ภาษาจีนวันละคำ : เกรงว่า,กลัวว่า ,คาดว่า,คงจะ… [恐怕]

ภาษาจีนวันละคำ

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ^_^
วันนี้เสนอคำว่า

 • 恐怕 อ่านว่า ข่งพ่า ,kǒngpà (副)= เกรงว่า,กลัวว่า ,คาดว่า,คงจะ…

例句:

 • 恐怕要下雨了。
  Kǒngpà yào xià yǔle.
  กลัวว่าฝนจะตกแล้ว 
 • 朋友,恐怕你上当了。(上当 ถูกหลอก/ถูกต้มตุ๋น )
  Péngyou, kǒngpà nǐ shàngdàngle
  เพื่อน กลัวว่าเองถูกหลอกแล้ว 
 • 我是愿意帮你的, 可是恐怕力不从心。
  Wǒ shì yuànyì bāng nǐ de, kěshì kǒngpà lìbùcóngxīn.
  ฉันเต็มใจที่จะช่วยเธอนะ แต่กลัวว่ากำลังไม่พอ 

(力不从心 อยากช่วยแต่ความสามารถไม่มากพอ /ใจสู้แต่กำลังไม่สู้)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม