สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Aug 012013
 

เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง…..ฝัน…..ฝัน…夢…夢想…..
อ่านและทำความเข้าใจ สะสมคำศัพท์ไว้มากๆ
อย่าเขียนคำอ่านเป็นภาษาไทย จะทำให้ออกเสียงเพี้ยนค่ะ

1.夢 mèng ฝัน

 • 祝你今天晚上做個好夢。
  Zhù nǐ jīntiān wǎnshàng zuò gè hǎo mèng.
 • 我夜裡做了一個很可怕的夢。
  Wǒ yè lǐ zuò le yī gè hěn kěpà de mèng.

2.夢想 mèngxiǎng ความใฝ่ฝัน

 • 他夢想着成為律師。
  Ttā mèngxiǎng zhe chéngwéi lǜshī.
 • 我希望我們的夢想成真。
  Wǒ xīwàng wǒmende mèngxiǎng chéngzhēn.

3.夢見 mèngjiàn ฝันเห็น

 • 昨天夜裡我夢見我的老師了。
  Zuótiān yè lǐ wǒ mèngjiàn wǒde lǎoshī le.
 • 我在國外學習時常夢見家鄉。
  Wǒ zài guówài xuéxí shícháng mèngjiàn jiāxiāng.

4.做夢 zuòmèng.ฝันไป

 • 昨天晚上我一直在做夢,沒睡好。
  Zuótiān wǎnshàng wǒ yīzhí zài zuòmèng méi shuì hǎo.
 • 我從未那樣說!你一定是在做夢!
  Wǒ cóngwèi nàyàng shuō nǐ yīdìng shì zài zuòmèng.

5.夢魘 mèngyǎn.ฝันร้าย

 • 考不及格則是他們的夢魘。
  Kǎo bù jígé zé shì tāmende mèngyǎn.
 • 生活在夢魘之中, 對這個世界失去了信心!
  Shēnghuó zài mèngyǎn zhī zhōng, duì zhège shìjiè shīqùle xìnxīn!

6.白日做夢 báirì zuòmèng ฝันกลางวัน

 • 如果他認為找工作容易,那麼他就是在白日做夢。
  Rúguǒ tā rènwéi zhǎo gōngzuò róngyì ,nàme tā jiùshì zài báirìzuòmèng
 • 考第一? 你這不是白日做夢么?
  Kǎo dìyī nǐ zhè búshì báirìzuòmèng me?

เครดิต : Chaloemphorn Siriratchataphong

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!