สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 192012
 

神已听见我的呼求
他也明白我的渴望
放下重担脱去一切缠累
恢复神造我的荣美形象(2x)永在的神创造万物的主
他的智慧无法测度
疲乏的 他赐能力
软弱的 他加力量
等候耶和华必从新得力# 如鹰展翅上腾
翱翔在神的国度里
飞越所有艰难和风暴
单单注视你荣耀宝座如鹰展翅上腾
翱翔在神的国度里
领受圣灵恩膏和大能
活出美好自由的风采
鹰 [yīng] นกอินทรีย์
展翅 [zhǎnchì] กางปีก
腾 [téng] ลอย, กระโดด
腾空 [téngkōng] ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า
渴望 [kěwàng] กระหาย, ปรารถนา
恢复 [huīfù] ฟื้นฟู
测度 [cèduó]*** ประมาณการได้, วัดได้
疲乏 [pífá] เหน็ดเหนื่อย
赐 [cì] ประทาน ให้ความกรุณา
他赐能力 [tācì nénglì] พระองค์ประทานกำลัง
翱翔 [áoxiáng] โฉบบิน
飞越 [fēiyuè] บินข้าม
艰难 [jiānnán] ลำบาก
风暴 [fēngbào] พายุ
单单 [dāndān] มีเพียง
注视 [zhùshì] จ้องดู
荣耀 [róngyào] เกียรติยศ, พระสิริ
宝座 [bǎozuò] บัลลังก์, ครองสิริราชสมบัติ
领受 [lǐngshòu] ได้รับ
圣灵 [shènglíng] พระวิญญาณบริสุทธิ์
恩膏 [ēngāo] เจิม
风采 [fēngcǎi] ท่าทางที่สง่างาม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!