สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 122013
 

1. “剛才” เป็นคำนาม หมายถึง “เวลา” ที่การกระทำ หรือเหตุการณ์เกิดขี้นไม่นาน หรือไม่ห่างจากเวลาที่ผู้พูดๆ ถึงก่อนหน้านั้น ตรงกับภาษาไทยว่า “เมื่อสักครู่ (นี้)” หรือ “เพิ่งเมื่อสักครู่ (นี้)”

2. “剛”,“剛剛” เป็นคำกริยาวิเศษณ์ ใช้ขยาย หรือวางหน้าคำกริยา (หรือคำคุณศัพท์) เพื่อบอกว่าการกระทำ หรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไม่นาน หรือเพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นาน ตรงกับภาษาไทยว่า “เพิ่งจะ”, “สักครู่” หรือ “สักครู่นี้”

——————————-

–> เมื่อ “剛才”เป็นคำนาม (1) จึงวางหน้าประธาน ได้, (2) วางหลังบุพบท เช่น “比”,“跟”,“在”ได้ และ (3) เป็นส่วนขยาย (หรือทำหน้าที่ขยาย) คำนามได้  “剛”,“剛剛” ใช้ (ทำหน้าที่) แบบนี้ไม่ได้ (ทั้ง 3 กรณี) เพราะ “剛”,“剛剛” เป็นกริยาวิเศษณ์นั่นเอง

ลองดูตัวอย่างประโยคต่อไปนี้

 • 剛才,王老師來找過你。(วางหน้าประธาน)
 • 剛才,我看了一會兒電視。(วางหน้าประธาน)
 • 我的眼睛比剛才好多了,不那麼痛了。(เป็นกรรมของบุพบท “比”)
 • 這件事就發生在剛才。(เป็นกรรมของบุพบท “在”)
 • 剛才的事我都看見了。(เป็นส่วนขยายคำนาม)
 • 他把剛才的想法跟經理說了一遍。(เป็นส่วนขยายคำนาม)

——————————-

–> เมื่อ“ 剛才”,“剛”,“剛剛”วางไว้หน้าคำกริยา (ภาคแสดง)

“剛才” จะใช้กับเวลา หรือเหตุการณ์ปัจจุบันเท่านั้น (หมายถึงไม่ห่างจากเวลาปัจจุบันมากนัก) และบ่งบอกเวลาที่เฉพาะเจาะจง ประโยคที่ใช้“剛才” จึงไม่สามารถมีคำบอกเวลาอื่นได้อีก

“剛”,“剛剛” นอกจากใช้กับเวลา หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ยังใช้กับเวลา หรือเหตุการณ์ในอดีตได้ด้วย แต่ไม่ได้บ่งบอกเวลาที่เฉพาะเจาะจง ประโยคที่ใช้“剛”,“剛剛” จึงมีคำบอกเวลาอื่นได้ด้วย เช่น

 • 他剛才去操場打了一會兒球。(ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน)
 • 我剛/剛剛從醫院回來。(ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน)
 • 昨天,天剛/剛剛亮,他就走了。(ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต)
 • 現在剛/剛剛上課。(ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน)
 • 剛來的時候,她誰也不認識。(ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต)
 • 最近他剛/剛剛開始上課。(ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน)

——————————-

–> “剛”,“剛剛”สามารถวางไว้หน้าคำกริยา (ภาคแสดง) ได้เลย และหลังคำกริยา (ภาคแสดง) จะตามด้วยบทเสริม (เช่น ช่วงเวลา, ผลลัพธ์ ฯลฯ) ได้เลยเช่นเดียวกัน ส่วน “剛才”โดยทั่วไป จะต้องมีส่วนประกอบอื่น (คำ หรือวลีอื่น) เข้ามาประกอบด้วย เช่น

 • 剛/剛剛站起來
 • 剛/剛剛坐一會兒
 • 剛/剛剛記住
 • 剛才才站起來 (มีกริยาวิเศษณ์ (บทขยายภาคแสดง) “才”ประกอบเข้ามาด้วย)
 • 剛才已經坐了一會兒了 (มีกริยาวิเศษณ์ (บทขยายภาคแสดง) “已經”และบทเสริม “一會兒了”ประกอบเข้ามาด้วย)

——————————-

–> รูปปฏิเสธ ต้องวาง “不”,“沒”หลัง“剛才”ส่วนประโยคที่ใช้ “剛”ไม่ใช้กับ “不”,“沒” เช่น

 • 剛才沒做。เมื่อครู่นี้ไม่ได้ทำ
 • 你剛才怎麼不說?เมื่อครู่นี้เธอทำไมไม่พูด
 • 我剛才沒告訴你。 เมื่อครู่นี้ฉันไม่ได้บอกเธอ

——————————-

–> “剛剛” บ่งบอกเวลา (ห่างจากเวลาที่พูด หรือเกิดเหตุการณ์) ที่สั้น กระชั้นกว่า“剛”ลองเปรียบเทียบประโยค 2 ประโยคนี้

 • 他剛回來。เขาเพึ่งกลับมา
 • 他剛剛回來。เขาเพึ่งจะกลับมา

ข้อแตกต่าง และวิธีใช้ของ “剛才”,“剛”,“剛剛” ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกพอสมควร สำหรับ “มือใหม่หัดเรียน/ใช้ภาษาจีน” รู้เท่านี้ก็เยี่ยมแล้ว

โอกาสหน้าจะมาเพิ่มเติมรายละเอียดปลีกย่อยส่วนที่เหลือ

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!