สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 252013
 

只是 มีความหมายว่าง “เพียงแต่” เป็นได้ทั้งคำเชื่อม(連詞, conj.)และและกริยาวิเศษณ์(副詞 adv.) ในประโยค

1. 只是 เมื่อทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม

  • 他各方面都很好,只是身體差一些。 อะไรๆเขาก็ดี เพียงแต่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่านั้น
  • 今天的作業不難, 只是多了點兒。 การบ้านวันนี้ไม่ยาก เพียงแต่มากไปหน่อย
  • 他很想去蘇梅島, 只是沒時間。 เขาอยากจะไปเกาะสมุยมาก เพียงแต่ไม่มีเวลา
  • 我什麼都知道, 只是不想說。 อะไรๆฉันก็รู้จัก เพียงแต่ไม่อยากจะพูด
  • 她一句話也不說, 只是抵着頭往前走。 เธอไม่พูดเลยสักคำ ได้แต่ก้มหน้าก้มตาเดิน

2. 只是  เมื่อทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ในประโยค

  • 我只是聽說, 並沒有看見。 ฉันเพียงแต่ได้ยินมา ไม่ได้เห็นเอง
  • 我只是想大概了解一下兒, 用不了多少時間。 ฉันเพียงแต่อยากรู้คร่าวๆสักหน่อยเท่านั้น คงใช้เวลาไม่เท่าไรหรอก
  • 我只是路過,不發表意見。 ฉันเพียงแค่ผ่านมา ไม่มีความคิดเห็น

只是&但是 เป็นคำที่ใช้เชื่อมประโยคเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่ 只是(เพียงแต่) เน้นที่ประโยคหน้า ส่วน 但是(แต่) เน้นที่่ประโยคหลัง (強調的重點不一樣)

….เน้นประโยคหน้า….,只是…………………….。 (前面比後面重要)
…………………….,但是….เน้นประโยคหลัง….。 (後面比前面重要)

ตัวอย่างเช่น

  • 這件衣服很好看, 只是有點兒小。เสื้อผ้าชุดนี้ดูดี เพียงแต่เล็กไปหน่อย
  • 雖然她個子很小,但是她力氣很大。 ถึงแม้ว่ารูปร่างของเธอจะดูเล็ก แต่เธอมีกำลังมาก (力氣 กำลัง)

เครดิต : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ม.6)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!