สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 302011
 

เวลาดูคลิป ให้เลื่อนหาช่วงเวลาที่ภาษาจีนออกอากาศเอานะครับ

เลือกเงื่อนไขหรือคลิกที่ปฏิทินเพื่อค้นหารายการย้อนหลัง
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
02/07/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV8 6 #
03/07/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 6 #
03/07/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 7 #
05/07/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 6 #
05/07/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 7 #
09/07/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV8 6 #
10/07/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 6 #
10/07/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 7 #
12/07/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 6 #
12/07/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 7 #
16/07/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV8 6 #
17/07/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 6 #
17/07/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 7 #
19/07/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 6 #
19/07/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 7 #
04/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV8 6 #
05/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 6 #
05/06/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 7 #
07/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 6 #
07/06/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 7 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
11/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV8 6 #
12/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 6 #
12/06/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 7 #
14/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 6 #
14/06/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 7 #
18/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV8 6 #
19/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 6 #
19/06/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 7 #
21/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 6 #
21/06/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 7 #
25/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV8 6 #
26/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 6 #
26/06/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 7 #
28/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 6 #
28/06/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 7 #
17/05/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 6 #
17/05/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 7 #
21/05/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV8 6 #
22/05/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 6 #
22/05/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 7
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
28/05/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV8 6 #
29/05/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 6 #
29/05/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 7 #
31/05/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 6 #
31/05/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 7 #
01/03/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
01/03/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
01/02/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
01/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
04/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
06/02/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
06/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
11/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
13/02/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
13/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
15/02/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
15/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
18/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
20/02/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
20/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
22/02/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
22/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
27/02/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
27/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
02/01/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
02/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
04/01/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
04/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
07/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
09/01/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
09/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
11/01/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
11/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
14/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
18/01/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
18/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
21/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
23/01/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
23/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
25/01/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
25/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
28/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
03/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
07/12/2012 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
07/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
12/12/2012 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
12/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
14/12/2012 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
14/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
17/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
19/12/2012 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
19/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
21/12/2012 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
21/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
24/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
26/12/2012 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
26/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
28/12/2012 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
28/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
02/11/2012 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!