บ้านของสัตว์ภาษาจีน (รัง, คอก, เล้า, โพรง)

บ้านของสัตว์ ภาษาจีน

动物的家 [dòngwù de jiā] บ้านของสัตว์

 • 狗 [gǒu] หมา ⟶ 狗窝 [gǒu wō] บ้านหมา
 • 猫  [māo] แมว  ⟶ 猫窝 [māo wō] บ้านแมว
 • 鸟 [niǎo] นก ⟶ 鸟巢 [niǎo cháo] รังนก
 • 蜘蛛 [zhīzhū] แมงมุม  ⟶ 蜘蛛巢 [zhīzhū cháo] รังแมงมุม
 • 兔 [tù] กระต่าย ⟶ 兔窟 [tù kū] โพรงกระต่าย
 • 猪 [zhū] หมู ⟶  猪圈 [zhū quān] คอกหมู
 • 鸡 [jī] ไก่ ⟶ 鸡舍 [jī shè] เล้าไก่
เล้าไก่ ภาษาจีน
鸡舍 [jī shè] เล้าไก่
 • 鱼 [yú] ปลา ⟶ 鱼塘 [yú táng] บ่อปลา
 • 马 [mǎ] ม้า ⟶  马房 / 马厩 / 马棚 [mǎjiù/mǎfáng/mǎpéng]  โรงม้า
 • 牛 [niú] วัว ⟶ 牛棚  [niú péng] คอกวัว
 • 羊 [yáng] แพะ ⟶ 羊栏 [yáng lán] คอกแพะ
 • 蜜蜂 [mìfēng] ผึ้ง ⟶ 蜂巢 [fēngcháo] รังผึ้ง
 • 虎 [hǔ] เสือ ⟶ 虎穴 [hǔxué] ถ้ำเสือ
 • 蚁 [yǐ] มด ⟶ 蚁穴 [yǐ xué] รังมด
รังมด ภาษาจีน
蚁穴 [yǐ xué] รังมด
 • 鼠 [shǔ] หนู ⟶ 鼠洞 [shǔ dòng] รังหนู
 • 蛇 งู [shé] ⟶ 蛇窝 [shé wō] รังงู

คำว่า 养 [yǎng อย่าง] หมายถึงเลี้ยง, จะเลี้ยงสัตว์อะไรก็เอา 养 วางลงไปข้างหน้า เช่น

 • 养猫 [yǎng māo] เลี้ยงแมว
 • 养鸡 [yǎng jī] เลี้ยงไก่
 • 养猪 [yǎng zhū] เลี้ยงหมู