สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 012011
 
 • 苏梅岛 [sūméidǎo] เกาะสมุย
 • 素叻他尼府  [sùlètānífǔ] จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 泰国 [tàiguó] ประเทศไทย
 • 南部 [nánbù] ภาคใต้
 • 连日 [liánrì] หลายวันติดต่อกัน
 • 暴雨 [bàoyǔ] ฝนที่เทกระหน่ำลงมา
 • 成灾 [chéngzāi] ทำให้เกิดภัยพิบัติ
 • 旅游 [lǚyóu] การท่องเที่ยว
 • 圣地 [shèngdì] สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
 • 严重 [yánzhòng] รุนแรง
 • 交通 [jiāotōng] การจราจร
 • 机场 [jīchǎng] สนามบิน
 • 关闭 [guānbì] ปิด
 • 海陆空 [Hǎilùkōng] ทั้งทางทะเล ทางบก และทางอากาศ
 • 阻 [zǔ] ปิดกั้น, ขัดขวาง
 • 游客 [yóukè] นักท่องเที่ยว
 • 滞留 [zhìliú] ถูกกักตัว,หน่วงเหนี่ยว
 • 食物 [shíwù] อาหาร
 • 燃料 [ránliào] เชื้อเพลิง
 • 可能 [kěnéng] สามารถ, เป็นไปได้
 • 短缺 [duǎnquē] ขาดแคลง
 • 泥 [nì] โคลน
 • 影响 [ yǐngxiǎng ] ผลกระทบ
 • 淹 [yān] จมน้ำ
 • 洪水 [hónghuǐ] น้ำท่วม
 • 倾泻 [qīngxiè] กระแสน้ำไหลเชี่ยว
 • 至今 [zhìjīn] จนบัดนี้
 • 造成 [zàochéng] สาเหตุ
 • 海军 [ hǎijūn ] ทหารเรือ
 • 出动 [ chūdòng ] เคลื่อนพล ,ออกปฏิบัติการ
 • 唯一 [ wéiyī ] เป็นหนึ่งเดียว
 • 航空母舰 [ háng kōng mǔ jiàn ] เรือบรรทุกเครื่องบิน
 • 参与 [ cānyù ] เข้าร่วม
 • 救灾 [ jiùzāi ] ช่วยผู้ประสบภัย
 • 艘 [sōu] ลำ (ลักษณะนาม)

 

泰国南部连日来暴雨成灾,旅游圣地苏梅岛等地严重淹水,海陆空交通受阻,机场关闭,约1万5千名游客滞留,岛上食物及燃料可能短缺。洪水及山泥倾泻至今造成最少21人死亡­,约100万人受影响,泰国海军出动唯一一艘航空母舰参与救灾。

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!