สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 162013
 

การใช้บุพบท (介詞) “對”、”跟”、”給” (ตอนที่ 1)

โดยทั่วไป บุพบท (介詞) ในภาษาจีน (ตามด้วย “กรรมของบุพบท”) จะวางอยู่หน้าคำกริยา หรือภาคแสดง ทำหน้าที่ขยายภาคแสดง (ที่เรียกว่า 狀語) ซึ่งอยู่ในรูป

(“對/跟/給” + กรรม) + คำกริยา หรือภาคแสดง

การใช้บุพบท “對”、”跟”、”給”

1. บุพบท 3 ตัวนี้ ใช้แทนกันได้ในบางกรณี เพื่อบอก/แสดงเป้าหมาย (對象)ของกริยา/การกระทำ เช่น

 • 他對/跟/給我使了一個眼色。
 • 把你的想法對/跟/給大家說一說。

แต่บุพบท 3 คำนี้ ก็ยังมีความแตกต่างกันในด้านความหมาย หรือจุดที่ต้องการเน้น (ดูข้อ 2.)

2. ถ้าต้องการเน้น/สื่อความหมายที่ต่างกัน ในกรณีเช่นนี้ บุพบท 3 คำนี้จะใช้แทนกันไม่ได้ กล่าวคือ

 • “對” (ต่อ) จะเน้น หรือหมายถึงการเผชิญหน้ากับเป้าหมาย หรือแสดงถึงสภาพ/สภาวะของเป้าหมายที่เกิดจากกริยา/การกระทำนั้น”跟” (กับ, และ) จะเน้น หรือหมายถึงเป้าหมาย (เช่น คน หรือสิ่งของ) มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง หรือร่วมกระทำกริยา/การกระทำนั้น
 • “給” (ให้) จะเน้น หรือหมายถึงเป้าหมาย เป็นผู้รับผลของกริยา/การกระทำ

ตัวอย่างเช่น

 • 這種方法的學習對我很有幫助。(วิธีการศึกษาแบบนี้มีส่วนช่วย (มีประโยชน์) ต่อ (การเรียนของ) ฉัน)
 • 我對你抱有大的希望。(ฉันคาดหวัง (มีความหวัง) ต่อตัวเธอมาก)
 • 他不想跟我見面。(เขาไม่อยากพบหน้า (กับ) ฉัน)
 • 這份計劃還需要跟老師商量商量。(แผนงานนี้ยังต้องปรึกษากับอาจารย์)
 • 你給小李去個電話吧。(คุณโทรศัพท์ให้กับเสียวหลี่หน่อย)
 • 他要把自己的全部知識才能獻給科學事業。(เขาต้องการนำความรู้ความสามารถทั้งหมดทุ่มเท (เสียสละ) ให้กับงานด้านวิทยาศาสตร์

3. ถ้าต้องการสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์ในเชิงการปฏิบัติ (รักษา) ระหว่างคน หรือสิ่งของ ต้องใช้ “對” เท่านั้น กรณีนี้ “對” มีความหมายเน้นในเชิงการปฏิบัติ (การกระทำ) ในทิศทางเดียว เช่น หมอรักษาคนไข้

 • 你是什麼人我不管,我只知道我是醫生,我要對病人負責。
 • 聽說他對你很有意思,你呢?

4. ถ้าต้องการเน้นกริยา/การกระทำมีความสัมพันธ์ในลักษณะร่วมมือกันทำ (กริยา/การกระทำนั้น) หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันน ต้องใช้ “跟” เท่านั้น

ประโยคที่ใช้ “跟” ในบางกรณี คำกริยาจะมีลักษณะของการทำกริยา/การกระทำร่วมกัน เช่น  商量 (ปรึกษา), 討論 (ถกเถียง), 談話 (พูดคุย, เจรจา), 見面 (พบหน้า), 聊天兒 (คุย (เล่น)), 聯繫 (ติดต่อ), 交涉 (ติดต่อเจรจา), 交涉 (ก่อกวน)

และ (ในประโยคที่ใช้ “跟”) มักจะมีส่วนประกอบอื่น (มักเป็นกริยาวิเศษณ์) ที่บอกถึงการร่วมกันทำกริยา/การกระทำ (ทำด้วยกัน) เช่น 一起, 一塊兒, 一同 (พร้อมกัน, ด้วยกัน), 一道 (ด้วยกัน)

 • 我去跟他交涉,你們在這兒等着。
 • 這是我跟他一起完成的課題。

5. ถ้าต้องการแสดงถึงผู้รับผลของกริยา/การกระทำ ต้องใช้ “給” เท่านั้น เช่น

 • 聽說前不久他還給你寫了一封信。
 • 我們的責任就是給老人們送溫暖、送關懷。
 • 我要給他一點顏色看看。

6. ส่วนข้อสังเกต (ข้อแตกต่าง) ในด้านไวยากรณ์ของการใช้บุพบท 3 ตัวนี้ คือ

 • โดยทั่วไป (“給” + กรรมของบุพบท) สามารถวางไว้ได้ 2 ตำแหน่ง คือหน้าคำกริยา หรือหลังคำกริยา
 • ส่วนบุพบท “對”、”跟” ต้องวางไว้หน้าคำกริยาเท่านั้น

เช่น

 • 我給他送一封信。หรือ 我送給他一封信。
 • 王師傅親自給他做示範。
 • 他對我有意見。
 • 老師們對工作很負責任。
 • 他跟這件事沒關係。
 • 我跟他很要好。

สำหรับบุพบท “給” มีรายละเอียด (เพิ่มเติม) ที่จะขยายความต่อแยกต่างหากในตอนต่อไป

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!