สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 132014
 

วันนี้มีคำส่งเสริมกำลังใจอีก 2 คำคือ 别灰心bié huīxīn และ 加油 jiāyóu มาฝาก การที่ไม่แปลเป็นภาษาไทยให้เพราะต้องการให้ฝึกแปลด้วยตัวเอง กึ่งสำเร็จรูปค่ะกินอาหารสำเร็จรูปมากเกินไปเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเอง !!!!!

1..别灰心bié huīxīn อย่าท้อใจ อย่าท้อแท้

 • 别灰心!我们会找到出路的。
  Bié huīxīn ! Wǒmen huì zhǎodào chūlù de.
 • 别灰心,再试一次,你会成功的。
  Bié huīxīn, zài shì yīcì ,nǐ huì chénggōng de.
 • 哪怕事情再烦难,你也别灰心啊!
  Nǎpà shìqing zài fánnán, nǐ yě bié huīxīn a !

2.加油 jiāyóu สู้สู้

 • 泰国队 ,加油!
  Tàiguó duì, jiāyóu!
 • 加油,赵勇,你可以做得更好些。
  Jiāyóu, Zhào Yǒng ,nǐ kěyǐ zuò de gènghǎo xiē.
 • 男孩子们为他们的足球队喊加油。
  Nán háizimen wèi tāmende zúqiúduì hǎn jiāyóu.

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!