǒujī] smartphone
 • 电子邮件 [Diànzǐ yóujiàn] e-mail
 • 平板电脑 [Píngbǎn diànnǎo] แท็ปเล็ต
 • 微信 [wēixìn] we chat

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

ความแตกต่างของ 想 และ 要

ความแตกต่างของ 想 และ 要

ความแตกต่างของ 想 เสี่ยง และ 要 เย่า ค่ะ

1. ความหมายของ 想
1.1 ต้องการ , อยาก ,ปราถนา เช่น

 • 我想当老师。ฉันอยากเป็นครู
 • 我想吃炸鸡。ฉันอยากกินไก่ทอด
 • 我想去中国留学。 ฉันอยากไปเรียนต่อประเทศจีน

1.2 คิด , นึก เช่น

 • 你想太多了。คุณคิดมากไปแล้ว
 • 别想太多了。 อย่าคิดมาก
 • 你想做什么?คุณคิดจะทำอะไร ?

1.3 คิดว่า , นึกว่า (บอกความคิดเห็นของตัวเอง) เช่น

 • 我想我爱上他了。 ฉันคิดว่าฉันหลงรักเขาเข้าแล้ว
 • 我想他今天不会来。 ฉันคิดว่าวันนี้เขาจะไม่มา

1.4 คิดถึง เช่น

 • 我想你 ฉันคิดถึงคุณ 你想我吗? คุณคิดถึงฉันไหม?

2. ความหมายของ 要
Continue reading

หมวดโลหะในอักษรจีน [金字旁]

หมวกอักษรโลหะในภาษาจีน

เทคนิคการจดจำตัวอักษรจีนค่ะ

หมวดโลหะ อักษรในหมวดนี้จะมีความหมายเกี่ยวกับโลหะชนิดต่างๆ ,ตารางธาตุเคมี (ถ้าธาตุใดเป็นโลหะจะมี 钅 เป็นอักษรนำหมวด (金字旁)

1) โลหะชนิดต่างๆ เช่น

 • 银子 yínzi โลหะเงิน
 • 铃 líng กระดิ่ง
 • 锅 guō หม้อ
 • 钥匙 yàoshi กุญแจ
 • 锁 suǒ แม่กุญแจ
 • 钱 qián เงิน
 • 铁链 tiě liàn โซ่เหล็ก
 • 不锈钢 bùxiùgāng สแตนเลส
 • 锉 cuò ตะไบ
 • 钉子 dīngzi ตะปู
 • 钉钉子 [dīngdīngzi] ตอกตะปู

ตอกตะปู ภาษาจีน

 • 锤子 chuízi ค้อน
 • 锯 jù เลื่อย

2) ธาตุเคมี (ขอยกมาพอสังเขปค่ะ) เช่น

 • 镓 jiā แกลเลียม
 • 镉 gé แคดเมียม
 • 钙 gài แคลเซียม
 • 钴 gǔ โคบอลต์
 • 锡 xī ดีบุก
 • 铅 qiān ตะกั่ว
 • 铜 tóng ทองแดง
 • 铁 tiě เหล็ก
 • 锌 xīn สังกะสี

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

การลดราคาสินค้าในภาษาจีน [打折]

ลดราคา ภาษาจีน

ความรู้เรื่องการลดราคาค่ะ

 • 打折 ลดราคา
 • 打 9 折 = ลด 10 เปอร์เซ็นต์
 • 打 8 折 = ลด 20 เปอร์เซ็นต์
 • 打 7 折 = ลด 30 เปอร์เซ็นต์
 • 打 6 折 = ลด 40 เปอร์เซ็นต์
 • 打 5 折 = ลด 50 เปอร์เซ็นต์
 • 打 4 折 = ลด 60 เปอร์เซ็นต์
 • 打 3 折 = ลด 70 เปอร์เซ็นต์
 • 打 2 折 = ลด 80 เปอร์เซ็นต์
 • 打 1 折 = ลด 90 เปอร์เซ็นต์
 • 打 8.5 折 = ลด 15 เปอร์เซ็นต์
 • 买一送一 ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
 • 买二送一 ซื้อสองแถมหนึ่ง
 • 大减价 ลดกระหน่ำ
 • 清仓大减价 ลดล้างสต๊อก
 • 满 500 送 200 ซื้อครบ500 ฟรี 200

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

กลุ่มลักษณะนามจีน ที่ใช้กับยานพาหนะ

ยานพาหนะ ภาษาจีน

交通的量词 กลุ่มลักษณะนามจีนที่ใช้กับยานพาหนะค่ะ

1) รถ ในภาษาจีนจะใช้ลักษณะนามว่า “辆” liàng (คัน) เช่น

 • 一辆自行车 yī liàng zìxíngchē รถจักรยานหนึ่งคัน
 • 两辆自行车 liǎng liàng zìxíngchē รถจักรยานสองคัน
 • 一辆车 yī liàng chē รถหนึ่งคัน
 • 一辆摩托车 yī liàng mótuō chē รถจักรยานยนตร์หนึ่งคัน

2) เรือ ในภาษาจีนจะใช้ลักษณะนามว่า “艘 ” / “只” / “叶” (ลำ) เช่น
2.1) 艘 sōu ใช้กับเรือที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ตัวอย่าง

 • 两艘轮船 liǎng sōu lúnchuán เรือกลไฟสองลำ

2.2) 只 zhī ใช้กับเรือทั่วๆไป ตัวอย่าง

 • 一只船 yī zhī chuán เรือหนึ่งลำ

2.3) 叶 yè ใช้กับเรือลำเล็ก ตัวอย่าง

 • 一叶扁舟 yī yè piānzhōu เรือลำเล็กหนึ่งลำ

3) เครื่องบิน ในภาษาจีนจะใช้ลักษณะนามว่า “架 “jià (เครื่อง/ลำ) เช่น

 • 一架飞机 yī jià fēijī เครื่องบินหนึ่งลำ

4) รถไฟ ในภาษาจีนจะใช้ลักษณะนามว่า ” 列 “liè (ขบวน) เช่น

 • 一列火车 yīliè huǒchē รถไฟหนึ่งขบวน 两列火车 liǎng liè huǒchē รถไฟสองขบวน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

ศัพท์ภาษาจีน สลับที่กันแล้วความหมายเปลี่ยน

สลับตำแหน่งอักษรจีน

ศัพท์จีนที่สลับตำแหน่งกันแล้วความหมายเปลี่ยน

ศัพท์จีนที่สลับกันแล้วความหมายเปลี่ยน
ศัพท์จีนที่สลับกันแล้วความหมายเปลี่ยน
 • 故事 gù shi นิทาน/เรื่องราว —— 事故 shì gù อุบัติเหตุ
 • 人名 rén míng ชื่อคน —— 名人 míng rén คนดัง/บุคคลที่มีชื่อเสียง
 • 奶牛 nǎi niú วัวนม —— 牛奶 niú nǎi นมวัว
 • 蜂蜜 fēng mì น้ำผึ้ง ——蜜蜂 mì fēng ผึ้ง
 • 说明 shuō míng อธิบาย —— 明说 míng shuō พูดตรงๆ
 • 上山 shàng shān ปีนเขา —— 山上 shān shàng บนเขา
 • 科学 kē xué วิทยาศาสตร์ ——学科 xué kē แขนงวิชา
 • 彩色 cǎi sè หลากสี ——色彩 sè cǎi สีสัน
 • 语法 yǔfǎ ไวยากรณ์—— 法语 fǎyǔ ภาษาฝรั่งเศส

อ่านเพิ่มเติม ศัพท์ภาษาจีนที่สลับตำแหน่งกันได้

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนจาก facebook

facebook ภาษาจีน

从脸书学习汉语 cóng liǎn shū xuéxí hànyǔ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนจาก facebook ค่ะ

 • 创建群 chuàngjiànqún สร้างกลุ่ม
 • 按赞 ànzàn กดlike
 • 你可能认识的人 nǐ kěnéng rènshi de rén คนที่คุณอาจรู้จัก
 • 推荐朋友 tuījiànpéngyou แนะนำเพื่อน
 • 搜索朋友 sōusuǒpéngyou ค้นหาเพื่อน
 • 照片 zhàopiàn รูปภาพ
 • 挚友 zhìyǒu เพื่อนสนิท
 • 保存更改 bǎocúngēnggǎi บันทึกการเปลี่ยนแปลง
 • 群组 qúnzǔ กลุ่ม
 • 首页 shǒuyè หน้าแรก
 • 搜索朋友,地点和事物 sōusuǒ péngyǒu, dìdiǎn hé shìwù ค้นหาเพื่อน, สถานที่และสิ่งต่างๆ
 • 头像 tóuxiàng รูปโปรไฟล์
 • 状态 zhuàngtài สถานะ/status
 • 活动记录 huódòngjìlù บันทึกกิจกรรม
 • 从未改过密码 cóng wèi gǎiguò mìmǎ ไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • 赞 zàn ถูกใจ
 • 取消赞 qǔxiāozàn ถอนถูกใจ(เฉยๆ)
 • 分享 fēnxiǎng แชร์/แบ่งปัน
 • 解除朋友关系 jiěchú péngyou guānxi เลิกเป็นเพื่อน
 • 加为朋友 jiāwéipéngyou เพิ่มเป็นเพื่อน
 • 没有新请求 méiyǒuxīnqǐngqiú ไม่มีคำร้องขอใหม่
 • 交友请求 jiāoyǒuqǐngqiú คำร้องขอเป็นเพื่อน
 • 应用程序与游戏 yìngyòng chéngxù yǔ yóuxì แอพพริเคชั่นและเกมส์
 • 报告问题 Bàogào wèntí รายงานปัญหา
 • 退出 tuìchū ออกจากระบบ
 • 隐私设置 yǐnsīshèzhì ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
 • 帐户设置 zhànghùshèzhì ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
 • 你在想什么? nǐ zài xiǎng shénme คุณกำลังคิดอะไรอยู่?
 • ….和….成为了朋友 hé….chéngwéilepéngyou …..กับ….ได้เป็นเพื่อนกันแล้ว
 • 提问 tíwèn ถามคำถาม
 • 屏蔽 píngbì บล็อก!!!
 • 解除屏蔽 jiěchúpíngbì ยกเลิกบล็อก
 • 更新状态 gēngxīnzhuàngtài อัพเดตสถานะ
 • 更新资料 gēngxīnzīliào อัพเดตข้อมูล
 • 添加照片/视频 tiānjiāzhàopiàn/shìpín เพิ่มรูปภาพ/วีดีโอ
 • 公开 gōngkāi สาธารณะ
 • 仅限自己 jǐnxiànzìjǐ เฉพาะฉัน
 • 创建专页 chuàngjiànzhuānyè สร้างหน้า/เพจ
 • 管理专页 guǎnlǐzhuānyè จัดการหน้า/เพจ
 • 发帖 fātiē โพสต์
 • 向他/她发送交友请求 xiàng tā/tā fāsòng jiāoyǒu qǐngqiú ส่งคำร้องขอเป็นเพื่อนกับเขา/หล่อน
 • 谁能看见我的资料? shuí néng kànjiàn wǒ de zīliào ใครที่จะสามารถเห็นข้อมูลของฉันได้บ้าง?
 • 谁能够联系我?. shuí nénggòu liánxì wǒ ใครสามารถติดต่อกับฉันได้บ้าง?
 • 如何阻止某人骚扰我? rúhé zǔzhǐ mǒu rén sāorǎo wǒ ฉันจะทำให้บุคคลหยุดรบกวน/ก่อกวนฉันได้อย่างไร?

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

รูปแบบคำซ้ำในสุภาษิต ภาษาจีน สี่คำ7รูปแบบที่พบบ่อยค่ะ

รูปแบบคำซ้ำในสุภาษิตจีนสี่คำ7รูปแบบที่พบบ่อย

รูปแบบคำซ้ำในสุภาษิตจีนสี่คำ7รูปแบบที่พบบ่อยค่ะ

1) รูปแบบ AABB

 • 鬼鬼祟祟 ลับๆล่อๆ
 • 家家户户 ทุกๆบ้าน
 • 马马虎虎 สะเพร่า

2) รูปแบบ AABC

 • 彬彬有礼 สุภาพอ่อนโยนมีมารยาท
 • 比比皆是 มีทุกหนทุกแห่ง
 • 年年有余 เหลือกินเหลือใช้
 • 格格不入 เข้ากันไม่ได้
 • 恋恋不舍 อาลัยอาวรณ์

3) รูปแบบ ABAC

 • 人山人海 ผู้คนล้นหลามอย่างมือฟ้ามัวดิน
 • 百发百中 ยิ่งแม่นเหมือนจับวาง
 • 自作自受 กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนอง
 • 善有善报 ทำดีได้ดี
 • 碍手碍脚 ขวางมือขวางเท้า กีดขวางการทำงานของคนอื่น

4) รูปแบบ ABBC

 • 自欺欺人 โกหกตนเองและโกหกคนอื่น

5) รูปแบบ ABCA

 • 精益求精 ปรับปรุงให้ดีขั้นไปเรื่อยๆ
 • 忍无可忍 เหลืออดเหลือทน
 • 天外有天 เหนือฟ้ายังมีฟ้า
 • 人外有人 เหนือคนยังมีคน

6) รูปแบบ ABCB

 • 见怪不怪 เห็นสิ่งแปลกประหลาดจนชิน เลยเห็นว่าไม่ประหลาด
 • 出尔反尔 กลับตาลปัตร
 • 得过且过 ถูไถไปตามเรื่อง อยู่รอดไปวันๆ
 • 将心比心 เอาใจเขามาใส่ใจเรา

7) รูปแบบ ABCC

 • 想入非非 คิดเพ้อเจ้อ
 • 小心翼翼 ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

ตัวอักษรจีนบางตัวที่มีลักษณะพิเศษ

อักษรจีนตัวพิเศษ

ตัวอักษรจีนบางตัวที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเกิดจากการนำอักษรเดิมที่มีความหมายในตัวของมันเองมาประกอบกันขึ้นเป็นตัวอักษรใหม่ที่มีความหมายใหม่ แต่ยังแฝงไว้ซึ่งความหมายเดิมของตัวอักษรนั้นๆ ส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นภาษาถิ่น(方言)ค่ะ เช่น

 • 孬 nāo =>不好 แย่/ไม่ดี
 • 奀 ēn => 不大 ผอม/เล็ก
 • 嘦 jiào => 只要 ขอเพียงแต่….
 • 歪 wāi => 不正 เอียง/เบี้ยว/ไม่ตรง
 • 籴 dí =>入米 ซื้อข้าวสารเข้าบ้าน
 • 粜 tiào => 出米 ขายข้าวสารออกไป
 • 蛊 gǔ =>血虫 ชื่อแมลงชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายแรงที่สุด
 • 尘 chén => 小土 ฝุ่นละออง
 • 囚 qiú =>口+人 กักขัง/คุมขัง
 • 卡 qiǎ => 上下 แนบ/ติดอยู่ตรงกลาง
 • 尜 gá =>小大小 ชื่อของเล่นเด็กชนิดหนึ่งที่มีหัวและหางเป็นทรงแหลม
 • 瓩 qiānwǎ =>千瓦 กิโลวัตต์
 • 朆 fēn =>曾勿 ไม่เคย
 • 覅 fiào =>要勿 ไม่ต้องการ
 • 尖 jiān=> 小大 แหลม(สื่อความหมายโครงสร้างว่า หัวเล็กร่างใหญ่ ซึ่งก็คือแหลมนั่นเอง)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

ศัพท์จีนเกี่ยวกับ ต่อมต่างๆ ภายในร่างกายของมนุษย์

ศัพท์จีนเกี่ยวกับ ต่อมต่างๆ ภายในร่างกาย

ศัพท์จีนเกี่ยวกับต่อมต่างๆภายในร่างกายของมนุษย์ค่ะ ^________^

 • 腺 xiàn ต่อม
 • 胸腺 xiōngxiàn ต่อมไทมัส
 • 唾液腺 tuòyèxiàn ต่อมน้ำลาย
 • 乳腺 rǔxiàn ต่อมน้ำนม
 • 泪腺 lèixiàn ต่อมน้ำตา
 • 淋巴腺 línbāxiàn ต่อมน้ำเหลือง
 • 外分泌腺 wàifēnmìxiàn ต่อมมีท่อ
 • 内分泌腺 nèifēnmìxiàn ต่อมไร้ท่อ
 • 甲状腺 jiǎzhuàngxiàn ต่อมไทรอยด์
 • 甲状旁腺 jiǎzhuàngpángxiàn ต่อมพาราไทรอยด์
 • 肾上腺 shènshàngxiàn ต่อมหมวกไต
 • 脑下垂体 nǎoxiàchuítǐ ต่อมใต้สมอง หรือ 脑垂体 nǎochuítǐ
 • 前列腺 qiánlièxiàn ต่อมลูกหมาก
 • 扁桃腺 biǎntáoxiàn ต่อมทอนซิล

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม