สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 172013
 

“的”、”地” และ “得”  ทั้ง 3 คำนี้ ล้วนเป็นคำเสริมโครงสร้าง (結構助詞) และออกเสียงเหมือนกันหมด คือ “de” ต่างกันตรงวิธีการใช้งาน

1. “的” เป็นคำเสริมโครงสร้าง หรือเครื่องหมายของบทขยายนาม (定語) โดย “的” จะวางอยู่หลังบทขยายนาม เพื่อบอกให้รู้ว่า คำ หรือวลีที่อยู่ข้างหน้า “的” คือบทขยายนาม (定語) หรือขยายคำนาม (รวมถึงคำที่มีคุณสมบัติเหมือนคำนาม) หรือจะเรียกว่า “中心語” ที่อยู่ข้างหลัง (ก็ได้)  โดยมีโครงสร้างการเรียงลำดับคำ ดังนี้

 • “บทขยายนาม (定語) + 的 + คำที่ถูกขยาย หรือ 中心語”

ตัวอย่างเช่น

 • 老師的書。
 • 學生的本子。
 • 我的朋友。
 • 明天的會議。
 • 誰的鑰匙。

2. “地” เป็นคำเสริมโครงสร้าง หรือเครื่องหมายของบทขยายภาคแสดง (狀語) โดย “地” จะวางอยู่หลังบทขยายภาคแสดง (謂語) (เช่น คำกริยา หรือคำคุณศัพท์) เพื่อบอกให้รู้ว่า คำ หรือวลีที่อยู่ข้างหน้า “地” คือบทขยายภาคแสดง (狀語) หรือคำที่มีคุณสมบัติเหมือนภาคแสดง (謂語) หรือจะเรียกว่า 中心語 (ก็ได้เหมือนกัน) ที่อยู่ข้างหลัง โดยมีโครงสร้างการเรียงลำดับคำ ดังนี้

 • “บทขยายภาคแสดง (狀語) + 地 + คำที่ถูกขยาย หรือ 中心語”

ตัวอย่างเช่น

 • 滿滿地站起來。
 • 認真地想。

3. “得” เป็นคำเสริมโครงสร้าง หรือเครื่องหมายของบทเสริม (補語) โดย “得” จะวางอยู่หน้าบทเสริม เพื่อบอกให้รู้ว่า คำ หรือวลีที่อยู่หลัง “得” คือบทเสริม (補語) ทั้งนี้ คำที่อยู่หน้า “得” มักจะเป็นภาคแสดง หรือคำที่มีคุณสมบัติเหมือนภาคแสดง (謂語) โดยมีโครงสร้างการเรียงลำดับคำ ดังนี้

 • “ภาคแสดง (謂語) + 得 + คำเสริม (補語)”

ตัวอย่างเช่น

 • 做得好。
 • 做得不(太)好。
 • 好得很。
 • 打得不錯。
 • 打掃得乾乾淨淨。
 • 忙得連飯都顧不上吃了。
 • 他氣得渾身直發抖。

*** นอกจากนั้น “得” ยังสามารถวางอยู่หลังคำกริยา หรือระหว่างคำกริยา (謂語) กับบทเสริม (補語) เพื่อแสดงถึงความเป็นไปได้ (可能) ได้อีกด้วย เช่น 聽得懂、聽不懂 (รูปปฏิเสธ)

4. ที่กล่าวมา (3. ข้อ) ข้างต้น เป็นวิธีการใช้งานพื้นฐาน หรือทั่วไป นอกจากนั้น ยังอาจมีบางกรณีที่มีการใช้งาน “的”、”地”และ “得” ที่ซับซ้อน หรือปนกันได้ ดังนี้

4.1

 • “คำคุณศัพท์ (形容詞) + 的/地 + คำกริยา (動詞)”

โครงสร้างนี้ อาจใช้ “的” หรือ “地” ก็ได้ ขึ้นกับว่า คำ หรือวลีนั้น ทำหน้าที่อะไรในประโยค กล่าวคือถ้าทำหน้าที่เป็นภาคประธาน (主語) หรือบทกรรม (賓語) ก็ต้องใช้ “的” แต่ถ้าทำหน้าที่เป็นภาคแสดง (謂語) ก็ต้องใช้ “地” ตัวอย่างเช่น

 • 他科學地論證了這一原理。(”論證” เป็นภาคแสดง)
 • 他對這一原理進行了科學的論證。(”論證” เป็นบทกรรม)

4.2

 • “คำกริยา (動詞) + 的/得 + คำ หรือวลีที่มีคุณสมบัติ หรือทำหน้าที่เหมือนภาคแสดง (謂詞性詞或詞語)”

โครงสร้างนี้ อาจใช้ “的” หรือ “得” ก็ได้ ขึ้นกับว่า คำ หรือวลีนั้น ทำหน้าที่อะไรในประโยค กล่าวคือถ้า คำกริยา (動詞) + de ทำหน้าที่เป็นภาคประธาน (主語) ก็ต้องใช้ “的” แต่ทำหน้าที่เป็นภาคแสดง (謂語) ก็ต้องใช้ “得”

 • 她唱的很動聽。(”唱的” เป็นภาคประธาน)
 • 她唱得很動聽。(”唱得很動聽” เป็นส่วนหนึ่งของภาคแสดง)
 • 老師說的很有道理。(”說的” เป็นภาคประธาน)
 • 老師說得很有道理。(”說得很有道理” เป็นส่วนหนึ่งของภาคแสดง)

*** นอกจากนั้น “的” ยังสามารถวางหลังคำนาม, คำสรรพนาม, คำคุณศัพท์ หรือวลี ฯลฯ โดยละ หรือไม่จำเป็นต้องมีคำที่ถูกขยาย หรือ 中心語 โครงสร้างคำแบบนี้มีคุณสมบัติ หรือทำหน้าที่เหมือนคำนามคำหนึ่ง เช่น

 • 馬路上騎自行車的特別多。
 • 這些東西,好的放在這兒,懷的,把它扔掉。

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

  One Response to “ไวยากรณ์จีน : “的”、”地” และ “得” — 3 คำนี้ (บางที) ก็ชวนปวดหัวเหมือนกัน”

 1. คือช่วยอธิบายให้มันเข้าใจหน่อยได้มั้ย คือถ้าไม่มีตัวอย่างก็ไม่เข้าใจอะ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!