ความเเตกต่างระหว่างคำว่า 理解 กับ 了解

ความเเตกต่างระหว่างคำว่า 理解 กับ 了解

จีบน้องเเพทซอย7.4 ตอน “เข้าใจ”บ้างสิเธอว์

ความเเตกต่างระหว่างคำว่า 理解 กับ 了解 ซึ่งเเปลว่า เข้าใจทั้งคู่ ต้องมองที่รากศัพท์ก่อนครับ

解 jiě คือคลี่คลาย 理 lǐ คือเหตุผล/หลักการ 了 liǎo คือ ผ่านพ้น/อดีต

  • 理解 [lǐjiě] คือ เข้าใจหลักการ/เหตุผล ฉะนั้น ใช้กับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องหลักการ เรื่องเหตุผล เรื่องวิธีการหรือเเม้เเต่ เรื่องวิชาการ เช่น ถ้าพูดว่า “ผมไม่เข้าใจข้อสอบข้อนี้” นั่นหมายความว่าเราไม่เข้าใจหลักการในการเเก้โจทย์ …เราต้องพุดว่า 我不理解这条考题。
  • 了解คือ เข้าใจด้วยสิ่งที่ผ่านพ้นไป หรือ เข้าใจจากประสบการณ์เเละระยะเวลานั่นเอง ฉะนั้น ถ้าเป็นกรณี เเม่เข้าใจลูก ฉันเข้าใจประเทศไทย เขาเข้าใจพื้นที่ภูมิศาสตร์เเถบนี้ ก็ควรจะใช้คำว่า 了解 เช่น 妈妈最了解我คุณเเม่เข้าใจผมที่สุด 他很了解中国文化เขาเข้าใจวัฒนธรรมจีนอย่างดี

ถ้าสมมติโจทย์ออกว่า 我真不___为什么他这样做。 เราควรจะใช้คำไหนดี เราก็ต้องมาวิเคราะห์ที่คำว่า 这样做(ทำเช่นนี้/จัดการเเบบนี้) คำนี้หมายถึง ทำบางอย่างด้วย”วิธีการ”บางอย่าง ซึ่งวิธีการก็คือหลักเหตุผล ไม่ใช่ประสบการณ์ ย่อมต้องใช้คำว่า理解ครับ ตอบว่า 我真不理解为什么他这样做。ผมไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมเขาถึงทำเเบบนี้/จัดการเเบบนี้

เสริมท้าย…

  • 懂 รู้เรื่อง(ฟังออก)/เข้าใจ/มีความรู้เกี่ยวกับ… เช่น 我懂中文ฉันฟังภาษาจีนรู้เรื่อง
  • 知道 รู้/รู้จัก(บุคคล)  เช่น 我知道นิชคุณ ฉันรู้จัก/รู้เกี่ยวกับนิชคุณ
  • 明白เข้าใจเเจ่มเเส้ง/ถึงบางอ้อเเล้ว
  • 懂 กับ 明白เป็นภาษาพูด ; 理解 กับ 了解เป็นภาษาเขียน

ติดตามได้ใน…อ.อี้hsk&patจีน