ภาษาจีนน่ารู้ : มีคุณค่า 对得起

มีคุณค่า ภาษาจีน

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ
วันนี้เสนอคำว่า

对得起 [duìdeqǐ]  มีค่าใน…,ไม่ละอายใจต่อ….,ไม่ทำให้ผิดหวัง

(be worthy of;treat sb.fairly;can face sb.  无愧于人;不辜负。也说“对得住”)

(เพื่อนๆหลายคนอาจเคยได้ยินแต่ 对不起 ที่แปลว่า ขอโทษ วันนี้เลยหา对得起 มาฝากค่ะน่าจะเป็นประโยชน์)

ตัวอย่าง

  • 人要对得起自己。คนต้องมีค่าในตนเอง
  • 你只做了对得起人的事,也就罢了。คุณแค่ทำเรื่องที่ไม่ละอายใจต่อผู้คน ก็พอแล้ว
  • 只有努力学习,才对得起父母。เพียงแค่ตั้งใจเรียน ก็ไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวัง

อ้างอิงจาก ศัพท์สำนวนจีน กลุ่มคำ3อักษรค่ะ
ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม