สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 142013
 

การบอก/แสดงทิศทางของกริยา/การกระทำด้วย 趨向補語 (1)

1. คำกริยา “來” และ “去” ถ้านำมาวางหลังคำกริยา (บางคำ) ก็จะกลายเป็นบทเสริมคำกริยา (補語) เพื่อบอก/แสดงทิศทางของกริยา/การกระทำ บทเสริมแบบนี้เรียกว่า 簡單趨向補語 ซึ่งจะอยู่ในรูป

1.1 動詞 (คำกริยา) + 來 ==> ใช้เมื่อทิศทางของกริยา/การกระทำ เข้าหา (เข้าใกล้) ตัวผู้พูด เช่น

 • 下來 (ลงมา)
 • 進來 (เข้ามา)
 • 上來 (ขึ้นมา)

1.2 動詞 (คำกริยา) + 去 ==> ใช้เมื่อทิศทางของกริยา/การกระทำ ออกจาก (ออกห่าง) ตัวผู้พูด เช่น

 • 下去 (ลงไป)
 • 進去 (เข้าไป)
 • 上去 (ขึ้นไป)

ถ้าคำกริยามีกรรมเป็นสถานที่ (處所) จะต้องวางกรรมไว้หลังคำกริยา (動詞) หน้า 來/去 เช่น

 • 我們進屋去吧。(พวกเราเข้าห้องกันเถอะ)

ถ้าคำกริยามีกรรมเป็นสิ่งของ (事物) จะวางกรรมไว้หน้า หรือหลัง 來/去 ก็ได้ เช่น

 • 我買來了一本書。 หรือ 我買了一本書來。 (ฉันซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่ง)

2. บทเสริมแสดงทิศทางของกริยา หรือการกระทำอีกแบบหนึ่ง เรียกว่า 複合趨向補語 จะอยู่ในรูป

2.1 คำกริยา (動詞) + (คำกริยาแสดงทิศทาง + 來) ==> ใช้เมื่อทิศทางของกริยา/การกระทำ เข้าหา (เข้าใกล้) ตัวผู้พูด เช่น

 • 上來 (ขึ้นมา)
 • 下來 (ลงมา)
 • 進來 (เข้ามา)
 • 出來 (ออกมา)
 • 回來 (กลับมา)
 • 過來 (ข้ามมา)
 • 起來 (ขึ้นมา)

ตัวอย่างประโยค เช่น

 • 他跑回家來了。 (เขาวิ่งกลับบ้านมาแล้่ว)
 • 我買回來一本書。 (ฉันซื้อหนังสือกลับมาเล่มหนึ่ง)

2.2 คำกริยา (動詞) + (คำกริยาแสดงทิศทาง + 去) ==> ใช้เมื่อทิศทางของกริยา/การกระทำ ออกจาก (ออกห่าง) ตัวผู้พูด เช่น

 • 上去 (ขึ้นไป)
 • 下去 (ลงไป)
 • 進去 (เข้าไป)
 • 出去 (ออกไป)
 • 回去 (กลับไป)
 • 過去 (ข้ามไป)

ตัวอย่างประโยค เช่น

 • 他走出公園去了。 (เขาเดินออกจากสวนสาธารณะไปแล้ว)

และถ้ากรรมเป็นสถานที่ (處所) จะต้องวางกรรมไว้หน้า 來/去 เช่น

 • 他走進圖書館去了。 (เขาเดินเข้าห้องสมุดไปแล้ว)

ถ้ากรรมเป็นสิ่งของ (事物) จะวางกรรมไว้หน้า หรือหลัง 來/去 ก็ได้ เช่น

 • 他帶回來一隻箱子。 หรือ 他帶回一隻箱子來。 (เขานำกล่องกลับมา)

นอกจากนั้น ถ้าคำกริยาไม่มีกรรม “了” จะวางไว้หลังคำกริยา หน้าบทเสริม หรือวางไว้ท้ายประโยคก็ได้ เช่น

 • 一下課,同學們就跑了出去。
 • หรือ 一下課,同學們就跑出去了。(พอเลิกเรียน พวกนักเรียนก็วิ่งออกไป)

แต่ถ้ากรรมเป็นสถานที่ (處所) “了” ควรวางไว้ท้ายประโยค เช่น

 • 他走下樓去了。 (เขาเดินลงจากตึกไปแล้ว)

ถ้ากรรมเป็นสิ่งของ (事物) “了” ควรวางไว้หลังบทเสริม หน้ากรรม (กรรมอยู่หลังสุด) เช่น

 • 我給你買回來了一件衣服。 (ฉันซื้อเสื้อกลับมาให้เธอหนึ่งตัว)

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไวยากรณ์พื้นฐานเกี่ยวกับการบอก/แสดงทิศทางของกริยา/การกระทำ จะสังเกตว่าเมื่อแปลความหมายก็เป็นการแปลตรงตัวง่ายๆ

(บทความถัดไป) เราจะมาดู 趨向補語 (簡單趨向補語 และ 複合趨向補語 มักนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า 趨向補語) ที่มีความหมาย และวิธีการใช้จริงที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกขั้น โดยจะเปรียบเทียบวิธีใช้ และความแตกต่างของ 趨向補語 กันเป็นคู่ๆ ดู

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!