สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jul 312013
 

ผลิตภัณฑ์แก้วเป่ามีหลากหลายรูปแบบแตกต่าง­กันไปตามแต่ผู้เป่าแก้วจะคิดสร้างสรรค์ขึ้­น เช่นรูปสัตว์ตามธรรมชาติ รูปสัตว์ในนิทานตำนาน ดอกไม้ เครื่องประดับและเครื่องใช้ต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภ­คและสภาวะของตลาดในแต่ละเวลา

ติดตามได้ใน…暹罗风情-泰国文化


Could not parse XML from YouTube

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!