สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 272013
 

คำว่า “做” และ “作” — 2 คำนี้ เป็นคำกริยาทั้งคู่ ออกเสียงเหมือนกัน คือ zuò บางครั้งก็ใช้แทนกัน (โดยความหมายไม่เปลี่ยน) ได้อีกด้วย เช่น

 • 叫做、做文章、做詩 จะใช้ว่า
 • 叫作、作文章、作詩 ก็ได้

แต่ 2 คำนี้ก็ยังมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน คือ

 • “做” หมายถึง ทำ (กริยา หรือสิ่งของ) มักใช้กับสิ่งของที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ (เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า,ทำอาหาร, ทำผม, ทำเฟอร์นิเจอร์), เขียน หรือแต่งบทความ (หรืองานเขียนต่างๆ), ผลิต, ทำงาน, เป็น (บทบาท, อาชีพ), กลายเป็น, จัดงาน หรือจัดกิจกรรม, ใช้เป็น, เป็น (มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน) เป็นต้น
 • “作” หมายถึง สร้าง (ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด), เขียน หรือแต่ง (บทความ, งานเขียน ฯลฯ), แสร้งทำ, เป็น หรือใช้เป็น, รู้สึก เป็นต้น โดย “作” มักใช้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมมากกว่า

ข้อแตกต่างอีกประการ คือ “作” เป็นคำโบราณ มีความเป็นภาษาเขียนมากกว่า ส่วน “做” มีความเป็นภาษาพูดมากกว่า ด้วยเหตุนี้ ถ้าเป็นสำนวนซึ่งมีการใช้คำที่ใช้ (หรือเข้า) คู่กันอย่างเจาะจงชัดเจนแน่นอน มักจะใช้ “作” เช่น 裝模作樣

และนอกจาก “作” จะเป็นคำกริยาแล้ว ยังใช้เป็นคำนามได้อีกด้วย เช่น 大作、成名之作、稀世傑作

–> ในแง่ไวยากรณ์ โดยทั่วไป กรรมของ “做/作” มักเป็นคำนาม(名詞) หรือคำกริยา(動詞)กล่าวอีกอย่าง “做/作” จะวางอยู่หน้าคำนาม หรืออยู่ในรูป

 • “做/作 + 名詞賓語” (มีกรรม(賓語)เป็นคำนาม)  (ดูตัวอย่างคำ ส่วนท้าย)
 • “做/作 + 動詞賓語”  เช่น 做宣傳、做解釋、作廢

นอกจากนั้น หลัง “做/作” ยังอาจจะมีบทเสริม(補語)ได้ด้วย เช่น 做一下、做不了、做完了、做不完、做好了、做出來了、作得不錯、作過、作着、作了半個月 เป็นต้น

ตัวอย่างคำเช่น

 • 做菜
 • 做飯
 • 做頭髮
 • 做衣裳
 • 做傢具
 • 做材料
 • 做作業
 • 做事
 • 做工
 • 做工作
 • 做活兒
 • 做買賣
 • 做生意
 • 做翻譯
 • 做戲
 • 做夢
 • 做作
 • 做法
 • 做到
 • 做人
 • 做主
 • 作主 (ใช้ได้ทั้งสองคำแต่นิยมเขียนว่า 作主 มากกว่า)
 • 做伴(兒)
 • 做東
 • 做客
 • 作客 (ใช้ได้ทั้งสองคำ แต่นิยมเขียนว่า 作客 มากกว่า)
 • 做官
 • 做媒
 • 做美
 • 作美 (ใช้ได้ทั้งสองคำแต่นิยมเขียนว่า 作美 มากกว่า)
 • 做朋友
 • 做父親
 • 做生日
 • 做壽
 • 做禮拜
 • 當做
 • 當作 (ใช้ได้ทั้งสองคำ แต่นิยมเขียนว่า 當作 มากกว่า)
 • 小題大做
 • 做賊心虛
 • 一鼓作氣
 • 作畫
 • 作文
 • 作文章
 • 作曲
 • 作廢
 • 作弊
 • 作罷
 • 作者
 • 作家
 • 作風
 • 作怪
 • 作對
 • 作惡
 • 作為
 • 作用
 • 認賊作父
 • 裝模作樣
 • 裝腔作勢

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!