ศัพท์ภาษาจีน : หลากหลายความหมายกับ 老

แก่ ภาษาจีน
 • 老 [lǎo] ผู้สูงวัย, ท่านผู้เฒ่า, เก่า, เก่าแก่, มากด้วยประสบการณ์,คำพูดที่ให้เกียรติ
 • 老地方 [lǎodìfang] สถานที่เดิม
 • 老在外面 [lǎozàiwàimiàn] มักจะออกไปข้างนอก
 • 老医生 [lǎoyīshēng] อาจารย์หมอ
 • 老字号 [lǎozìhào] ร้านยี่ห้อเ่ก่าแก่
 • 老百姓 [lǎobǎixìng] ประชาชน, ชาวบ้าน
 • 老板 [lǎobǎn] เถ้าแก่
 • 老板娘 [lǎobǎnniáng] เถ้าแก่เนี้ย
 • 老伴,老伴儿 [lǎobàn,lǎobànr] ชื่อเรียกกันระหว่างสามีภรรยาที่สูงวัย(เช่น ตาแก่,ยายแก่), 老年夫妻相互之间的称谓 (称谓 [chēngwèi] คำเรียก)
 • 老保守 [lǎobǎoshǒu] อนุรักษ์นิยม, 极端保守的人
 • 老鸨 [lǎobǎo] แม่เล้า, 旧时开妓院的女人,鸨母
 • 老本 [lǎoběn] ทุนเดิม, 最初的本钱
 • 老鼻子 [lǎobízi] ปริมาณมาก,จำนวนมาก
 • 老表 [lǎobiǎo] ลูกพี่ลูกน้อง
 • 老兵 [lǎobīng] ทหารเก่า
 • 老伯 [lǎobó] ลุง
 • 老财 [lǎocái] เศรษฐีเงินถัง
 • 老巢 [lǎocháo] ซ่องโจร
 • 老成 [lǎochéng] สุขุมรอบคอบและมีประสบการณ์
 • 老大 [lǎodà] พี่ใหญ่
 • 老大娘 [lǎodàniáng] ป้า
 • 老大爷 [lǎodàye] ลุง
 • 老公 [lǎogōng] ผัว
 • 老公公 [lǎogōnggong] ตาเฒ่า, พ่อผัว
 • 老姑娘 [lǎogūniang] สาวแก่
 • 老汉 [lǎohàn] ชายแก่
 • 老虎 [lǎohǔ] เสือ
 • 老花眼 [lǎohuāyǎn] ตาคนแก่, 老视眼的通称
 • 老化 [lǎohuà] ทำให้เก่าแก่ลง, คร่ำครึ
 • 老家 [lǎojiā] บ้านเกิด
 • 老监 [lǎojiān] คุกเก่า
 • 老交情 [lǎojiāoqing] เพื่อนเก่า
 • 老境 [lǎojìng] วัยชรา
 • 老酒 [lǎojiǔ] เหล้า, เหล้าเส้าซิน(绍兴酒)
 • 老老 [lǎolao] คุณยาย
 • 老练 [lǎoliàn] มีทักษะ,ช่ำชอง, 经验丰富的
 • 老路 [lǎolù] เส้นทางเก่า, 以前走过的道路
 • 老妈子 [lǎomāzi] สาวใช้(คำโบราณ), 旧指岁数较大的女仆
 • 老毛病 [lǎomáobìng] โรคคนแก่
 • 老奶奶 [lǎonǎinai] คุญยาย
 • 老年 [lǎonián] อายุมาก, 生命的晚年
 • 老年人 [lǎoniánrén] ผู้สูงอายุ, 上了年纪或较老的人
 • 老娘 [lǎoniáng] เป็นคำเรียกแม่สมัยก่อน, ใช้เรียกแทนตัวเอง(ไม่สุภาพ)
 • 老牌 [lǎopái] ยี่ห้อเก่าแก่
 • 老婆 [lǎopo] เมีย
 • 老太太 [lǎotàitai] คุณยาย, คุณแม่
 • 老饕 [lǎotāo] กินมูมมาม
 • 老套 [lǎotào] ลักษณะที่ล้าสมัย
 • 老天爷 [lǎotiānyé] พระเจ้า
 • 老头儿 [lǎotóur] ผู้เฒ่า
 • 老头子 [lǎotóuzi] ตาเฒ่า
 • 老外 [lǎowài] ชาวต่างชาติ (外国人)
 • 老顽固 [lǎowánggù] คนคร่ำครึ
 • 老问题 [lǎowèntí] ปัญหาเก่า
 • 老翁 [lǎowēng] คนชรา
 • 老乡 [lǎoxiāng] คนบ้านเดียวกัน
 • 老相好 [lǎoxiānghǎo] คนรักเก่า, 旧情人
 • 老相识 [lǎoxiāngshí] คนรู้จักเก่า, 老熟人
 • 老小 [lǎoxiǎo] ภรรยาและบุตร; ผู้สูงอายุและเด็กโดยทั่วไปหมายถึงสมาชิกในครอบครัว
 • 老兄 [lǎoxiōng] ลูกพี่
 • 老朽 [lǎoxiǔ] แก่หงำเหงือก
 • 老眼光 [lǎoyǎnguāng] มุมมองที่ล้าสมัย, วิสัยทัศน์เก่า
 • 老幺 [lǎoyāo] คนที่อายุน้อยที่สุด
 • 老爷 [lǎoye] เจ้านาย, คุณตา
 • 老爷爷 [lǎoyéye] คุณปู่
 • 老爷子 [lǎoyézi] คุณพ่อ
 • 老一套 [lǎoyītào] แบบเก่า
 • 老鹰 [lǎoyīng] นกอินทรี
 • 老油子 [lǎoyóuzi] บุคคลที่มีประสบการณ์และไหวพริบเก่า
 • 老于世故 [lǎoyú-shìgù] รอบรู้ในทางโลก
 • 老妪 [lǎoyù] ยายแก่, 老妇人
 • 老玉米 [lǎoyùmi] ข้าวโพด
 • 老早 [lǎozǎo] แต่เนิ่นๆ
 • 老账 [lǎozhàng] บัญชีเก่า, 旧账
 • 老丈 [lǎozhàng] ท่านผู้เฒ่า
 • 老者 [lǎozhě] ชายชรา, ผู้อาวุโส
 • 老着脸皮 [lǎozheliǎnpí] อย่างไม่มียางอาย
 • 老子 [Lǎozǐ] ศาสดาเล่าจื๊อ
 • 老子 [lǎozi] บิดา, เป็นเรียกแทนตัวเองของชายผู้สูงอายุ
 • 老总 [lǎozǒng] ผู้จัดการใหญ่
 • 老祖宗 [lǎozǔzōng] บรรพบุรุษ, บรรพชน