เพลงจีน : ไม่ต้องการเธอ [不要你-Yunsouth]

เรียนภาษาจีนจากเพลง

วันนี้ขอแนะนำเพลงจีน ฝีมือคนไทย จากวงยูนเซาท์ หนึ่งในผลงานอัลบั้ม Yunsouth (云南)
เป็นวงดนตรีเพื่อคนไทยยูนนาน (YunSouth)