สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Oct 112014
 

從臉書學習漢語 cóng liǎn shū xuéxí hànyǔ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนจากfacebook ค่ะ

 • 創建群 chuàngjiànqún สร้างกลุ่ม
 • 按贊 ànzàn กดlike
 • 你可能認識的人 nǐ kěnéng rènshi de rén คนที่คุณอาจรู้จัก
 • 推薦朋友 tuījiànpéngyou แนะนำเพื่อน
 • 搜索朋友 sōusuǒpéngyou ค้นหาเพื่อน
 • 照片 zhàopiàn รูปภาพ
 • 摯友 zhìyǒu เพื่อนสนิท
 • 保存更改 bǎocúngēnggǎi บันทึกการเปลี่ยนแปลง
 • 群組 qúnzǔ กลุ่ม
 • 首頁 shǒuyè หน้าแรก
 • 搜索朋友,地點和事物 sōusuǒ péngyǒu, dìdiǎn hé shìwù ค้นหาเพื่อน, สถานที่และสิ่งต่างๆ
 • 頭像 tóuxiàng รูปโปรไฟล์
 • 狀態 zhuàngtài สถานะ/status
 • 活動記錄 huódòngjìlù บันทึกกิจกรรม
 • 從未改過密碼 cóng wèi gǎiguò mìmǎ ไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • 贊 zàn ถูกใจ
 • 取消贊 qǔxiāozàn ถอนถูกใจ(เฉยๆ)
 • 分享 fēnxiǎng แชร์/แบ่งปัน
 • 解除朋友關係 jiěchú péngyou guānxi เลิกเป็นเพื่อน
 • 加為朋友 jiāwéipéngyou เพิ่มเป็นเพื่อน
 • 沒有新請求 méiyǒuxīnqǐngqiú ไม่มีคำร้องขอใหม่
 • 交友請求 jiāoyǒuqǐngqiú คำร้องขอเป็นเพื่อน
 • 應用程序與遊戲 yìngyòng chéngxù yǔ yóuxì แอพพริเคชั่นและเกมส์
 • 報告問題 Bàogào wèntí รายงานปัญหา
 • 退出 tuìchū ออกจากระบบ
 • 隱私設置 yǐnsīshèzhì ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
 • 帳戶設置 zhànghùshèzhì ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
 • 你在想什麼? nǐ zài xiǎng shénme คุณกำลังคิดอะไรอยู่?
 • ….和….成為了朋友 hé….chéngwéilepéngyou …..กับ….ได้เป็นเพื่อนกันแล้ว
 • 提問 tíwèn ถามคำถาม
 • 屏蔽 píngbì บล็อก!!!
 • 解除屏蔽 jiěchúpíngbì ยกเลิกบล็อก
 • 更新狀態 gēngxīnzhuàngtài อัพเดตสถานะ
 • 更新資料 gēngxīnzīliào อัพเดตข้อมูล
 • 添加照片/視頻 tiānjiāzhàopiàn/shìpín เพิ่มรูปภาพ/วีดีโอ
 • 公開 gōngkāi สาธารณะ
 • 僅限自己 jǐnxiànzìjǐ เฉพาะฉัน
 • 創建專頁 chuàngjiànzhuānyè สร้างหน้า/เพจ
 • 管理專頁 guǎnlǐzhuānyè จัดการหน้า/เพจ
 • 發帖 fātiē โพสต์
 • 向他/她發送交友請求 xiàng tā/tā fāsòng jiāoyǒu qǐngqiú ส่งคำร้องขอเป็นเพื่อนกับเขา/หล่อน
 • 誰能看見我的資料? shuí néng kànjiàn wǒ de zīliào ใครที่จะสามารถเห็นข้อมูลของฉันได้บ้าง?
 • 誰能夠聯繫我?. shuí nénggòu liánxì wǒ ใครสามารถติดต่อกับฉันได้บ้าง?
 • 如何阻止某人騷擾我? rúhé zǔzhǐ mǒu rén sāorǎo wǒ ฉันจะทำให้บุคคลหยุดรบกวน/ก่อกวนฉันได้อย่างไร?

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!