ความหมายของ 选 และ 挑 ใช้แทนกันได้หรือไม่

Gunth Lpnm ใน Love Chinese

选 [xuǎn] และ 挑 [tiāo] ต่างก็หมายถึง “เลือก” ใช้แทนกันได้ในบางกรณี โดยเฉพาะในภาษาพูด ใช้แทนกันได้
选 ใช้ในภาษาเขียน หรือพูดก็ได้ ส่วน “挑” ใช้ในภาษาพูดเท่านั้น

  • 挑选 [tiāo​xuǎn]  เลือก
  • 挑来挑去 [tiāolái tiāoqù] เลือกไปเลือกมา
  • 挑剔 [tiāotì]  ใช้บรรยายคนที่จู้จี้จุกจิก ขี้บ่น เรื่องเยอะ ประมาณนี้
  • 挑毛病 [tiāo máobìng] ใช้บรรยายคนที่ชอบจับผิด หรือหาข้อบกพร่องของคนอื่น เป็นต้น
  • 选举 [xuǎnjǔ] เลือกตั้ง
  • 选手 [xuǎnshǒu] ผู้เข้าแข่งขัน, ผู้เล่น
  • 选拔 [xuǎnbá] คัดเลือก
  • 当选 [dāngxuǎn] ผู้ที่ได้รับการเลือก

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese