ความหมายของ 心眼, 干脆, 果断, 耐心

อ.อี้ hsk & patจีน

จีบน้องPAT ซอย7.4 ตอน สำนวนน้องแพท 心眼, 干脆, 果断, 耐心 …
ข้อสอบPAT7.4ประเภทความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนวนเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยากสำหรับนักเรียนม.ปลาย เพราะคำศัพท์สำนวนที่ออกสอบบางครั้งก็ไม่มีในตำราเรียน แต่เกิดจากการผสมกันของคำโดดที่เราเคยผ่านตาในตำราเรียนมากกว่า อาการแรกที่เกิดกับนักเรียนคือ เอ๊ะ คำนี้เคยเห็น…แต่ทำไมอ่านโจทย์ไม่เข้าใจ?

มาดูตัวอย่างข้อนี้ครับ:

请选择下列句子中划线部分的正确解释:
เลือกคำที่มีความหมายตรงกับคำที่ขีดเส้นใต้:
他这个人心眼是好, 就是办事不干脆
1.果断
2.诚实
3.耐心
4.仔细

 • 心眼( xīnyǎn) = จิตใจ (* คำที่ความหมายคล้ายกันและเห็นในข้อสอบบ่อยๆได้แก่ 心肠 (xīncháng) จิตใจ)
 • 就是 (jiùshì) คำนี้ปกติแปลว่า ก็คือ… แต่ในกรณีนี้ เราต้องมองให้ออกมา มันเป็นรูปประโยค

“คำนาม+是好 , 就是+….” หรือ “คำนาม+好是好, 就是+….” ไม่สามารถแปลตรงตัวว่า ก็คือ…
แปลเป็นไทยว่า “…มันก็ดีอยู่หรอก แต่เสียตรงที่…” / “…ก็ดีอยู่หรอก แต่เสียอย่างเดียว…”

รูปประโยค “คำนาม+是好 , 就是+….” หรือ “คำนาม+好是好, 就是+….”

办事 (bànshì) ทำงาน / ทำอะไรก็ตาม / จัดการธุระ

不干脆 (bùgāncuì) ไม่เด็ดขาด 干=แห้ง 脆 = กรอบ แต่เมื่อสองคำรวมกัน กลายเป็นคำว่า “เด็ดขาด” (ประมาณว่า เปรียบเทียมได้กับสิ่งที่แห้งกรอบ ถ้าจะหัก ก็หักแล้วหักดังโป๊ะเลย ไม่มีงอ ไม่มีจังหวะยืดยาด)

 • 他这个人心眼好是好,就是办事不干脆。
  Tāzhègerénxīnyǎnhǎoshìhǎo ,jiùshìbànshìbùgāncuì。
  คนอย่างเขาจิตใจก็ดีอยู่หรอก เสียอย่างเดียวตรงที่ทำอะไรไม่มีความเด็ดขาด

การเข้าใจที่ไปที่มาของสำนวนมันจะสำคัญตรงนี้แหล่ะครับ เมื่อเรารู้ที่ไปที่มาของคำว่า 干脆 (เด็ดขาด มาจากคุณสมบัติแห้งกรอบที่หักแล้วหักเลยไม่มียื้อ) เราก็สามารถเห็นความสัมพันธ์ของคำศัพท์ที่มีลักษรณะที่มาของคำคล้ายคลึงกัน อย่างช้อยส์ข้อ1  果断 (guǒduàn) 果=ผล 断 = ตัดขาด/ตัดสิน รวมความว่า เมื่อรู้ผลก็ตัดสินได้เลย ซึ่งก็แปลว่า “เด็ดขาด” นั่นเอง คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ1 ครับ

ส่วนช้อยอื่นๆ 诚实 = ซื่อสัตย์ 耐心 = มีความอดทนอดกลั้น(ใจเย็น) 仔细 = ตั้งใจ/ละเอียดละออ

ความรู้เพิ่มเติม คำว่า อดทน ในภาษาจีนมีอยู่หลายคำ แต่ใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกัน

 • 耐心 (nàixīn) = มีความอดทนอดกลั้น(ใจเย็น)
 • 耐 = ทนทาน(มีคุณสมบัติทางกายภาพที่แข็งแกร่ง ใช้กับสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ เช่น 耐用(nàiyòng)คุณภาพทนทาน/ใช้งานได้ดี
 • 忍 (rěn) = อดกลั้น(มีจิตใจที่แข็งแกร่ง หมายถึงทนความเจ็บปวด ทนต่ออารมณ์ )
 • 忍耐 = อดทนอดกลั้น เป็นรูปคำเต็มของ忍(ใช้กับจิตใจ)
 • 撑住 (chēngzhù) = อดทนไว้ / ฝืนไว้/ต้านไว้/อย่ายอมแพ้ เช่น คนกำลังจะตาย เราพยายามบอกเขาว่า “นายต้องอย่ายอมแพ้นะ / อดทนไว้นะ”

เห็นไหมครับว่า การเข้าใจที่มาของสำนวน และ รากศัพท์สำคัญมาก และการทบทวนท่องศัพท์ ควรจะใส่ใจกับคำประสม สำนวน เป็นพิเศษ ถ้าเราท่องแต่คำโดด เวลาเจอสำนวน คำประสม กลุ่มคำ หรือแม้แต่รูปประโยค เราก็จะงงครับ

ติดตามได้ใน…อ.อี้hsk&patจีน