เพลงจีน : ในที่สุดเธอรักใคร [你到底爱谁]

เรียนภาษาจีนจากเพลง

yī gè rén hē zuì
一个人喝醉
ดื่มสุราเมามายคนเดียว

hǎo xiǎng zhǎo gè rén lái péi
好想找个人来陪
อยากจะหาใครมาเป็นเพื่อนสักคนwǒ men zhī jiān yǒu tài duō de wù huì

wǒ men zhī jiān yǒu tài duō de wù huì
我们之间 有太多的误会
ระหว่างเรามีเรื่องเข้าใจผิดมากมาย

ài bù néng zài chén shuì
爱不能再沉睡
ความรักมิอาจหลับใหลต่อไป

shì kě bēi shì cuī huǐ
是可悲 是摧毁
คือความเศร้า คือการทำลาย

wǒ bú yào zài wéi shéi diào yǎn lèi
我不要 再为谁 掉眼泪
ฉันไม่ต้องการให้ใครเสียน้ำตาอีก

ài guò cái hòu huǐ
* 爱过才后悔
รักที่ผ่านมา เป็นความเสียใจ

xiǎng yào yòng jiǔ lái má zuì
想要用酒 来麻醉
อยากใช้สุรา มามอมเมา

wǒ men zhī jiān yǒu tài duō de wù huì
我们之间 有太多的误会
ระหว่างเรามีเรื่องเข้าใจผิดมากมาย

ài bù néng zài chén shuì
爱不能再沉睡
ความรักมิอาจหลับใหลต่อไป

shì kě bēi shì cuī huǐ
是可悲 是摧毁
คือความเศร้า คือการทำลาย

wǒ bú yào zài wéi shéi ér xīn suì
我不要 再为谁而心碎
ฉันไม่ต้องการ ให้ใครหัวใจสลายอีก

qiú qiú nǐ gěi wǒ gè jī huì
求求你 给我个机会
ขอร้องเธอ ให้โอกาสฉันสักครั้ง

bú yào zài duì ài shuō wú suǒ wèi
不要再对爱说无所谓
จะไม่กล่าวถึงความรักอย่างไม่แยแสอีก

rú guǒ xiāng ài shì wán měi
如果相爱 是完美
หากการรักกันคือความสมบูรณ์แบบ

jiù ràng wǒ men yòng zhēn xīn qù miàn duì
就让我们 用真心 去面对
ก็ให้เราสองคน ใช้ความจริงใจไปเผชิญ

qiú qiú nǐ gěi wǒ gè jī huì
求求你 给我个机会
ขอร้องเธอ ให้โอกาสฉันสักครั้ง

bú yào zài duì ài shuō wú suǒ wèi
不要再对爱说无所谓
จะไม่กล่าวถึงความรักอย่างไม่แยแสอีก

liú xià le tài duō shāng bēi
留下了太多伤悲
เหลือไว้ซึ่งความเจ็บปวดมากเหลือเกิน

gào sù wǒ nǐ dào dǐ ài zhe shéi
告诉我你 到底爱着谁。。。*
บอกฉันที ที่แท้เธอรักใคร

qiú qiú nǐ gěi wǒ gè jī huì
求求你给我个机会
ขอร้องเธอ ให้โอกาสฉันสักครั้ง

bú yào zài duì ài shuō wú suǒ wèi
不要再对爱说无所谓
จะไม่กล่าวถึงความรักอย่างไม่แยแสอีก

rú guǒ xiāng ài shì wán měi
如果相爱是完美
หากการรักกันคือความสมบูรณ์แบบ

jiù ràng wǒ men yòng zhēn xīn qù miàn duì
就让我们用真心去面对
ก็ให้เราสองคน ใช้ความจริงใจไปเผชิญ

qiú qiú nǐ gěi wǒ gè jī huì
求求你给我个机会
ขอร้องเธอ ให้โอกาสฉันสักครั้ง

bú yào zài duì ài shuō wú suǒ wèi
不要再对爱说 无所谓
จะไม่กล่าวถึงความรักอย่างไม่แยแสอีก

liú xià le tài duō shāng bēi
留下了太多伤悲
เหลือไว้ซึ่งความเจ็บปวดมากเหลือเกิน

gào sù wǒ nǐ dào dǐ ài zhe shéi
告诉我你到底爱着谁
บอกฉันที ที่แท้เธอรักใคร