สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 272013
 

ต่อเนื่องจาก “冰涼” และ “冰冷” คราวนี้เราจะมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ หรืออากาศอีกหลายๆ คำ

เริ่มจาก “冷” และ “涼”

1.  “冷” (หนาว) และ “涼” (เย็น) เป็นคำคุณศัพท์ และหมายถึงอุณหภูมิต่ำทั้งคู่ ซึ่งถึงแม้ 2 คำนี้จะใช้บรรยายสภาพ (อากาศที่มี) อุณหภูมิต่ำเหมือนกัน แต่ 2 คำนี้ ก็ใช้แทนกันไม่ได้

 • “冷” มักใช้กับการบรรยายสภาพอากาศเป็นหลัก เป็นความรู้สึก หรือรับรู้ (ความหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำ) โดยไม่จำเป็นต้องแตะต้อง หรือสัมผัสโดยตรง (ก็รับรู้ได้) เช่น
  • 冷空氣。
  • 今天真冷。
  • 冷得渾身發抖。
 • ส่วน “涼” ก็หมายถึงอุณหภูมิต่ำเช่นเดียวกัน แต่ (มักจะ) เป็นการรับรู้ หรือสัมผัสกับสิ่งของนั้นโดยตรง จึงจะรับรู้ถึงความเย็น อุณหภูมิต่ำของสิ่งของนั้นๆ เช่น
  • 他的臉真涼。
  • 茶涼了。
  • 游泳池的水太涼了。

นอกจากนั้น “涼” ยังใช้บรรยายสภาพอากาศได้เช่นเดียวกับ “冷” แต่อุณหภูมิของ “涼” (เย็น) จะสูงกว่า “冷” (หนาว) ลองเปรียบเทียบประโยคตัวอย่างต่อไปนี้

 • 天氣真冷。
 • 天氣有點涼。

2. ส่วน “寒冷” หมายถึงอุณหภูมิต่ำเช่นเดียวกัน (“寒” ก็คือ “冷” นั่นเอง) เป็นคำคุณศัพท์ ใช้บรรยายสภาพอากาศ หรือดินฟ้าอากาศ เช่น

 • 氣候寒冷

***คำตรงข้ามของ “冷” คือ “熱” ส่วนคำตรงข้ามของ “寒” คือ “暑” (แปลว่า “ร้อน” เหมือนกัน)

3.พูดถึงอากาศ (หรืออุณหภูมิ) หนาวๆ เย็นๆ ไปแล้ว เรามาดู (เปรียบเทียบ) คำคุณศัพท์ที่ใช้บรรยายอากาศ หรืออุณหภูมิอีกคู่หนึ่ง คือ “暖和” และ “溫暖”

 • “暖和” และ “溫暖” ใช้บรรยายสภาพอากาศ (อุณหภูมิ) ที่ไม่ร้อนไม่หนาว (เย็น) เกินไป พอดีๆ หรือ “อบอุ่น” นั่นเอง

“暖和” นิยมใช้ในภาษาพูดมากกว่า และมักใช้บรรยายสภาพอากาศในช่วงเวลาสั้นๆหรือ 天氣 และสภาพแวดล้อม (環境) เป็นหลักในขณะที่ “溫暖” นิยมใช้ในภาษาเขียนมากกว่า และมักใช้บรรยายดินฟ้าอากาศ หรือ 氣候 และแสงแดด (陽光) เช่น

 • 今天真暖和。
 • 這間房子很暖和。
 • 溫暖如春
 • 這兒的氣候溫暖宜人。
 • 溫暖的陽光。

นอกจากนั้น “溫暖” ยังใช้บรรยาย “บรรยากาศ” ที่อบอุ่นเป็นกันเองของหมู่คณะ, กลุ่มคน, ครอบครัว, เพื่อนฝูง เป็นต้น เช่น

 • 溫暖的家庭。
 • 溫暖的團體。

***และถึงแม้ “暖和”、”溫暖” จะเป็นคำคุณศัพท์ทั้งคู่ แต่มีเพียง “暖和” เท่านั้น ที่ใช้ในรูปซ้ำคำ AABB คือ 暖暖和和 ได้ และ (เมื่อซ้ำคำแล้ว) สามารถใช้เป็นบทขยายภาคแสดง (狀語) ได้ เช่น

 • 這件羽絨服暖暖和和的,舒服極了。
 • 暖暖和和地圍着火堆。

4. คำคุณคำศัพท์ (เกี่ยวกับอุณหภูมิ หรืออากาศ) คู่สุดท้าย คือ “涼爽” และ “涼快” ซึ่งแปลว่า เย็นสบาย หรือเย็น (ชื่น) ใจฯลฯ

 • “涼爽” และ “涼快” เป็นความรู้สึก “เย็นสบาย”, “เย็น (ชื่น) ใจ”, “(เย็น) สดชื่น” ที่เกิดจากสภาพแวดล้อม หรือสภาพอากาศ ทำให้คนเกิดความรู้สึกดังกล่าว หรือจะใช้บรรยายสภาพอากาศ “เย็นสบาย” โดยตรงก็ได้ เช่น
  • 到了秋天,涼快/涼爽多了。
  • 樹下邊很涼快/涼爽。

ข้อแตกต่าง คือ “涼快” ยังใช้เป็นคำกริยาได้ด้วย หมายถึงทำให้ (รู้สึก) เย็นสบาย เช่น 喝點酸梅湯,涼快涼快吧。

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!