สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 312013
 

幾乎 , 差點兒 ทั้งสองคำนี้ต่างมีหมายว่า “เกือบ/เกือบจะ/แทบจะ”  ปกติสองคำนี้จะสามารถใช้แทนกันได้ แต่หากเป็นประโยคที่ใช้ในความหมายว่า อ่อนกว่า ด้อยกว่า   หรือประโยคที่ใช้ในการเปรียบเทียบ จะต้องใช้ 差點兒 เท่านั้น

1. 幾乎  “เกือบจะ/แทบจะ”

 • 如果你不提醒我,這件事情我幾乎忘了。(結果沒有忘記) หากคุณไม่เตือนฉัน เรื่องนี้ฉันแทบจะลืมแล้ว
 • 來的人幾乎都是韓國留學生。 คนที่มาเกือบจะเป็นนักเรียนเกาหลีทั้งหมด
 • 14歲的兒子幾乎跟媽媽一樣高。 ลูกชายอายุ 14 ขวบ สูงเกือบเท่าแม่
 • 中國古代比較有名的詩, 她幾乎都讀過。 คำกลอนโบราณจีน เธอล้วนอ่านมาแล้วจนเกือบหมด
 • 他病得幾乎走不動路了。 เขาป่วยหนักจนเกือบจะเดินทางไม่ได้
 • 他幾乎累死了。เขาเหนื่อยเกือบจะตายอยู่แล้ว
 • 這個房間臨近鬧市, 吵鬧得幾乎睡不着覺。 ห้องนี้อยู่ใกล้กับตลาด มีเสียงรบกวนจนเกือบจะนอนไม่หลับ
 • 我幾乎瘋了。ผมแทบจะบ้าตาย

2. 差點兒 “เกือบจะ/ด้อยกว่า/อ่อนกว่า”   (幾乎 จะไม่สามารถใช้ในความหมาย “ด้อยกว่า/อ่อนกว่า”)

 • 我差點兒遲到了。 ฉันเกือบจะสายแล้ว
 • 我差點沒見到他。 ฉันเกือบจะไม่ได้พบเขาแล้ว
 • 這次考試我差點兒不及格。 การสอบครั้งนี้ฉันเกือบจะสอบไม่ผ่าน
 • 這一次考試差點兒得滿分,都怨我馬虎忘記點個小數點。 การสอบครั้งนี้เกือบจะได้คะแนนเต็มอยู่แล้ว ต้องโทษฉันที่ลืมจุดทศนิยมไป
 • 這本書比那本書差點兒。 หนังสือเล่มนี้เมื่อเทียบกันเล่มนั้นด้อยกว่า (ประโยคเปรียบเทียบใช้ 幾乎 แทนไม่ได้)
 • 她的技術還差點兒 。 ฝีไม้ลายมือของเธอยังด้อยอยู่
 • 那車子差點兒撞上那老人 。 รถคันนั้นเกือบจะชนคนแก่นั้นแล้ว
 • 一輛車差點兒和另一輛相撞 。รถคันหนึ่งเกือบจะชนกับรถอีกคันหนึ่ง
 • 我差點兒跌倒 。 ฉันเกือบจะล้มลง
 • 他差點兒丟了性命。 เขาเกือบจะสูญเสียชีวิตแล้ว
 • 我早上不小心差點兒把鏡子弄掉了。 เช้านี้ฉันไม่ระวังเกือบจะทำกระจกตกแตกแล้ว
 • 他差點兒打破記錄。 เขาเกือบจะทำลายสถิติได้
 • 我差點兒愛上你了,可是我沒有。ฉันเกือบรักคุณเข้าแล้ว แต่ฉันก็ไม่ได้รัก

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!