สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 212011
 

中央电视台 今日关注 11.3.19-首提”封存”核反应堆 日本救援进入关键时刻 Part1

 • 中央电视台 [zhōngyāngdiànshìtái] China Central Television (CCTV)
 • 首提 [shǒutí] กล่าวถึงครั้งแรก
 • 封存 [fēngcún] ทำให้เย็นจนแข็ง (freeze), ปิดผนึกเพื่อเก็บรักษาไว้
 • 救援 [jiùyuán] เข้าช่วยเหลือ
 • 进入 [jìnrù] เข้าไป
 • 关键时刻 [ guānjiànshíkè ] เวลาฉุกละหุก, จุดวิกฤต
 • 核反应堆 [héfǎnyìngduī] เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
 • 核动力 [hédònglì] พลังนิวเคลียร์ (Nuclear Power)
 • 核能 [hénéng] พลังงานนิวเคลียร์ (nuclear energy)
 • 核电厂 [hédiànchǎng] โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 • 核电站 [hédiànzhàn] โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 • 放射性物质 [fàngshèxìngwùzhì] สารกัมมันตรังสี
 • 污染 [wūrǎn] ปนเปื้อน –> 日本22人已受到放射性物质污染
 • 震源深度 [zhèn yuán shēn dù] ความลึกของแผ่นดินไหว->震源深度24千米 ความลึกของแผ่นดินไหว 24 กม.
 • 钚 [bù] พลูโตเนียม –> 日本为何用 “鈈” 作核电站燃料。
 • 铀 [yóu] ธาตุยุเรเนียม อ่านเพิ่เ่ติม
 • 隐患 [yǐnhuàn] ภัยแฝง, ภัยเงียบ

中央电视台 今日关注 11.3.19-首提”封存”核反应堆 日本救援进入关键时刻 Part2

——————————————-
พลูโตเนียม
พลูโตเนียมถูกค้นพบในสหรัฐอเมริกาในพ.ศ. 2484 เมื่อนักวิทยาศาสตร์ทำให้ยูเรเนียมสัมผัสกับรังสีของอนุภาคนิวตรอนในห้อง ทดลอง สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเพิ่งเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระเบิดปรมาณูลูกแรกของสหรัฐได้ระเบิด ขึ้นในพ.ศ. 2488 ณ กรุงนางาซากิในญี่ปุ่น ซึ่งคร่าผู้คน 50,000 ชีวิตในเดือนสิงหาคม 2488 ระเบิดลูกนี้มีพลูโตเนียม 6.1 กิโลกรัม

การสูดดมพลูโตเนียมเพียง 1 ไมโครกรัม ซึ่งน้อยกว่าฝุ่นอนุภาคเดียว สามารถก่อให้เกิดโรงมะเร็งปอดที่อันตรายถึงชีวิต ไม่มีปริมาณพลูโตเนียมที่ปลอดภัยสำหรับการสัมผัสโดยมนุษย์ และเมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์แล้ว จะคงอยู่เป็นเวลานานกว่าช่วงชีวิตมนุษย์โดยเฉลี่ย

วัตถุประสงค์หลักของพลูโตเนียม คือ ใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ได้ปรารถนาเสมอที่จะใช้พลูโตเนียมเป็นแหล่งพลังงานด้วย พลังงานนิวเคลียร์ไม่มีอนาคตที่ยาวไกลเนื่องจากคลังแร่ยูเรเนียมธรรมชาติจะ หมดไปภายในไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า ดังนั้นอุตสาหกรรมนิวเคลียร์จึงพยายามขายพลูโตเนียมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ของเครื่องปฏิกรณ์

อ้างอิงจาก: http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/nuclear/proliferation/plutonium/

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!