เพลงจีน : 毕业后你不是我的 – 孙子涵

เรียนภาษาจีนจากเพลง

 

毕业后你不是我的 – 孙子涵
Bìyè hòu nǐ bùshì wǒ de – Sūn Zi hán
หลังเรียนจบ เธอก็ไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปแล้ว ขับร้องโดย ซุนจื่อหาน
—————————————————————–

我离开了 拥有过我们太多的故事的校舍
Wǒ líkāile yǒngyǒuguò wǒmen tài duō de gùshì de xiàoshè
ฉันต้องจากอาคารเรียนที่เคยมีเรื่องราวมากมายของพวกเราไปเสียแล้ว

一个人偷偷看着 你们互相祝贺着
Yīgèrén tōutōu kànzhe nǐmen hùxiāng zhùhèzhe
มีคนๆนึงกำลังแอบดูพวกคุณที่กำลังอวยพรให้กันและกันอยู่

我牵强的笑着 失败的人应该隐身的
Wǒ qiānqiǎng de xiàozhe shībài de rén yīnggāi yǐnshēn de
ฉันได้แต่ยิ้มเจื่อนๆ เพราะคนที่แพ้ควรจะเป็นฝ่ายที่ต้องหลบซ่อนตัว

我知道这一刻 主角不是我
Wǒ zhīdào zhè yīkè zhǔjiǎo bùshì wǒ
เพราะฉันรู้ว่าเวลานี้ ตัวเอกมันไม่ใช่ฉัน
—————————————————————-

照样骑着车 载着你走过了 走了三年的街道
Zhàoyàng qízhe chē zàizhe nǐ zǒuguòle zǒu le sān nián de jiēdào
ขี่รถรับเธอเฉกเช่นทุกครั้ง ขี่ผ่านถนนที่ขี่ผ่านมาร่วม 3 ปีแล้ว

你手里那录取通知书是红色的
Nǐ shǒu li nà lùqǔ tōngzhī shū shì hóngsè de
ในมือเธอมีใบแจ้งประกาศผลการรับเข้าศึกษาต่อสีแดง

你故意的不说话 突然间气氛有一点尴尬
Nǐ gùyì de bù shuōhuà túrán jiān qìfēn yǒu yīdiǎn gāngà
เธอเจตนาที่จะไม่พูดคุย จู่ๆบรรยากาศเริ่มรู้สึกอึดอัดหน่อยๆ

我说想笑就笑吧 考那么好为什么愁眉苦脸的
Wǒ shuō xiǎng xiào jiù xiào ba kǎo nàme hào wéi shén me chóuméikǔliǎn de
ฉันเลยบอกว่าอยากหัวเราะก็หัวเราะเถอะ สอบได้ดีขนาดนี้จะมาทำหน้านิ่วคิ้วขมวดเพื่ออะไรล่ะ—————————————————————–
毕业后 你不是我的
Bìyè hòu nǐ bùshì wǒ de
หลังเรียนจบ เธอก็ไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปแล้ว

钟声都响了 教室已经空了
Zhōng shēng dōuxiǎngle jiàoshì yǐjīng kōngle
เสียงออดดังขึ้น ห้องเรียนมันว่างเปล่าไปเสียแล้ว

偷睡的书桌 看过的小说 它们都睡着了
Tōu shuì de shūzhuō kànguò de xiǎoshuō tāmen dōu shuìzháo le
โต๊ะเรียนที่แอบงีบ นิยายที่เคยอ่าน พวกมันล้วนหลับปุ๋ยไปหมดแล้ว

毕业后 你不是我的
Bìyè hòu nǐ bùshì wǒ de
หลังเรียนจบ เธอก็ไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปแล้ว

别再回头了 也该想想以后了
Bié zài huítóule yě gāi xiǎng xiǎng yǐhòule
อย่าหันหัวกลับมาอีก แต่ควรจะคร่ำคิดถึงภายภาคหน้าได้แล้ว

我们的世界 开始不完整 再渐渐陌生 心隐隐疼
Wǒmen de shìjiè kāishǐ bù wánzhěng zài jiànjiàn mòshēng xīn yǐnyǐn téng
โลกของพวกเรามันเริ่มที่จะสั่นคลอน ค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นคนแปลกหน้าที่เคยรู้จักกัน พร้อมหัวใจที่เจ็บแปล๊บๆ
——————————————————————
照樣騎著車 載著你走過了 走了三年的街道
照样骑着车 载着你走过了 走了三年的街道
Zhàoyàng qízhe chē zàizhe nǐ zǒuguòle zǒu le sān nián de jiēdào
ขี่รถรับเธอเฉกเช่นทุกครั้ง ขี่ผ่านถนนที่ขี่ผ่านมาร่วม 3 ปีแล้ว

你手里那录取通知书是红色的
Nǐ shǒu li nà lùqǔ tōngzhī shū shì hóngsè de
ในมือเธอมีใบแจ้งประกาศผลการรับเข้าศึกษาต่อสีแดง

你故意的不说话 突然间气氛有一点尴尬
Nǐ gùyì de bù shuōhuà túrán jiān qìfēn yǒu yīdiǎn gāngà
เธอเจตนาที่จะไม่พูดคุย จู่ๆบรรยากาศเริ่มรู้สึกอึดอัดหน่อยๆ

我说想笑就笑吧 考那么好为什么愁眉苦脸的
Wǒ shuō xiǎng xiào jiù xiào ba kǎo nàme hào wéi shén me chóuméikǔliǎn de
ฉันเลยบอกว่าอยากหัวเราะก็หัวเราะเถอะ สอบได้ดีขนาดนี้จะมาทำหน้านิ่วคิ้วขมวดเพื่ออะไรล่ะ
——————————————————————
畢業後 你不是我的
毕业后 你不是我的
Bìyè hòu nǐ bùshì wǒ de
หลังเรียนจบ เธอก็ไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปแล้ว

钟声都响了 教室已经空了 (你已经不见了)
Zhōng shēng dōuxiǎngle jiàoshì yǐjīng kōngle (nǐ yǐjīng bùjiànle)
เสียงออดดังขึ้น ห้องเรียนมันว่างเปล่าไปเสียแล้ว (เธอไม่ได้เห็นอีกแล้ว)

偷睡的书桌 看过的小说 它们都睡着了
Tōu shuì de shūzhuō kànguò de xiǎoshuō tāmen dōu shuìzháo le
โต๊ะเรียนที่แอบงีบ นิยายที่เคยอ่าน พวกมันล้วนหลับปุ๋ยไปหมดแล้ว

毕业后 你不是我的
Bìyè hòu nǐ bùshì wǒ de
หลังเรียนจบ เธอก็ไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปแล้ว

别再回头了 也该想想以后了(我们也该走了)
Bié zài huítóule yě gāi xiǎng xiǎng yǐhòule (wǒmen yě gāi zǒu le)
อย่าหันหัวกลับมาอีก แต่ควรจะคร่ำคิดถึงภายภาคหน้าได้แล้ว (พวกเราเองก็ควรจะไปได้แล้ว)

我们的世界 开始不完整 再渐渐陌生 心隐隐疼
Wǒmen de shìjiè kāishǐ bù wánzhěng zài jiànjiàn mòshēng xīn yǐnyǐn téng
โลกของพวกเรามันเริ่มที่จะสั่นคลอน ค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นคนแปลกหน้าที่เคยรู้จักกัน พร้อมหัวใจที่เจ็บแปล๊บๆ
————————————————————-
毕业后 你不是我的
Bìyè hòu nǐ bùshì wǒ de
หลังเรียนจบ เธอก็ไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปแล้ว

如果回到过去 再翘一节课
Rúguǒ huí dào guòqù zài qiáo yījié kè
ถ้าหากย้อนกลับไปอดีตได้ ได้ชะเง้อมองวิชานึงอีกครั้ง

上课 买布丁然后 下课偷偷送给你吃了
Shàngkè mǎi bùdīng ránhòu xiàkè tōutōu sòng gěi nǐ chīle
ได้เข้าเรียน ซื้อพุดดิ้ง จากนั้นพอเลิกเรียนก็ส่งให้เธอกิน

你在没有我的城市里 别什么事都逞强
Nǐ zài méiyǒu wǒ de chéngshì li bié shénme shì dōu chěngqiáng
เธออยู่ในเมืองที่ไร้ซึ่งฉัน ก็อย่าอวดเก่งไปเสียทุกเรื่องซะล่ะ

如果有想靠的肩膀 不要不舍得把我忘了
Rúguǒ yǒu xiǎng kào de jiānbǎng bùyào bù shěde bǎ wǒ wàngle
และถ้าหากมีบ่าที่อยากแนบพิง ก็อย่าลืมฉันเสียล่ะ
—————————————————————
毕业后 你不是我的
Bìyè hòu nǐ bùshì wǒ de
หลังเรียนจบ เธอก็ไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปแล้ว

别再回头了 也该想想以后了
Bié zài huítóule yě gāi xiǎng xiǎng yǐhòule
อย่าหันหัวกลับมาอีก แต่ควรจะคร่ำคิดถึงภายภาคหน้าได้แล้ว

我们的世界 开始不完整 再渐渐陌生 心隐隐疼
Wǒmen de shìjiè kāishǐ bù wánzhěng zài jiànjiàn mòshēng xīn yǐnyǐn téng
โลกของพวกเรามันเริ่มที่จะสั่นคลอน ค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นคนแปลกหน้าที่เคยรู้จักกัน พร้อมหัวใจที่เจ็บแปล๊บๆ
——————————————————————
แปลโดย : 爱中泰翻译社会 สังคมคนรักการแปลจีน – ไทย