ตัวอย่างประโยค : การใช้ 过(過)

การใช้ 过

หลากหลายความหมายกับคำว่า 过 (guò)
过 เป็นคำซึ่งไม่ได้มีแค่ความหมายแค่  ข้าม,ผ่าน,เลย,เคย  แต่ยังมีอีกหลากหลายความหมาย เช่น

 • 过 [guò] เคย
  • 我从来没看你这么愤怒过。 แต่ไหนแต่ไรมาผมไม่เคยเห็นคุณโกรธขนาดนี้
  • 我去过中国 ฉันเคยไปประเทศจีน (去过 [qùguò] เคยไป)
  • 我从来没忘记过你。 ฉันไม่เคยลืมเธอได้เลย
  • 我没有见过。 ฉันไม่เคยเห็น
  • 你爱过的人 คนที่คุณเคยรัก
 • 过 [guò] เลย
  • 坐过站 นั่งเลยป้าย --> 我顾着玩手机居然坐过站了。还好只是一站,我想走走也能到。
  •  光顾着打电话, 坐过站了。 (光 [guāng]  เพียง/เพียงแต่, 不光 [bùguāng] ไม่เพียงแต่)
 • 过 [guò] ข้าม
  •  小马过河。  เจ้าม้าน้อยข้ามลำน้ำ
  • 过路小心点哦!ข้ามถนนระวังหน่อยนะ
  • 过马路。 ข้ามถนน
  • 八仙过海,各显神通。 แปดเซียนข้ามทะเล ต่างแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ (神通 [shéntōng]  อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์/magic power)
 • 过 [guò] ผ่าน, ผ่านไป
  • 过今天就是明天。 ผ่านวันนี้ก็เป็นพรุ่งนี้
  • 刚下过雨。 ฝนเพิ่งจะตกไป
 • 过不去 [guòbuqù] ผ่านไปไม่ได้, ข้ามไปไม่ได้(มีสิ่งกีดขวาง), สร้างความลำบากใจ, รู้สึกเสียใจ
  • 我不知道你为什么要跟我过不去?
  • 人生没有过不去的事,只有过不去的人。 ชีวิตคนไม่มีเรื่องอะไรที่ผ่านไปไม่ได้ มีแต่คนที่ผ่านไม่ได้
 • 过 [guò] ความผิดผลาดที่ผ่านมา
  • 人生至恶是善谈人过, 人生至愚是恶闻己过 。
   ความเลวร้ายของคนก็คือชอบพูดถึงความผิดพลาดของคนอื่น ความโง่เขลาของคนก็คือการไม่ชอบฟังถึงความผิดพลาดของตนเอง
  • 静坐常思己过,闲谈莫论人非。
   เมื่อนั่งอยู่เงียบๆให้หมั่นคิดถึงความผิดพลาดของตน เมื่อคุยเล่นกันอย่าได้คุยวิจารณ์เรื่องไม่ดีของคนอื่น
 • 过谦 [guòqiān] ถ่อมตัวเกินไป
  • 不必过谦了。 อย่าถ่อมตัวเลย(Don’t be so modest.)
  • 你不必过谦。เธออย่าถ่อมตัวเลย
 • 过渡 [guòdù] 1. การเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่ง 2.ข้ามฟาก
  • 过渡时期 ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง
 • 过去 [guòqù] ข้ามไป, ผ่านไป(อดีต)
  • 凡夫迷失于当下, 后悔于过去. 圣人觉悟于当下,解脱于未来。
   ปุถุชนหลงทางอยู่ในปัจจุบัน เสียใจเสียดายอยู่กับอดีต อริยะรู้ตื่นในปัจจุบัน หลุดพ้นในภายภาคหน้า
  • 忘不了过去的事情 ไม่สามารถลืมเรื่องที่ผ่านไปได้ซะที
 • 来过 [láiguò] เคยมา
  • 你来过泰国吗?คุณเคยมาประเทศไทยหรือยัง
 • 吃过 [chīguò] กินแล้ว(吃完)/เคยกิน
  • 我吃过饭了。 ฉันทานข้าวแล้ว
  • 我已经吃过啦,不能陪你一起吃午饭了。 ฉันทานเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถไปทานข้าวเที่ยงเป็นเพื่อนคุณ
  • 吃过饭了,是吗?ทานข้าวแล้ว ใช่ไหม
  • 你吃过午饭了吗?คุณทานข้าวเที่ยงแล้วใช่ไหม
  • 你吃过拉面吗? คุณเคยกินราเม็งไหม
 • 洗过澡 อาบน้ำแล้ว = 洗了澡
  • 我昨晚洗过澡了。 เมื่อคืนฉันอาบน้ำแล้ว
 • 看过 [kànguò] เคยดู
  • 这个电影你看过了吗? ภาพยนต์เรื่องนี้คุณเคยดูแล้วหรือยัง
 • 见过 เคยพบเห็น
  • 他什么都见过。 อะไรๆ เขาก็เคยเห็นแล้ว
  • 我们之前见过吧?เราเคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมครับ
 • 听过 [tīngguò] เคยฟัง
  • 你听过这首歌吗? คุณเคยฟังเพลงนี้หรือยัง
 • 发生过 เคยเกิดขึ้น
  • 泰国发生过一场地震。 ประเทศไทยเคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งหนึ่ง
 • 胜过 [shèngguò] มากกว่า, เหนือกว่า
  • 我爱你胜过任何人。 ฉันไม่เคยรักใครมากเท่าเธอ
  • 爱你胜过自己。 รักเธอมากกว่าตัวเอง
 • 过一阵子 [guòyízhènzi] ผ่านช่วงเวลานี้
  • 我需要一个人过一阵子。 ฉันต้องการผ่านช่วงเวลานี้เพียงลำพัง
 • 过世 [guòshì] ถึงแก่กรรม
  • 我爷爷前几天过世了。
 • 过关 [guòguān] ผ่านด่าน, ผ่านการทดสอบ
 • 过分 [guòfèn] เกินเลย(แง่ลบ)
  • 怎么会有这样的人?,真是太过分了!
 • 过度 [guòdù] มากเกินไป(ทำอะไรที่มากเกินไป)
  • 兴奋过度还能睡的着阿?
  • 我一个星期,瘦了四斤,可能是我过度了吧。
 • 过头 [guòtóu] มากเกินไป
  • 我睡过头了,我要迟到了。
 • 过于 [guòyú] เกินไป
  • 不必过于担心。 อย่ากังวลเกินไป (担心 [dānxīn]  กังวล/worry)
  • 她过于兴奋,好象没有听见。หล่อนตื่นเต้นดีใจเกินเหตุ เหมือนกับว่าไม่เคยได้ยินมาก่อน
 • 莫过于 [mòguòyú]  ไม่มีอะไรมากเกินกว่า… (nothing is more…than/ 没有超过…的)
  • 世界上最令人悲痛难忍的,莫过于两个相爱的人不能结合了。
  • 失去某人,最糟糕的莫过于,他近在身旁,却犹如远在天边。(犹  [yóu] เหมือนกับ)
  • 人生中最致命的莫过于期望。 (致命 [zhìmìng]   ทำให้ถึงแก่ชีวิต/cause death)
 • 过剩 [guòshèng] เหลือเฟือ, ปริมาณมากเกินไป
  • 过剩电流 กระแสไฟมากเกินไป
  • 过剩人口 จำนวนประชากรมากเกินไป
  • 过剩生产能力 ความสามารถในการผลิตมากเกินไป
 • 过奖 [guòjiǎng] กล่าวชมเกินไป
  • 您过奖了。คุณกล่าวชมเกินไปแล้ว
 • 过午 [guòwǔ] ช่วงบ่าย
  • 你刚吃过午饭,不会饿的。
  • 过午不食减肥有效吗?
 • 过半 [guòbàn] เกินครึ่ง
  • 过半数。 จำนวนเกินครึ่ง (เช่น เต็ม 10 ก็คือ 6 ขึ้นไป)
  • 半数以上  จำนวนครึ่งหนึ่งขึ้นไป (เช่น เต็ม 10 ก็คือตั้งแต่ 5 ขึ้นไป)
 • 过境 [guòjìng] ข้ามแดน(指通过或穿过边境)
  • 过境交通 การจราจรข้ามแดน
  • 过境路线 เส้นทางข้ามแดน
  • 过境旅客 ผู้โดยสารข้ามแดน
  • 过境贸易 การค้าข้ามแดน
  • 过境签证 วีซ่าข้ามแดน
 • 过夜 [guòyè] ข้ามคืน
  • 我不在这里过夜。
  • 太晚了,就留下来过夜吧。
 • 过失 [guòshī] ความผิดพลาด
  • 不要为自己的过失解脱。ไม่ต้องหาข้อแก้ตัว(解脱)ความผิดของตัวเอง
  • 承认自己的过失。ยอมรับความผิดของตัวเอง
 • 过年 [guònián] ฉลองปีใหม่
  • 春节怎么过法?ตรุษจีนเฉลิมฉลองกันอย่างไร
  • 你们新年怎么过?พวกคุณฉลองวันปีใหม่กันอย่างไร
  • 你们过不过春节? พวกคุณฉลองวันตรุษจีนกันหรือเปล่า
  • 每年过年的时候,都会和家人一起去外地度假。 (度假 [dùjià] ไปเที่ยวในช่วงวันหยุดพักผ่อน)
 • 过节 [guòjié] ฉลองเทศกาล
  • 过节时各家窗户上都挂了红灯,显得喜气洋洋的。
 • 过往 [guòwǎng] 1. คบค้าสมาคม  2. ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
  • 回忆太美 只是过往。
  • 我们只是过往的行人。
  • 只是过往、是过往。
 • 过得去 [guòdeqù] ผ่านไปได้
  • 还过得去。
  • 你过得去吗?
  • 日子总是能过得去的。
 • 过敏 [guòmǐn] แพ้ (ภูมิแพ้)
  • 我对海鲜过敏。 ผมแพ้อาหารทะเล
 • 过日子 [guòrìzǐ] ผ่านชีวิต, ใช้ชีวิต
  • 好好过日子。 ผ่านชีวิตอย่างสงบ
  • 好好过日子得了。ผ่านชีวิตอย่างสงบก็เพียงพอแล้ว
 • 过时 [guòshí] ล้าสมัย
  • 我的电脑xp系统过时了吗? คอมพิวเตอร์ฉันใช้ระบบปฎิบัติการ xp ล้าสมัยไหม
  • 现在买尼康D90过时了吗?ตอนนี้ซื้อนิคอน D90 ล้าสมัยไปมั๊ย
 • 过期 [guòqī] เกินกำหนด,หมดอายุ
  • 面包过期几个小时还可以食用么?
  • 药品过期了,应该怎么办?
 • 过来 [guòlái] ข้ามมา, เคยผ่านมา
  • 过来人 [guòláirén] คนที่ผ่านโลกมาก่อน
  • 对面的女孩看过来。หญิงสาวฝั่งตรงข้ามมองมา
  • 拿了过来。 หยิบมา
 • 过河拆桥 [guòhéchāiqiáo] เมื่อบรรลุเป้าหมายก็ถีบหัวส่ง
  • 你这真是过河拆桥!
 • 过活 [guòhuó] ดำรงชีวิตมีชีวิต
  • 好好过活。
  • 靠工资过活。
  • 单独过活。
 • 过滤 [guòlǜ] ผ่านการกรอง
  • 过滤器 เครื่องกรอง
  • 过滤网 ตาข่ายกรอง
 • 过激 [guòjī] รุนแรงเกินไป
  • 过激的态度 ทัศนคติที่รุนแรง
  • 说出过激的话来。
 • 过火 [guòhuǒ] เกินขอบเขต,เกินไป,เลยเถิด
  • 夫妻之间说话不可太过火。
 • 过瘾 [guòyǐn] สะใจ, สมใจอยาก
  • 看得过瘾。
  • 这场球赛看着真过瘾。
  • 你看过瘾了吗?
  • 吃得过瘾。
 • 过目 [guòmù] ผ่านตา
  • 过目不忘。
 • 过眼 [guòyǎn] ผ่านตา
  • 红尘攘攘,一切都犹如过眼云烟。 โลกนี้สับสนวุ่นวาย ล้วนเช่นหมอกควันที่ผ่านตา
 • 过程 [guòchéng] กระบวนการ, ขั้นตอน
  • 学习过程 กระบวนการเรียนรู้
  • 人生就是为了找寻爱的过程。 การดำเนินของชีวิตคนเราก็เพื่อจะตามหาขั้นตอนของความรัก
 • 过错 [guòcuò] ความผิด, ผิดพลาด
  • 身负过错 มีความผิดติดตัว
  • 有过泪有过错 เคยมีน้ำตาเคยผิดพลาด
  • 从来都没有犯过错的人,是那种什么也没有做的人。 คนที่ไม่เคยทำผิด คือคนที่ไม่ทำอะไรเลย
 • 过路 [guòlù] ผ่านทาง
  • 过路人。 คนผ่านทาง
  • 过路费。 ค่าผ่านทาง
  • 我只是过路的。 ฉันเพียงแค่ผ่านทาง
 • 过街天桥 [guòjiētiānqiáo] สะพานลอยข้ามถนน
  • 过了过街天桥第二个路口向右转。
 • 过道 [guòdào] ทางเดิน
  • 过道走廊 ระเบียงทางเดิน
  • 在过道的尽头,是厕所。 สุดทางเดินคือห้องน้ำ
 • 过量 [guòliàng] (ปริมาณ)มากเกินไป
  • 饮食过量。 กินดื่มมากเกินไป
  • 过量饮酒的危害。 อันตรายจากการดื่มเหล้ามากเกินไป
  • 别喝过量了! อย่าดื่มมากเกินไป
 • 过门 [guòmén] แต่งงาน
  •  过门,基本解释为女子出嫁到男家,如刚过门的新媳妇。(新媳妇儿 [xīnxífur] เจ้าสาว/新娘)
 • 在…不过了 ไม่มีอะไรจะ…กว่านี้แล้ว
  • 就再好不过了! ไม่มีอะไรจะดีกว่านี้แล้ว
  • 在幸运不过了! ไม่มีอะไรจะโชคดีกว่านี้แล้ว
 • 不过 1. เป็นเพียง 2.แต่(เมื่อใช้ในประโยคขึ้นต้นส่วนหลัง)
  • 我很喜欢新房子,不过离办公室太远了。
  • 生命不过是一场旅行。