สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 132014
 

มาดูความหมายที่น่าสนใจของ 活 huó กัน

1.活該 huógāi สมน้ำหน้า

 • 她瞪着我,好像在說“你活該。
  Tā dèng zhe wǒ hǎoxiàng zài shuō nǐ huógāi.
 • A: 我喝酒多了, 有點兒頭疼。
  Wǒ hējiǔ duō le ,yǒudiǎnr tóu téng.
  B: .活該! 誰讓你不聽我的話, 喝了那麼多酒。
  Huógāi ! Shéi ràng nǐ bù tīng wǒde huà , hē le nàme duō jiǔ.

2. 活潑 huópo ร่าเริง มีชีวิตชีวา

 • 我喜歡她的活潑性格。
  Wǒ xǐhuān tāde huópo xìnggé.
 • 她是個活潑的孩子,大家都喜歡她。
  Tā shì gè huópo de háizi dàjiā dōu xǐhuān tā.

3. 活見鬼 huójiànguǐ แปลกชมัด ไม่น่าเชื่อ

 • 活見鬼!真倒霉!哎唷
  Huó jiàn guǐ ! zhēn dǎoméi ! āi yō
 • 這台洗衣機一點用也沒有,真是活見鬼。
  Zhè tái xǐyījī yīdiǎn yòng yě méiyǒu, zhēnshì huó jiàn guǐ.

4. 活力 huólì กำลังวังชา

 • 呼吸使身體有活力。
  Hūxī shǐ shēntǐ yǒu huólì.
 • 他是個充滿活力的小夥子。
  Tā shì gè chōngmǎn huólì de xiǎohuǒzi.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!