สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 192013
 

“點兒” กับ “些” เป็นคำลักษณนาม (量詞) ทั้งคู่ ทั้งสองคำ หมายถึงจำนวนที่ไม่แน่นอน “จำนวนหนึ่ง”

ระหว่าง “點兒” กับ “些” ในแง่จำนวน “點兒” จะมีจำนวนน้อยกว่า “些” เช่น

 • 去商店買了點兒吃的。
 • 去商店買了些吃的。
 • 我還有點兒事要跟你商量呢。
 • 我還有些事要跟你商量呢。

“點兒” กับ “些” เมื่อใช้ร่วมกับ “這/那” หรือ “這麼/那麼” จะกลายเป็นคำสรรพนามชี้เฉพาะ ความหมายของทั้ง 2 คำนี้จะแตกต่างกัน คือ

1.ในด้านความหมาย

1.1 “這些/那些” หมายถึง “จำนวนหนึ่ง” (มากกว่าหนึ่ง แต่ไม่ระบุจำนวนที่แน่นอน) แต่ไม่ได้สื่อ หรือบอกว่าเป็นจำนวน “มาก” หรือ “น้อย” เช่น

 • 這些禮物是送給誰的?
 • 把那些書發給大家。

1.2 “這點兒/那點兒”นอกจากหมายถึงจำนวนน้อยแล้ว ยังเป็นการเน้นจำนวนที่ “น้อยมาก” อีกด้วย เช่น

 • 這點兒飯夠誰吃呀?
 • 那點兒活一會兒就幹完了。

1.3 “這麼些/那麼些” ใช้เมื่อผู้พูดต้องการเน้นจำนวนที่ “มาก” เช่น

 • 這麼小的車哪兒能坐下這麼些人啊?
 • 今天要洗那麼些衣服啊。

1.4 “這麼點兒/那麼點兒” ใช้เมื่อผู้พูดต้องการเน้นจำนวนที่ “น้อยมากๆ” เช่น

 • 這麼點兒作業也嫌多,還想不想學了?
 • 怎麼就來了那點兒人啊,不是說有十幾個人嗎?

2.ในด้านการใช้งาน หรือไวยากรณ์

2.1 “點兒” กับ “些” เมื่อวางหลังคำคุณศัพท์ (形容詞) หรือคำกริยา (บางคำ) (動詞) จะทำหน้าที่เป็นบทเสริม หรือ 補語 หมายถึงจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง (แล้วแต่กรณี) กรณีนี้ “點兒” กับ “些” สามารถใช้แทนกันได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกัน “些” จะมีความหมาย “หยาบ” กว่า “點兒” เล็กน้อย (หมายถึง “些” ให้ความรู้สึกไม่ชัดเจนเท่า “點兒”) เช่น

 • 貴了點兒/貴了些
 • 高興點兒/高興些
 • 放鬆點兒/放鬆些
 • 注意點兒/注意些

2.2 หน้า “點兒” สามารถมี “一”、“半” อยู่ได้ หรืออยู่ในรูป “一點兒”、“半點兒” โดยจะใช้ในรูปปฏิเสธ เป็นการเน้นการปฏิเสธทั้งหมด เช่น

 • 爸爸最近忙不過來,一點兒時間也沒有。
 • 你怎麼半點兒信心也沒有?

2.3 “點兒” สามารถใช้ในรูปซ้อนคำ และข้างหน้ามี “一” หรืออยู่ในรูป “一點點兒” หมายถึงจำนวนน้อยมากๆ ได้ด้วย เช่น

 • 就這麼一點點兒東西,夠我們吃嗎?
 • 我只會一點點兒漢語。

2.4 หน้า “些” สามารถมีคำ เช่น “好”、“老” อยู่ได้ หรืออยู่ในรูป “好些”、“老些” หมายถึงจำนวนมาก หรือ “多” นั่นเอง เช่น

 • 外面來了好些人。
 • 吃了好些東西。

2.5 นอกจากนั้น “些” ยังสามารถวางหลัง “某” โดยทำหน้าที่เป็นบทขยายนาม หรือ 定語 ได้ด้วย หมายถึงจำนวนที่ไม่ระบุชัดแน่นอน เช่น

 • 某些公司 (บริษัทบางแห่ง)
 • 某些地區 (บางพื้นที่, พื้นที่บางแห่ง)

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!