ความหมายอักษรจีน และศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ตอนที่1 [a-e]

เรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้นจากอักษรจีน พร้อมคำศัพท์ และคำอ่านพินอิน

อักษรจีนพร้อมคำอ่านพินอิน ความหมาย และคำแปล ตอนที่ 1 หมวดหมู่ A ถึง E

เรามาเริ่มเรียนรู้ภาษาจีน จากอักษรจีนร่วมกันนะครับ(มีทั้งหมด 8 ตอน) อักษรจีนบางตัวอาจใช้ได้ในหลากหลายความหมาย ในที่นี้จะให้ความหมายหรือคำแปลเพียงบางความหมายเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปต่อยอดในความหมายอื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้อักษรจีนบางตัวอาจจะเขียนซ้ำกันแต่จะมีความหมายและเสียงที่ต่างกันออกไป ตัวที่มีได้หลายเสียง จะใช้เครื่องหมาย * แสดงไว้หลังพินอิน ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีนเรียนรู้วิธีเขียนอักษร และอย่าลืมอ่านหัวข้อ กฎในการใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์พินอิน และการออกเสียง

ในส่วนของการออกเสียงให้เน้นพินอินเป็นหลักครับ มีตัวอย่างจากหลายเว็บด้วยกันเช่น Pinyin – Chinese Pinyin Table (horizontal) หรือ http://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php แล้วแต่ชอบ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก อักษรจีนใช้บ่อย 3000 คำ ด้วยครับ

และอย่าลืมติดตั้ง พจนานุกรมภาษาจีนอังกฤษป๊อปอัพ แค่ใช้เมาท์ชี้ก็แปลให้

เด็กหญิงกำลังฝึกพูด

หมวดหมู่ A-E | F-H | J-L | M-O | P-R | S-W | X-Y | Z

สารบัญ :
อักษรจีนหมวดหมู่ A
อักษรจีนหมวดหมู่ B
อักษรจีนหมวดหมู่ C
อักษรจีนหมวดหมู่ D
อักษรจีนหมวดหมู่ E

อักษรจีนหมวดหมู่ A

 • 阿 [ā] คำเสิรมน้ำเสียง อา… ⟶ 阿爸 [ābà] พ่อ, 阿姨 [āyí] น้าสาว, 阿弥陀佛 [ēmítuófó] อมิตพุทธ
 • 哎 (嗳) [āi] คำอุทาน ⟶ 哎呀 [āiyā] ไอ้หยะ , 哎哟 [āiyō] ไอ้โย
 • 哀 [āi] เศร้าโศก,เสียใจ ⟶ 节哀 [jié’āi] ระงับความเศร้าโศก, 哀伤 [āishāng] เศร้าโศก, 哀悼 [āidào] อาลัย(กล่าวถึงผู้เสียชีวิตแล้ว) , 哀辞 [āicí] คำไว้อาลัย
 • 挨 [āi]* ⟶ 挨骂 [áimà] ถูกด่า เช่น 谁进去谁挨骂。 ใครเข้าไปคนนั้นก็ถูกด่า, 挨次 [āicì] ตามลำดับ
 • 埃 [āi] ⟶ 埃及 [āijí] อียิปต์(Egypt)
 • 癌 [ái] มะเร็ง(Cancer) ⟶ 癌症 [áizhèng] มะเร็ง, 食管癌 [shíguǎnái] มะเร็งหลอดอาหาร, 肺泡癌 [fèipào’ái] มะเร็งปอด, 淋巴癌 [línbā’ái] มะเร็งต่อมน้ำเหลือง, 血癌 [xuè’ái] มะเร็งโลหิต, 子宫颈癌 [zǐgōngjǐngái] มะเร็งปากมดลูก, 前列腺癌 [qiánlièxiànái] มะเร็งต่อมลูกหมาก, 大肠癌 [dàchángái] มะเร็งลำไส้ใหญ่
 • 矮 [ǎi] เตี้ย ⟶ 低矮 [dī’ǎi] เตี้ย, 矮小 [ǎixiǎo] เตี้ยและเล็ก, 矮矮的 [ǎi’ǎide] เตี้ย
 • 艾 [ài] ⟶ 合艾 [Héài] หาดใหญ่
 • 爱 [ài] รัก,ชอบ ⟶ เช่น 1.我爱你! ฉันรักคุณ 2.我真的很爱她 。 ผมรักเขามากจริงๆ 3.我就爱听摇滚乐。 ฉันชอบฟังดนตรีร๊อกแอนด์โรล, 可爱 [kě’ài] น่ารัก,爱情 [àiqíng] ความรัก, 爱情片 [àiqíngpiān] หนังโรแมนติก, 爱好 [àihào] ชื่นชอบเป็นพิเศษ, 真爱 [zhēn’ài] รักแท้, 爱好 [àihào] งานอดิเรก เช่น 你有什么爱好? เธอมีงานอดิเรกอะไร, 谈爱好 [tánàihào] การสนทนาเรื่องงานอดิเรก, 爱疯 [àifēng] ไอโฟน/iPhone
 • 碍 (礙) [ài] อุปสรรค ขัดขวาง ⟶ 碍眼 [àiyǎn] ขวางหูขวางตา, 阻碍 [zǔ’ài] อุปสรรค

Continue reading

观影提示 (guānyǐng tíshì) คำแนะนำสำหรับการชมภาพยนตร์

ประโยคที่มักเจอก่อนรับชมภาพยนต์

未成年观众请在征得监护人允许后观看。
(wèi chéng nián guān zhòng qǐng zài zhēng dé jiān hù rén yǔn xǔ hòu guān kàn)
ผู้ชมที่อายุยังน้อยควรได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนรับชม

คำศัพท์:

 • 未成年 (wèi chéng nián): ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • 观众 (guān zhòng): ผู้ชม
 • 请 (qǐng): เชิญ
 • 在 (zài): อยู่ที่
 • 征得 (zhēng dé): ได้รับ
 • 监护人 (jiān hù rén): ผู้ปกครอง
 • 允许 (yǔn xǔ): อนุญาต
 • 后 (hòu): หลังจาก
 • 观看 (guān kàn): รับชม

本片所涉及之内容均由电脑虚拟制作而成。
(běn piān suǒ shè jí zhī nèi róng jūn yóu diàn nǎo xǔ ní zhì zuò ér chéng)
เนื้อหาทั้งหมดในภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์

คำศัพท์:

 • 本片 (běn piān): ภาพยนตร์เรื่องนี้
 • 所涉及 (suǒ shè jí): เกี่ยวข้อง
 • 之 (zhī): ของ
 • 内容 (nèi róng): เนื้อหา
 • 均 (jūn): ทั้งหมด
 • 由 (yóu): โดย
 • 电脑 (diàn nǎo): คอมพิวเตอร์
 • 虚拟 (xǔ ní): เสมือนจริง
 • 制作 (zhì zuò): ผลิต
 • 而成 (ér chéng): กลายเป็น

现实生活中请勿模仿。
(xiàn shí shēng huó zhōng qǐng wù mò fǎng)
โปรดอย่าเลียนแบบในชีวิตจริง

คำศัพท์:

 • 现实 (xiàn shí): ความเป็นจริง
 • 生活 (shēng huó): ชีวิต
 • 中 (zhōng): ใน
 • 请 (qǐng): เชิญ
 • 勿 (wù): ไม่
 • 模仿 (mò fǎng): เลียนแบบ

คำศัพท์เพิ่มเติม

征得 (Zhēngdé) “ได้รับ” “ขออนุญาต” หรือ “ได้รับความยินยอม”

ตัวอย่างประโยค:

 • 征得父母的同意 (Zhēngdé fùmǔ de tóngyì) – ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่
 • 征得大家的同意 (Zhēngdé dàjiā de tóngyì) – ได้รับความยินยอมจากทุกคน
 • 征得政府的批准 (Zhēngdé zhèngfǔ de pīzhǔn) – ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล

คำที่มีความหมายคล้ายคลึงกับ 征得:

 • 取得 (Qǔdé) – ได้รับ
 • 获得 (Huòdé) – ได้รับ
 • 允许 (Yǔnxǔ) – อนุญาต
 • 同意 (Tóngyì) – ยินยอม
 • 批准 (Pīzhǔn) – อนุมัติ

虚拟 (Xūnǐ)  “เสมือนจริง”  “จำลอง” หรือ “ไม่จริง”

ตัวอย่างประโยค:

 • 虚拟现实 (Xūnǐ xiànshí) – ความเป็นจริงเสมือน
 • 虚拟世界 (Xūnǐ shìjiè) – โลกเสมือน
 • 虚拟货币 (Xūnǐ huòbì) – เงินเสมือน

คำที่มีความหมายคล้ายคลึงกับ 虚拟:

 • 模拟 (Mónǐ) – จำลอง
 • 假设 (Jiǎshè) – สมมุติ
 • 不真实 (Bù zhēnshí) – ไม่จริง

ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม:

 • 虚拟现实技术可以让我们体验到不同的世界。
  (Xūnǐ xiànshí jìshù kěyǐ ràng wǒmen tǐyàn dào bùtóng de shìjiè.)
  เทคโนโลยีเสมือนจริงช่วยให้เราสัมผัสกับโลกที่แตกต่างออกไป
 • 虚拟世界可以满足人们不同的需求。
  (Xūnǐ shìjiè kěyǐ mǎnzú rénmen bùtóng de xūqiú.)
  โลกเสมือนสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้คน
 • 虚拟货币是一种新型的支付方式。
  (Xūnǐ huòbì shì yīzhǒng xīnxíng de zhīfù fāngshì.)
  เงินเสมือนเป็นวิธีการชำระเงินแบบใหม่

 

隐姓埋名 หมายถึง

คำว่า “隐姓埋名” (yǐn xìng mái míng) ในภาษาจีน แปลตรงตัวว่า “ปกปิดชื่อและนามสกุล” หรือ ปกปิดตัวตน มีความหมายดังนี้

1. ใช้ชีวิตอย่างเงียบๆ หมายถึง เก็บตัว ไม่เปิดเผยตัวตน ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย
ตัวอย่าง:

 • 他为了躲避仇家,隐姓埋名生活了多年。
  (tā wèi le duǒ​bì​ chóu​jiā,yǐn xìng mái míng shēng huó le duō nián.)
  เขาใช้ชีวิตอย่างเงียบๆ เพื่อหลบหนีจากศัตรู
 • 她厌倦了名利,选择隐姓埋名过日子。
  (tā yàn juàn le míng lì, xuǎn zé yǐn xìng mái míng guò rì zi.)
  เธอเบื่อหน่ายชื่อเสียงและเงินทอง เลือกใช้ชีวิตอย่างเงียบๆ

2. เปลี่ยนชื่อและนามสกุล หมายถึง เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เพื่อปกปิดตัวตน
ตัวอย่าง:

 • 他为了逃离过去,隐姓埋名,重新开始生活。
  (tā wèi le táo lí guò qù, yǐn xìng mái míng, chóng xīn kāi shǐ shēng huó.)
  เขาหนีจากอดีต เปลี่ยนชื่อและนามสกุล เริ่มต้นชีวิตใหม่
 • 为了保护家人,她隐姓埋名,过着平静的生活。
  (wèi le bǎo hù jiā rén, tā yǐn xìng mái míng, guò zhe píng jìng de shēng huó.)
  เพื่อปกป้องครอบครัว เธอเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข

สรุป

隐姓埋名 เป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบท จำเป็นต้องพิจารณาคำอื่นๆ ในประโยค เพื่อเข้าใจความหมายที่แท้จริง

คำพ้องความหมาย:

 • 匿名前行 (nì míng qián xíng) – ปกปิดชื่อ ดำเนินการอย่างลับๆ
 • 销声匿迹 (xiāo shēng nì jì) – หายไปอย่างไร้ร่องรอย
 • 隐居避世 (yǐn jū bì shì) – เก็บตัว หลีกหนีโลก

คำตรงข้าม:

 • 昭告天下 (zhāo gào tiān xià) – ประกาศให้โลกรู้
 • 名扬四海 (míng yáng sì hǎi) – โด่งดังไปทั่วโลก
 • 声名显赫 (shēng míng xiǎn hè) – มีชื่อเสียงโด่งดัง

 

气息 หมายถึง

คำว่า “气息” (xīqì) ในภาษาจีน มีหลายความหมาย ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ ดังนี้

1. ลมหายใจ

หมายถึง อากาศที่หายใจเข้าออก เป็นสัญญาณของชีวิต

ตัวอย่าง:

 • 他已经没有了气息。
  (tā yǐ jīng méi yǒu xīqì le.)
  เขาไม่มีลมหายใจแล้ว

2. กลิ่นอาย หมายถึง บรรยากาศ ความรู้สึก ที่สัมผัสได้

ตัวอย่าง:

 • 这里充满了战争的气息。
  (zhè lǐ chōng mǎn le zhàn zhēng de xīqì.)
  ที่นี่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของสงคราม
 • 我喜欢家的气息。
  (wǒ xǐ huan jiā de xīqì.)
  ฉันชอบบรรยากาศที่บ้าน
 • 怎会有如此熟悉的气息。
  (zěnme huì yǒu rúcǐ shíxi shu de xīqì)
  ทำไมถึงมีกลิ่นอายที่คุ้นเคยเช่นนี้ (ทำไมถึงรู้สึกคุ้นเคยมาก)
 • 我一走进房间,就闻到了怎会有如此熟悉的气息。
  (wǒ yī zǒu jìn fáng jiān, jiù wén dào le zěnme huì yǒu rúcǐ shíxi shu de xīqì.)
  พอฉันเดินเข้าไปในห้อง ก็ได้กลิ่นอายที่คุ้นเคยมาก
 • 当我看到那张照片时,怎会有如此熟悉的气息涌上心头?
  (dāng wǒ kàn dào nà zhāng zhào piān shí, zěnme huì yǒu rúcǐ shíxi shu de xīqì yǒng shàng tóu xīn?)
  ตอนที่ฉันเห็นรูปถ่ายนั้น ทำไมถึงรู้สึกคุ้นเคยมากขึ้นมาในใจ
 • 听到他的声音,怎会有如此熟悉的气息?
  (tīng dào tā de shēngyīn, zěnme huì yǒu rúcǐ shíxi shu de xīqì?)
  ได้ยินเสียงของเขา ทำไมถึงรู้สึกคุ้นเคยมาก

3. สัญญาณ หมายถึง สิ่งที่บ่งบอก แสดงถึง อะไรบางอย่าง

ตัวอย่าง:

 • 他身上散发着自信的气息。
  (tā shēn shang fān shàzhe zì xìn de xīqì.)
  เขาแสดงออกถึงความมั่นใจ
 • 这部作品充满了作者的气息。
  (zhè bù zuò pǐn chōng mǎn le zuò zhě de xīqì.)
  ผลงานชิ้นนี้เต็มไปด้วยสไตล์ของผู้เขียน

4. ภาษากาย หมายถึง ท่าทาง กิริยาท่าทาง ที่แสดงออก

ตัวอย่าง:

 • 他的气息很强势。
  (tā de xīqì hěn qiáng shì.)
  เขากิริยาท่าทางที่แสดงถึงความแข็งแกร่ง
 • 她的气息很优雅。
  (tā de xīqì hěn yōu yá.)
  เธอมี่กิริยาท่าทางที่แสดงถึงความสง่างาม

สรุป

气息 เป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบท จำเป็นต้องพิจารณาคำอื่นๆ ในประโยค เพื่อเข้าใจความหมายที่แท้จริง

不俗 หมายถึง

คำว่า “不俗” (bù sú) ในภาษาจีน แปลตรงตัวว่า “ไม่สามัญ” “ไม่ธรรมดา” มีความหมายดังนี้:

1. ไม่ธรรมดา หมายถึง สิ่งที่แตกต่าง ไม่เหมือนใคร เหนือกว่า ล้ำสมัย

ตัวอย่าง:

 • 他的作品不俗,很有创意。
  (tā de zuò pǐn bù sú, hěn yǒu chuàng yì.)
  ผลงานของเขาไม่ธรรมดา มีความคิดสร้างสรรค์
 • 这件衣服设计不俗,很有品味。
  (zhè jiàn yī fú shè jì bù sú, hěn yǒu pǐn wèi.)
  การออกแบบเสื้อผ้าชิ้นนี้ไม่ธรรมดา แสดงถึงรสนิยม

2. ไม่เลว  หมายถึง สิ่งที่ดี น่าพอใจ ใช้ได้ ไม่แย่

ตัวอย่าง:

 • 他的成绩不俗,考上了名牌大学。
  (tā de chéng jì bù sú, kǎo shàng le míng pái dà xué.)
  ผลการเรียนของเขาไม่เลว สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้
 • 这部电影不俗,值得一看。
  (zhè bù diànyǐng bù sú, zhí dé yī kàn.)
  ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เลว คุ้มค่าต่อการรับชม

3. ไม่น่าเบื่อ หมายถึง สิ่งที่น่าสนใจ น่าติดตาม ไม่น่ารำคาญ

ตัวอย่าง:

 • 他的演讲不俗,很有吸引力。
  (tā de yǎn jiǎng bù sú, hěn yǒu xī yǐn lì.)
  คำพูดของเขาไม่น่าเบื่อ น่าสนใจ
 • 这本书不俗,读起来很有意思。
  (zhè běn shū bù sú, dú qǐ lái hěn yǒu yì si.)
  หนังสือเล่มนี้ไม่น่าเบื่อ อ่านแล้วสนุก

คำว่า “演讲” (yǎn jiǎng) หมายถึง “การพูดในที่สาธารณะ” หรือ “การปราศรัย”

สรุป

不俗 เป็นคำที่มีความหมายเชิงบวก ใช้ชมเชย ยกย่อง สิ่งต่างๆ ที่แตกต่าง ไม่เหมือนใคร เหนือกว่า ดี น่าพอใจ หรือไม่น่าเบื่อ

 

 

果然 (guǒ rán) ในภาษาจีน หมายถึง

果然 (guǒ rán) ในภาษาจีน หมายถึง

1. เป็นจริง เป็นไปตามที่คาดไว้

ตัวอย่างเช่น

 • 我果然考上了理想的大学。
  (wǒ guǒ rán kǎo shàng le lí xiǎng de dà xué)
  ฉันสอบติดมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝันไว้ได้จริงๆ
 • 我就知道你会成功的,果然不出我所料。
  (wǒ jiù zhī dào nǐ huì chéng gōng de, guǒ rán bù chū wǒ suǒ liào)
  ฉันรู้ว่าเธอจะประสบความสำเร็จ ไม่ผิดตามที่ฉันคิดไว้

所料 (suǒ liào)  “คาดการณ์” หรือ “คาดเดา”

2. แสดงให้เห็นว่า

ตัวอย่างเช่น

 • 他果然很有实力,轻松赢得了比赛。
  (tā guǒ rán hěn yǒu shí lì, qīng sōng yíng dé le bǐ sài)
  เขาเก่งจริงๆ ชนะการแข่งขันได้อย่างง่ายดาย
 • 这部电影果然很精彩,我非常喜欢。
  (zhè bù diànyǐng guǒ rán hěn jīng cǎi, wǒ fēi cháng xǐ huan)
  หนังเรื่องนี้สนุกจริงๆ ฉันชอบมาก

3. ใช้เพื่อเน้นย้ำ

ตัวอย่างเช่น

 • 这件事果然很重要,我们必须要认真对待。
  (zhè jiàn shì guǒ rán hěn zhòng yào, wǒmen bì xū yào rèn zhēn duì dài)
  เรื่องนี้สำคัญจริงๆ เราต้องเอาจริงเอาจัง
 • 他果然是个人才,我们一定要好好培养他。
  (tā guǒ rán shì gè rén cái, wǒmen yī dìng yào hǎo hǎo péi yǎng tā)
  เขาเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆ เราต้องส่งเสริมเขาอย่างดี

สรุป

果然 เป็นคำวิเศษณ์ ใช้แสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นไปตามที่คาดไว้ แสดงให้เห็นว่า หรือใช้เพื่อเน้นย้ำ

ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม

 • 果然不出所料,他最终还是选择了这条道路。
  (guǒ rán bù chū suǒ liào, tā zuì zhōng hái shì xuān zé le zhè tiáo dào lù)
  ไม่ผิดคาด เขาเลือกเส้นทางนี้ในที่สุด
 • 这项技术果然很有潜力,未来发展空间巨大。
  (zhè xiàng jì shù guǒ rán hěn yǒu qián lǐ, wèi lái fā zhǎn kōng jiān ju dà)
  เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพมาก มีอนาคตที่สดใส
 • 他果然是天生的领导者,拥有很强的凝聚力。
  (tā guǒ rán shì tiān shēng de lǐng dào zhě, yǒng yǒu hěn qiáng de níng jù lì)
  เขาเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ มีพลังในการดึงดูดผู้คน
 • 这部作品果然是大师之作,令人叹为观止。
  (zhè bù zuò pǐn guǒ rán shì dá shī zhī zuò,lìng rén tàn wèi guān zhǐ)
  ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของปรมาจารย์ น่าทึ่งจริงๆ

คำศัพท์:

 • 令人 (lìng rén)  “ทำให้” หรือ “ทำให้อารมณ์/ความรู้สึก”
 • 叹为观止 (tàn wéi guān zhǐ)  แปลตรงตัวว่า “ถอนหายใจเพื่อชมเชย” หมายถึง “น่าทึ่ง” “น่าประทับใจ” “น่าอัศจรรย์” “น่าพิศวง” “จนอดที่จะอุทานว่าสุดยอดไม่ได้”
 • 凝聚力 (níng jù lì)  “พลังในการยึดเหนี่ยว” หรือ “แรงดึงดูด” เป็นการอธิบายถึง ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียว ของกลุ่มบุคคล องค์กร หรือสังคม

ตัวอย่างการใช้คำว่า “凝聚力”

 • 这个团队的凝聚力很强,他们能够克服任何困难。
  (zhè ge tuán duì de níng jù lì hěn qiáng, tā men néng gòu kè fú rèn hé kǔn nán)
  ทีมนี้มีความสามัคคีมาก พวกเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆ ได้
 • 家庭的凝聚力很重要,它能够给孩子带来安全感。
  (jiā tíng de níng jù lì hěn zhòng yào, tā néng gòu gěi hái zi dài lái ān quán gǎn)
  ความอบอุ่นของครอบครัวนั้นสำคัญมาก มันสามารถทำให้เด็กมีความรู้สึกปลอดภัย
 • 民族的凝聚力是国家发展的重要基础。
  (mín zú de níng jù lì shì guó jiā fā zhǎn de zhòng yào jī chǔ)
  ความสามัคคีของชาติเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ

你非常专业 หมายถึงอะไร

你非常专业 (nǐ fēicháng zhuānxiè)  คุณเชี่ยวชาญมาก คุณมืออาชีพมาก!

ตัวอย่างประโยค:

 • 你非常专业,我真的很佩服你。
  (Nǐ fēicháng zhuānxiè, wǒ zhēn de hěn pèifú nǐ.)
  คุณเก่งมาก ฉันรู้สึกทึ่งในตัวคุณมาก
 • 他演讲非常专业,我听得津津有味。
  (Tā yǎnjiǎng fēicháng zhuānxiè, wǒ tīng de jīn jīn yǒu wèi.)
  เขาพูดได้น่าประทับใจมาก ฉันฟังอย่างตั้งใจ
 • 这个项目非常专业,一定会成功。
  (Zhège xiàngmù fēicháng zhuānxiè, yīdìng huì chénggōng.)
  โครงการนี้สุดยอดมาก ประสบความสำเร็จแน่ๆ

คำพ้องความหมาย:

 • 太厉害了! (tài lìhài le!) – เก่งมาก! สุดยอด!
 • 太棒了! (tài bàng le!) – เยี่ยมมาก! ยอดเยี่ยม!
 • 太牛了! (tài niú le!) – เจ๋งมาก! สุดยอด!

专业 (zhuān yè) เชี่ยวชาญ ชำนาญ มีความรู้เฉพาะทาง, สาขาอาชีพ, วิชาชีพ, ทำอย่างเป็นมืออาชีพ

ตัวอย่างการใช้:

 • 他是专业的医生,医术精湛。
  (Tā shì zhuān yè de yīshēng, yīshù jīngzhàn.)
  เขาเป็นหมอที่เชี่ยวชาญ รักษาโรคเก่ง
 • 这是一个专业的翻译公司,翻译质量高。
  (Zhè shì yīgè zhuān yè de fānyì gōngsī, fānyì zhìliàng gāo.)
  นี่คือบริษัทแปลภาษาที่เชี่ยวชาญ คุณภาพการแปลดี
 • 他对音乐很有专业知识,是个音乐爱好者。
 • (Tā duì yīnyuè hěn yǒu zhuān yè zhīshi, shì gè yīnyuè àihǎo zhě)
  เขามีความรู้ด้านดนตรีมาก เป็นคนรักดนตรี

คำศัพท์:

 • 专业知识 (zhuān yè zhīshi) – ความรู้เฉพาะทาง
 • 专业技能 (zhuān yè jìnéng) – ทักษะเฉพาะทาง
 • 专业人士 (zhuān yè rénshì) – ผู้เชี่ยวชาญ
 • 专业水平 (zhuān yè shuǐpíng) – ระดับมืออาชีพ
 • 专业领域 (zhuān yè lǐngyù) – สาขาเฉพาะทาง

ประโยค:

 • 我想找一个专业的律师咨询法律问题。
  (Wǒ xiǎng zhǎo yīgè zhuān yè de lǜshī zīxún fǎlǜ wèntí.)
  ฉันอยากหาทนายความที่เชี่ยวชาญเพื่อปรึกษากฎหมาย
 • 这个项目需要专业的技术人员才能完成。
  (Zhège xiàngmù xūyào zhuān yè de jìshù rényuán cainéng wánchéng.)
  โครงการนี้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจึงจะ

คำศัพท์:

 • 律师 (lǜ​shī) ทนายความ
 • 专业 (zhuān yè) – เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, วิชาเอกที่เรียน
 • 律师 (lǜshī) – ทนายความ
 • 咨询 (zìxún) – ปรึกษา
 • 法律 (fǎlǜ) – กฎหมาย
 • 问题 (wèntí) – ปัญหา
 • 项目 (xiàngmù) – โครงการ
 • 需要 (xūyào) – ต้องการ
 • 技术 (jìshù) – เทคโนโลยี, เทคนิค
 • 人员 (rényuán) – บุคลากร
 • 才 (cái) – ถึงจะ
 • 能 (néng) – สามารถ
 • 完成 (wánchéng) – เสร็จสิ้น

太有水平了! หมายถึง เก่งมาก! “สุดยอด! “เยี่ยมมาก! (มีระดับ)

太有水平了! (tài yǒu shuǐpíng le!)  “เก่งมาก!” “สุดยอด!” “เยี่ยมมาก!” มีระดับมาก!

ความหมาย:

 • แสดงความชื่นชม ยกย่อง หรือทึ่งในความสามารถ ความรู้ หรือทักษะของบุคคลอื่น
 • มักใช้เพื่อชมเชยผลงาน ความคิด หรือการกระทำที่น่าประทับใจ

ตัวอย่างประโยค:

 • 你太有水平了,竟然能考上清华大学!
  (Nǐ tài yǒu shuǐpíng le,jìngrán néng kǎo shàng Qīnghuá Dàxué!)
  เธอเก่งมากที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชิงหัวได้!
 • 他演讲得太有水平了,我听得津津有味。
  (Tā yǎnjiǎng de tài yǒu shuǐpíng le,wǒ tīng de jīn jīn yòu wèi.)
  เขาพูดได้น่าประทับใจมาก ฉันฟังอย่างตั้งใจ
 • 这个项目太有水平了,一定会成功。
  (Zhège xiàngmù tài yǒu shuǐpíng le,yīdìng huì chénggōng.)
  โครงการนี้สุดยอดมาก ประสบความสำเร็จแน่ๆ

คำพ้องความหมาย:

 • 太厉害了! (tài lìhài le!) – เก่งมาก! สุดยอด!
 • 太棒了! (tài bàng le!) – เยี่ยมมาก! ยอดเยี่ยม!
 • 太牛了! (tài niú le!) – เจ๋งมาก! สุดยอด!

 

项 (xiàng) แปลว่าอะไร?

项 (xiàng) เป็นอักษรจีนที่มีความหมายหลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้

ความหมายหลัก:

 • รายการ: หมายถึง ข้อ หัวข้อ รายการ เช่น รายการอาหาร รายการสิ่งของ
 • โครงการ: หมายถึง โครงการ งาน กิจกรรม เช่น โครงการพัฒนา โครงการวิจัย
 • กีฬา: หมายถึง ประเภทกีฬา ชนิดกีฬา เช่น กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล
 • คอ: หมายถึง คอของคนหรือสัตว์
 • เงินทุน: หมายถึง เงินทุน เงินสนับสนุน

ตัวอย่างประโยค:

 • 这份菜单上有十项菜。
  (Zhè fèn càidān shàng yǒu shí xiàng cài.)
  เมนูอาหารนี้มีสิบรายการ
 • 政府正在实施一项新的扶贫项目。
  (Zhèngfǔ zhèngzài shīshì yī xiàng xīn de fúpín xiàngmù.)
  รัฐบาลกำลังดำเนินการโครงการช่วยเหลือคนยากจนใหม่
 • 他擅长很多项运动。
  (Tā shàncháng hěn duō xiàng yùndòng.)
  เขาเก่งกีฬาหลายประเภท
 • 她项戴着一条漂亮的项链。
  (Tā xiàng dài zhe yī tiáo piàoliang de xiàngliàn.)
  เธอสวมสร้อยคอที่สวยงาม
 • 这家公司需要大量的项目资金。
  (Zhè jiā gōngsī xūyào hěn dà liàng de xiàngmù zījin.)
  บริษัทนี้ต้องการเงินทุนสนับสนุนโครงการจำนวนมาก

นอกจากนี้ 项 (xiàng) ยังใช้เป็นคำนามนับสำหรับสิ่งของบางประเภท เช่น เสื้อผ้า หมวก รองเท้า

ตัวอย่างประโยค:

 • 我买了两项衣服。 (Wǒ mǎi le liǎng xiàng yīfú.) – ฉันซื้อเสื้อผ้าสองชิ้น
 • 他戴着项帽子。 (Tā dài zhe yī xiàng màozi.) – เขาใส่หมวก
 • 她穿着一项鞋子。 (Tā chuānzhe yī xiàng xiézi.) – เธอใส่รองเท้า

คำศัพท์:

 • 实施 (shíshī) การดำเนินการ การปฏิบัติ  การนำไปใช้
 • 项目 (xiàngmù)  โครงการ
 • 扶贫 (fúpín) การช่วยเหลือคนยากจน
 • 擅长 (shàncháng) เก่ง เชี่ยวชาญ ถนัด
 • 资金 (zījīn) เงินทุน   เงินสนับสนุน

 

มีความมั่นใจ 有信心

有信心 (yǒu xìnxīn) มีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเอง

คำศัพท์:

 • 有 (yǒu) – มี
 • 信 (xìn) – เชื่อ, ศรัทธา
 • 心 (xīn) – ใจ
 • 自信 (zìxìn) – มั่นใจในตัวเอง
 • 相信 (xiāngxìn) – เชื่อ
 • 信任 (xìnrèn) – ไว้วางใจ

ตัวอย่างประโยค:

 • 我对自己很有信心。
  (Wǒ duì zìjǐ hěn yǒu xìnxīn.)
  ฉันมีความมั่นใจในตัวเองมาก
 • 他对未来很有信心。
  (Tā duì wèilái hěn yǒu xìnxīn.)
  เขามีความมั่นใจในอนาคต
 • 我们应该对自己的能力有信心。
  (Wǒmen yīnggāi duì zìjǐ de nénglì yǒu xìnxīn.)
  เราควรมีความมั่นใจในความสามารถของเรา

ใช้ในรูปแบบต่างๆ

1. แสดงความมั่นใจในตัวเอง:

 • 我有信心能完成这项任务。
  (Wǒ yǒu xìnxīn néng wánchéng zhè xiàng rènwù.)
  ฉันมั่นใจว่าสามารถทำงานนี้ให้เสร็จ
 • 他有信心赢得比赛。
  (Tā yǒu xìnxīn yíngdé bǐsài.)
  เขามั่นใจว่าจะชนะการแข่งขัน
 • 我们有信心战胜困难。
  (Wǒmen yǒu xìnxīn zhànshèng kùnnan.)
  เรามั่นใจว่าจะเอาชนะอุปสรรคได้

2. แสดงความเชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง:

 • 我有信心我们的未来会更好。
  (Wǒ yǒu xìnxīn wǒmen de wèilái huì gèng hǎo.)
  ฉันมั่นใจว่าอนาคตของเราจะดีขึ้น
 • 他有信心这个项目会成功。
  (Tā yǒu xìnxīn zhè ge xiàngmù huì chénggōng.)
  เขามั่นใจว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จ
 • 我们有信心正义会战胜邪恶。
  (Wǒmen yǒu xìnxīn zhèngyì huì zhànshèng xié’è.)
  เรามั่นใจว่าความยุติธรรมจะเอาชนะความชั่วร้าย

3. แสดงความไว้ใจในบุคคลอื่น:

 • 我有信心他能够完成这项工作。
  (Wǒ yǒu xìnxīn tā nénggǒu wánchéng zhè xiàng gōngzuò.)
  ฉันมั่นใจว่าเขาสามารถทำงานนี้ให้เสร็จ
 • 他有信心她的能力。
  (Tā yǒu xìnxīn tā de nénglì.)
  เขามั่นใจในความสามารถของเธอ
 • 我们有信心我们的领导者。
  (Wǒmen yǒu xìnxīn wǒmen de lǐngdǎozhě.)
  เรามั่นใจในผู้นำของเรา

4. ใช้ในประโยคปฏิเสธ:

 • 我没有信心我能做到。
  (Wǒ méiyǒu xìnxīn wǒ néng zuòdào.)
  ฉันไม่มั่นใจว่าฉันสามารถทำได้
 • 他没有信心会成功。
  (Tā méiyǒu xìnxīn huì chénggōng.)
  เขาไม่มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จ
 • 我们没有信心事情会好转。
  (Wǒmen méiyǒu xìnxīn shìqíng huì hǎozhuǎn.)
  เราไม่มั่นใจว่าสิ่งต่างๆ จะดีขึ้น

5. ใช้ในคำถาม:

 • 你有信心吗?
  (Nǐ yǒu xìnxīn ma?)
  คุณมั่นใจหรือไม่?
 • 他有信心完成这项任务吗?
  (Tā yǒu xìnxīn wánchéng zhè xiàng rènwù ma?)
  เขามั่นใจว่าจะทำงานนี้ให้เสร็จหรือไม่?
 • 我们有信心战胜困难吗?
  (Wǒmen yǒu xìnxīn zhànshèng kùnnan ma?)
  เรามั่นใจว่าจะเอาชนะอุปสรรคได้หรือไม่?

表现不错! คือ?

表现不错! (biǎo xiàn bù cuò) “แสดงได้ดี” หรือ “ทำได้ดี”

คำศัพท์:

 • 表现 (biǎo xiàn) – แสดง, ทำ
 • 不错 (bù cuò) – ดี, ไม่เลว

ประโยคตัวอย่าง:

 • 你今天表现不错,演讲很精彩。
  (Nǐ jīntiān biǎo xiàn bù cuò, yǎn jiǎng hěn jīng cǎi.)
  คุณแสดงได้ดีวันนี้ การบรรยายของคุณยอดเยี่ยมมาก
 • 你的团队表现不错,赢得了比赛。
  (Nǐ de tuán duì biǎo xiàn bù cuò, yíng dé le bǐ sài.)
  ทีมของคุณทำได้ดี ชนะการแข่งขันได้

演讲 (yǎnjiǎng)  “การพูดในที่สาธารณะ”

คำศัพท์:

 • 演 (yǎn) – แสดง, เล่น
 • 讲 (jiǎng) – พูด, อธิบาย
 • 发言 (fāyán) – พูด, แสดงความคิดเห็น
 • 演讲稿 (yǎnjiǎng gǎo) – บทพูดในที่สาธารณะ
 • 演讲者 (yǎnjiǎng zhě) – วิทยากร

ตัวอย่างประโยค:

 • 他是一位优秀的演讲者。
  (Tā shì yī wèi yōuxiù de yǎnjiǎng zhě.)
  เขาเป็นวิทยากรที่ยอดเยี่ยม
 • 我明天要参加一个演讲比赛。
  (Wǒ míngtiān yào cānjiā yī gè yǎnjiǎng bǐsài.)
  ฉันจะเข้าร่วมการแข่งขันพูดในที่สาธารณะพรุ่งนี้
 • 她演讲的主题是人工智能。
  (Tā yǎnjiǎng de zhǔtí shì rén gōng zhì néng.)
  หัวข้อการพูดของเธอคือปัญญาประดิษฐ์

优秀 (yōuxiù)  “ยอดเยี่ยม” “ดีเด่น” “เก่ง” “มีความสามารถ”

คำศัพท์:

 • 优 (yōu) – ดี, เลิศ
 • 秀 (xiù) – โดดเด่น, ยอดเยี่ยม
 • 出色 (chū sè) – ยอดเยี่ยม, ดีเด่น
 • 杰出 (jié chū) – โดดเด่น, ยอดเยี่ยม
 • 顶尖 (dǐng jiān) – ระดับสูงสุด, ยอดเยี่ยม

ตัวอย่างประโยค:

 • 她是班上最优秀的学生。
  (Tā shì bān shàng zuì yōuxiù de xuéshēng.)
  เธอเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดในชั้น
 • 这部电影非常优秀,获得了奥斯卡奖。
  (Zhè bù diànyǐng fēicháng yōuxiù, huòdéle ào sī kā jiǎng.)
  ภาพยนตร์เรื่องนี้ยอดเยี่ยมมาก ได้รับรางวัลออสการ์
 • 他工作很努力,成绩很优秀。
  (Tā gōngzuò hěn nǔlì, chéngjì hěn yōuxiù.)
  เขาทำงานหนัก ผลงานดีเยี่ยม