ศัพท์ภาษาจีน: เครื่องบิน [飞机]

ภาษาจีน เกี่ยวกับเครื่องบิน
 • 飞机 [fēijī] เครื่องบิน
 • 机身 [jīshēn] ลำตัวเครื่องบิน
 • 机翼 [jīyì] ปีกเครื่องบิน
 • 跑道 [pǎodào] ลานบิน
 • 飞行员 [fēixíngyuán] นักบิน
 • 副驾驶员 [fùjiàshǐyuán] ผู้ช่วยนักบิน
 • 机长 [jīzhǎng] กัปตัน
 • 班机 [bānjī] สายการบิน
 • 客机 [kèjī] เครื่องบินโดยสาร
 • 货机 [huòjī] เครื่องบินบรรทุกสินค้า
 • 黑匣子 [hēixiázi] กล่องดำ
 • 运输机 [yùnshūjī] เครื่องบินลำเลียง
 • 单翼飞机 [dānyìfēijī] เครื่องบินปีกชั้นเดียว
 • 滑翔机 [huáxiángjī] เครื่องร่อน
 • 教练机 [jiàoliànjī] เครื่องฝึกหัดบิน
 • 喷气式飞机 [pēnqìshìfēijī] เครื่องบินไอพ่น
 • 水陆两用飞机 [shuǐlùliǎng yòngfèijī] เครื่องบินวิ่งบนน้ำและบนบกได้
 • 水上飞机 [shuǐshàngfēijī] เครื่องบินที่ขึ้นลงบนผิวน้ำได้,เครื่องบินทะเล
 • 涡轮喷射飞机 [wōlúnpēnshèfēijī] เครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเทอร์โบ
 • 运输机 [yùnshūjī] เครื่องบินบรรทุกสินค้า,เครื่องบินขนส่ง
 • 直升机 [zhíshèngjī] เฮลิคอปเตอร์
 • 超音速 [chāoyīnsù] ความเร็วเหนือเสียง(อัตราความเร็ว 1,200 กม.ต่อชั่วโมง)
 • 高超音速 [gāochāoyīnsù] ความเร็วเหนือเสียง(เหนือชั้นขึ้นไปอีก)
 • 亚音速 [yàyīnsù] ช้ากว่าความเร็วเสียง
 • 空中客车 [kōngzhōngkèchē] เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ (Airbus)
 • 波音 [bōyīn] เครื่องบินโบอิ้ง
 • 协和 [xiéhé] เครื่องบินคอนคอรด์
 • 侦察机 [zhēnchájī] เครื่องบินสอดแนม
 • 雷达 [léidá] เรดาร์
 • 飞机票 [fēijīpiào] ตั๋วเครื่องบิน
 • 单程票 [dānchéngpiào] ตั๋วเที่ยวเดียว
 • 来回票 [láihuìpiào] ตั๋วไปกลับ
 • 飞机耽误 [fēijīdānwù] เครื่องบินดีเลย์
 • 登机牌 [dēngjīpái] บัตรขึ้นเครื่อง
 • 登机 [dēngjī] ขึ้นเครื่อง
 • 单程票 [dānchéngpiào] ตั๋วเที่ยวเดียว
 • 直飞 zhífēi บินตรง
 • 转机 [zhuǎnjī] เปลี่ยนเครื่อง/ต่อเครื่อง
 • 塔台 [tǎtái] หอบังคับการบิน
 • 航空公司 [hángkōnggōngsī] สายการบิน
 • 飞鸟航空公司 [fēiniǎo hángkōnggōngsī] นกแอร์
 • 搭台 [dātái] หอบังคับการบิน
 • 驾驶舱 [jiàshǐcāng] ห้องนักบิน
 • 行李舱 [xínglǐcāng] ห้องเก็บสัมภาระ
 • 行李传送带 [xínglǐchuánsòngdài] สายพานลำเลียงกระเป๋า
 • 客舱 [kècāng] ที่นั่งผู้โดยสาร
 • 头等舱 [tóuděngcāng] ที่นั่งโดยสารชั้นหนึ่ง
 • 商务舱 [shāngwùcāng] ที่นั่งโดยสารชั้นธุรกิจ
 • 经济舱 [jīngjìcāng] ที่นั่งโดยสารชั้นธุรกิจ
 • 火箭 [huǒjiàn] จรวด
 • 机场 [jīchǎng] สนามบิน (airport)
 • 机场建设费 [jīchǎng jiànshèfèi] ภาษีสนามบิน (airport tax)
 • 机场控制区 [jīchǎng kòngzhìqū]  เขตควบคุมภายในท่าอากาศยาน
 • 航线 [hángxiàn] เส้นทางการบิน
 • 领事馆 [lǐngshìguǎn] สถานกงสุล
 • 大使馆 [dàshǐguǎn] สถานเอกอัครราชฑูต

ศัพท์ภาษาจีน: การเดินทางออกนอกประเทศ ตอนที่1

ศัทพ์ภาษาจีน: การเดินทางออกนอกประเทศ ตอนที่2