สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 132014
 

6 ประโยคกับคำว่า “捨不得” และ “捨得”

1. 捨不得 shěbude เสียดาย ทิ้งไม่ลง ไม่อยากจาก

 •  我捨不得把這麼多錢花在穿衣服上。
  Wǒ shěbude bǎ zhème duō qián huā zài chuān yīfu shàng.
 • 你父親看來非常捨不得離開你。
  Nǐ fùqīn kànlái fēicháng shěbude líkāi nǐ.
 • 他捨不得放下那本書。
  Tā shěbude fàngxià nà běn shū.

2. 捨得 shěde ไม่เสียดาย ทิ้งได้

 • 你捨得離開孩子嗎?
  Nǐ shěde líkāi háizi ma?
 • 這這些扔了,你捨得?
  Zhè zhèxiē rēng le ,nǐ shěde?
 • 他很捨得花錢, 這次買了很多東西。
  Tā hěn shěde huā qián, zhècì mǎi le hěnduō dōngxi.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!