สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 172013
 

“其實” กับ “實在”

 • “其實” เป็นทั้งกริยาวิเศษณ์ (副詞) และคุณศัพท์ (形容詞) หมายถึง “โดยข้อเท็จจริง”, “ตามความเป็นจริง”, “ความจริง” ตรงกับคำว่า “事實上”
 • “實在” เป็นกริยาวิเศษณ์ (副詞) อย่างเดียว แปลว่า “แท้จริง (แล้ว)”, “(เป็น) จริง”, “จริงๆ ” และนอกจากนั้น “實在” ยังมีความหมายเหมือนกับ “其實” (ดูความหมายข้างบน) อีกด้วย

ข้อแตกต่าง คือโดยทั่วไป ในประโยคส่วนใหญ่ เรามักจะใช้ “其實” ส่วน “實在” มักจะใช้วางไว้หน้าคำคุณศัพท์ เพื่อทำหน้าที่เป็นบทขยาย (狀語)

ส่วน “其實” สามารถวางไว้หน้าคำคุณศัพท์ เพื่อทำหน้าที่เป็นบทขยาย (狀語) และยังสามารถวางไว้ต้นประโยคของอนุประโยคที่สอง (ประโยคย่อย) เป็นการบอกความสัมพันธ์แบบขัดแย้ง หรือตรงกันข้าม (轉折) ได้ด้วย เช่น

 • 你說都懂了,其實並沒懂,所以練習都做錯了。(ประโยคนี้ใช้ “實在” ไม่ได้)
 • 你看他像中國人,其實他是日本人。(ประโยคนี้ใช้ “實在” ไม่ได้)
 • 他為人實在,所以大家都願意跟他接近。(ประโยคนี้ใช้ “其實” ไม่ได้)
 • 實在抱歉,我下午有事,不能陪你去。(ประโยคนี้ใช้ “其實” ไม่ได้)

คำ หรือวลีที่มักพอเห็นบ่อยๆ เช่น

 • 其實/實在不難。
 • 其實/實在挺好。
 • 其實/實在不是。
 • 實在的本領。
 • 心眼兒實在。
 • 為人實在。
 • 實在太好了。
 • 實在抱歉。

และ “實在” ยังสามารถใช้ในประโยคอุทานได้ด้วย เช่น

 • 你能帶我去,實在太好了!

หมายเหตุ “實在” (shí zai) (วรรณยุกต์เสียง 4) เป็นคำคุณศัพท์ (形容詞) ใช้ในภาษาพูด หมายถึง (ทำงาน) ได้ดี, มีฝีมือ, เอาจริงเอาจัง และยังหมายถึง (นิสัยคน) ซื่อๆ ได้อีกด้วย เช่น

 • 你幹活兒做得多實在。

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!