สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 292013
 
送

จีบน้องเเพท ซอย7.4 ตอน ไปรับไปส่ง (คำศัพท์ระดับ PAT7.4 และ HSKระดับ3ขึ้นไป)
วันนี้พี่อี้มาไขข้อสงสัย เกี่ยวกับคำศัพท์ 送(sòng) 寄(jì) 交(jiāo) 递(dì) ซึ่งล้วนมีความหมายว่า “ส่ง” และ 接(jiē) 收(shōu) 取(qǔ) 领(lǐng) ซึ่งก็ล้วนเเปลว่า “รับ” การรับการส่งก็เลยกลายเป็นปัญหาชีวิตของคนจีบน้องเเพททุกปีการศึกษาไป เรามาดูกันว่า จริงๆเเล้ว คำที่คล้ยกันเหล่านี้ต่างกันอย่างไร

  • 送หมายถึงการ ส่งด้วยตัวเอง เช่น เเม่ส่งลูกไปโรงเรียน เช่น 送孩子上学(sòngháizishàngxué) / การส่งมอบจากมือถึงมือ เช่น ส่งของขวัญ送礼物(sònglǐwù)
  • 寄หมายถึง การส่งผ่านตัวกลาง/ฝากส่ง เช่น ส่งจดหมาย寄信(jìxìn) หรือการส่งเงินให้ลูก/ญาติ/คนที่อยู่ทางไกลเราก็ใช้คำว่า 寄钱(jìqián)
  • 交หมายถึง ส่งมอบ ใช้ในกรณีส่งตามหน้าที่ เช่น ส่งการบ้าน交功课(jiāogōngkè) ส่งงาน交工(jiāogōng) นำส่งภาษี 交税(jiāoshuì)
  • 递หมายถึง ยื่น (ส่งของโดยยื่นเเขนออกไปข้างหน้า)

ทีนี้มาดูคำว่า “รับ”บ้าง:

  • 接หมายถึงรับด้วยมือ รับของขวัญ 接礼物(jiēlǐwù) รับลูกกลับบ้าน接孩子回家 เป็นต้น
  • 收 เก็บ/เรียกเก็บ หมายถึงการเก็บตามหน้าที่ เช่น เก็บเงิน/รับชำระเงิน 收钱(shōuqián) เก็บการบ้าน收功课(shōugōngkè)
  • 取 หมายถึง การรับคืน ใช้เมื่อ เรารับของๆเราคืนมา เช่น รับเสื้อผ้าที่ร้านซักรีด 取衣服(qǔyīfu) รับเงิน/ถอนเงินจากธนาคาร 取钱(qǔqián)
  • 领หมายถึงการรับรางวัลหรือเงินเดือน เช่น 领工资(lǐnggōngzī)รับเงินเดือน 领(lǐng)奖(jiǎng)รับรางวัล

ฉะนั้น จะรับจะส่ง ก็ต้องเดาใจน้องPAT7.4ว่า เธอต้องการให้เรา “รับ-ส่ง” เเบบไหน……เอย
ไปล่ะ

ติดตามได้ใน…อ.อี้hsk&patจีน

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!