ข้อแตกต่างระหว่าง 冰凉 และ 冰冷 และวิธีใช้งาน

Gunth Lpnm ใน Love Chinese

เพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศช่วงนี้ที่อยู่ๆ ก็เปลี่ยนจากร้อนเป็นเย็น (ค่อนหนาว) Love Chinese ตอนนี้ขอนำเสนอคำที่เกี่ยวข้องกับความเยือกเย็น, หนาวเย็น 2 คำ คือ

“冰凉” [bīngliáng] และ “冰冷” [bīnglěng] เป็นคำคุณศัพท์ (形容词) ทั้งคู่ และต่างก็แปลว่า “เย็นเยือก”, “เยือกเย็น” หรือ “เยือกเย็น (เหมือนน้ำแข็ง)” ฯลฯ รวมทั้งมีวิธีการใช้ (ในแง่ไวยากรณ์) ที่ (แทบจะ) เหมือนกัน

โดยทั่วไป เราใช้ “冰凉” และ “冰冷” บรรยายสภาพ “ความหนาวเย็น”, “อุณหภูมิต่ำ” ฯลฯ

--> ข้อแตกต่างระหว่าง 2 คำนี้ คือ

1. “冰凉” [bīngliáng] มักใช้เน้นความรู้สึก “เยือกเย็น” ที่อวัยวะ หรือร่างกายคนรับรู้ (สัมผัส) ได้โดยตรง “冰凉” มักใช้บรรยายสิ่งที่เป็นรูปธรรม สัมผัส หรือจับต้องได้ เช่น น้ำฝน, อวัยวะ หรือสิ่งของทั่วไปๆ เป็นต้น (แต่ก็มีบางกรณีที่ใช้บรรยายสภาพจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกได้ด้วย) ตัวอย่างเช่น

 • 冰凉的雨点。
 • 冰凉的海水。
 • 冰凉的石头。
 • 冰凉的手脚。
 • 冰凉的果汁,喝起来挺舒服的。

2. ส่วน “冰冷” [bīnglěng] เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่ง (ซึ่งไม่จำเป็นต้องสัมผัสได้ด้วยอวัยวะ หรือร่างกายคนโดยตรง) เช่น กระแสลม, คลื่นความร้อน, ความเย็น เป็นต้น “冰冷” มักใช้บรรยายสิ่งที่เป็นนามธรรม (จับต้องไม่ได้) และมักใช้กับสภาพจิตใจ, ภาวะอารมณ์, สภาพแวดล้อม, บรรยากาศต่างๆ ที่มองไม่เห็น หรือจับต้องได้โดยตรง (อย่างไรก็ตาม ก็มีบางกรณีที่ใช้ “冰冷” กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม (เช่น อวัยวะร่างกาย, วัตถุสิ่งของต่างๆ) ที่จับต้องได้ ตัวอย่างเช่น

 • 冰冷的月光。
 • 冰冷的寒气。
 • 冰冷的空气。
 • 冰冷的脸上。 (ใบหน้าที่เยือกเย็น, เย็นชา)

--> ตามตัวอย่างข้างบน เราใช้ “冰凉” และ “冰冷” ในความหมายที่เป็นกลางๆ (中性义) แต่ “冰凉” ยังใช้ในความหมายด้านบวก (褒义) ได้อีกด้วย โดยจะหมายถึง “ความรู้สึกเย็นสบาย” หรือ “ความรู้สึกเย็นชื่นใจ (เช่น ความเย็นที่ได้รับจากการดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ)” ฯลฯ เช่น

 • 喝一口冰凉的泉水,太爽了。

ส่วน “冰冷” จะมีความหมายด้านลบ (贬义) หมายถึง ความรู้สึก “เย็นชา” (冷淡), “เมินเฉย ไม่สนใจใยดี” (冷漠) รวมทั้ง “เลือดเย็นอำมหิต” (冷酷) เช่น

 • 冰冷的眼神里。 (สายตาเย็นชา, เฉยเมย หรือเลือดเย็น)

***ข้อสังเกต (เพิ่มเติม) ทั้ง “冰凉” และ “冰冷” ล้วนมีคำว่า “冰” เป็นคำบอกระดับความเยือกเย็นอยู่แล้ว จึงไม่สามารถมีกริยาวิเศษณ์ (副词) เช่น 很, 太, 非常 ฯลฯ มาขยาย หรือวางอยู่ข้างหน้าได้อีก และเมื่อใช้ในรูปการซ้ำคำจะอยู่ในรูป “冰凉冰凉” และ “冰冷冰冷” ส่วนคำตรงข้ามของ “冰凉” คือ “暖和” และคำตรงข้ามของ “冰冷” คือ “温暖”

ลองดูตัวอย่างการใช้งาน (ที่ขอยืมมาจาก 百度) ข้างล่างนี้

 • 冰凉的水在船边泛起泡沫。
 • 冰凉的感觉会里去吗?
 • 一副冰冷的脸。
 • 冰冷的冰淇淋。

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese