สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 192011
 

มีบทเรียนต่างๆ น่าสนใจ สามารถลงทะเบียนและรับบทเรียนทางอีเมล์ได้ฟรีครับ

A new lesson has been published for: UpperIntermediate – 收藏 ฟังเสียงบรรยายคลิ๊กที่นี่

Lesson Content: เก็บสะสม [收藏]

大卫:汉生,听说你过段时间要去德国,是吗?
汉生:对,去参加一个国际研讨会。
大卫:真让人忌妒啊,可以趁这个机会旅旅游、玩一玩。
乐乐:是啊!什么时候我也能有这么好的机会啊!
汉生:你们这是站着说话不腰疼!你们真以为出去开会好玩啊?什么时候你们出去开一次试试就知道了,又累又无聊,哪有在家待着舒服啊!
大卫:跑来跑去的确实不轻松,不过总比每天上班下班有意思吧!对了,我有件事要拜托你。
汉生:什么事你说,别客气。
大卫:你在德国喝完的饮料瓶的瓶盖能不能带回来给我?
汉生:你要它干什么啊?
大卫:我在收集各种瓶盖,这是我的新爱好。
乐乐:别人都收集钱币、邮票什么的,你怎么收集瓶盖?也太奇怪了吧?
大卫:萝卜白菜,各有所爱。瓶盖也有很多可爱之处。汉生不是也在收集各种杯子、碗什么的嘛!
乐乐:人家那是古董收藏!
汉生:还谈不上收藏,只是喜欢而已,等我什么时候发财了再说收藏的事吧。
乐乐:你们这些爱好不是太古怪就是太奢侈,而且也没什么用。
汉生:大卫,你不知道乐乐喜欢收集什么吧?冰箱贴。
大卫:冰箱贴?
乐乐:是啊!我每去一个地方,都会买一两个冰箱贴回来,贴在冰箱上特别漂亮,而且还很实用,比如有的可以在上面记事、留言,有的带有温度计。当然了,最重要的是它们能让我想起曾经去过的那些地方。每次站在冰箱前,就觉得特别有幸福感和成就感!
大卫:如果你们家冰箱贴满了怎么办?
乐乐:这我倒没想过,那就再买一台冰箱呗!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!