สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 132013
 

“选” [xuǎn] และ “挑” [tiāo] ต่างก็หมายถึง “เลือก” ใช้แทนกันได้ในบางกรณี โดยเฉพาะในภาษาพูด ใช้แทนกันได้
“选” ใช้ในภาษาเขียน หรือพูดก็ได้ ส่วน “挑” ใช้ในภาษาพูดเท่านั้น

คำพยางค์คู่ ก็คือ “挑选” [tiāo​xuǎn]  เลือก
คำอื่นๆ ที่มักได้ยินบ่อยๆ “挑来挑去” [tiāolái tiāoqù] เลือกไปเลือกมา
“挑剔” [tiāotì]  ใช้บรรยายคนที่จู้จี้จุกจิก ขี้บ่น เรื่องเยอะ ประมาณนี้
“挑毛病” [tiāo máobìng] ใช้บรรยายคนที่ชอบจับผิด หรือหาข้อบกพร่องของคนอื่น เป็นต้น

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!