ภาษาจีนน่ารู้ : ประกวดความงาม [选美]

ประกวดความงาม ภาษาจีน

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ

 • 选美冠军 [xuǎnměi guànjūn] ผู้ชนะประกวดความงาม
 • 世界观光小姐 [shìjiè guānguāng xiǎojiě]  มิสเวิลด์ท่องเที่ยว
 • 泰国小姐 [Tàiguó xiǎojiě] นางสาวไทย
 • 世界小姐大赛 [shìjiè xiǎojiě dàsài] การประกวดมิสเวิลด์
 • 环球小姐 [huánqiú xiǎojiě] นางงามจักรวาล (Miss Universe)
 • 宇宙小姐 [yǔzhòu xiǎojiě] นางงามจักรวาล (Miss Universe)
 • 宇宙小姐选美 [yǔzhòu xiǎojiě xuǎnměi]  การประกวดนางงามจักรวาล, การประกวดมิสยูนิเวิร์ส
 • 中华小姐 [Zhōnghuá xiǎojiě]  มิสไชนิส (Miss Chinese)
 • 中华小姐环球大赛 [Zhōnghuá xiǎojiě huánqiú dàsài] การประกวดมิสไชนีสคอสโม
 • 国际皇后小姐 [guójì huánghòu xiǎojiě]  มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน (Miss International queen)
 • 蒂芬妮小姐 [Dìfēnnī xiǎojiě]   มิสทิฟฟานี่ (Miss Tiffany)
 • 蒂芬妮環球小姐 [Dìfēnnī huánqiú xiǎojiě] มิสทิฟฟานี่ ยูนิเวิร์ส (Miss Tiffany’s Universe)
 • 肥胖小姐 [féipàng xiǎojiě] ธิดาช้าง
 • 人妖小姐 [rényāo xiǎojiě]  สาวงามประเภทสอง
 • 人妖小姐选美 [rényāo xiǎojiě xuǎnměi]  การประกวดสาวงามประเภทสอง
 • 水灯节小姐选美 [shuǐdēngjié xiǎojiě xuǎnměi] การประกวดนางนพมาศ
 • 男性选美 [nánxìng xuǎnměi] ประกวดชายงาม

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม